Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor)

Leraar Secundair Onderwijs in verkort traject

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Start in februari mogelijk

  Troeven

  Praktijk en theorie gaan hand in hand

  Al van bij de start van je opleiding loop je stage. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en je kan wat je leert aftoetsen tijdens contactmomenten.  Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  Flexibiliteit troef

  AP biedt de opleiding aan op drie verschillende locaties: Mechelen, Turnhout of Antwerpen. Er zijn twee opstartmomenten, in september of februari. Je kiest zelf of je het programma in één jaar aflegt, of spreidt over twee jaar. Leraren die al in het onderwijs staan, kunnen ook opteren voor een traject op anderhalf jaar. Kortom: je stelt zelf een opleiding op maat samen. 

  Beperkt aantal contactmomenten

  Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Er is een beperkt aantal contactmomenten waar je de essentie van de theorie aangereikt krijgt of kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

  Vakdidactiek centraal

  Je inhoudelijke vakkennis zit al goed. In deze opleiding ligt de focus dan ook op hoe je deze kennis kan overbrengen. 

  Stage op de eigen werkplek

  Je kan stage lopen op je eigen werkplek, al dan niet onder het statuut van leraar in opleiding (LIO). Meer info over dit traject voor leraars vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Programma

  Instapvoorwaarden

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

  • Je kan een bewijs voorleggen dat je hebt deelgenomen aan de verplichte, niet-bindende instaptoets.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De verkorte educatieve bacheloropleiding omvat 60 studiepunten. Als voltijds student kan je ervoor kiezen om deze opleiding in één jaar tijd af te werken. Als je studeren combineert met werken en/of een gezin, doe je er beter aan om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme. We hebben voor jou modeltrajecten uitgewerkt op 1,5 en 2 jaar, maar samen met onze trajectbegeleider kan je ook een traject op maat samenstellen.

  Vrijstellingen?

  Sommige vooropleidingen geven recht op vrijstellingen.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan leerkrachten. Met een succesvolle stage op je CV is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral scholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

  Welke vakken mag ik geven?

  In welke vakken en in welke richtingen je les mag geven hangt af van je basisdiploma. Meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. Je kan hier uitzoeken welke vakken je mag geven met welk diploma. De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de bedrijfs- of dienstensector.

  Waar kan ik les geven?

  Met een lerarendiploma van AP Hogeschool kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Heb je zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? Na je opleiding kan je in één jaar een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

  Heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappenPedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie. Van onze studenten stroomt 15 tot 40 procent door naar een universitaire opleiding, waarvan de meesten ook effectief een diploma behalen.

  Flexibel studeren

  Leraar in opleiding

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject (Leraar in Opleiding). Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. Meer info over dit traject vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Traject spreiden

  Je kan deze opleiding in 1 of 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk.

  LIO-traject

  LIO = LERAAR IN OPLEIDING

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  TROEVEN VAN LIO

  Leerlabs
  Tijdens de leerlabs werk je voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal ...). In groep en onder begeleiding van een lector sta je stil bij deze materialen met als doel ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus centraal.

  Praktijk op de eigen werkplek
  Tijdens je stage op eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert dus de kennis en ervaring uit de theoretische opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext en je vervult ook de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. Je leert je groeiportfolio vormgeven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject. In een tweede fase zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen, ... Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie locaties te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten. Bovendien kan je kiezen voor een tweejarig traject of een eenjarig intensief traject.

  Tweejarig traject

  Antwerpen (opstart in september/februari)

  • Optie 1: Maandag in de voor- en namiddag
  • Optie 2: Maandag en donderdag in de avond

  Mechelen (opstart in september/februari)

  • Maandag en woensdag in de avond

  Turnhout (opstart in september/februari)

  • Maandag- en donderdagavond

  Eenjarig intensief traject

  Antwerpen (opstart in september/februari)

  • Maandag in de namiddag en vrijdag in de voor- en namiddag

  Mechelen (opstart in september)

  • Het eenjarig intensief traject wordt in september 2021 niet opgestart in Mechelen. Studenten kunnen voor dit traject terecht op de campus in Antwerpen. 

  Turnhout (opstart in september)

  • Het eenjarig intensief traject wordt in september 2021 niet opgestart in Turnhout. Studenten kunnen voor dit traject terecht op de campus in Antwerpen. 

  LIO-traject op anderhalf jaar

  Antwerpen

  • Optie 1: maandag- en donderdagavond
  • Optie 2: maandag + enkele te bepalen avonden 

  Mechelen

  • Maandag- en woensdagavond (semster 1) + woensdagavond en beperkt -namiddag (semester 2 en 3)

  Turnhout

  • Maandag- en donderdagavond

  ALLE LOCATIES

  • Voor het opleidingsonderdeel Vakdidactiek B volg je ook nog drie avonden les in campus Spoor Noord in Antwerpen.

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

  Verplicht

  Op initiatief van de Vlaamse overheid leggen alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. 

  Niet-bindend

  Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen.

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  Overal in Brussel en Vlaanderen

  De instaptoets geldt voor alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs, voor welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel je ook kiest dus.

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Als je je wil inschrijven voor het academiejaar 2021-2022 kan je vanaf april 2021 via www.onderwijskiezer.be de instaptoets afleggen. Dat kan dus waar en wanneer je wil, en dat kosteloos. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de Lerarenopleiding.

  Uit welke onderdelen bestaat de instaptoets? Moet je jezelf voorbereiden op deze instaptoets? Wat moet ik bij de hand hebben en waarop moet ik letten vooraleer ik thuis de instaptoets opstart? … Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen goot de Vlaamse Hogescholenraad alle informatie over de instaptoets voor lerarenopleidingen in een overzichtelijke folder.

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder.

  Proefversie

  Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder.

  FAQ over deze opleiding

  • Hoe wordt de stage georganiseerd?

   Je voert het merendeel van je stage uit in het secundair onderwijs en in je vereiste vakbekwaamheid. Je kan stage-uren spreiden over het semester.  

   Praktijk A 

   • 6 u observeren 

   • 2 schoolbrede activiteiten meevolgen 

   Praktijk B  

   • 4 u observeren  

   • 2 stagelessen in co-teaching geven 

   Praktijk profileren  

   • 10 u actieve rol opnemen in een educatieve setting (bv. lesgeven in Okan-klas, huiswerkbegeleiding …)  

   Praktijk C 

   • 5 u observeren 

   • 25 u lesgeven 

   •  5 u leerkrachtrollen opnemen (bv. vakgroepvergadering, oudercontact …)  

  • Kan ik vrijstellingen krijgen?

   Op basis van je basisdiploma (bachelor of master) kan je vrijstellingen aanvragen. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Tijdens het online inschrijfproces kan je vrijstellingen aanvragen.  

  • Welke lessen mag ik geven?

   In het onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

   Check op de website van Onderwijs Vlaanderen voor welk vak je op basis van je bachelordiploma een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.  

   Heb je een bachelordiploma + diploma verkorte educatieve bachelor? Dan krijg je een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor zo goed als alle vakken, met uitzondering van godsdienst & zedenleer. De school zal op basis van je basisdiploma én je competenties bepalen of jij de nodige expertise bezit om dit vak te geven.  

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou