Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Secundair Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Start in februari mogelijk

  Troeven

  Op maat 

  Jouw leren en groeien staan centraal. Je wordt van bij de start en gedurende je hele opleiding gecoacht zodat je je eigen leerproces vorm kan geven. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om je de opleiding te bieden die het best bij jou past. Je krijgt ook de kans om je te profileren in iets waar je goed in bent of wat je graag doet/wilt leren.

  Theorie en praktijk hand in hand

  Theorie en praktijk gaan van bij de start van je opleiding hand in hand. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  De opleiding is praktijkgericht. Tijdens contactmomenten brengen we de reële praktijk aan de hand van casussen, probleemstellingen… binnen in de hogeschool.

  FLEXIBILITEIT TROEF

  AP biedt de opleiding aan op drie verschillende locaties: Mechelen, Turnhout of Antwerpen. Er zijn twee opstartmomenten, in september of februari. Er zijn mogelijkheden voor dag- en avondonderwijs, digitaal of op de campus. Leraren die al in het onderwijs staan, kunnen ook opteren voor een traject dat zich deels op hun werkplek afspeelt (LIO). Kortom: je stelt zelf een opleiding op maat samen. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om jou de opleiding te bieden die het best bij je past.

  LIO-traject

  Geef je reeds les op een school (minstens 500 uur op jaarbasis), maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 2 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je eigen werkplek, binnen de eigen uren.  Meer info vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Programma

  Leerkracht zijn staat centraal

  Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
  De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

  • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
  • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

  Wanneer heb ik les?

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Je kan ook in het tweede semester (februari) starten met de opleiding.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 2 jaar. Neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

  Aangepaste trajecten

  Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Het lerarentekort in het secundair onderwijs is en blijft groot. Scholen zijn voortdurend op zoek naar praktijkleraren. Het onderwijs heeft nood aan leerkrachten met goesting, die voorbereid zijn op de diversiteit in de klas. Je kan deze opleiding ook combineren met een job in het onderwijs (al dan niet in LIO-statuut). Dan ben je al meteen aan de slag.

  Met een lerarendiploma van AP kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Na deze opleiding kan je doorstromen naar één van onze driejarige geïntegreerde bacheloropleidingen tot leraar. Dit opent een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld twee bijkomende onderwijsbevoegdheden verwerven voor het secundair onderwijs of leraar kleuter- of lager onderwijs worden.

  Flexibel studeren

  LIO-traject?

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject (Leraar in Opleiding). Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. Meer info over dit traject vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Traject spreiden?

  Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk

  VDAB

  Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

  LIO-traject

  LIO = LERAAR IN OPLEIDING

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek en in de eigen uren.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  TROEVEN VAN LIO

  Leerlabs
  Tijdens de leerlabs werk je voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal ...). In groep en onder begeleiding van een lector sta je stil bij deze materialen met als doel ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus centraal.

  Praktijk op de eigen werkplek
  Tijdens je stage op eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert dus de kennis en ervaring uit de theoretische opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext en je vervult ook de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. Je leert je groeiportfolio vormgeven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject. In een tweede fase zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen, ... Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten.

   Antwerpen (opstart in september)

   • Optie 1: digitaal traject op maandag (voor- en namiddag)
   • Optie 2: maandag- en donderdagavond

   Antwerpen (opstart in februari)

   • Maandag- en donderdagavond

   Mechelen (opstart in september)

   • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmoment op de campus

   Turnhout (opstart in september) 

   • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmoment op de campus

   Toelatings- en taalvoorwaarden

   Toelatings- en taalvoorwaarden

   Om in te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de algemene toelatings- en taalvoorwaarden voor een graduaatsopleiding:

   • Je bent je in het bezit van een getuigschrift van het 6de jaar, of
   • Je hebt een diploma van het secundair onderwijs, of  
   • Je bent geslaagd in de toelatingsproef 

   Daarnaast moet je voldoende werkervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch onderwijsvak als werknemer (aanvraagformulier) of zelfstandige (aanvraagformulier):

   • Ten minste 3 jaar als je een studiebewijs in hetzelfde vakgebied hebt.
   • Ten minste 5 jaar als je studiebewijs niet aansluit bij het vakgebied waarin je ervaring hebt. 

   Als je al les hebt gegeven in dit specifieke onderwijsvak, telt die ervaring ook als nuttige beroepservaring.
       

   Wil je je voor deze opleiding inschrijven? 

   Maak dan een afspraak voor een verkennend gesprek met paul.vermylen@ap.be

   Ben je nieuwsgierig en wil je eens over de opleiding praten. Dan ben je van harte welkom op één van onze campussen tijdens onze infomomenten.

   FAQ over deze opleiding

   • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

    De overheid legt volgende voorwaarden op:  

    • Je hebt een diploma secundair onderwijs  
     OF 

    • Je hebt studiegetuigschrift 2e jaar 3e graad secundair dat minstens drie jaar behaald is  
     OF  

    • Je hebt leeftijd van min 18 jaar + bent geslaagd voor de toelatingsproef  

     

    Je kiest voor 1 praktijkvak waarin je relevante ervaring hebt opgebouwd gedurende 

    • minstens 3 jaar (als je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak)  
     OF 

    • minstens 5 jaar (als je geen van de hierboven vermelde studiebewijzen of geen beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak)  

   • Wanneer kom ik in aanmerking voor een LIO-traject?

    Binnen de Educatieve graduaatsopleiding kan je instappen in een LIO-traject onder volgende voorwaarden: 

    • Je hebt een lesopdracht van minstens 500 uren op jaarbasis. Dit komt overeen met ongeveer 13 lesuren per week. 

    • Je oefent je LIO-baan uit in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie of HBO5 Verpleegkunde.  

   • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

    Je kan je stageschool zelf kiezen. Onze stagecoördinator zal jou wel altijd bijstaan bij het vinden van een geschikte stageplaats. 

    Binnen het LIO-traject kan je de stage grotendeels op je eigen school en in eigen uren volbrengen. 

   • Is er leerkrediet vereist voor deze opleiding?

    Voor een (educatieve) graduaatsopleiding heb je geen leerkrediet nodig. 

   • Hoe wordt de stage georganiseerd?

    Je voert het merendeel van je stage uit in het secundair onderwijs en in je vereiste vakbekwaamheid. Je kan stage-uren spreiden over het semester.   

    Praktijk A  

    • 6 uur observeren  
    • 2 schoolbrede activiteiten meevolgen  

    Praktijk B   

    • 4 uur observeren   
    • 2 stagelessen in co-teaching geven  

    Praktijk profileren   

    • 10 uur actieve rol opnemen in een educatieve setting (bv. lesgeven in Okan-klas, huiswerkbegeleiding, leerbuddy Vlaanderen, stadsproject diversiteit, …)   

    Praktijk C  

    • 5 uur observeren  
    • 25 uur lesgeven  
    • 5 uur leerkrachtrollen opnemen (bv. vakgroepvergadering, oudercontact …)   

     

    Belangrijk: Ben je al leraar, dan wordt deze stage vervangen door Praktijk op de eigen werkplek. Meer info over dit traject voor leraars vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina. 

   • Welke lessen mag ik geven?

    In het onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

    Check op de website van Onderwijs Vlaanderen voor welk vak je op basis van je educatief graduaatsdiploma een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.   

    Heb je een educatief graduaatsdiploma? Dan krijg je een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor een heleboel vakken. De school zal op basis van je basisdiploma én je competenties bepalen of jij de nodige expertise bezit om dit vak te geven.   

   • Wat kost deze opleiding?

    Je betaalt voor deze opleiding een jaarlijkse administratiekost met een bijkomende kost per opgenomen studiepunt. De exacte prijzen kan je steeds terugvinden op de pagina rond studiekosten.

    Afhankelijk van je inkomen is een vermindering van het inschrijvingsgeld mogelijk. De sociale dienst van onze hogeschool zoekt dit graag samen met je uit. Je kan deze dienst steeds vrijblijvend contacteren via socialedienst@ap.be

  Nieuws over onze lerarenopleidingen

  Deze opleidingen zouden je misschien ook wel kunnen interesseren