Educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs | AP Hogeschool Skip to main content
 • Secundair Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Verkort programma mogelijk

  Troeven

  Op maat 

  Jij staat centraal. Je wordt van bij de start en gedurende je hele opleiding gecoacht zodat je je eigen leerproces vorm kan geven. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om je de opleiding te bieden die het best bij jou past. Je krijgt ook de kans om je te profileren in iets waar je goed in bent of wat je graag doet/wilt leren.

  Theorie en praktijk hand in hand

  Theorie en praktijk gaan van bij de start van je opleiding hand in hand. Zo kan je wat je op de hogeschool leert meteen toepassen in de praktijk en dit geeft je de mogelijkheid om stage-ervaringen snel bespreekbaar te maken.

  De opleiding is praktijkgericht. Tijdens contactmomenten brengen we de reële praktijk aan de hand van casussen, probleemstellingen… binnen in de hogeschool.

  Verschillende campussen

  De verkorte educatieve graduaatsopleiding kan je volgen op onze hoofdcampus in Antwerpen, maar ook op onze vestigingsplaatsen in Turnhout (campus Blairon) en Mechelen (campus Dodoens).

  LIO-traject

  Geef je reeds meer dan 500 uur op jaarbasis les op een school maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 2 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je eigen werkplek.

  Programma

  Leerkracht zijn staat centraal

  Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
  De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

  • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
  • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

  Wanneer heb ik les?

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Het is voor een aantal opleidingsonderdelen ook mogelijk om in het tweede semester te starten.

  Hoelang duurt de opleiding?

  De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 2 jaar. Neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

  Aangepaste trajecten

  Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Het lerarentekort in het secundair onderwijs is en blijft groot. Scholen zijn voortdurend op zoek naar praktijkleraren. Ze willen graag goed gevormde leraren zoals jij er een zal worden. Je kan deze opleiding ook combineren met een job in het onderwijs (al dan niet in LIO-statuut). Dan ben je al meteen aan de slag.

  Met een lerarendiploma van AP kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

  Verder studeren

  Na deze opleiding kan je doorstromen naar een van onze bacheloropleidingen tot leraar. Dit opent een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld twee bijkomende onderwijsbevoegdheden verwerven voor het secundair onderwijs of leraar kleuter- of lager onderwijs worden.

  Flexibel studeren

  LIO-traject?

  Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

  Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek.

  Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

  Traject spreiden?

  Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk

  VDAB

  Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

  Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

  Waar en wanneer heb ik les?

  We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten.

  Antwerpen

  • Optie 1: Maandag in de voor- en namiddag: opstart in september én februari
  • Optie 2: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september én februari

  Mechelen

  • Maandagavond en woensdagavond: opstart in september en februari
  • LIO-traject: maandagavond en woensdag (namiddag/avond): opstart in september en februari

  Turnhout

  • Enkel avondtraject: Maandag en donderdag in de avond: opstart in september én februari

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Om in te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de algemene toelatings- en taalvoorwaarden voor een graduaatsopleiding.

  Daarnaast moet je voldoende werkervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch onderwijsvak als werknemer (aanvraagformulier) of zelfstandige (aanvraagformulier):

  • Ten minste 3 jaar als je een studiebewijs of een beroepscertificaat van de VDAB in hetzelfde vakgebied hebt.
  • Ten minste 5 jaar als je studiebewijs niet aansluit bij het vakgebied waarin je ervaring hebt. 

  Als je al les hebt gegeven in dit specifieke onderwijsvak, telt die ervaring ook als nuttige beroepservaring.
      

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? 

  Maak dan een afspraak voor een intakegesprek:

  Vul ter voorbereiding van het intakegesprek het aanvraagformulier voor erkenning van nuttige beroepservaring als werknemer en/of als zelfstandige in.  Breng dit mee naar het gesprek, samen met attesten waarmee je je werkervaring kan aantonen. Dat kunnen attesten zijn van je (ex-)werkgever(s) of van zelfstandige activiteiten. Tijdens het intakegesprek bespreken we je dossier aan de hand van een aantal standaardvragen om na te gaan of je over de nodige beroepservaring beschikt.