Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor graduaten

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een graduaatsopleiding aan AP?

  Algemene toelatingsvoorwaarden

  Om in te schrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding, moet je voldaan hebben aan de leerplicht en in het bezit zijn van:

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is, of
  • een diploma secundair onderwijs, of
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden, of
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden, of
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
  • een diploma van bachelor of master, of
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande studiebewijzen wordt erkend.
  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

  • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

  Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

  Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans moet je geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen en vijf jaar nuttige ervaring als professionele danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen.

   

  Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

  Buitenlandse studiebewijzen

  Je kan een graduaatsopleiding starten als je beschikt over één van de volgende studiebewijzen:

  Duitsland

  Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur

  Frankrijk

  Baccalauréat met een minimum score van 10/20

  Luxemburg

  • Diplôme de Fin d’Etudes secondaires
  • Diplôme de fin d’Etudes secondaires techniques

  Nederland

  • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO). (Indien je met een Nederlands HAVO-diploma in België gedomicilieerd bent, moet je voldaan hebben aan de Belgische leerplicht)
  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4
  • Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
  • Einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

  Spanje

  Titulo de Bachiller

  Suriname

  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4

  USA

  High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

  Verenigd Koninkrijk

  General Certificate of Secondary Education in 3 vakken met waardering A*, A, B of C EN General Certificate of Education met 2 vakken op advanced level (A-level) in, 5 verschillende vakken

  Europese school in België of buitenland

  Europees Baccalaureaat diploma

  International Baccalaureate School

  Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève

  SHAPE-school

  Diploma, uitgereikt door SHAPE-school (NATO)

  Geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling uit het ENIC-NARIC netwerk

  • Bachelordiploma
  • Masterdiploma

  Lisbon Recognition Convention (LRC)

  een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde

  Twijfel je of je diploma, dat binnen de EU behaald is, toelating geeft? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be

  Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:

  • een ingevuld formulier 'Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma' 
  • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
  • als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
  • Een verklaring van de ambassade of het consulaat  waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 

  Bezorg deze documenten ten laatste op 1 september aan het secretariaat van je departement of ten laatste op 15 oktober aan het secretariaat van je School of Arts. Nadat wij je aanvraag hebben onderzocht, laten we je weten of je mag inschrijven.

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:
  •    5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  •    3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.
  Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

  Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans moet je geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen en vijf jaar nuttige ervaring als professionele danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen.

  Taalvoorwaarden

  Om te kunnen inschrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding bij AP, moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Dat laatste heb je als je:

  • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
  • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum. Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR).

  Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

  Het toelatingsonderzoek

  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een (educatieve) graduaatsopleiding, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek. 

  Het toelatingsonderzoek

  Het toelatingsonderzoek neemt de vorm aan van een toelatingsproef. De schriftelijke toelatingsproef toetst of je over de kennis en vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de opleiding te kunnen starten. De toelatingsproef bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren (getallenreeksen). De toelatingsproef duurt ongeveer 100 minuten.

  Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

  Voorwaarden voor deelname

  Deelnemen aan het toelatingsonderzoek kan indien je:

  • voldaan hebt aan de leerplicht;
  • nog niet eerder hebt deelgenomen aan het toelatingsonderzoek voor graduaatsopleidingen met het oog op inschrijven in academiejaar 2020-2021.


  Deelnemen aan het toelatingsonderzoek

  Het toelatingsonderzoek wordt op meerdere momenten en locaties georganiseerd. De AP Hogeschool organiseert toelatingsonderzoeken in Antwerpen, Mechelen en in Turnhout. 
  De data en locaties van de volgende toelatingsonderzoeken aan de AP Hogeschool zijn:

  • Campus Lange Nieuwstraat (Antwerpen)
   • Vrijdag 5 februari 2021 van 9 tot 12 uur
   • Vrijdag 12 februari 2021 van 9 tot 12 uur
   • De volgende proeven worden vanaf juni georganiseerd

  Je kan zelf kiezen op welk moment en waar je deelneemt. Je moet wel op voorhand inschrijven voor het toelatingsonderzoek. Dit doe je via www.toelatingsonderzoek.be. Het aantal plaatsen per moment is echter beperkt. Het kan dus voorvallen dat een moment waarvoor je wil inschrijven, al volzet is.

  Resultaat van het toelatingsonderzoek

  Ten laatste 7 werkdagen na je deelname aan het toelatingsonderzoek, wordt schriftelijk meegedeeld of je geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek.

  Als je slaagt voor het toelatingsonderzoek en daarnaast ook voldoet aan de taalvoorwaarden en eventuele andere bijkomende voorwaarden, kan je worden toegelaten tot de graduaatsopleiding. 

  Slaag je niet, dan kan je vanaf mei 2021 opnieuw deelnemen aan het toelatingsonderzoek met het oog op inschrijven voor een graduaatsopleiding in academiejaar 2021-2022. 

  Geldigheid van het toelatingsbewijs

  Het toelatingsbewijs voor de graduaatsopleidingen is geldig bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

  Het toelatingsbewijs blijft onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan er wel een actualiseringsproef worden opgelegd.

  Contact

  Heb je nog een vraag over het toelatingsonderzoek? Neem dan contact op met toelating@ap.be

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

  • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen  (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

  Hoe je dit moet bewijzen, lees je op de opleidingspagina.