Overslaan en naar de inhoud gaan

AP Hogeschool wint de prijs voor beste artikel 2022 op het VELON-congres

Uitreiking van de prijs voor het beste artikel VELON 2022
© Prijs voor het beste artikel VELON 2022
VELON-VELOV is de vereniging van, voor en door lerarenopleiders van Nederland en Vlaanderen. Bij het Velon-Congres 2022 is de eerste prijs voor het beste artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022 uitgereikt voor ‘Evidence-informed ontwikkelen en versterken van werkplekleren: van een complexe onderwijsproblematiek tot een nieuw traject.’ Elena Van den Broeck, Sabrina Govaerts, Gert Vanthournout, Inge Havermans, Annelies Aerts & Jo Van den Hauwe schreven het artikel. De jury koos uit alle artikelen verschenen in 2022.

Dit winnende artikel illustreert hoe, aan de lerarenopleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs van de AP Hogeschool Antwerpen, het traject voor werkplekleren evidence-informed werd ontwikkeld aan de hand van Educational Design Research (EDR). Bij EDR versterken ontwerp- en onderzoeksactiviteiten elkaar cyclisch om zowel een kwaliteitsvolle interventie als wetenschappelijke inzichten te creëren. Het onderzoek toonde aan dat werkplekleren studenten meer ruimte biedt om verschillende competenties en beroepsrollen te verwerven. Werkplekstudenten voelen zich sterker betrokken bij het schoolteam. Het team creëerde voor hen een veilig leerklimaat wat hun leerproces, motivatie en zelfvertrouwen gunstig beïnvloedde waardoor ze zich beter voorbereid voelden op het beroepsleven. Steunend op de inzichten van het project Work@OT kreeg het werkplekleren een stevige onderbouwing in het curriculum van de lerarenopleiding Kleuter- en Lager Onderwijs. Het onderzoek wees op het cruciale belang van kwaliteitsvolle samenwerking en communicatie. Daarom werd in een tweede, kleinere cyclus getracht succesfactoren voor een kwaliteitsvolle samenwerking in kaart te brengen.

De motivatie van de jury

"De jury oordeelde over het winnende artikel: een heldere formulering van onderzoeksdoelen en een onderzoeksgerichte aanpak om de nieuwe methodiek te ontwikkelen. Het artikel beschrijft een systematische verkenning (Educatief Design Research) van een (voor deze hogeschool nieuwe) manier van werkplekleren die hen onderbouwing biedt om dit te blijven toepassen. Dit is een gedegen en uitvoerig opgezet traject. De zorgvuldige manier van ontwikkelen en doorontwikkelen is een voorbeeld voor hoe evidence-informed onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van onderwijspraktijken."

Conclusies van de onderzoekers
  • EDR bevat sleutelelementen die bijdragen aan een succesvolle implementatie. Wij zijn fan van onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten die elkaar cyclisch versterken.
  • Samenwerking met andere partners matters!
  • Betrek wie ertoe doet. Uiteindelijk draait het allemaal rond het bieden van een oplossing voor de noden van gebruikers.
  • Expertiseopbouw van het kernteam is een cruciaal element in elk project.
  • Last but nog least: creëer impact met een vertaling van de samenwerking in concrete producten.

 

Lees het artikel hier.

Dit artikel is één van de resultaten van het onderzoeksproject Work@OT | AP Hogeschool

Meer informatie over onze andere projecten. 

Gerelateerde artikels