Skip to main content

Inschrijven bij AP

In enkele simpele stappen ben je ingeschreven bij AP Hogeschool!

Stap 1

Informeer je

Zeker van je studiekeuze? Top! Maar voor je aan je inschrijving begint, lees je best de informatie hieronder nog even na. 

  • Bekijk of je voldoet aan de toelatings- en taalvoorwaarden die gelden voor de opleiding. 
  • Lees de informatie over bijzondere faciliteiten of individuele aanpassingen na als je je studie met werk en/of gezin zal combineren, topsporter of  (semi)professioneel kunstbeoefenaar bent, een functiebeperking hebt, kampt met een ernstig medisch of psychisch probleem, of als je je in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt.
Neem contact op met AP

Als je nog vragen hebt over het inschrijfproces, kan je contact opnemen met het Student Center voor je inschrijft. Dat kan via e-mail naar inschrijven@ap.be

Uiterste data voor inschrijving

Het academiejaar start op 16 september 2024. Het is dus van belang om je inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je alle lessen kan volgen van bij de start van het academiejaar. Zo weet je meteen wat er van je verwacht wordt, en ben je onmiddellijk mee.

Lukt het je niet om bij de start van het academiejaar in te schrijven? Dan kan je alsnog later inpikken. De uiterste data voor inschrijving zijn:

  • 15 oktober voor de opleidingen van de departementen;
  • 31 oktober voor de opleidingen van de Schools of Arts.

Wil je inschrijven voor enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester, dan is dit mogelijk tot uiterlijk 15 maart, op voorwaarde dat de volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen dit toelaat.

Voor de bacheloropleidingen met het modulesysteem, m.n. Hotelmanagement, Organisatie & Management, en Bedrijfsmanagement- afstudeerrichting Rechtspraktijk geldt in afwijking hiervan dat inschrijving voor énkel opleidingsonderdelen van module 3 en/of 4 mogelijk is tot uiterlijk 17 februari 2025, op voorwaarde dat de volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen dit toelaat.

Voor inschrijvingen na deze uiterste data in een opleiding van één van de departementen is de toelating van de toelatingscommissie vereist. Neem daarvoor contact op met de trajectbegeleider van jouw opleiding, de contactgegevens hiervan vind je op elke opleidingspagina. Een inschrijving na deze uiterste data in een opleiding van de Schools of Arts is niet mogelijk.

Stap 2

Online inschrijving

Voldoe je aan de taal- en toelatingsvoorwaarden om je in te schrijven voor de opleiding van jouw keuze? Prima, dan kan je van start gaan met je online inschrijving.

ACADEMIEJAAR 2024-2025

Je kan je preregistratie voor het academiejaar 2024-2025 starten vanaf begin april. Vanaf begin juni (of zodra je jouw middelbaar diploma hebt) kan je jouw inschrijving definitief in orde brengen. Dat kan volledig online via ons inschrijfloket.

Stap 3

Finaliseer je inschrijving

Na je online inschrijving ontvang je een mail van de studentenadministratie met de praktische informatie om je inschrijving te vervolledigen. De inschrijvingen verlopen volledig online. Hou daarom je mailbox goed in de gaten, en lees alle informatie grondig door.
Loop je toch ergens op vast? Neem dan hier een kijkje naar enkele veelgestelde vragen, handleidingen en instructiefilmpjes.

Studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie Antwerpen kunnen hun inschrijving pas afronden na het slagen voor de toelatingsproef en/of nadat ze toelating hebben gekregen om de opleiding aan te vangen. 

Wat bezorg ik digitaal aan de hogeschool

Bij je online inschrijving zal er gevraagd worden naar de volgende documenten. Je kan ze in deze online inschrijving makkelijk uploaden:

  • Een kopie van je diploma secundair onderwijs of van een ander studiebewijs, of een attest op basis waarvan je kan worden toegelaten tot de opleiding.

  • Je identiteitsgegevens (digitaal in te lezen in je online inschrijving of via een kopie van je identiteitskaart)

Heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld?

Als nieuwe student bij AP krijg je een factuur aan verlaagd beurstarief op voorwaarde dat je een studietoelage aanvraagt bij de Vlaamse Overheid, ten laatste binnen de 14 dagen na de ondertekening van je toetredingsovereenkomst (studiecontract). Let op! Je moet altijd zélf je studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be. Indien achteraf blijkt dat je geen recht hebt op de studietoelage, moet je bijkomend studiegeld betalen aan niet-beurstarief. Meer informatie kan je terugvinden op de pagina over financiële ondersteuning.