Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor) | AP Hogeschool Skip to main content
 • Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor)

Leraar Secundair Onderwijs in verkort traject

 • Dagtraject
 • Avondtraject

  Troeven

  Praktijk en theorie gaan hand in hand

  Al van bij de start van je opleiding loop je stage. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en je kan wat je leert aftoetsen tijdens contactmomenten.  Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  Beperkt aantal contactmomenten

  Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Er is een beperkt aantal contactmomenten waar je de essentie van de theorie aangereikt krijgt of kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

  Vakdidactiek centraal

  Je inhoudelijke vakkennis zit al goed. In deze opleiding ligt de focus dan ook op hoe je deze kennis kan overbrengen. Vakexperten van de geïntegreerde lerarenopleiding weten perfect wat van jou verwacht wordt. Samen met mentoren uit het onderwijswerkveld worden vakdidactische ateliers georganiseerd om jou deze tools aan te reiken.

  Inschrijven en starten in september en februari

  Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor één semester. Je kan starten in september of februari. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is, en kan je je daarna inschrijven voor het resterende programma.

  Stage op de eigen werkplek

  Je kunt stage lopen op je eigen werkplek, al dan niet onder het statuut van leraar in opleiding (LIO).

  Programma

  Instapvoorwaarden

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

  • Je kan een bewijs voorleggen dat je hebt deelgenomen aan de verplichte, niet-bindende instaptoets.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De verkorte educatieve bacheloropleiding omvat 60 studiepunten. Als voltijds student kan je ervoor kiezen om deze opleiding in één jaar tijd af te werken. Als je studeren combineert met werken en/of een gezin, doe je er beter aan om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme. We hebben voor jou modeltrajecten uitgewerkt op 1,5 en 2 jaar, maar samen met onze trajectbegeleider kan je ook een traject op maat samenstellen.

  Vrijstellingen?

  Sommige vooropleidingen geven recht op vrijstellingen.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan leerkrachten. Met een succesvolle stage op je CV is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral scholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

  Welke vakken mag ik geven?

  In welke vakken en waar je les mag geven hangt af van je basisdiploma. Meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. Je kan hier uitzoeken welke vakken je mag geven met welk diploma. De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de bedrijfs- of dienstensector.

  Waar kan ik les geven?

  Met een lerarendiploma van AP Hogeschool kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Heb je zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? Na je opleiding kan je in één jaar een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

  Heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappenPedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie. Van onze studenten stroomt 15 tot 40 procent door naar een universitaire opleiding, waarvan de meesten ook effectief een diploma behalen.

  Flexibel studeren

  Leraar in opleiding

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit? 

  Verplicht

  Op initiatief van de Vlaamse overheid leggen alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. 

  Niet-bindend

  Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen.

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  Overal in Brussel en Vlaanderen

  De instaptoets geldt voor alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs, voor welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel je ook kiest dus.

   

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Als je je wil inschrijven voor het academiejaar 2020-2021 kan je vanaf 22 april 2020 via www.onderwijskiezer.be de instaptoets afleggen. Dat kan dus waar en wanneer je wil, en dat kosteloos. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de Lerarenopleiding.

  Uit welke onderdelen bestaat de instaptoets? Moet je jezelf voorbereiden op deze instaptoets? Wat moet ik bij de hand hebben en waarop moet ik letten vooraleer ik thuis de instaptoets opstart? … Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen goot de Vlaamse Hogescholenraad alle informatie over de instaptoets voor lerarenopleidingen in een overzichtelijke folder.

  Lijkt het je fijn om de instaptoets samen met andere studenten en in aanwezigheid van één van onze lectoren af te leggen? Dan ben je van harte welkom op campus Spoor Noord - Noorderplaats op de volgen de data:

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder.

  Proefversie

  Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

  Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

  • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
  • bijspijkercursussen;
  • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
  • studiebegeleiding;
  • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
  • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

  Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk op de opleiding op vier plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten. Bovendien kan je kiezen voor een tweejarig traject of een eenjarig intensief traject.

  Tweejarig traject

  Antwerpen

  • Optie 1: Maandag in de voormiddag en namiddag: opstart in september én februari
  • Optie 2: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september én februari

  Mechelen

  • Optie 1: Maandag en woensdag in de avond: opstart in september én februari
  • Optie 2: Woensdag in de namiddag en avond: opstart enkel in september

  Turnhout

  • Enkel avondtraject: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september en februari

  Eenjarig intensief traject

  Antwerpen

  • Maandag in de namiddag en vrijdag in de voor- en namiddag: opstart in september en februari

  Lier

  • Donderdag in de voor- en namiddag en vrijdag in de voormiddag: opstart enkel in september

  Mechelen

  • Maandag in de voormiddag en namiddag, en dinsdag in de avond: opstart enkel in september

  Turnhout

  • Vrijdag in voor- en namiddag en een aantal zaterdagen

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou