Overslaan en naar de inhoud gaan

Ergonomische Afvalophaling

Ergonomische afvalophaling_projectfoto
Probleemschets

De ophaling van het huishoudelijk afval is een belangrijke activiteit in kader van de zorgplicht van een gemeente.  De vuilnisophalers die hiervoor dagelijks instaan worden tijdens de uitvoering van hun job met heel wat risico’s geconfronteerd. Het betreft een fysiek zware job. Het aan huis ophalen van zakken restafval en papier in een stedelijk gebied vraagt een enorme fysieke inspanning. Vuilnismannen tillen meer dan 1000 zakken per dag met een gemiddeld gewicht van 7.5 à 10 kg. De vuilniszakken staan of liggen op de grond, de lus laat zich niet altijd goed vastnemen, enzoverder. Maar ook rolcontainers zijn moeilijk hanteerbaar gezien het gewicht en de onstabiele ondergrond en borduren. 

Er bestaat een waaier aan hanteringsstrategieën. Sommigen zijn uitgetest of worden momenteel uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het maximaal tilgewicht, een zijlader, jobroulatie (bv. veger, karlader), sorteerstraten, opleidingen manueel hanteren van lasten,… Desondanks blijft de ergonomische belasting van vuilnismannen een pijnpunt en zoekt men nog steeds naar een meer effectieve aanpak. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Welke hanteringsstrategieën en structurele aanpassingen kunnen de job van vuilnisophaler van huishoudelijk afval in een stad op ergonomisch vlak verbeteren? 

Methodologie

Er zal gebruik gemaakt worden van een observatieonderzoek en een vergelijkend onderzoek. Aan de hand van een observatieonderzoek zal de fysieke belasting van de vuilnisophaler van verschillende fracties in de stad Antwerpen in kaart worden gebracht. Er zullen hiertoe oa. verschillende risicoanalyses worden uitgevoerd. Bacherlorstudenten 'Integrale Veiligheid' zullen hierbij ondersteuning bieden. Het onderzoek zal aantonen welke hanteringsstrategieën mogelijk en noodzakelijk zijn opdat de actuele werking afgestemd kan worden op de strategieën teneinde de job van afvalphaler minder fysiek belastend te maken. 
 
Daarnaast wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Er wordt op zoek gegaan naar verschillende hanteringsstrategieën in steden (zowel in België als in het buitenland). Hieronder valt ook de evaluatie van de mogelijke bruikbaarheid van de Nederlandse P90-norm. Op die manier kunnen de verschillende hanteringsstrategieën per fractie in kaart worden gebracht en kan beschreven worden welke toepasbaar zijn zodanig dat een afvalophaler zijn job op de meest ergonomische manier (en dus minst fysiek belastend) kan uitvoeren.