Skip to main content

Campus Spoor Noord - Noorderplaats

Contact

Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
E-mail: onthaal.noo@ap.be
Tel.: +32 3 220 55 00

Opening hours

De informatie over alle opleidingen van het departement Management en Communicatie met een avondtraject in Antwerpen kan je vinden op campus Meistraat.


Openings hours reception
Monday: 9:00-17:00
Tuesday: 9:00-17:00
Wednesday: 9:00-17:00
Thursday: 9:00-17:00
Friday: 9:00-17:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Bezoek deze campus met onze virtuele tour

Deze campus geeft onderdak aan deze opleidingen:

Accounting Administration

De praktijkgerichte graduaatsopleiding Accounting Administration leidt je op tot een hands-on dossierbeheerder boekhouden. De opleiding combineert een sterke boekhoudkundige basis met de juiste sociale en professionele skills die de financiële sector nodig heeft.

To programme
Autismespectrumstoornissen

In de bachelor-na-bachelor-opleiding (banaba) Autismespectrumstoornissen bouw je verder op jouw ervaring in het werkveld. We verrijken jouw ideeën  met de inzichten van je studiegenoten én je lectoren, die zelf minstens deeltijds professioneel bezig zijn met autismespectrumstoornissen (ASS). We reiken ook een flink pak recent wetenschappelijk onderzoek naar ASS aan.

To programme
Coaching

Een recente evolutie is dat organisaties steeds vaker werken met interne coaches. Interne coaches kunnen we omschrijven als professionals die binnen de eigen organisatie de rol opnemen om – vaak naast een andere rol binnen de organisatie – andere medewerkers te coachen vanuit een niet-hiërarchische rol.

To programme
Communicatiesupport

De opleiding Marketing- en Communicatiesupport met de afstudeerrichting Communicatiesupport leidt je op tot een klantgerichte en commerciële teamspeler. Dankzij deze opleiding zal je erg praktisch alles leren om communicatiemedewerkers te ondersteunen in hun taken: public relations & voorlichting, interculturele communicatie, digitale en taalvaardigheden, het komt allemaal aan bod.

To programme
Content Rules?!

Het postgraduaat Content Marketing van AP Hogeschool, onder de naam Content Rules?!, is een brede basisopleiding waar je een theoretische basis meekrijgt in verschillende subdomeinen: branded content, native advertising, content advertising en brand journalism.

To programme
Diabeteseducator

Een aangepaste zorg en begeleiding voor mensen met diabetes is noodzakelijk. Deze opleiding reikt je de tools aan om je hierin te specialiseren. Word jij straks de diabeteseducator waar zo veel vraag naar is? 

To programme
Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt mensen om vlotter te functioneren in hun dagelijkse leven.

To programme
HR-Support

Zorg jij er binnenkort voor dat de juiste man of vrouw, met de juiste talenten, competenties en leermotivatie, op de juiste plaats en op het juiste moment goede prestaties levert? De praktijkgerichte graduaatsopleiding HR-support leidt je op tot een HR-medewerker die, vanuit een passie voor mensen, werkt op het kruispunt van medewerker, organisatie en maatschappij. 

To programme
Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

De bachelor-na-bachelor (banaba) Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg is een boeiende specialisatie-opleiding voor afgestudeerden Verpleegkunde of verpleegkundigen uit het werkveld die zich willen verdiepen in de kritische zorg.

To programme
Kleuteronderwijs

In de lerarenopleiding Kleuteronderwijs - ook beschikbaar als flexibel programma in het flextraject - leer je het beste in kleine kinderen naar boven halen.

To programme
Kleuteronderwijs (flextraject)

In het flextraject van de lerarenopleiding Kleuteronderwijs leer je het beste in kleine kinderen naar boven te halen.

To programme
Lager Onderwijs

Ben je klaar om een enthousiaste leerkracht lager onderwijs te worden?

To programme
Lager Onderwijs (flextraject)

In het flextraject van de lerarenopleiding Lager Onderwijs duik je volop in de praktijk om je inhoudelijke, pedagogische, didactische, talige, wetenschappelijke en muzische competenties te ontwikkelen. Met je boeiende lessen ben je in staat leerlingen te prikkelen en breng je hun ontwikkeling en kennis op topniveau.

To programme
Maatschappelijk Werk

In de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk van de bacheloropleiding Sociaal Werk word je opgeleid om het verschil te maken. Want het zijn momenteel boeiende maar uitdagende tijden voor het sociale werkveld. Termen als ‘superdiversiteit’, ‘privatisering van de zorg', ‘sociaal ondernemen’ en ‘duurzaamheid’ vliegen ons om de oren ...

To programme
Marketingsupport

De opleiding Marketing- en Communicatiesupport met de afstudeerrichting Marketingsupport leidt je op tot een klantgerichte en commerciële teamspeler. Je komt alles te weten wat nodig is om marketingmedewerkers/commerciële medewerkers te ondersteunen, en dit op een praktische manier.

To programme
Niet-Confessionele Zedenleer

Dit postgraduaat bereidt je voor om stil te staan bij waarden, normen en ethiek in onze maatschappij. Dat kan tijdens de lessen Zedenleer in de lagere school. We leren je hoe je boeiende onderwerpen kan aansnijden en de leefwereld van je  leerlingen kan koppelen aan je lesinhoud.

To programme
Oncologie

AP Hogeschool in Antwerpen, de Arteveldehogeschool Gent en de Karel de Grote Hogeschool organiseren gezamenlijk een bachelor-na-bacheloropleiding Oncologie voor verpleegkundigen. De opleiding maakt van jou een expert in kankerzorg. Je doorloopt hiervoor vier theoretische modules, een deel klinisch onderwijs en een bachelorproef.

To programme
Open Jeugdwerk

Verbreed je handelingskader als jeugdwerker met deze tiendaagse, praktijkgerichte opleiding. Vertrekkend vanuit de ervaring van diverse sectoren, ga je dieper in op de theorie rond verschillende thema's. Je houdt hierbij steeds de context van jongeren, hun leefwereld en hun interesses in het achterhoofd.

To programme
Orthopedagogie

In deze bacheloropleiding krijg je een ruime theoretische bagage aangereikt en de nodige vaardigheden om uiteenlopende doelgroepen te begeleiden in gespecialiseerde situaties: kinderen met een ontwikkelingsproblematiek of sociaal-emotionele moeilijkheden, gezinnen met een begeleidingsvraag, volwassenen met een beperking, personen in armoede, mensen met een psychisch of verslavingsprobleem, oude

To programme
Personeelswerk

Als toekomstige HR-professional heb je oog voor zowel de werknemer, de werkgever als de arbeidsmarkt. Je waakt mee over de optimale balans tussen mens en organisatie. Van vacature tot aanwerven, advies over het optimaal inzetten van medewerkers en werkbaar werk, het uittekenen van een trainingsprogramma, loopbaancoaching, ...

To programme
Rechtspraktijk

De bacheloropleiding Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Rechtspraktijk bereidt je voor op een boeiende carrière als professional in de juridische wereld.

To programme
Rechtspraktijk

De praktijkgerichte graduaatsopleiding Rechtspraktijk leidt je op tot juridisch-administratief medewerker. Je krijgt naast een aantal basisvaardigheden en soft skills heel wat recht op je bord: gerechtelijk recht, fiscaal recht, strafrecht, familierecht … Zo leer je het werkveld door en door kennen en ben je tot in de puntjes voorbereid op een boeiende carrière in de juridische wereld.  

To programme
Secundair Onderwijs

Deze lerarenopleiding stoomt je klaar om aan de slag te gaan als leerkracht in het secundair onderwijs met lesbevoegdheid voor twee vakken die je zelf kiest. Als toekomstige leraar ga jij straks een belangrijke rol opnemen, niet enkel op school, maar ook in onze superdiverse maatschappij.

To programme
Secundair Onderwijs

Heb je al enkele jaren werkervaring en zou je die opgedane kennis ook willen doorgeven aan leerlingen uit het secundair onderwijs? Dan ben je bij de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs aan het juiste adres.

To programme
Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor)

Heb je (bijna) een bachelor- of masterdiploma op zak en wil je inspireren en onderwijzen binnen jouw vakgebied? Kies dan voor de Verkorte Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs. Jij brengt je opgedane kennis mee en wij leiden je in 1 jaar op om voor de klas te staan, en dat in Antwerpen, Mechelen, Turnhout of Lier.

To programme
Sociaal-Cultureel Werk

In de afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk van de bacheloropleiding Sociaal Werk buig je je over een van de grootste uitdagingen voor onze buurten en gemeenschappen: superdiversiteit en 'samen'-leven. Als sociaal-cultureel werker zet je vormingen op, breng je gemeenschappen en buurten samen, geef je culturele processen weer, en werk je projecten uit die de samenleving vooruit helpen. 

To programme
Supervisie, Intervisie en Coaching

In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’.

To programme
Toegepaste Psychologie

In de bachelor Toegepaste Psychologie leer je menselijk gedrag begrijpen en beïnvloeden. De nadruk van de praktijkgerichte opleiding ligt op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering.

To programme
Verpleegkunde

Wil je deskundige zorg geven in het ziekenhuis van de toekomst? En ben je klaar voor een job met verantwoordelijkheid? Dan schuilt er misschien wel een verpleegkundige in jou. De opleiding Verpleegkunde bestaat uit een gezonde mix van theoretische kennis, praktische vaardigheden, management en onderzoek. 

To programme
Verpleegkundige in Huisartsenpraktijk

Als verpleegkundige verdiep je je in deze opleiding in de specifieke zorg van een huisartsenpraktijk. Je leert hoe je de huisartsen ondersteunt bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van patiënten in de eerste lijn.

To programme
Vroedkunde

Deze opleiding maakt van jou een verloskundige. En dat is heel wat. Met je deskundige raad en daad ondersteun jij als medisch bevoegde professional moeders en vaders in spe, voor, tijdens en na hun zwangerschap. Jij bent hun aanspreekpunt voor vragen, niet alleen over zwangerschap en bevalling maar ook over seksualiteit en vruchtbaarheid.

To programme
Werken met de context

Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit - meer bepaald mensen die werken in de jeugdhulpverlening of met mensen met een beperking - opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.

To programme
Opleiding
Accounting Administration
Autismespectrumstoornissen
Bedrijfsmanagement
Rechtspraktijk
Coaching
Content Rules?!
Diabeteseducator
Ergotherapie
HR-Support
Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
Kleuteronderwijs
Kleuteronderwijs (flextraject)
Lager Onderwijs
Lager Onderwijs (flextraject)
Marketing- en Communicatiesupport
Communicatiesupport
Marketingsupport
Niet-Confessionele Zedenleer
Oncologie
Open Jeugdwerk
Orthopedagogie
Rechtspraktijk
Secundair Onderwijs
Secundair Onderwijs
Secundair Onderwijs (verkorte educatieve bachelor)
Sociaal Werk
Maatschappelijk Werk
Personeelswerk
Sociaal-Cultureel Werk
Supervisie, Intervisie en Coaching
Toegepaste Psychologie
Verpleegkunde
Verpleegkundige in Huisartsenpraktijk
Vroedkunde
Werken met de context