Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Lager Onderwijs (flextraject)

Leraar Lager Onderwijs in flextraject

 • Avondtraject
 • Flextraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Start in februari mogelijk

  Troeven

  Praktijk en theorie gaan hand in hand

  Van bij de start van je opleiding loop je wekelijks stage op een dag naar keuze. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en wat je leert, toets je af tijdens contactmomenten. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  Beperkt aantal contactmomenten

  Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Je komt naar de campus voor een beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donderdagavond waar je de essentie van de theorie krijgt aangereikt of kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je vervolgens verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

  Trajecten op maat van werkstudenten

  Afhankelijk van je vooropleiding, hebben we een programma opgesteld dat afgestemd is op jouw profiel en wat jij nodig hebt om een goede leraar te worden. Je kan ook je persoonlijk programma samenstellen. We bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

  Inschrijven en starten in september en februari

  Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor slechts één semester en je kan zowel in september als februari starten. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is, en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende programma.

  LIO-TRAJECT (LERAAR IN OPLEIDING)

  Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald, dan kan je tijdens het volgen van deze opleiding al aan de slag gaan in het onderwijs. Via dit LIO-traject sta je dan tijdens je opleiding voor je eigen klas. We zorgen vervolgens voor aangepaste en degelijke begeleiding en ondersteuning. Werk jij al in het onderwijs, maar heb je nog geen lerarendiploma. Neem dan bij interesse zeker contact op met de studietrajectbegeleider, zodat bekeken kan worden of jouw werksituatie in aanmerking komt.

  Vlaams opleidingsverlof

  De flextrajecten kregen een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

  Programma 180SP

  Als je deze opleiding start met het diploma van secundair onderwijs, dan omvat het flextraject 180 studiepunten. Na dit 3-jarig traject ben je een spontane en warme leraar die het beste van zichzelf wil geven om het beste in kinderen naar boven te halen.

  Eerste jaar

  Tijdens het eerste jaar van je opleiding ligt de focus op een stevige pedagogische en didactische basis die het mogelijk maakt om kinderen op een motiverende en doelgerichte manier in hun leerproces te stimuleren. De leerinhoud van de lagere school verwerf je door middel van zelfstudiepakketten. Tijdens contactmomenten, gedurende stages en door middel van praktijkgerichte opdrachten zetten we in op hoe je deze leerinhouden inspirerend kan overbrengen.

  Tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar verdiep je jezelf in de basis en krijg je meer inzicht in hoe je samen met collega’s kan zorgen voor een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. Inzicht in verschillende onderwijsvisies en -systemen helpen je om jouw rol als leraar binnen onze samenleving beter te leren kennen.

  Derde jaar

  Tijdens je laatste opleidingsjaar is er ruimte voor een eigen touch. Je zet in op je eigen professionele ontwikkeling en werkt een bachelorproef uit die aansluit bij jouw interesse. Tijdens je hele opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand.

  Modeltraject

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Programma 120SP

  Als je deze opleiding start met reeds een bachelor- of masterdiploma op zak, dan omvat het flextraject 120 studiepunten. In deze opleiding ligt de focus op het verwerven van leraarsvaardigheden. Algemene bachelor- en mastercompetenties heb je namelijk al verworven. Tijdens dit tweejarige traject leer je hoe je het leerproces van kinderen op een motiverende en doelgerichte manier kan stimuleren met aandacht voor de groep en ieder kind. Je leert hoe je samen met collega’s een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat kan vormgeven.

  Eerste jaar

  Tijdens je eerste jaar verwerf je een stevige pedagogische en didactische basis. Dit doe je zowel tijdens contactmomenten als door middel van stage en praktijkgerichte opdrachten.

  Tweede jaar

  In je tweede jaar is er ruimte voor verdieping en focussen we op onderwijsvisies en -systemen zodat je zicht krijgt op jouw rol als leraar binnen onze samenleving. Je verwerft ook inzicht in de principes van een goed schoolbeleid en leert hoe je hiermee praktijkgericht kan omgaan. Tijdens je hele opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand.

  Modeltraject

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Programma 60SP

  Als je al een lerarenopleiding doorlopen hebt, omvat dit flextraject nog 60 studiepunten. Leraar ben je al. Dit hoef je dus niet meer te leren. Tijdens dit éénjarig traject leer je hoe je je reeds verworven leraarsvaardigheden kan omzetten naar de specifieke context van het lager onderwijs. De focus ligt op de specifieke pedagogische en didactische aanpak voor het lager onderwijs. De leerinhoud voor het lager onderwijs verwerf je door middel van zelfstudie.

  Tijdens contactmomenten, gedurende je stages en door middel van praktijkgerichte opdrachten worden tools aangereikt die de transfer van je reeds verworven vaardigheden naar de context van het lager onderwijs mogelijk maakt. Praktijk en theorie gaan gedurende je hele traject hand in hand. Een beperkt keuzeaandeel zorgt ervoor dat je je in een aantal topics kan verdiepen.

  Modeltraject

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan leerkrachten. Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral lagere scholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

  Verder studeren

  Heb je na het behalen van je diploma lager onderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

  Of heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie.

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

  Verplicht

  Op initiatief van de Vlaamse overheid leggen alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. 

  Niet-bindend

  Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen.

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  Overal in Brussel en Vlaanderen

  De instaptoets geldt voor alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs, voor welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel je ook kiest dus.

   

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Als je je wil inschrijven voor het academiejaar 2021-2022 kan je vanaf april 2021 via www.onderwijskiezer.be de instaptoets afleggen. Dat kan dus waar en wanneer je wil, en dat kosteloos. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de Lerarenopleiding.

  Uit welke onderdelen bestaat de instaptoets? Moet je jezelf voorbereiden op deze instaptoets? Wat moet ik bij de hand hebben en waarop moet ik letten vooraleer ik thuis de instaptoets opstart? … Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen goot de Vlaamse Hogescholenraad alle informatie over de instaptoets voor lerarenopleidingen in een overzichtelijke folder.

  Lijkt het je fijn om de instaptoets samen met andere studenten en in aanwezigheid van één van onze lectoren af te leggen? Dan ben je van harte welkom op campus Spoor Noord - Noorderplaats op de volgen de data:

  • data volgen

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder.

  Proefversie

  Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

   

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

  Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

  • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
  • bijspijkercursussen;
  • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
  • studiebegeleiding;
  • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
  • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

  Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

Deze opleidingen kunnen voor jou ook interessant zijn: