Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Secundair Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Start in februari mogelijk

  Troeven

  Op maat 

  Jouw leren en groeien staan centraal. Je wordt van bij de start en gedurende je hele opleiding gecoacht zodat je je eigen leerproces vorm kan geven. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om je de opleiding te bieden die het best bij jou past. Je krijgt ook de kans om je te profileren in iets waar je goed in bent of wat je graag doet/wilt leren.

  Theorie en praktijk hand in hand

  Theorie en praktijk gaan van bij de start van je opleiding hand in hand. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  De opleiding is praktijkgericht. Tijdens contactmomenten brengen we de reële praktijk aan de hand van casussen, probleemstellingen… binnen in de hogeschool.

  Verschillende campussen

  De educatieve graduaatsopleiding kan je volgen op onze hoofdcampus in Antwerpen, maar ook op onze vestigingsplaatsen in Turnhout (campus Blairon) en Mechelen (campus Dodoens).

  LIO-traject

  Geef je reeds les op een school (minstens 500 uur op jaarbasis), maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 2 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je eigen werkplek. Meer info vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Programma

  Leerkracht zijn staat centraal

  Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
  De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

  • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
  • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

  Wanneer heb ik les?

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Het is voor een aantal opleidingsonderdelen ook mogelijk om in het tweede semester te starten.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 2 jaar. Neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

  Aangepaste trajecten

  Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Het lerarentekort in het secundair onderwijs is en blijft groot. Scholen zijn voortdurend op zoek naar praktijkleraren. Het onderwijs heeft nood aan leerkrachten met goesting, die voorbereid zijn op de diversiteit in de klas. Je kan deze opleiding ook combineren met een job in het onderwijs (al dan niet in LIO-statuut). Dan ben je al meteen aan de slag.

  Met een lerarendiploma van AP kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Na deze opleiding kan je doorstromen naar één van onze driejarige geïntegreerde bacheloropleidingen tot leraar. Dit opent een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld twee bijkomende onderwijsbevoegdheden verwerven voor het secundair onderwijs of leraar kleuter- of lager onderwijs worden.

  Flexibel studeren

  LIO-traject?

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject (Leraar in Opleiding). Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. Meer info over dit traject vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Traject spreiden?

  Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk

  VDAB

  Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

  LIO-traject

  LIO = LERAAR IN OPLEIDING

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  TROEVEN VAN LIO

  Leerlabs
  Tijdens de leerlabs werk je voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal ...). In groep en onder begeleiding van een lector sta je stil bij deze materialen met als doel ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus centraal.

  Praktijk op de eigen werkplek
  Tijdens je stage op eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert dus de kennis en ervaring uit de theoretische opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext en je vervult ook de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. Je leert je groeiportfolio vormgeven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject. In een tweede fase zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen, ... Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten.

  Alle locaties

  • Voor het opleidingsonderdeel Vakdidactiek B volg je vier avonden les in campus Spoor Noord in Antwerpen.

  Antwerpen

  • Optie 1: Maandag in de voor- en namiddag: opstart in september én februari
  • Optie 2: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september én februari

  Mechelen

  • Maandagavond en woensdagavond: opstart in september en februari
  • LIO-traject: maandag- en woensdagavond + in semester 2 en 3 beperkt op woensdagnamiddag: opstart in september en februari

  Turnhout

  • Enkel avondtraject: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september én februari

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Om in te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de algemene toelatings- en taalvoorwaarden voor een graduaatsopleiding.

  Daarnaast moet je voldoende werkervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch onderwijsvak als werknemer (aanvraagformulier) of zelfstandige (aanvraagformulier):

  • Ten minste 3 jaar als je een studiebewijs in hetzelfde vakgebied hebt.
  • Ten minste 5 jaar als je studiebewijs niet aansluit bij het vakgebied waarin je ervaring hebt. 

  Als je al les hebt gegeven in dit specifieke onderwijsvak, telt die ervaring ook als nuttige beroepservaring.
      

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? 

  Maak dan een afspraak voor een verkennend gesprek met paul.vermylen@ap.be

  Ben je nieuwsgierig en wil je eens over de opleiding praten. Dan ben je van harte welkom op één van onze campussen tijdens onze infomomenten.

  FAQ over deze opleiding

  • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

   De overheid legt volgende voorwaarden op:  

   • Je hebt een diploma secundair onderwijs  
    OF 

   • Je hebt studiegetuigschrift 2e jaar 3e graad secundair van min 3 jaar  
    OF  

   • Je hebt leeftijd van min 18 jaar + bent geslaagd voor de toelatingsproef  

    

   Je kiest voor 1 praktijkvak waarin je relevante ervaring hebt opgebouwd gedurende 

   • minstens 3 jaar (als je in bezit bent van een diploma)  
    OF 

   • minstens 5 jaar (als je niet in bezit bent van een diploma)  

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een LIO-traject?

   Binnen de Educatieve graduaatsopleiding kan je instappen in een LIO-traject onder volgende voorwaarden: 

   • Je hebt een lesopdracht van minstens 500 uren op jaarbasis. Dit komt overeen met ongeveer 13 lesuren per week. 

   • Je oefent je LIO-baan uit in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.  

  • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

   Binnen het LIO-traject kan je de stage grotendeels op je eigen school en in eigen uren volbrengen.  

  • Is er leerkrediet vereist voor deze opleiding?

   Voor een (educatieve) graduaatsopleiding heb je geen leerkrediet nodig. 

Deze opleidingen zouden je misschien ook wel kunnen interesseren