Overslaan en naar de inhoud gaan
Lager Onderwijs (flextraject)

Leerkracht Lager Onderwijs in flextraject

In het flextraject van de lerarenopleiding Lager Onderwijs duik je volop in de praktijk om je inhoudelijke, pedagogische, didactische, talige, wetenschappelijke en muzische competenties te ontwikkelen. Met je boeiende lessen ben je in staat leerlingen te prikkelen en breng je hun ontwikkeling en kennis op topniveau. Het flextraject Lager Onderwijs omvat afhankelijk van je vooropleiding 60 tot 180 studiepunten en leidt net als het standaardtraject naar het volwaardige bachelordiploma. Je kan het programma opstarten in september of februari. 

Iets voor jou?

Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Ben je al aan het werk of wil je je gezinsleven met studies combineren? Dan is het flextraject lager onderwijs iets voor jou. Als je een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma, een bachelor in het onderwijs kleuter of secundair behaalde dan kan je met deze opleiding starten.

lageronderwijs.jpgWat leer je?

 • Je leert hoe je een boeiend aanbod kan creëren dat alle kinderen van je groep stimuleert in hun leerproces.
 • Je ontdekt opnieuw het plezier van samen spelen, muziek maken en beelden creëren. Aan creativiteit geen gebrek!
 • Je leert hoe je alle kinderen betrokken kan houden en hoe je ervoor zorgt dat ze zich goed voelen in jouw klas.
 • Je bouwt al een pak ervaring op de werkplek op.
 • Je werkt aan je taalvaardigheid, stemgebruik en algemene en culturele kennis.

Wie word je?

Jij studeert af als een spontane en warme leerkracht lager onderwijs die kinderen alle groeikansen biedt. Je weet perfect hoe je voor hen een positieve en stimulerende omgeving creëert waarin ieder kind centraal staat en kinderen worden aangezet om samen te leren. Je bent niet alleen leerkracht in de school, maar je hebt ook een maatschappelijke rol. Constructief werk je samen met je collega’s en externe partners. Je bent bereid om je blijvend te ontwikkelen.

Praktijk en theorie gaan hand in hand

Van bij de start van je opleiding ga je wekelijks een dag naar de basisschool voor het werkplekleren. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en wat je leert, toets je af tijdens contactmomenten. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Je komt naar de campus voor een beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donderdagavond waar je de essentie van de theorie krijgt aangereikt of kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je vervolgens verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen.

Afhankelijk van je vooropleiding, hebben we een programma opgesteld dat afgestemd is op jouw profiel en wat jij nodig hebt om een goede leerkracht te worden. Je kan ook je persoonlijk programma samenstellen. We bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor slechts één semester en je kan zowel in september als februari starten. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is, en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende programma.

Werk je al als leerkracht in een lagere school, maar heb je nog geen lerarendiploma? Via het LIO-traject, dat staat voor leraar-in-opleiding, kan je je job combineren met een lerarenopleiding. Een groot deel van de praktijkuren voer je uit op jouw huidige werkplek. 

De flextrajecten kregen een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

Wil je na je studies snel aan de slag? Perfect, want deze opleiding leidt tot een knelpuntberoep. Dat wil zeggen dat de vraag naar leerkrachten groter is dan het aantal afgestudeerden. Met andere woorden, met dit diploma ben je 100 procent zeker van een job.

Bovendien heb jij omwille van dit statuut de mogelijkheid om gratis te studeren als werkzoekende. De opleiding kan je volgen binnen het onderwijs kwalificerend traject met een VDAB-opleidingscontract (OKOT). Kijk op de website van de VDAB of jij hiervoor in aanmerking komt.  

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Als je nog geen opleiding hoger onderwijs hebt voltooid, en dus start met een diploma secundair onderwijs, omvat het flextraject 180 studiepunten. Na dit driejarig traject ben je een spontane en warme leerkracht die zichzelf wil inzetten om het beste in kinderen naar boven te halen.

Programma

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

De opleiding start met een warme verwelkoming en introductie in het hoger onderwijs. Je leert je leeromgeving kennen en bouwt meteen een band op met medestudenten en lectoren.   

Tijdens het eerste jaar van je opleiding ligt de focus op een stevige pedagogische en didactische basis. Je maakt kennis met de leergebieden van de basisschool. Je leert alles over leerdoelen. En je ontdekt hoe je kinderen motiveert en doelgericht stimuleert in hun leerproces.

Zit jij niet graag stil? Perfect! Want in de educatieve bachelor Lager Onderwijs bij AP duik je meteen het werkveld in. We kiezen ervoor om niet met vaste blokken stage te werken, maar je een jaar lang één vaste dag per week op een school te zetten voor Werkplekleren. Daarbovenop loop je per semester nog een volledige week mee op je werkplek. Je leert het reilen en zeilen van een school volledig kennen en past meteen kennis toe in de praktijk. Je maakt meteen kennis met de vele aspecten van het leerkrachtenberoep. Hierbij word je van dichtbij opgevolgd en begeleid door zowel een mentor op je stageschool, als een coach uit de opleiding.    

De leerinhoud van de basisschool verwerf je door middel van zelfstudiepakketten en gezamenlijke leermomenten op de campus. Voor de lessen vakdidactiek Nederlands, wiskunde en techniek & wetenschappen frissen we je basiskennis op. Je kan hier extra ondersteuning voor krijgen als dat nodig is. Daarnaast leer je de inhouden toepassen in de klas: welke materialen gebruik ik, hoe geef ik instructies, welke vragen stel ik, … Kinderen uiten zich graag expressief, dus je gaat ook van start met muzisch leren. We laten je zelf experimenteren met zang, beeld, multimedia, drama e.a.    Doorheen opleidingsonderdelen als Iedereen leert en Diversiteit en onderwijs ontdek je ook hoe je rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. 

Je evaluatie bestaat uit een combinatie van examens in de examenperiodes en opdrachten waar je tijdens het semester tussentijdse feedback op ontvangt.

Tijdens het tweede jaar verdiep je jezelf in de didactiek en het klasmanagement. Je krijgt meer inzicht in hoe je samen met collega’s kan zorgen voor een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. Je verdiept je in verschillende onderwijsvisies en -systemen om jouw rol als leraar binnen onze samenleving beter te leren kennen.   

Je zet ook het werkplekleren verder: je brengt opnieuw een dag per week door als vast teamlid op een school, en per semester aanvullend nog een volledige week. We geven je ook de unieke kans om je blik op de wereld te verruimen. Je bekijkt onderwijs vanuit een internationaal perspectief tijdens een week uitwisseling in Nederland en een inleefproject ofwel in het buitenland, ofwel op de campus.  

In het onderdeel Leerlingen coachen tonen we je de principes en vaardigheden van inspirerend coachen. Lesgeven is niet enkel instructies geven en inoefenen, maar je leert jonge kinderen feedback geven en inzichten aanreiken. 

We dompelen je onder in de lesinhouden Frans in het lager onderwijs en hoe je die aanleert. Hiervoor verwachten je van jou hetzelfde taalniveau als de eindtermen van het basisonderwijs.  

Voor de keuzemodule Kies je accent bieden we je enkele boeiende topics aan om in te specialiseren: outdoor education, urban education, design thinking education …  

Inclusie krijgt ook een grotere focus in het tweede jaar, met onder andere het opleidingsonderdeel Zorg voor diversiteit.

Tijdens je laatste opleidingsjaar staat het werkplekleren centraal. Het neemt een grote brok van je programma in beslag. Je brengt heel wat tijd door in het werkveld, en krijgt de kans om je maximaal te ontplooien als leerkracht.     

Ook kan je opleidingsonderdelen zelf invullen op basis van jouw interesses. Zo studeer je niet af als een doorsnee leerkracht maar creëer je een uniek profiel dat bijzonder waardevol is voor het werkveld.

Heb je al een graduaats-, bachelor- of masterdiploma op zak? Dan kan je een verkort programma afleggen om je diploma te behalen. De duur van dat programma varieert afhankelijk van het type en het domein van je vooropleiding. Hieronder vind je de meest voorkomende verkorte trajecten.

Traject met een bachelor- of masterdiploma (120 stp)
 • Als je deze opleiding start met reeds een bachelor- of masterdiploma op zak, dan omvat het flextraject 120 studiepunten. In deze opleiding ligt de focus op het verwerven van leraarsvaardigheden. Algemene bachelor- of mastercompetenties heb je namelijk al verworven. Tijdens dit tweejarige traject (of meer, als je onderdelen liever spreidt) focus je op didactiek en pedagogie.
 • Je leert het leerproces van kinderen op een motiverende en doelgerichte manier stimuleren, met aandacht voor de groep en ieder kind.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elk kind.
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Ten slotte leer je hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat.

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Heb je een bachelor- of masterdiploma uit het sociale domein: toegepaste psychologie, ergotherapie, logopedie en/of audiologische wetenschappen, orthopedagogie, sociaal-cultureel-maatschappelijk werk, pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen – pedagogische wetenschappen, agogische wetenschappen, psychologie, opleidings- en onderwijswetenschappen, onderwijskunde? Dan omvat je modeltraject 105 studiepunten.
 • Focus ligt op het verwerven van leraarsvaardigheden; algemene bachelorcompetenties heb je namelijk al verworven.
 • Daarnaast verwerf je de nodige pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert het leerproces van kinderen op een motiverende en doelgerichte manier stimuleren, met aandacht voor de groep en ieder kind.
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolklimaat.

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Als je al een educatieve bacheloropleiding hebt doorlopen, volg je een verkort programma van 60 studiepunten.
 • Je bent al leerkracht, dus die vaardigheden moet je niet meer leren.
 • Gedurende dit eenjarige traject (of langer) leer je hoe je die verworven vaardigheden kan omzetten naar de specifieke context van het lager onderwijs. De specifieke pedagogsiche en didactische aanpak voor het kleuteronderwijs staat centraal.

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Heb je al een graduaatsdiploma, dan omvat het standaard modeltraject 147 studiepunten. Op basis van je specifieke diploma kan je nog extra vrijstellingen aanvragen.
 • Je verwerft de nodige pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert het leerproces van kinderen op een motiverende en doelgerichte manier stimuleren, met aandacht voor de groep en ieder kind.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elk kind.
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolklimaat.
 • Je bent vertrouwd met de context van het hoger onderwijs, maar algemene bachelorcompetenties heb je nog niet.

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Meteen aan de slag

Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan leerkrachten. Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral lagere scholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

Heb je na het behalen van je diploma lager onderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

Of heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie.

De starttoets voor de lerarenopleiding: voor wie geldt dit?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs, moet je de Starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op mindere punten. 

Opgelet: heb je al een Nederlandstalige bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

De Starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Aankomende studenten Lager Onderwijs leggen ook een Starttoets af voor de onderdelen Frans en wiskunde. 

Je legt dus een toets af voor deze onderdelen:

 • Educatieve bachelor Kleuteronderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Lager Onderwijs: Nederlands, Frans en wiskunde

De Starttoets is verplicht. Met een bewijs van deelname aan de Starttoets kan je je sowieso inschrijven voor een lerarenopleiding, of je nu geslaagd bent of niet. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) moet je dat bewijs van deelname voorleggen.

Haal je het streefcijfer niet, dan kan je je nog steeds inschrijven voor je lerarenopleiding. Je volgt dan wel voor of tijdens je opleiding een verplicht online remediëringstraject voor het onderdeel waarvoor je niet slaagde. Jouw resultaten worden enkel gedeeld met de hogeschool waar je uiteindelijk inschrijft. We voorzien vanuit AP ook ondersteunend materiaal, of hulp of maat aan om jou hierbij te begeleiden. Zo werken samen met jou eventuele tekorten tijdig weg. 

 • Het onderdeel Nederlands leg je af tijdens een afnamemoment aan een hogeschool naar keuze.
 • De onderdelen Frans en wiskunde (enkel voor Lager Onderwijs) leg je thuis online af.
 • De Starttoets is kosteloos en inschrijven voor een afnamemoment voor het onderdeel Nederlands kan tot 12u vóór de start van een tijdsslot via de website van de Vlaamse Hogescholenraad.

Naast de instaptoets voorzien we vanuit de opleiding een (niet-bindende) screening aan de start van je academiejaar. De beide zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

Meer info en proefversie starttoets

LIO= leraar-in-opleiding

Sta je al voor de klas in een lagere school, maar heb je nog geen lerarendiploma? Dan kan je via een LIO-traject, dat staat voor leraar-in-opleiding, je huidige job in het basisonderwijs combineren met de studie. De praktijkonderdelen zoals werkplekleren en stage voer je uit op je huidige werkplek. Zo blijf je zeker van een inkomen, doe je massa’s ervaring op en groei je verder in je rol als leerkracht. Niets dan voordelen dus!

Lees meer

De duurtijd van het LIO-traject hangt af van je vooropleiding. Je kan je inschrijven voor het traject als je minstens een bachelor- of masterdiploma hebt. Afhankelijk van je basisdiploma telt de opleiding maximum 120 studiepunten, wat je kan afronden op twee jaar.

Doe je het liever rustiger aan? Dan kan je het over een langere periode spreiden. Een trajectbegeleider stelt dan een individueel programma op afgestemd op jouw werk- of privésituatie. Een slimme keuze als je een drukke agenda hebt en je slaagkansen wil verhogen.

In het LIO-traject heb je heel wat autonomie en vrijheid. Je bent geen standaard student dus je krijgt les met andere leerkrachten in opleiding. Bepaalde opleidingsonderdelen zijn ook specifiek uitgewerkt op maat van jouw profiel. Op die manier vermijden we herhaling en ligt de focus enkel op relevante kennis en praktijkonderdelen.

Reken vooraf en gedurende de opleiding ook op een uitgebreide voorbereiding en ondersteuning voor een vlot verloop. Dit zijn enkele, vrijblijvende initiatieven.

 • EHBOnderwijs: in augustus kan je een bootcamp volgen op je huidige job die je extra ondersteuning en zelfzekerheid geeft voor een vlotte opstart. Ook doorheen het academiejaar zijn er twee tot drie crash coruses die je vrijblijvend kan volgen om je kennis en kunnen bij te spijkeren.
 • Begeleide intervisiegroep: hierbij reflecteer je samen met andere LIO-studenten over jouw ervaringen binnen het onderwijs. Een leerzame uitwisseling!

FAQ over deze opleiding

 • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

  Je kan lesgeven in het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs, ook in het buitengewoon onderwijs en dat in alle onderwijsnetten:

  • onderwijs van steden en gemeenten

  • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

  • katholiek onderwijs  

 • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

  Doorgaans krijg je een school aangeboden voor het werkplekleren. In het flextraject kan je onder bepaalde voorwaarden zelf je werkplek kiezen.  

   

 • Kan ik deze opleiding met een job combineren?

  Ja, dat kan.

  • Om te beginnen moet je zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is: heb je naast je werk en opleiding bijvoorbeeld ook nog een gezin, hobby’s, andere engagementen?  
  • Ons advies is om in combinatie met de opleiding maximaal 60% te werken. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is het immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden.

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

  Deze starttoets is:

  • Gratis. De toets gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. De starrtoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. 
  • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
  • Bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor. Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

  De starttoets is erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  Opgelet: heb je al een Nederlandstalig bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

 • Zijn de lessen verplicht?

  De lessen zijn niet allemaal verplicht, maar uiteraard is het wel aanbevolen om zo veel mogelijk deel te nemen. 

  • Lessen zijn een grote meerwaarde voor jouw leerproces. 
  • Onze lerarenopleiding is een praktijkgerichte opleiding. We vinden het belangrijk om good practices en materialen met onze studenten te delen. 
  • Tijdens lessen kan je onder begeleiding samen oefenen en in dialoog gaan. Het is bewezen dat dit de motivatie en het studiesucces van onze studenten versterkt.  

 • Hoe worden de examens georganiseerd?

  Onze opleiding werkt met een semestersysteem. Je hebt examens in januari en juni (en eventueel herexamens in augustus). De evaluatieperiode bestaat uit een mix van examens en (project)opdrachten. Aan die opdrachten werk je doorheen het jaar zodat niet alles samenvalt in één periode.