Educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Secundair Onderwijs

 • Dagtraject
 • Avondtraject

  Troeven

  Op maat 

  Bij ons sta jij centraal. Jouw motivatie en inzet zijn de drijfveren achter een flexibel studieprogramma dat je zowel overdag als ’s avonds en in functie van je eigen situatie snel of gespreid kan volgen. Wij bieden je van bij de start van je opleiding een optimale coaching en begeleiding. Ieder mens is anders. Jij ook. Daarom krijg je in de opleiding ook de kans om je te profileren. 

  Leren van en met elkaar

  AP Hogeschool is een bruisende leerstad en een weerspiegeling van de samenleving. Het is een gemeenschap waar diversiteit en openheid ten aanzien van meningen, culturen en
  overtuigingen worden vertaald naar nieuwe werk- en leervormen. Je leeft op een plek waar zowel lectoren, studenten als werkveld samenkomen ieder met hun eigen drive en passie. Je staat midden in een wereld vol uitdagingen en kansen.

  Het beste van twee werelden

  We hebben deze opleiding vormgegeven in co-creatie met onze collega’s van de Specifieke lerarenopleidingen van de CVO’s. En dat is uniek! De onderwijsexperten van de CVO’s hebben immers een jarenlange ervaring opgebouwd met het opleiden van praktijkleerkrachten en zijn vertrouwd met de diversiteit en verwachtingen van deze doelgroep. In onze opleiding werken ze samen met de vakexperten vanuit de geïntegreerde lerarenopleiding die perfect weten wat er van jou als leraar in je vakgebied wordt verwacht. 

  Praktijkgericht

  Praktijkgericht lesgeven vraagt een zeer specifieke aanpak die zowel hoofd als handen uitdaagt. De vakdidactiek voor technische en praktijkvakken krijgt dus bijzondere aandacht tijdens je opleiding. Je leert hoe je je lessen organiseert in zowel les- als praktijklokalen, met de nodige aandacht voor veiligheid en geïntegreerd werken.

  Verschillende campussen

  De verkorte educatieve graduaatsopleiding kan je volgen op onze hoofdcampus campus Spoor Noord, maar ook op onze vestigingsplaatsen in Turnhout (campus Blairon) en Mechelen (campus Dodoens).

  LIO-traject

  Geef je reeds les op een school maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 1,5 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je werkplek.

  Programma

  Leerkracht zijn staat centraal

  Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
  De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

  • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
  • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

  Wanneer heb ik les?

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Het is voor een aantal opleidingsonderdelen ook mogelijk om in het tweede semester te starten.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 1,5 jaar. Volg je de opleiding liever in avondonderwijs of neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

  Aangepaste trajecten

  Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Onze partnerscholen van het secundair onderwijs staan te springen om een enthousiaste en gedreven praktijkleraar binnen te halen. Je kan daarnaast ook terecht in het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, in beroepsopleidingen verzorgd door Syntra of VDAB of als lesgever in bedrijven.

  De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de bedrijfs- of dienstensector.

  Waar kan je les geven?

  Met een lerarendiploma van AP hogeschool kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Waar heb ik les?

  Je kan les volgen op campus Spoor Noord - Noorderplaats in Antwerpen, campus Blairon in Turnhout of campus Dodoens in Mechelen.