Skip to main content
Secundair Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Start in februari mogelijk

Heb je al enkele jaren werkervaring en zou je die opgedane kennis ook willen doorgeven aan leerlingen uit het secundair onderwijs? Dan ben je bij de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs aan het juiste adres. Je volgt les in Antwerpen, Mechelen of Turnhout, en je kan starten in september of februari. Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een Leraar-in-opleiding-traject (LIO).

161115ap_hbo5_46_crop_0.jpgIets voor jou?

Jij voelt je geroepen om je vakkennis en ervaring door te geven? Ben je in het bezit van een getuigschrift van het 6de jaar of een diploma van het secundair onderwijs, of ben je geslaagd in de toelatingsproef en heb je minimaal 3 jaar praktijkervaring in het werkveld? Wil je je opleiding graag combineren met je gezinsleven of een job, al dan niet in het onderwijs? Dan is een flexibel georganiseerde opleiding tot (praktijk)leraar iets voor jou! 

Deze opleiding zet de vroegere specifieke lerarenopleiding georganiseerd door de centra van volwassenenonderwijs verder. Collega's vanuit deze CVO's werkten mee aan dit nieuwe traject. 

Met dit diploma kan je les gaan geven in alle onderwijsnetten. 

Wat leer je?

Je vakkennis en -ervaring heb je al verworven. Het accent in deze lerarenopleiding ligt dan ook op het leraarschap, leren hoe je die vakkennis op een inspirerende en doeltreffende manier aan jongeren kan overdragen. Je communicatieskills worden verder aangescherpt en je krijgt inzicht in het brede onderwijswerkveld. Bij AP ligt de nadruk ook op de diversiteit en de verscheidenheid van de job als leerkracht. Door de vele uren die je met je leerlingen in het praktijklokaal doorbrengt, ben je immers ook een opvoeder, luisterend oor, vriend en voorbeeld. We stimuleren je om een positieve klassfeer te creëren en je leert hoe je je lokaal omvormt tot een veilige en efficiënte werkruimte. Je krijgt tools aangereikt zodat je op een fijne manier kan omgaan met diverse klasgroepen.

Je kan de opleidingsonderdelen ‘praktijk’ doorlopen op twee manieren: 

 • Je voert de praktijk uit als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding. 
 • Of je voert de opleidingsonderdelen praktijk uit als leraar-in-opleiding (LIO). Je bent dan tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijkertijd je lerarenopleiding. Ook hier zorgen school en opleiding samen voor begeleiding. 
 • Het is mogelijk tijdens de opleiding over te stappen van het standaardtraject naar het LIO-traject, en vice versa. 

Wie word je?

Een leraar die mensen kan aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven. Een warme en enthousiaste persoon bij wie jongeren zich goed voelen. Een leraar die grenzen kan stellen waar nodig. Je wordt de leraar die vanuit enthousiasme voor het vak en voor de leerlingen een leven lang wil bijleren.

 

Troeven

Op maat 

Jouw leren en groeien staan centraal. Je wordt van bij de start en gedurende je hele opleiding gecoacht zodat je je eigen leerproces vorm kan geven. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om je de opleiding te bieden die het best bij jou past. Je krijgt ook de kans om je te profileren in iets waar je goed in bent of wat je graag doet/wilt leren.

Theorie en praktijk hand in hand

Theorie en praktijk gaan van bij de start van je opleiding hand in hand. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

De opleiding is praktijkgericht. Tijdens contactmomenten brengen we de reële praktijk aan de hand van casussen, probleemstellingen… binnen in de hogeschool.

FLEXIBILITEIT TROEF

AP biedt de opleiding aan op drie verschillende locaties: Mechelen, Turnhout of Antwerpen. Er zijn twee opstartmomenten, in september of februari. Er zijn mogelijkheden voor dag- en avondonderwijs, digitaal of op de campus. Leraren die al in het onderwijs staan, kunnen ook opteren voor een traject dat zich deels op hun werkplek afspeelt (LIO). Kortom: je stelt zelf een opleiding op maat samen. Onze trajectbegeleiders staan steeds klaar om jou de opleiding te bieden die het best bij je past.

LIO-traject

Geef je reeds les op een school (minstens 500 uur op jaarbasis), maar heb je nog geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-traject dat je in principe op 2 jaar kan doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in dat je een deel van je opleiding uitvoert op je eigen werkplek, binnen de eigen uren.  Meer info vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

Programma

Leerkracht zijn staat centraal

Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool
De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op verschillende manieren invullen:

 • als stagiair: je loopt stage in een school onder begeleiding van een vakmentor van de school en een stagebegeleider van de lerarenopleiding;
 • als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld als leraar in een school en je volgt tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

Wanneer heb ik les?

Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen. Je kan ook in het tweede semester (februari) starten met de opleiding.

Hoelang duurt de opleiding?

De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na 2 jaar. Neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding over een langere periode spreiden.

Aangepaste trajecten

Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.

Courses Exchange Students 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Het lerarentekort in het secundair onderwijs is en blijft groot. Scholen zijn voortdurend op zoek naar praktijkleraren. Het onderwijs heeft nood aan leerkrachten met goesting, die voorbereid zijn op de diversiteit in de klas. Je kan deze opleiding ook combineren met een job in het onderwijs (al dan niet in LIO-statuut). Dan ben je al meteen aan de slag.

Met een lerarendiploma van AP kan je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs).

Verder studeren

Na deze opleiding kan je doorstromen naar één van onze driejarige geïntegreerde bacheloropleidingen tot leraar. Dit opent een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld twee bijkomende onderwijsbevoegdheden verwerven voor het secundair onderwijs of leraar kleuter- of lager onderwijs worden.

Flexibel studeren

LIO-traject?

Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject (Leraar in Opleiding). Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. Meer info over dit traject vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina.

Vlaams opleidingsverlof

De opleiding heeft een erkenning voor het stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor de contacturen die gevolgd worden.

Traject spreiden?

Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk

VDAB

Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be.

LIO-traject

LIO = LERAAR IN OPLEIDING

Als je al als leerkracht werkt, kan je deze opleiding volgen in een LIO-traject, wat staat voor 'Leraar in Opleiding'. Heel concreet betekent het dat je aangesteld bent om voor minstens 500 uur per jaar voor de klas te staan in een formele onderwijscontext. 

Je zal de theoretische opleidingsonderdelen nog samen met je medestudenten op de campus volgen. Voor de praktijkcomponent tekenen we samen een traject uit dat je de mogelijkheid geeft om deze zo veel mogelijk uit te voeren op je eigen werkplek en in de eigen uren.

Als je minder dan 500 lerarenuren bent aangesteld op jaarbasis, dan kan je nog steeds een deel van de praktijkcomponent op je werkplek presteren.

Het LIO-traject duurt twee jaar, en je kan kiezen tussen avondonderwijs of digitaal onderwijs.

TROEVEN VAN LIO

Leerlabs
Tijdens de leerlabs werk je voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv. werkbladen, evaluatie-instrumenten, gedifferentieerd lesmateriaal ...). In groep en onder begeleiding van een lector sta je stil bij deze materialen met als doel ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus centraal.

Praktijk op de eigen werkplek
Tijdens je stage op eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert dus de kennis en ervaring uit de theoretische opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext en je vervult ook de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. Je leert je groeiportfolio vormgeven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject. In een tweede fase zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen, ... Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

Courses Exchange Students 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Waar en wanneer heb ik les?

We bieden studenten in deze opleiding heel wat flexibiliteit. Niet alleen is het mogelijk om de opleiding op drie plaatsen te volgen, overal zijn er ook nog eens meerdere opties qua lesmomenten.

Tweejarig traject

  Antwerpen (opstart in september)

  • Optie 1: maandag- en donderdagavond
  • Optie 2: digitaal traject op maandag (voor- en namiddag) met beperkt aantal contactmomenten op de campus
  • Optie 3: digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

  Antwerpen (opstart in februari)

  • Maandag- en donderdagavond

  Mechelen (opstart in september)

  • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

  Turnhout (opstart in september) 

  • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

  Tweejarig LIO-traject

  Antwerpen

  • Optie 1: maandag- en donderdagavond (opstart in september of februari)
  • Optie 2: digitaal traject op maandag- en woensdagavond (opstart in september)

  Mechelen

  • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

  Turnhout

  • Digitaal traject op maandag- en woensdagavond met beperkt aantal contactmomenten op de campus

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Toelatings- en taalvoorwaarden

  Om in te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan de algemene toelatings- en taalvoorwaarden voor een graduaatsopleiding:

  • Je bent je in het bezit van een getuigschrift van het 6de jaar, of
  • Je hebt een diploma van het secundair onderwijs, of  
  • Je bent geslaagd in de toelatingsproef 

  Daarnaast moet je voldoende werkervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch onderwijsvak als werknemer (aanvraagformulier) of zelfstandige (aanvraagformulier):

  • Ten minste 3 jaar als je een studiebewijs in hetzelfde vakgebied hebt.
  • Ten minste 5 jaar als je studiebewijs niet aansluit bij het vakgebied waarin je ervaring hebt. 

  Als je al les hebt gegeven in dit specifieke onderwijsvak, telt die ervaring ook als nuttige beroepservaring.
      

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? 

  Maak dan een afspraak voor een verkennend gesprek met paul.vermylen@ap.be

  Ben je nieuwsgierig en wil je eens over de opleiding praten. Dan ben je van harte welkom op één van onze campussen tijdens onze infomomenten.

  FAQ over deze opleiding

  • Is er leerkrediet vereist voor deze opleiding?

   Voor een (educatieve) graduaatsopleiding heb je geen leerkrediet nodig. 

  • Hoe wordt de stage georganiseerd?

   Je voert het merendeel van je stage uit in het secundair onderwijs en in je vereiste vakbekwaamheid. Je kan stage-uren spreiden over het semester.   

   Praktijk A  

   • 6 uur observeren  
   • 2 schoolbrede activiteiten meevolgen  

   Praktijk B   

   • 4 uur observeren   
   • 2 stagelessen in co-teaching geven  

   Praktijk profileren   

   • 10 uur actieve rol opnemen in een educatieve setting (bv. lesgeven in Okan-klas, huiswerkbegeleiding, leerbuddy Vlaanderen, stadsproject diversiteit, …)   

   Praktijk C  

   • 5 uur observeren  
   • 25 uur lesgeven  
   • 5 uur leerkrachtrollen opnemen (bv. vakgroepvergadering, oudercontact …)   

    

   Belangrijk: Ben je al leraar, dan wordt deze stage vervangen door Praktijk op de eigen werkplek. Meer info over dit traject voor leraars vind je onder het tabblad 'LIO-traject' op deze pagina. 

  • Welke lessen mag ik geven?

   In het onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

   Check op de website van Onderwijs Vlaanderen voor welk vak je op basis van je educatief graduaatsdiploma een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.   

   Heb je een educatief graduaatsdiploma? Dan krijg je een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor een heleboel vakken. De school zal op basis van je basisdiploma én je competenties bepalen of jij de nodige expertise bezit om dit vak te geven.   

  • Wat kost deze opleiding?

   Je betaalt voor deze opleiding een jaarlijkse administratiekost met een bijkomende kost per opgenomen studiepunt. De exacte prijzen kan je steeds terugvinden op de pagina rond studiekosten.

   Afhankelijk van je inkomen is een vermindering van het inschrijvingsgeld mogelijk. De sociale dienst van onze hogeschool zoekt dit graag samen met je uit. Je kan deze dienst steeds vrijblijvend contacteren via socialedienst@ap.be

  • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

   De overheid legt volgende voorwaarden op:  

   • Je hebt een diploma secundair onderwijs  
    OF 

   • Je hebt studiegetuigschrift 2e jaar 3e graad secundair dat minstens drie jaar behaald is  
    OF  

   • Je hebt leeftijd van min 18 jaar + bent geslaagd voor de toelatingsproef  

    

   Je kiest voor 1 praktijkvak waarin je relevante ervaring hebt opgebouwd gedurende 

   • minstens 3 jaar (als je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak)  
    OF 

   • minstens 5 jaar (als je geen van de hierboven vermelde studiebewijzen of geen beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak)  

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een LIO-traject?

   Binnen de Educatieve graduaatsopleiding kan je instappen in een LIO-traject onder volgende voorwaarden: 

   • Je hebt een lesopdracht van minstens 500 uren op jaarbasis. Dit komt overeen met ongeveer 13 lesuren per week. 

   • Je oefent je LIO-baan uit in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie of HBO5 Verpleegkunde.  

  • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

   Je kan je stageschool zelf kiezen. Onze stagecoördinator zal jou wel altijd bijstaan bij het vinden van een geschikte stageplaats. 

   Binnen het LIO-traject kan je de stage grotendeels op je eigen school en in eigen uren volbrengen. 

  Nieuws over onze lerarenopleidingen

  Deze opleidingen zouden je misschien ook wel kunnen interesseren