Skip to main content
Secundair Onderwijs voor extra onderwijsvak

Leerkracht Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak

Je bent al leerkracht en je wil jouw onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Of je beschikt over een diploma van een specifieke lerarenopleiding of een educatieve bachelor verkort in combinatie met hogere studies en het kriebelt om een extra onderwijsvak te geven? Dan is ons verkort traject Secundair Onderwijs voor jou de ideale formule!

Iets voor jou?

Zin in een nieuwe uitdaging? Wil je graag je onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs uitbreiden? Dan is dit traject iets voor jou. Je verwerft een extra lesbevoegdheid voor één onderwijsvak dat je kiest.

Als je aan een van de volgende diplomavoorwaarden voldoet, kan je dit verkorte traject volgen:

 • Jij bent leerkracht secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leerkracht lager onderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Lager Onderwijs
 • Je bent een leerkracht kleuteronderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuteronderwijs

so.jpgWat leer je?

 • De opleiding is opgebouwd uit: vakinhoud, werkplekleren en stage. Het programma bestaat uit een mooie mix van lessen, opdrachten en ateliers op de campus, zelfstudie en ervaring opdoen op de werkplek.
 • In de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die jij straks zal overbrengen op je leerlingen. Die verwerk je voornamelijk via zelfstudie. Zo kan je tijds- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Praktijk staat centraal in dit traject. Al van aan de start van het programma doe je stage. Tijdens die stage en met behulp van leertaken leer je de didactische kneepjes van het vak, met ondersteuning van een ervaren vakmentor op je school. Ook je stagebegeleider van AP staat tijdens je traject voor je klaar. Je kan rekenen op een professionele coaching van ons enthousiast lectorteam.
   

Wie word je?

Jij wordt een spontane, betrokken leerkracht die met passie en kennis van zaken je nieuw gekozen vak overbrengt. Jij zet als leerkracht maximaal in op leerwinst voor alle leerlingen. Je wordt een leerkracht die het verschil maakt. 

Flexibel studeren

Tijdens deze opleiding hoef je niet fulltime achter de schoolbanken te zitten. We doen er alles zodat je je studietijd perfect kan combineren met je werk, gezin of studentenstatuut.

 • Je kan in hoge mate met je lectoren bespreken hoe je je lessenrooster invult of studietijd zelf plant en organiseert.
 • Je kan het traject van 45 studiepunten al in één jaar afronden. Wil je liever de studielast verlagen? Kies dan voor een gespreid traject. Je doet er dan iets langer over (bijvoorbeeld anderhalf  jaar) maar verhoogt je kans op slagen. 
 • Kies je voor een knelpuntvak, dan word je gesubsidieerd door de VDAB. Dien zelf hiervoor je aanvraag in bij VDAB.

Studies tonen aan dat er de komende jaren een substantieel tekort zal ontstaan aan goed gevormde leerkrachten secundair onderwijs. Een extra onderwijsbevoegdheid zorgt ervoor dat je breed inzetbaar bent. Je kan ook specifiek kiezen voor een knelpuntvak.

Werk je al als leerkracht in het onderwijs? Dan kan je met de juiste begeleiding door een ervaren mentor op jouw school, kiezen om je stage op je eigen werkplek te lopen. Dankzij de begeleiding door een mentor op je werkplek én een lector van de hogeschool krijg je alle leerkansen aangeboden om te slagen.

De campus waar je les hebt is een levendige leeromgeving, uitgerust met moderne faciliteiten. Het gebouw aan het Eilandje is uitstekend bereikbaar dankzij de nieuwe metro- en tramverbindingen. Je geraakt er uiteraard ook vlot te voet, met de fiets of de auto. Je treft op campus Spoor Noord niet alleen je lesgenoten aan, maar ontmoet er ook studenten uit andere lerarenopleidingen. Je leert van en met elkaar. Want wie weet, kom je hen later op de werkvloer opnieuw tegen?

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

De opleiding is opgebouwd uit: vakinhoud, werkplekleren en stage. Het programma bestaat uit een mooie mix van lessen, opdrachten en ateliers op de campus, zelfstudie en ervaring opdoen op de werkplek.

Programma academiejaar 2023-24

Courses Exchange Students 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

In de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die jij zal overbrengen op leerlingen van het secundair onderwijs. Deze vakinhouden verwerf je onder andere door zelfstudie. Dit geeft je de ruimte om plaats- en tijdsonafhankelijk, op je eigen tempo te studeren met de leermaterialen die voor jou worden voorzien.

Je staat er niet alleen voor. Jij wordt begeleid door onze lectoren in je leerproces. Je neemt deel aan een aantal leerknooppunten of contactmomenten op woensdagnamiddag. Je krijgt gerichte feedback van een vaklector die je vragen beantwoordt en mogelijkheden biedt om specifieke vaardigheden en technieken in te oefenen.

Je stond of staat al voor de klas. Mogen ervaren hoe jij je leerlingen een stapje verder brengt geeft je een boost. Naast het beheersen van de nieuwe vakinhoud, wil je ook weten hoe je die best overbrengt via oefeningen en leerervaringen. Tijdens je stage krijg je die oefenkansen. Ook de specifieke aanpak bij het overbrengen van een vak leer je op de werkvloer. Leren en vakmanschap ontwikkelen doe je vervolgens door middel van reflectie: de motor van ontwikkeling. Samen met je mentor en stagebegeleider kijk je terug op wat goed was en waar je uitdagingen liggen.  

Stage loop je al van bij start van je opleiding zodat je de aangereikte theorie meteen kan omzetten in de praktijk.  

Je stagebegeleider van de hogeschool bezoekt je minstens één keer per stageperiode en is beschikbaar vanop afstand.

We maken het onderscheid tussen twee type onderwijsvakken.

 

 • Je hebt vier knelpuntvakken, dit zijn de vakken waarvoor er momenteel een groot leerkrachtentekort is. Deze vakken zijn biologie, Frans, Nederlands en wiskunde. Heb je intersse in een van deze vakken? Dan is je programma erg flexibel opgesteld. Je volgt lessen om je vakinhoudelijke expertise te verwerven op vier woensdagnamiddagen per semester. Met gerichte leer- en doe-opdrachten kan je heel flexibel je studie zelfgestuurd organiseren en plannen.
 • De andere onderwijsvakken die niet leiden naar een knelpuntberoep zijn aardrijkskunde, economie, Engels, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, Islamitisch godsdienst, mode muziek, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken of techniek. Is je wens om leerkracht te worden in één van deze onderwijsvakken? Dan volg je les samen met studenten uit de reguliere dagopleiding Secundair Onderwijs. Reken gemiddeld op ongeveer vier halve dagen les op de campus per week. 

 

Biologie

Als leerkracht biologie - natuurwetenschappen sta je mee aan de wieg van het ontwikkelingsproces van de ‘knappe koppen’ van de toekomst. Je helpt leerlingen wetenschappelijk 'geletterd' maken, zodat ze voor zichzelf en voor de maatschappij bewuste keuzes kunnen maken. 

VAKINHOUD 

We starten vanuit de natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs. Je bespreekt zowel biologische als chemische en fysische onderwerpen. 
 
Voor biologie staan het menselijk lichaam en gezondheid centraal. Je gaat dieper in op de levende natuur: wat is leven, de cel en celdelingen, de structuur en fysiologie van bloemplanten, de verschillende diergroepen, de samenhang tussen de omgeving en het levende.  Ook aanpassingen aan de primaire levensbehoeften van gewervelde dieren worden besproken. 

Je gaat aan de slag met ontdekkend en onderzoekend leren, onder andere via microscopische studies, dissecties, excursies en experimenten. 

Daarnaast bestudeer je hoe het menselijk lichaam reageert op externe en interne prikkels: het zenuw- en spierstelsel, het hormonaal stelsel en het skelet. 
 
Ook de gedragsleer of ethologie komt aan bod, zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief. 
 
Biologie studeren kan niet zonder aandacht te hebben voor biodiversiteit. Je duikt in de evolutie, het ontstaan van het leven, en de indeling van Woese. Daarnaast focussen we op bacteriologie en biotechnologie. 

Ten slotte staan ecologie en duurzame ontwikkeling in het onderwijs op het programma. Bewuste dagelijkse keuzes en hun ecologische, economische en sociale impact komen aan bod. We leren je hoe je met jongeren hierrond kunt werken.   

DIDACTISCHE HANDVATTEN  

 • We maken je vertrouwd met de leerlijn “natuurwetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs”. Je bouwt hierin heel wat vakspecifieke kennis op. 
 • We leren je hoe je een les natuurwetenschappen opbouwt met aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren. Je leert practica en excursies organiseren. 
 • We dompelen je onder in competentiegericht evalueren op basis van vaardigheden, kennis en attitudes. 
 • Je ontwikkelt lesmaterialen op maat van je doelgroep: cursusteksten, instructie- en werkbladeren, spelmateriaal, digitaal materiaal, ... 
 • Je wordt aangemoedigd tot ‘big ideas’ in functie van STEM. 

rans is zo veel meer dan een nuttige wereldtaal ... Het is de sleutel tot een ongelooflijk rijk cultureel patrimonium.  

VAKINHOUD 

Stap voor stap breid je de Franse grammatica en woordenschat van het secundair onderwijs verder uit. Je verdiept je in de Franse geschiedenis en cultuur aan de hand van filmmateriaal. We gaan aan de slag met literatuur. 

DIDACTISCHE HANDVATTEN  

Aan de hand van concrete voorbeelden stomen we je klaar voor je taak als leerkracht. Je leert hoe je op een gevarieerde en motiverende manier kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Hierbij krijg je genoeg ruimte om je eigen creativiteit in te zetten. 

Je volgt specifieke didactiek rond het aanleren van een vreemde taal. 

Taal en dus ook Nederlands helpt mensen om contact te maken met anderen, gevoelens te uiten, informatie te verwerken, gedachten te ordenen, … Het is een  uitdaging om jongeren daarbij te begeleiden en te ondersteunen. Nederlands is een hoofdvak waardoor je vele contacturen in dezelfde klas staat. Dit stelt je in staat om een band op te bouwen met de leerlingen. 

VAKINHOUD 

In je hele traject hebben we zowel aandacht voor taal als voor literatuur. Bij de start ligt de klemtoon op het taalsysteem: spelling en grammatica. Ook werk je aan je schriftelijke en mondelinge taal. Je verkent het aanbod jeugdliteratuur. 

Vervolgens bestudeer je de taal  in relatie tot tijd, ruimte en maatschappij. Deze aandacht voor o.a. de taalvariatie sluit aan bij de zorg voor de sociaal-culturele variatie, diversiteit. Onze blik op literatuur verruimt met fictie in de literatuurgeschiedenis, film, theater en poëzie. 

Tenslotte bekijken we hoe een taalbeleid op school eruit kan zien. Ook kiezen, lezen en bespreken we samen één roman en zetten we onze verkenning van de Nederlandse literatuur verder.  

DIDACTISCHE HANDVATTEN 

We koppelen de toegepaste didactiek aan de vakinhoud: we werken zelf aan de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken en maken telkens de vertaalslag naar de klaspraktijk in het middelbaar onderwijs. Je krijgt concrete voorbeelden van typelesjes en lesvoorbereidingen, individuele begeleiding en feedback op voorbereidingen, taken en presentaties. 

Je leert didactisch omgaan met nieuwe media en maakt jongeren enthousiast voor lezen. Je ontdekt hoe je inductief, interactief en activerend  leerlingen kan uitdagen, ook al is Nederlands hun tweede taal of hebben ze een  lees- of  schrijfprobleem.  

Wij moeten je niet vertellen dat wiskunde leuk is. Zien hoe verschillende delen logisch in elkaar passen, hoe je na lang zoeken plots het licht ziet, hoe een onoverkomelijk lijkende oefening plots makkelijk wordt … dat zijn leuke en leerzame momenten eigen aan wiskunde. Het 'Ah, nu snap ik het'-moment ook bij je leerlingen laten ondervinden, dat maakt dit onderwijsvak zo boeiend! 

VAKINHOUD 

Centraal in je programma staat de leerstof wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs. We baseren ons op de leerplannen wiskunde voor het ASO. We maken ook ruimte voor leerstofonderdelen die in het secundair onderwijs niet op het programma staan, maar die nodig zijn om de materie beter te beheersen, zoals logica en verzamelingenleer. Ook leerstof uit de derde graad secundair onderwijs nemen we onder de loep. Zo begrijp je waar jouw leerstof naartoe leidt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kegelsneden. 

DIDACTISCHE HANDVATTEN 

Naast de vakinhoud, hechten we uiteraard ook veel belang aan je didactische vaardigheden: de kunst van het onderwijzen. We analyseren uitgebreid de verschillende opleidingsonderdelen. Hoe zit dit wiskundig in elkaar? Welke aanpak, volgorde of methode kies je best om dit aan te leren? 

We maken gebruik van ervarings- en onderzoeksgebaseerde methodes in het lesgeven. Eerst leer je de theorie aan, daarna oefen je die in via praktijkopdrachten. Tot slot test je je kunde zelf uit tijdens de stages, en krijg je feedback.  

Wil je graag een ander onderwijsvak dan de knelpuntvakken toevoegen aan je bevoegdheid? Dat kan! Je hebt keuze uit:

Voor deze vakken volg je deels les met de studenten uit de reguliere opleiding Secundair Onderwijs. Je studeert flexibel, maar moet toch rekening houden vier halve dagen les per week op de campus. Neem contact op met onze trajectbegeleider en we stellen graag een programma op jouw maat op. 

 

Nog geen pedagogische bekwaamheid?

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak, maar nog geen lerarenopleiding gevolgd? En droom je er toch van om les te geven in een bepaald onderwijsvak, dat niet aanlsuit bij jouw eerder behaalde diploma? Goed nieuws, want dan kan je vanaf dit academiejaar een uniek en verkort combitraject volgen aan AP. Dit traject is een combinatie van deze twee opleidingen: 

Door de verkorte educatieve bachelor te combineren met de inhoudelijke focus op een extra onderwijsvak (bv. wiskunde, Nederlands, biologie, Islamitische godsdienst …) is er geen overlap tussen beide programma’s. Het programma van 60 studiepunten combineert ééntje van 45 studiepunten tot een krachtig geïntegreerd programma van 90 studiepunten. Zo verwerf je op 1,5 jaar niet enkel jouw pedagogische bekwaamheid, maar ook maximaal inzicht (en rechten) in een vakgebied dat jou passioneert. Twee vliegen én twee diploma's in één klap!  

Wij stomen je klaar voor een uitdagende job als leerkracht in het secundair onderwijs dankzij een flexibel programma op maat en met een duidelijke focus op de inhouden van het vak waarin jij je wil bekwamen. Onze lerarenopleiders geven je de nodige pedagogische en didactische skills mee om je bestaande en nieuw aangebrachte kennis en ervaring te vertalen naar de leefwereld van jongeren.  

Wil je meer weten of dit combitraject? Vuur gerust je vragen af op onze trajectbegeleider. Samen doorlopen we ook graag het inschrijfproces.

Toelatingsvoorwaarden

Als je aan één van de volgende diplomavoorwaarden voldoet, kan je de educatieve bachelor Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak volgen:

 • Jij bent leerkracht secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leerkracht lager onderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Lager Onderwijs
 • Je bent een leerkracht kleuteronderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuteronderwijs
Meteen aan de slag

Studies tonen aan dat er de komende jaren een substantieel tekort zal ontstaan aan goed gevormde leerkrachten secundair onderwijs. Een extra onderwijsbevoegdheid zorgt ervoor dat je breed inzetbaar bent. Je kan ook specifiek kiezen voor een knelpuntvak.

Met je diploma kan je zo aan de slag als leerkracht in het secundair onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Zeker in een stedelijke omgeving vind je ongetwijfeld snel een toffe job.

Zin in meer? Dan heb je wel wat mogelijkheden, een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld.

Of misschien wil je een bijkomend diploma Lager Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen? Ook dat kan via een flextraject. Of kies je voor nog een extra lesbevoegdheid in dit verkorte traject Secundair Onderwijs?

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil inschrijven voor de educatieve bachelor secundair onderwijs extra onderwijsvak, heb je volgende zaken nodig: 

  • Een bachelor- of masterdiploma 

  • Een pedagogische bekwaamheid  

  Heb je enkel een bachelor- of masterdiploma, maar nog geen pedagogische bekwaamheid? En wil je graag een specifiek onderwijsvak geven dat niet aansluit bij jouw diploma? Dan kan je op 1,5 jaar een uniek combitraject van 90 studiepunten volgen dat deze twee diploma's combineert: 

 • Voor welke vakken kan ik dit traject volgen?

  Gaat je voorkeur uit naar één van de vier knelpuntvakken, namelijk biologie, Frans, Nederlands of wiskunde? Dan volg je de lessen om je vakinhoudelijke expertise te verwerven op vier woensdagnamiddagen per semester. Met gerichte leer- en doe-opdrachten kan je heel flexibel je studie zelfgestuurd organiseren en plannen.  

  Is je wens om leerkracht te worden in één van de andere onderwijsvakken die we aanbieden in onze driejarige lerarenopleiding in het dagtraject? Dan volg je deze lessen samen met de studenten uit het dagtraject. Reken gemiddeld op ongeveer vier halve dagen per week dat je lessen zullen plaatsvinden. De onderwijsvakken waarvoor je in dit traject lesbevoegdheid kan verwerven zijn aardrijkskunde, economie, Engels, gezondheidsopvoeding, geschiedenis, , Islamitische godsdienst, mode, muzikale opvoeding, niet confessionele zedenleer, project algemene vakken en techniek.

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  Voor de vakinhouden biologie, Frans, Nederlands en wiskunde:

  • Semester 1: vier woensdagen telkens van 14u t.e.m. 17u

  • Semester 2: drie woensdagen telkens van 14u t.e.m. 17u

  Voor de andere onderwijsvakken (aardrijkskunde, economie, Engels, gezondheidsopvoeding, geschiedenis, Islamitische godsdienst, mode, muzikale opvoeding, niet confessionele zedenleer, project algemene vakken en techniek) volg je deze lessen samen met de studenten uit het dagtraject. Reken gemiddeld ongeveer vier halve dagen per week dat je lessen zullen plaatsvinden. 

 • Hoe wordt de stage georganiseerd?

  De praktijk bestaat uit:

  • Stage A + werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven

  • Stage B + werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven

  • Stage C + werkplekleren = 5 uur observeren en 30 uur lesgeven

  Geef je al les in de doelgroep en het betrokken onderwijsvak? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden stage lopen op je huidige werkplek.