Skip to main content

Niet-Confessionele Zedenleer

Dit postgraduaat bereidt je voor om stil te staan bij waarden, normen en ethiek in onze maatschappij. Dat kan tijdens de lessen Zedenleer in de lagere school. We leren je hoe je boeiende onderwerpen kan aansnijden en de leefwereld van je  leerlingen kan koppelen aan je lesinhoud. Om het mandaat van bijzondere leermeester Niet-Confessionele Zedenleer te worden, moet je het diploma van dit postgraduaat hebben behaald.

ncz.PNGIets voor jou?

Ben je vrijzinnig of humanistisch ingesteld en heb je honger naar meer kennis en inzicht om actuele thema’s of maatschappelijke gebeurtenissen te bespreken met je leerlingen? En wil je jouw arbeidskansen in het onderwijs verbreden? Volg dan dit postgraduaat Niet-Confessionele-Zedenleer.

Wat leer je?

  • Een theoretische basis van het Vrijzinnig Humanisme
  • Een aangepaste vakdidactiek
  • Kennis over levensbeschouwing en waardenonderwijs
  • Maatschappelijke gebeurtenissen en actueel nieuws koppelen aan de leefwereld van kinderen

Wie word je?

De opleiding Niet-Confessionele Zedenleer maakt van jou een inspirerende leerkracht die leerlingen prikkelt en boeit over maatschappelijke vragen, gebeurtenissen en levensbeschouwelijke vragen. Je beheerst de didactische vaardigheden om complexe vraagstukken zeer concreet en helder over te brengen en je kan de leefwereld en denkwijze van je leerlingen begrijpen en verder ontwikkelen.

VAKSPECIALISTEN

Je krijgt enkel les van leerkrachten die zelf al jaren Zedenleer onderwijzen en heel goed weten wat werkt en wat niet.

VERRIJKENDE MIX VAN MEDESTUDENTEN

Tijdens deze opleidingen leren studenten heel veel van elkaar dankzij de inspirerende mix van  ervaren en beginnende leerkrachten. Je verrijkt je leefwereld, kennis en inzichten via onderlinge communicatie.

GEMAKKELIJK TE COMBINEREN MET JE JOB ALS (KLEUTER)ONDERWIJZER

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag tussen 13 en 18 uur en je kan helemaal zelf kiezen waar je je doe-stage wil lopen en over welke tijdspanne. Je loopt stage in semester 1 en 2.

GECOMBINEERD ONDERWIJS

We opteren voor gecombineerd onderwijs. Dat betekent dat je een deel van de theorie op zelfstandige basis verwerkt, zodat we tijdens de contactmomenten er op interactieve wijze dieper op kunnen ingaan. Je hebt bijgevolg niet elke woensdagnamiddag les. Het zelfstandig voorbereiden en verwerken van de contactmomenten, kan je bijgevolg inplannen wanneer het jou best past.

Je volledige opleiding duurt één academiejaar (twee periodes van 13 weken). Je volgt les op woensdagnamiddag tussen 14 en 18 uur.

Tijdens het eerste semester woon je acht lessen van je mentoren bij; tijdens het tweede semester sta je al écht voor de klas tijdens een doe-stage van 16 uur. Tijdens het eerste semester draait alles om de theoretische fundamenten van het vrijzinnige humanisme. Wat betekenen die termen? Waarom zijn ze belangrijk? 

Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op dit alles. Niet-confessionele zedenleer is echt levensbeschouwelijk waardenonderwijs. Daarom gaat veel aandacht naar concrete onderwerpen uit het nieuws en naar de leefwereld van je leerlingen. Een aangepaste vakdidactiek maakt van jou een gedreven specialist ter zake. 

Programma

Courses Exchange Students 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 

Meteen aan de slag

Na deze opleiding kan je meteen aan de slag gaan als onderwijzer Niet-confessionele Zedenleer in de lagere school. Er is momenteel een grote nood aan leerkrachten NC Zedenleer, dus je bent dan ook meteen gegeerd op de arbeidsmarkt.

Flexibel studeren

Deze opleiding kan je perfect combineren met je job en of je gezin. Je krijgt immers enkel op woensdagnamiddag les. Indien je als student Kleuter- of Lager Onderwijs al het keuzetraject Niet-Confessionele Zedenleer hebt gevolgd, krijg je voor deze opleidingsonderdelen een vrijstelling. Vrijstellingen zijn er ook voor de studenten Secundair Onderwijs Niet-Confessionele Zedenleer of masters Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte van een Niet-Confessionele instelling.

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bestaat uit twee delen.

  • Een vast gedeelte van 350 euro
  • Een variabel gedeelte van 12,50 euro per studiepunt

Een volledig opleidingsprogramma kost je dus 350 + (20 * 13,50) = 620 euro.