Skip to main content
Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor)

Leraar Secundair Onderwijs in verkort traject

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Start in februari mogelijk

Heb je (bijna) een bachelor- of masterdiploma op zak en wil je inspireren en onderwijzen binnen jouw vakgebied? Kies dan voor de Verkorte Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs. Jij brengt je opgedane kennis mee en wij leiden je in 1 of 2 jaar op om voor de klas te staan. De lessen vinden plaats in Antwerpen, Mechelen of Turnhout, en je kan starten in september of februari. Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een Leraar-in-opleiding-traject (LIO).

Iets voor jou?

Jij hebt een bacheloropleiding op zak? Jij voelt je geroepen om goede vragen te stellen, mooie ideeën te laten ontwikkelen, mensen samen te laten werken en te leren. Je wilt je opleiding combineren met een gezin of job? Dan is dit de opleiding die je zoekt. Wij stomen je klaar voor een uitdagende job als leraar in het secundair onderwijs dankzij een flexibel programma op maat, overdag of 's avonds. Onze lerarenopleiders geven je de nodige pedagogische en didactische skills mee om je kennis en ervaring te vertalen naar de leefwereld van jongeren.

Met dit diploma kan je les gaan geven in alle onderwijsnetten. 

Deze opleiding zet de vroegere specifieke lerarenopleiding georganiseerd door de centra van volwassenenonderwijs verder. Collega's vanuit deze CVO's werkten mee aan dit nieuwe traject.

160518ap45_crop_0.jpgWat leer je?

Vakkennis heb je al. Het accent in deze opleiding ligt dan ook op leraarschap: leren hoe je die vakkennis op een inspirerende en doeltreffende manier aan jongeren kan overdragen. Je communicatieskills worden verder aangescherpt en je krijgt inzicht in het brede onderwijswerkveld. Bij AP ligt de nadruk ook op de diversiteit en de verscheidenheid van de job als leerkracht. Door de vele uren die je met je leerlingen doorbrengt, ben je immers ook een opvoeder, luisterend oor, vriend en voorbeeld. Je moet als leerkracht heel erg flexibel zijn en met een open geest naar onze steeds complexer en diverser wordende maatschappij kunnen kijken. Je kan een positieve klassfeer creëren en leert hoe je je lokaal omvormt tot een veilige en efficiënte werkruimte. Je krijgt tools aangereikt zodat je op een fijne manier kan omgaan met diverse klasgroepen.

Je kan de opleidingsonderdelen ‘praktijk’ doorlopen op twee manieren:

 • Je voert de praktijk uit als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding.
 • Of je voert de opleidingsonderdelen praktijk uit als leraar-in-opleiding (LIO). Je bent dan tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijkertijd je lerarenopleiding. Ook hier zorgen school en opleiding samen voor begeleiding.
 • Het is mogelijk tijdens de opleiding over te stappen van het standaardtraject naar het LIO-traject, en vice versa.

Wie word je? 

Een leraar die mensen kan aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven. Een warme en enthousiaste persoon bij wie jongeren zich goed voelen. Een leraar die grenzen kan stellen waar nodig. Je wordt de leraar die vanuit enthousiasme voor zijn vak en de leerlingengroep zijn leven lang wil bijleren.

Troeven

Praktijk en theorie gaan hand in hand

Al van bij de start van je opleiding loop je stage. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en je kan wat je leert aftoetsen tijdens contactmomenten.  Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Flexibiliteit troef

AP biedt de opleiding aan op drie verschillende locaties: Mechelen, Turnhout of Antwerpen. Er zijn twee opstartmomenten, in september of februari. Er zijn mogelijkheden voor dag- en avondonderwijs, digitaal of op de campus. Je kiest zelf of je het programma in één jaar aflegt of spreidt over twee jaar. Leraren die al in het onderwijs staan, kunnen ook opteren voor een traject dat zich deels op hun werkplek afspeelt (LIO). Kortom: je stelt zelf een opleiding op maat samen. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om jou de opleiding te bieden die het best bij je past.

Beperkt aantal contactmomenten

Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Er is een beperkt aantal contactmomenten waar je de essentie van de theorie aangereikt krijgt of kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

Vakdidactiek centraal

Je inhoudelijke vakkennis zit al goed. In deze opleiding ligt de focus dan ook op hoe je deze kennis kan overbrengen op jongeren en volwassenen. 

Stage op de eigen werkplek

Je kan stage lopen op je eigen werkplek. Als je het leraar in opleiding (LIO)-traject volgt, kan je jouw stage binnen de eigen uren doen. Meer info over dit traject voor leraars vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

Programma

Instapvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

 • Je kan een bewijs voorleggen dat je hebt deelgenomen aan de verplichte, niet-bindende instaptoets.

Hoelang duurt de opleiding?

De verkorte educatieve bacheloropleiding omvat 60 studiepunten. Als voltijds student kan je ervoor kiezen om deze opleiding in één jaar tijd af te werken. Als je studeren combineert met werken en/of een gezin, doe je er beter aan om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme. We hebben voor jou modeltrajecten uitgewerkt op 1,5 en 2 jaar, maar samen met onze trajectbegeleider kan je ook een traject op maat samenstellen.

Vrijstellingen?

Sommige vooropleidingen geven recht op vrijstellingen.

Courses Exchange Students 2023-24

 • avondtraject 2-jarig modeltraject 1 verkorte educatieve bachelor Antwerpen : 30 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN ECTS
  Algemene didactiek 3
  Communicatieve vaardigheden 3
  Klasmanagement 3
  Leren in gesimuleerde contexten 6
  Praktijk A 3
  Praktijk B 3
  Taalontwikkelend lesgeven 3
  Vakdidactiek A 3
  Vakdidactiek B 3
 • avondtraject 2-jarig modeltraject 2 verkorte educatieve bachelor Antwerpen : 30 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN ECTS
  Leraren verantwoordelijk 3
  Leren en ontwikkelen 6
  Onderwijs in de samenleving 3
  Praktijk C 12
  Praktijk profileren 3
  Zorg op school 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan leerkrachten. Met een succesvolle stage op je CV is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral scholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

Welke vakken mag ik geven?

In welke vakken en in welke richtingen je les mag geven hangt af van je basisdiploma. Meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. Je kan hier uitzoeken welke vakken je mag geven met welk diploma. De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de bedrijfs- of dienstensector.

Waar kan ik les geven?

Met een lerarendiploma van AP Hogeschool kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

Verder studeren

Heb je zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? Na je opleiding kan je in één jaar een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

Heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappenPedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie.

Flexibel studeren

Leraar in opleiding

Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject (Leraar in Opleiding). Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. Meer info over dit traject vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

Vlaams opleidingsverlof

De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

Traject spreiden

Je kan deze opleiding in 1, 1,5 of 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk.

VDAB

Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

LIO-traject

LIO = LERAAR IN OPLEIDING

Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een eenjarig LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext.

Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen of dgitaal. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

TROEVEN VAN LIO

Leerlabs
Tijdens de leerlabs werk je voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal ...). In groep en onder begeleiding van een lector sta je stil bij deze materialen met als doel ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus centraal.

Praktijk op de eigen werkplek
Tijdens je stage op eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert dus de kennis en ervaring uit de theoretische opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext en je vervult ook de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. Je leert je groeiportfolio vormgeven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject. In een tweede fase zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen, ... Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

Courses Exchange Students 2023-24

 • 1-jarig avondtraject LIO modeltraject 1 verkorte educatieve bachelor Antwerpen : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN ECTS
  Algemene didactiek 3
  Communicatieve vaardigheden 3
  Klasmanagement 3
  Leerlabs 3
  Leraren verantwoordelijk 3
  Leren en ontwikkelen 6
  Onderwijs in de samenleving 3
  Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO 9
  Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO 12
  Praktijk profileren 3
  Taalontwikkelend lesgeven 3
  Vakdidactiek A 3
  Vakdidactiek B 3
  Zorg op school 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Waar en wanneer heb ik les?

We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie locaties te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten. Bovendien kan je kiezen voor een tweejarig traject, LIO-traject, of een eenjarig intensief traject.

Tweejarig traject

Antwerpen (opstart in september)

 • Optie 1: Maandag en donderdagavond
 • Optie 2: Digitaal traject op maandag in de voor- en namiddag. Enkel contactmomenten bij start van je opleiding en om te leren lesgeven in een gesimuleerde omgeving op de campus. 
 • Optie 3: Digitaal traject op maandag- en woensdagavond. Enkel contactmomenten bij start van je opleiding en om te leren lesgeven in een gesimuleerde omgeving op de campus. 

Antwerpen (opstart in februari)

 • Optie 1: Maandag- en donderdagavond

Mechelen (opstart in september)

 • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

Turnhout (opstart in september)

 • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

Eenjarig intensief traject

Antwerpen (opstart in september/februari)

 • Maandag in de namiddag en vrijdag in de voor- en namiddag

LIO-traject op een jaar

Antwerpen

 • Optie 1: maandag- en donderdagavond (opstart in september en februari)
 • Optie 2: digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmoment + enkele te bepalen avonden (opstart in september)

Mechelen (opstart in september)

 • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

Turnhout (opstart in september)

 • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

*Studenten met een masterdiploma kunnen tot september 2023 inschrijven voor de educatieve bachelor. Vanaf september 2023 worden zij doorverwezen naar de educatieve master voor het behalen van het lerarendiploma met vereisten van bekwaamheid. 

Verplichte instaptoets

De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

Verplicht en niet-bindend

De instaptoets is een initiatief van de Vlaamse overheid. Alle aankomende studenten van de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs in Vlaanderen en Brussel leggen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor. Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen. 

Instaptoets

Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

De instaptoets: Waar, wat en hoe?

Je kan de instaptoets gratis online afleggen. Meer info vind je op de website van de overheid. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de lerarenopleidingen.

Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder. Contactgegevens vind je telkens op onze opleidingspagina's. 

Proefversie

Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

 • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
 • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

 • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
 • bijspijkercursussen;
 • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
 • studiebegeleiding;
 • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
 • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

FAQ over deze opleiding

 • Hoe wordt de stage georganiseerd?

  Je voert het merendeel van je stage uit in het secundair onderwijs en in je vereiste vakbekwaamheid. Je kan stage-uren spreiden over het semester.  

  Praktijk A 

  • 6 u observeren 

  • 2 schoolbrede activiteiten meevolgen 

  Praktijk B  

  • 4 u observeren  

  • 2 stagelessen in co-teaching geven 

  Praktijk profileren  

  • 10 u actieve rol opnemen in een educatieve setting (bv. lesgeven in Okan-klas, huiswerkbegeleiding …)  

  Praktijk C 

  • 5 u observeren 

  • 25 u lesgeven 

  •  5 u leerkrachtrollen opnemen (bv. vakgroepvergadering, oudercontact …)  

  Belangrijk: Ben je al leraar, dan wordt deze stage vervangen door Praktijk op de eigen werkplek. Meer info over dit traject voor leraars vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina. 

 • Kan ik vrijstellingen krijgen?

  Op basis van je basisdiploma (bachelor of master) kan je vrijstellingen aanvragen. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Tijdens het online inschrijfproces kan je vrijstellingen aanvragen.  

 • Welke lessen mag ik geven?

  In het onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

  Check op de website van Onderwijs Vlaanderen voor welk vak je op basis van je bachelordiploma en je diploma van de verkorte educatieve bachelor een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.  

  Heb je een bachelordiploma + diploma verkorte educatieve bachelor? Dan krijg je een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor zo goed als alle vakken, met uitzondering van godsdienst & zedenleer. De school zal op basis van je basisdiploma én je competenties bepalen of jij de nodige expertise bezit om dit vak te geven.  

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een LIO-traject?

  Binnen de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kan je instappen in een LIO-traject onder volgende voorwaarden:  

  • Je hebt een lesopdracht van minstens 500 uren op jaarbasis. Dit komt overeen met ongeveer 13 lesuren per week.  
  • Je oefent je LIO-baan uit in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie of HBO5 Verpleegkunde. 

 • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

  Je kan je stageschool zelf kiezen. Onze stagecoördinator zal jou wel altijd bijstaan bij het vinden van een geschikte stageplaats. 

  Binnen het LIO-traject kan je de stage grotendeels op je eigen school en in eigen uren volbrengen. 

 • Is er leerkrediet vereist voor de opleiding?

  Neen.

 • Wat kost deze opleiding?

  Je betaalt voor deze opleiding een jaarlijkse administratiekost met een bijkomende kost per opgenomen studiepunt. De exacte prijzen kan je steeds terugvinden op de pagina rond studiekosten.

  Afhankelijk van je inkomen is een vermindering van het inschrijvingsgeld mogelijk. De sociale dienst van onze hogeschool zoekt dit graag samen met je uit. Je kan deze dienst steeds vrijblijvend contacteren via socialedienst@ap.be

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou