Educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Secundair Onderwijs

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Verkort programma mogelijk

  Troeven

  Op maat 

  Jij staat centraal. Je wordt van bij de start en gedurende je hele opleiding gecoacht zodat je je eigen leerproces vorm kan geven. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om je de opleiding te bieden die het best bij jou past. Je krijgt ook de kans om je te profileren in iets waar je goed in bent of wat je graag doet/wilt leren.

  Theorie en praktijk hand in hand

  Theorie en praktijk gaan van bij de start van je opleiding hand in hand. Zo kan je wat je op de hogeschool leert meteen toepassen in de praktijk en dit geeft je de mogelijkheid om stage-ervaringen snel bespreekbaar te maken.

  De opleiding is praktijkgericht. Tijdens contactmomenten brengen we de reële praktijk aan de hand van casussen, probleemstellingen… binnen in de hogeschool.

  Verschillende campussen

  De verkorte educatieve graduaatsopleiding kan je volgen op onze hoofdcampus in Antwerpen, maar ook op onze vestigingsplaatsen in Turnhout (campus Blairon) en Mechelen (campus Dodoens).

  LIO-traject

  Geef je reeds meer dan 500 uur op jaarbasis les op een school maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 1,5 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je eigen werkplek.

  Programma

  Leerkracht zijn staat centraal

  Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
  De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

  • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
  • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

  Wanneer heb ik les?

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Het is voor een aantal opleidingsonderdelen ook mogelijk om in het tweede semester te starten.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 2 jaar. Neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

  Aangepaste trajecten

  Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Het lerarentekort in het secundair onderwijs is en blijft groot. Scholen zijn voortdurend op zoek naar praktijkleraren. Ze willen graag goed gevormde leraren zoals jij er een zal worden. Je kan deze opleiding ook combineren met een job in het onderwijs (al dan niet in LIO-statuut). Dan ben je al meteen aan de slag.

  Met een lerarendiploma van AP kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Na deze opleiding kan je doorstromen naar een van onze bacheloropleidingen tot leraar. Dit opent een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld twee bijkomende onderwijsbevoegdheden verwerven voor het secundair onderwijs of leraar kleuter- of lager onderwijs worden.

  Flexibel studeren

  LIO-traject?

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  Traject spreiden?

  Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk

  VDAB

  Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten.

  Antwerpen

  • Optie 1: Maandag in de voor- en namiddag
  • Optie 2: Maandag en dinsdag in de namiddag
  • Optie 3: Maandag in de namiddag en avond
  • Optie 4: Maandag en donderdag in de avond

  Mechelen

  • Optie 1: Maandag en woensdag in de namiddag
  • Optie 2: Maandag en woensdag in de avond
  • Optie 3: Maandag in de namiddag en avond
  • Optie 4: Woensdag in de namiddag en avond

  Turnhout

  • Optie 1: Maandag in de namiddag en avond
  • Optie 2: Maandag en donderdag in de avond

  Erkenning beroepservaring

  Stap 1 Toelatingsvoorwaarden controleren

  • Je bent in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs van minstens het 6de jaar beroepssecundair onderwijs.
  • Je hebt minstens 3 jaar werkervaring in je vak en kan dat aantonen. Je werkervaring bepaalt welk vak je mag geven.

   

  Stap 2 Pre-registreren

  Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je je hier pre-registeren daarna ontvang je een antwoordmail met de volgende stappen:

  • je kiest je praktijkvak
  • je bewijst je nuttige beroepservaring in dat vak
  • je maakt een afspraak voor een intakegesprek

   

  Stap 3 Praktijkvak bepalen

  Je kiest op basis van je diploma en/of je werkervaring het praktijkvak dat je zal geven in het secundair onderwijs. Klik hier om de lijst met praktijkvakken te lezen. 

   

  Stap 4 Nuttige beroepservaring aantonen

  Om het door jou gekozen praktijkvak te mogen geven, moet je aantonen dat je minstens 3 jaar nuttige beroepservaring in dit vak hebt opgebouwd. Indien je basisdiploma/attest niet aansluit bij je werkervaring toon je minstens 5 jaar beroepservaring aan. Als je al les hebt gegeven, telt die ervaring ook als nuttige beroepservaring. 

   

  Nuttige beroepservaring als werknemer

  • Vul het aanvraagformulier in en verzamelt de nodige documenten die je nuttige beroepservaring aantonen. 
  • Vermeldt duidelijk voor welk praktijkvak je jouw beroepservaring wil aantonen.
  • Zorg voor een heldere en gedetailleerde omschrijving van je functie en de uitgevoerde taken.
  • Laat het  formulier verder invullen door je (ex) werknemer en ondertekenen allebei het document en parafeer allebei de bijgevoegde bewijsstukken. Is je (ex)werkgever niet bereikbaar? Neem dan contact op met de dienst 'Toezicht op de Sociale wetten' of staaf je dossier met andere documenten zoals een arbeidscontract met een gedetailleerde functiebeschrijving.  
  • Voeg een kopie van je diploma of ander studiebewijs toe. 

  Stuur het dossier één week voor de datum van het intakegesprek per mail naar de trajectbegeleider. Alleen dan kan je intakegesprek ook écht doorgaan. 

  Belangrijk: Enkel dossiers met voldoende krachtige bewijsstukken van de periode van tewerkstelling én de inhoud van je takenpakket kunnen behandeld worden. 

   

  Nuttige beroepservaring als zelfstandige

  • Vul het aanvraagformulier in en verzamelt de nodige documenten die je nuttige beroepservaring aantonen. 
  • Vermeldt duidelijk voor welk praktijkvak je jouw beroepservaring wil aantonen.
  • Voorzie volgende attesten:
   • attest van het ondernemingsloket met je NACE-code en periode van inschrijving;
   • getuigschrift van inschrijving in het handelsregister;
   • getuigschrift van inschrijving bij een sociale kas voor zelfstandigen;
   • attest van de gemeentelijke administratie;
   • attest van de ontvanger van de directe belastingen.
   • kopie diploma of ander studiebewijs

  Stuur je dossier één week voor de datum van het intakegesprek per mail naar de trajectbegeleider. Alleen dan kan je intakegesprek ook écht doorgaan. 

  Belangrijk: Enkel dossiers met voldoende krachtige bewijsstukken van de periode van tewerkstelling én de inhoud van je takenpakket kunnen behandeld worden.

   

  Stap 5 Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek bespreken we je dossier aan de hand van een aantal standaardvragen. Als je dossier helder en volledig is en voldoet aan alle criteria, kan het gesprek worden afgesloten met een positief advies.

  Een afspraak maken voor een intakegesprek kan per mail naar eveline.vanbogaert@ap.be. 

  Bij positief advies kan je meteen inschrijven als je jee identiteitskaart, bankkaart, diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs bij hebt.

   

  Vragen? Contacteer de trajectbegeleider:

  • Antwerpen: eveline.vanbogaert@ap.be
  • Mechelen: Ilse.bernaert@ap.be
  • Turnhout: gretel.vanheukelom@ap.be