Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor graduaten

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een graduaatsopleiding aan AP?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om in te schrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding, moet je voldaan hebben aan de leerplicht en in het bezit zijn van:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is, of
 • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025, of
 • een diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025, of
 • een diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025, of
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden, of
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden, of
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
 • een diploma van bachelor of master, of
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande studiebewijzen wordt erkend.
Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

 • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
 • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans moet je:

 • geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen georganiseerd door AP Hogeschool, en 
 • voldoende nuttige ervaring als professionele danser kunnen aantonen, met name
  • vijf jaar professionele ervaring als danser, of
  • drie jaar professionele ervaring als danser indien je een diploma behaalde van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet of een diploma dat hiermee gelijkwaardig is.

De procedure voor deelname aan het artistiek toelatingsexamen en het aantonen van de nodige nuttige ervaring vind je op www.ap-arts.be.

Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

Buitenlandse studiebewijzen

Je kan een graduaatsopleiding starten als je voldaan hebt aan de leerplicht en beschikt over één van de volgende studiebewijzen: 

Duitsland

 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 

Finland

 • Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamenbevis 

Frankrijk

 • Diplôme du baccalauréat général 

Hongarije

 • Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány 

Italië

 • Diploma di superamento dell’esame di stato conclusive

Israël

 • Te’udat Bagrut  

Letland

 • Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

Luxemburg

 • Diplôme de fin d’études secondaires classiques/techniques 
 • Diplôme de fin d’études secondaires (tot 2017) 

Nederland

 • VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) 
 • MBO niveau 4 (Middelbaar Beroepsonderwijs)
 • HAVO (Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs). Indien je met een Nederlands HAVO-diploma in België gedomicilieerd bent, moet je voldaan hebben aan de Belgische leerplicht.

Oekraïne

 • Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zagalnoj serednjoj osviti (vanaf 2019) 
 • Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu (oude benaming tot 2019) 

Oostenrijk

 • Reife(prüfungs)zeugnis 

Polen

 • Świadectwo dojrzałości 

Portugal

 • Diploma / Certificado / Certidão do Ensino Secundário 

Roemenië

 • Diploma de Bacalaureat 

Rusland

 • Attestat o srednem obsjtsjem obrazovanii 

Spanje

 • Título de Bachiller (Bachillerato) 

Turkije

 • Lise Diploması 

Verenigde Staten van Amerika

 • High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

Verenigd Koninkrijk

 • GCE (General Certificate of Education) met vermelding van 3 A-levels met als score A*, A, B, of C. 
 • SQC (Scottish Qualifications Certificate) met 4 Highers + 2 Advanced Highers 

Zwitserland

 • Maturitätszeugnis / Maturitätsausweis / Certificat de Maturité 

Staat je diploma niet in bovenstaande lijst? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be

Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij toelating@ap.be. Bij deze aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
 • als je diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;

 

De deadline voor het indienen van een aanvraag:

 • ten laatste op 1 september voorafgaand aan het academiejaar waarin je wenst in te schrijven voor kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en nog niet over een visum voor een verblijf in België beschikken;
 • ten laatste op 1 oktober voor kandidaat-studenten uit de Europese Economische Ruimte of kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en reeds in België verblijven met een verblijfsvergunning.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van het tweede semester:

 • ten laatste op 1 december voor kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en nog niet over een visum voor een verblijf in België beschikken;
 • ten laatste op 1 maart voor kandidaat-studenten uit de Europese Economische Ruimte of kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en reeds in België verblijven met een verblijfsvergunning.

Voor een aanvraag tot toelating tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans, bezorg je deze documenten ten laatste op 15 oktober aan het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 

Nadat het Student Center je aanvraag heeft onderzocht, zal je via toelating@ap.be geïnformeerd worden over de beslissing.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:
•    5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
•    3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.
Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans moet je:

 • geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen georganiseerd door AP Hogeschool, en 
 • voldoende nuttige ervaring als professionele danser kunnen aantonen, met name
  • vijf jaar professionele ervaring als danser, of
  • drie jaar professionele ervaring als danser indien je een diploma behaalde van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet of een diploma dat hiermee gelijkwaardig is.

De procedure voor deelname aan het artistiek toelatingsexamen en het aantonen van de nodige nuttige ervaring vind je op www.ap-arts.be.

Taalvoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een graduaatsopleiding bij AP moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Dit is het geval wanneer je:

 • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • één van de volgende taalattesten op niveau B1 (CEFR) kan voorleggen:
  • Niveau 4 van het Instituut voor Levende Talen (KU Leuven)
  • Niveau 4 van Linguapolis (UAntwerpen)
  • Niveau 4 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent)
  • Attest richtgraad 2.4 van een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs)
  • Certificaat Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1 van CNaVT
  • Nederlands Staatsexamen NT2 Programma I  

Online taaltesten, zoals ELAO worden niet aanvaard.

Taalvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor Secundair Onderwijs

 • Je hebt ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid, of
 • Je bent geslaagd voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • Je kan één van de volgende taalattesten op niveau B2 (CEFR) kan voorleggen:
  • ITNA-certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen)
  • Niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen (KU Leuven)
  • Niveau 5 van Linguapolis (UAntwerpen)
  • Niveau 5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent)
  • Attest richtgraad 3 van een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs): ofwel 2 deelattesten van richtgraad 3 (3.1 mondeling en 3.2 schriftelijk) ofwel één opleidingsattest van de volledige richtgraad 3.
  • Certificaat B2 van CNaVT
  • Atlas - Civiele test Nederlands B2 / Certificerende taaltest Nederlands B2
  • Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II

Online taaltesten, zoals ELAO worden niet aanvaard.

Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

Het toelatingsonderzoek

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een (educatieve) graduaatsopleiding, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek. 

Het toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek neemt de vorm aan van een toelatingsproef. De schriftelijke toelatingsproef toetst of je over de kennis en vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de (educatieve) graduaatsopleiding te kunnen starten. De toelatingsproef bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren (getallenreeksen). De toelatingsproef duurt ongeveer 100 minuten.

Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

Voorwaarden voor deelname

Deelnemen aan het toelatingsonderzoek kan indien je:

 • minstens 18 jaar bent op 31 december van het jaar waarin het academiejaar start. Voor het academiejaar 2024-2025 betekent dit dat je 18 jaar of ouder moet zijn op 31 december 2024 ;
 • nog niet eerder hebt deelgenomen aan het toelatingsonderzoek voor graduaatsopleidingen met het oog op inschrijven in academiejaar 2024-2025.


Deelnemen aan het toelatingsonderzoek (inschrijven vanaf 15 mei)

Het toelatingsonderzoek wordt op meerdere momenten en locaties georganiseerd. De AP Hogeschool organiseert toelatingsonderzoeken in Antwerpen, Mechelen en in Turnhout. 
De data en locaties van de volgende toelatingsonderzoeken aan de AP Hogeschool zijn:

 • Campus Spoor Noord - Noorderplaats
  • Dinsdag 28 mei van 9 tot 12 uur
  • Dinsdag 28 mei van 13 tot 16 uur
  • Woensdag 5 juni van 13 tot 16 uur
  • Donderdag 6 juni van 13 tot 16 uur
  • Dinsdag 11 juni van 9 tot 12 uur
  • Woensdag 12 juni van 9 tot 12 uur
  • Vrijdag 5 juli van 9 tot 12 uur
  • Maandag 8 juli van 13 tot 16 uur
  • Dinsdag 9 juli van 9 tot 12 uur
  • Dinsdag 20 augustus van 14 tot 17 uur
  • Donderdag 22 augustus van 14 tot 17 uur
  • Donderdag 29 augustus van 14 tot 17 uur
  • Vrijdag 30 augustus van 9 tot 12 uur
    
 • Campus Spoor Noord - Noorderplaats
  • Woensdag 21 augustus van 18 tot 21 uur
    
 • Campus Blairon (Turnhout)
  • Donderdag 5 september van 9 tot 12 uur
  • Donderdag 5 september van 13 tot 16 uur
    
 • Campus Dodoens (Mechelen)
  • Donderdag 5 september van 9 tot 12 uur
  • Donderdag 5 september van 13 tot 16 uur

Je kan zelf kiezen op welk moment en waar je deelneemt. Je moet wel op voorhand inschrijven voor het toelatingsonderzoek. Dit doe je via www.toelatingsonderzoek.be. Het aantal plaatsen per moment is echter beperkt. Het kan dus voorvallen dat een moment waarvoor je wil inschrijven, al volzet is.

Als je inschreef voor deelname aan het toelatingsonderzoek op een bepaalde dag, maar uiteindelijk verhinderd bent om deel te nemen, gelieve dan vooraf te verwittigen dat je niet kan deelnemen via toelating@ap.be.

Indien je twee keer hebt ingeschreven voor deelname aan de toelatingsproef, maar telkens niet hebt deelgenomen zonder de hogeschool vooraf te verwittigen, dan zal een nieuwe, toekomstige inschrijving geweigerd worden, tenzij je kan aantonen dat je als gevolg van overmacht niet in staat was vooraf te verwittigen. 

Resultaat van het toelatingsonderzoek

Ten laatste 7 werkdagen na je deelname aan het toelatingsonderzoek, ontvang je een feedbackformulier met je resultaat.

Als je slaagt voor het toelatingsonderzoek, ontvang je een officieel bewijs voor toelating tot de graduaatsopleidingen. Dit wordt per aangetekend schrijven verstuurd. Voldoe je daarnaast ook aan de taalvoorwaarden en eventuele andere bijkomende voorwaarden, dan kan je ook effectief inschrijven in de graduaatsopleiding. 

Slaag je niet, dan kan je vanaf mei 2025 opnieuw deelnemen aan het toelatingsonderzoek met het oog op inschrijven voor een graduaatsopleiding in academiejaar 2025-2026. 

Geldigheid van het toelatingsbewijs

Het toelatingsbewijs voor de graduaatsopleidingen is geldig bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

Het toelatingsbewijs blijft onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan er wel een actualiseringsproef worden opgelegd.

Het toelatingsbewijs van graduaat Verpleegkunde (HBO5), georganiseerd door een secundaire school, is niet geldig voor toegang tot de andere graduaatopleidingen van AP Hogeschool.  

Contact

Heb je nog een vraag over het toelatingsonderzoek? Bekijk dan even deze veel gestelde vragen met de antwoorden erbij. Mogelijks vind je daar meteen het antwoord op je vraag.

Heb je nog een andere vraag? Neem dan contact op met toelating@ap.be

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

 • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
 • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen  (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

Hoe je dit moet bewijzen, lees je op de opleidingspagina.