Skip to main content
Kleuteronderwijs (flextraject)

Leerkracht Kleuteronderwijs in flextraject

In het flextraject van de lerarenopleiding Kleuteronderwijs leer je het beste in jonge kinderen naar boven te halen. Bij AP doe je als kleuterleerkracht in spé veel praktijkervaring op om je pedagogische en didactische competenties ten volle te ontwikkelen. Het flextraject Kleuteronderwijs omvat afhankelijk van je vooropleiding 60 tot 180 studiepunten en leidt net als het standaardtraject naar het volwaardige bachelordiploma Kleuteronderwijs. Je kan het programma opstarten in september of februari.

Iets voor jou?

Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Ben je al aan het werk of wil je je gezinsleven met studies combineren? Dan is het flextraject Kleuteronderwijs iets voor jou. Als je een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma, een bachelor in het onderwijs (lager of secundair onderwijs) behaalde, kan je met deze opleiding starten.

kleuteronderwijs.jpgWat leer je?

 • Vanuit de leefwereld van kleuters leer je een boeiend aanbod te creëren dat elk kind van de groep stimuleert
 • Je leert hoe te communiceren met kleuters en hoe je hen betrokken kan houden.
 • We brengen je gefundeerde socio-culturele kennis bij, zodat alle kinderen zich goed voelen in je klas.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan zorgen voor een veilig en warm schoolklimaat en hoe je mee kan werken aan een goed schoolbeleid.

Wie word je?

Jij studeert af als een spontane en warme kleuterleerkracht die jonge kinderen helpt groeien. Je weet perfect hoe je voor hen een positieve en stimulerende omgeving creëert waarin taal, betrokkenheid, diversiteit en samenwerking centraal staan. Je maakt een heleboel leuke en leerrijke lessen vanuit je inzicht in onze maatschappij, verschillende culturen en de leefwereld van jonge kinderen. Je bent leerkracht in de school maar je hebt ook een maatschappelijke rol. Constructief werk je samen met externe partners. Je bent en blijft kritisch voor de maatschappij en jezelf. Je maakt indruk op morgen.

Praktijk en theorie gaan hand in hand

Van bij de start van je opleiding ga je wekelijks een dag naar de kleuterschool voor het werkplekleren. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en wat je leert, toets je af tijdens contactmomenten. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Je komt naar de campus voor een beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donderdagavond waar we je de essentie van de theorie aanreiken of je kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je daarnaast verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen.

Afhankelijk van je vooropleiding, hebben we een programma opgesteld dat afgestemd is op jouw profiel en wat jij nodig hebt om een goede leerkracht te worden. Je kan ook je persoonlijke programma samenstellen. We bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor slechts één semester en je kan zowel in september als februari starten. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende programma.

Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald, dan kan je tijdens het volgen van deze opleiding al aan de slag gaan in het onderwijs. Via het LIO-traject doe je het werkplekleren binnen je onderwijsopdracht, waarbij je een aangepaste kalender krijgt voor het werkplekleren. We zorgen vervolgens voor degelijke begeleiding en ondersteuning. Werk jij al in het onderwijs, maar heb je nog geen lerarendiploma? Neem dan bij interesse zeker contact op met de studietrajectbegeleider, zodat bekeken kan worden of jouw werksituatie in aanmerking komt.

De flextrajecten kregen een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

Wil je na je studies snel aan de slag? Perfect, want deze opleiding leidt tot een knelpuntberoep. Dat wil zeggen dat de vraag naar kleuterleerkrachten groter is dan het aantal afgestudeerden. Met andere woorden, met dit diploma ben je 100 procent zeker van een job.

Bovendien heb jij omwille van dit statuut de mogelijkheid om gratis te studeren als werkzoekende. De opleiding kan je volgen binnen het onderwijs kwalificerend traject met een VDAB-opleidingscontract (OKOT). Kijk op de website van de VDAB of jij hiervoor in aanmerking komt.  

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de educatieve bacherloropleiding Kleuteronderwijs is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Als je nog geen opleiding hoger onderwijs hebt voltooid, en dus start met een diploma secundair onderwijs, omvat het flextraject 180 studiepunten. Na dit driejarige traject ben je de leerkracht die zin heeft om met kleuters aan de slag te gaan, die het beste van zichzelf wil geven om het beste in kinderen naar boven te halen.

Programma

Courses Exchange Students 2024-25

 • 1. Avondtraject : 60 SP
  Courses ECTS
  Diversiteit en onderwijs 3
  Ervaringsgericht leren 3
  Leraar in interactie A 3
  Lerarenlabs A 3
  Leren met kleuters A 3
  Leren met kleuters B 3
  Muzisch werken en leren A 3
  Onderwijs en samenleving 3
  Onderwijstendensen 3
  Professioneel ontwikkelen 2 profiel C 3
  Projectmatig werken 3
  Uit de startblokken profiel C 3
  Vakdidactiek taal A 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
  Werkplekleren Profiel C 1+2 18
 • 2. Avondtraject : 60 SP
  Courses ECTS
  Kies je accent 3
  Kleuters coachen 3
  Leraar in interactie B 3
  Muzisch werken en leren B 3
  Onderwijsvisies in beeld 3
  Onderzoeken 3
  Partners in onderwijs 3
  Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C 3
  Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
  Werkplekleren Profiel C 3+4 21
  Zorg voor diversiteit A 3
  • Islamitische godsdienst A
   Note: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   Courses ECTS
   Geloofsleer en het leven van de profeet 5 3
   Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6 3
   Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6 3
  • Niet-confessionele zedenleer A
   Note: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   Courses ECTS
   Vrijzinnig humanisme 5 3
   Ethiek en wereldburgerschap 6 3
   Morele opvoeding 6 3
  • Professionele uitdieping avondtraject 1
   Note: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   Courses ECTS
   Orthopedagogiek - afstands/blended 1 4
   Orthopedagogiek 2 4
   Psychologie 2 3
   Disability studies en sociale inclusie 3 3
   Gedragsverandering 3
   Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs 3
   Breed bewegen 5 3
   Cultuureducatie op school 5 3
   Filosoferen met kinderen 5 3
   GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
   Iedereen DigiTaal 3
   Mindful voor de klas 3
   Zorg dragen in team 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3
 • 3. Avondtraject : 60 SP
  Courses ECTS
  Bachelorproef 6
  Internationaal inleefproject 3
  Lerarenlabs B 3
  Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C 3
  Samenwerkingen in onderwijs 3
  Vakdidactiek taal B 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie B 3
  Wegwijs in de samenleving 3
  Werkplekleren Profiel C 5+6 24
  Zorg voor diversiteit B 3
  • Islamitische godsdienst B
   Note: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
   Courses ECTS
   Geloofsleer en het leven van de profeet 5 3
   Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6 3
   Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6 3
  • Niet-confessionele zedenleer B
   Note: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
   Courses ECTS
   Vrijzinnig humanisme 5 3
   Ethiek en wereldburgerschap 6 3
   Morele opvoeding 6 3
  • Professionele uitdieping avondtraject 2
   Note: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
   Courses ECTS
   Orthopedagogiek - afstands/blended 1 4
   Orthopedagogiek 2 4
   Psychologie 2 3
   Disability studies en sociale inclusie 3 3
   Gedragsverandering 3
   Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs 3
   Breed bewegen 5 3
   Cultuureducatie op school 5 3
   Filosoferen met kinderen 5 3
   GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
   Iedereen DigiTaal 3
   Mindful voor de klas 3
   Zorg dragen in team 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

De opleiding start met een warme verwelkoming en introductie in het hoger onderwijs. Je leert ook je leeromgeving kennen en bouwt meteen een band op met medestudenten en lectoren.   

Tijdens het eerste jaar van je opleiding ligt de focus op een stevige pedagogische en didactische basis. Je maakt kennis met de leergebieden van de basisschool. Je leert alles over leerdoelen. En je ontdekt hoe je kinderen motiveert en doelgericht stimuleert in hun leerproces.   

Zit jij niet graag stil? Perfect! Want in de educatieve bachelor Kleuteronderwijs bij AP duik je meteen het werkveld in. We kiezen ervoor om niet met vaste blokken stage te werken, maar je een jaar lang één vaste dag per week op een school te zetten voor Werkplekleren. Daarbovenop loop je per semester nog een volledige week mee op je werkplek. Je leert het reilen en zeilen van een school volledig kennen en past meteen kennis toe in de praktijk. Je maakt meteen kennis met de vele aspecten van het leerkrachtenberoep. Hierbij word je van dichtbij opgevolgd en begeleid door zowel een mentor op je stageschool, als een coach uit de opleiding.    

De noodzakelijke leerinhouden voor kleuteronderwijs verwerf je door middel van zelfstudiepakketten en gezamenlijke leermomenten op de campus. Voor de lessen vakdidactiek Nederlands, wiskunde en techniek & wetenschappen frissen we je basiskennis op. Je kan hier extra ondersteuning voor krijgen als dat nodig is. Daarnaast leer je de inhouden toepassen in de klas: welke materialen gebruik ik, hoe geef ik instructies, welke vragen stel ik, … Kinderen uiten zich graag expressief, dus je gaat ook van start met muzisch leren. We laten je zelf experimenteren met zang, beeld, multimedia, drama e.a.    Doorheen opleidingsonderdelen als Iedereen leert en Diversiteit en onderwijs ontdek je ook hoe je rekening houdt met de verschillen tussen kinderen..  

Je evaluatie bestaat uit een combinatie van examens in de examenperiodes en opdrachten waar je tijdens het semester tussentijdse feedback op ontvangt.

Tijdens het tweede jaar verdiep je jezelf in de didactiek en het klasmanagement. Je krijgt meer inzicht in hoe je samen met collega’s kan zorgen voor een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. Je verdiept je in verschillende onderwijsvisies en -systemen om jouw rol als leraar binnen onze samenleving beter te leren kennen.   

Je zet ook het werkplekleren verder: je brengt opnieuw een dag per week door als vast teamlid op een school, en per semester aanvullend nog een volledige week. We geven je ook de unieke kans om je blik op de wereld te verruimen. Je bekijkt onderwijs vanuit een internationaal perspectief tijdens een week uitwisseling in Nederland en een inleefproject ofwel in het buitenland, ofwel op de campus.  

In het onderdeel Kleuters coachen tonen we je de principes en vaardigheden van inspirerend coachen. Lesgeven is niet enkel instructies geven en inoefenen, maar je leert jonge kinderen feedback geven en inzichten aanreiken. 

Voor de keuzemodule Kies je accent bieden we je enkele boeiende topics aan om in te specialiseren: outdoor education, urban education, design thinking education …  

Inclusie krijgt ook een grotere focus in het tweede jaar, met onder andere het opleidingsonderdeel Zorg voor diversiteit.

Tijdens je laatste opleidingsjaar zet je verder in op de ingeslagen weg. Werkplekleren staat hierin centraal. Het neemt een grote brok van je programma in beslag. Je brengt heel wat tijd door in het werkveld, en krijgt de kans om je maximaal te ontplooien als kleuterleerkracht.     

Ook kan je opleidingsonderdelen zelf invullen op basis van jouw interesses. Zo studeer je niet af als een doorsnee leerkracht maar creëer je een uniek profiel dat bijzonder waardevol is voor het werkveld. 

Heb je al een graduaats-, bachelor- of masterdiploma? Dan kan je een verkort programma afleggen om je diploma te behalen. De duur van dat programma varieert afhankelijk van het type en het domein van je vooropleiding. Hieronder vind je de meest voorkomende verkorte trajecten.

Traject met een bachelor- of masterdiploma (120 stp)
 • Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt, telt het verkort programma 120 studiepunten. In deze opleiding ligt de focus op het lesgeven, want algemene bachelor- of mastercompetenties heb je namelijk al onder de knie.
 • Het programma duurt minimaal twee jaar. Met focus op didactiek en pedagogie leer je hoe je op een speelse manier doelgerichte en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de leefwereld van jonge kinderen.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elke kleuter. 
 • Je leert warme relaties aangaan met kinderen en ouders en hoe je samen met collega's kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. 
 • Wil je meer informatie over de vakken in jouw studieprogramma? Klik dan op de paarse balken en ontdek alle bijbehorende details. Of download de printbare pdf-versie en ontvang het volledige programma per mail.

Courses Exchange Students 2024-25

 • 1. Verkort traject na Bachelor of Master : 60 SP
  Courses ECTS
  Diversiteit en onderwijs 3
  Ervaringsgericht leren 3
  Kleuters coachen 3
  Lerarenlabs A 3
  Leren met kleuters A 3
  Leren met kleuters B 3
  Muzisch werken en leren A 3
  Partners in onderwijs 3
  Professioneel ontwikkelen 2 profiel B 3
  Uit de startblokken profiel B 3
  Vakdidactiek taal A 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
  Werkplekleren Profiel B 1+2 21
  Zorg voor diversiteit A 3
 • 2. Verkort traject na Bachelor of Master : 60 SP
  Courses ECTS
  Leraar in interactie B 3
  Lerarenlabs B 3
  Onderwijsvisies in beeld 3
  Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel B 3
  Samenwerkingen in onderwijs 3
  Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
  Wegwijs in de samenleving 3
  Werkplekleren Profiel B 3+4 24
  Zorg voor diversiteit B 3
  • Professionele uitdieping na BA/MA
   Note: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
   Courses ECTS
   Orthopedagogiek - afstands/blended 1 4
   Orthopedagogiek 2 4
   Psychologie 2 3
   Disability studies en sociale inclusie 3 3
   Gedragsverandering 3
   Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs 3
   Muzisch werken en leren B - keuze 3
   Vakdidactiek taal B - keuze 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie B - keuze 3
   Breed bewegen 5 3
   Cultuureducatie op school 5 3
   Filosoferen met kinderen 5 3
   GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
   Iedereen DigiTaal 3
   Mindful voor de klas 3
   Zorg dragen in team 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.
 • Heb je een bachelor- of masterdiploma uit het sociale domein: Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Logopedie of Audiologische Wetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal-Cultureel-Maatschappelijk Werk, Pedagogie van het Jonge Kind, Ergotherapie, Gezinswetenschappen – Pedagogische Wetenschappen, Agogische Wetenschappen, Psychologie, Opleidings- en Onderwijswetenschappen of Onderwijskunde? Dan telt het modeltraject 105 studiepunten
 • Je kan je extra diploma behalen op minimaal twee jaar tijd.
 • De focus ligt op het lesgeven, want algemene bachelorcompetenties heb je namelijk al.
 • Daarnaast verwerf je pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgericht en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren.
 • Je leert warme relaties aangaan met kinderen en ouders en hoe je samen met collega's kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. 
 • Wil je meer informatie over de vakken in jouw studieprogramma? Klik dan op de paarse balken en ontdek alle bijbehorende details. Of download de printbare pdf-versie en ontvang het volledige programma per mail.

Courses Exchange Students 2024-25

 • 1. Verkort traject na Bachelor of Master in de sociale sector : 54 SP
  Courses ECTS
  Diversiteit en onderwijs 3
  Ervaringsgericht leren 3
  Lerarenlabs A 3
  Leren met kleuters A 3
  Leren met kleuters B 3
  Muzisch werken en leren A 3
  Partners in onderwijs 3
  Uit de startblokken profiel B 3
  Vakdidactiek taal A 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
  Werkplekleren Profiel B 1+2 21
  Zorg voor diversiteit A 3
 • 2. Verkort traject na Bachelor of Master in de sociale sector : 51 SP
  Courses ECTS
  Lerarenlabs B 3
  Onderwijsvisies in beeld 3
  Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel B 3
  Samenwerkingen in onderwijs 3
  Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
  Wegwijs in de samenleving 3
  Werkplekleren Profiel B 3+4 24
  Zorg voor diversiteit B 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.
 • Als je al een educatieve bacheloropleiding hebt doorlopen, volg je een verkort programma van 60 studiepunten.
 • Je studie duurt nog slechts één jaar.
 • Je bent al leerkracht, dus die vaardigheden moet je niet meer leren. Je leert hoe je die verworven vaardigheden kan omzetten naar de specifieke context van het kleuteronderwijs. De pedagogische en didactische aanpak voor het kleuteronderwijs staat centraal.
 • Wil je meer informatie over de vakken in jouw studieprogramma? Klik dan op de paarse balken en ontdek alle bijbehorende details. Of download de printbare pdf-versie en ontvang het volledige programma per mail.

Courses Exchange Students 2024-25

 • 1. Verkort traject na Bachelor Lager Onderwijs : 60 SP
  Courses ECTS
  Ervaringsgericht leren 3
  Lerarenlabs A 3
  Leren met kleuters B 3
  Muzisch werken en leren A 3
  Professioneel ontwikkelen 2 profiel A 3
  Specifieke context 3
  Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
  Vakdidactiek taal A 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie profiel A 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
  Werkplekleren Profiel A 1+2 24
  • Professionele uitdieping na EBA-LO
   Note: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
   Courses ECTS
   Orthopedagogiek - afstands/blended 1 4
   Orthopedagogiek 2 4
   Psychologie 2 3
   Disability studies en sociale inclusie 3 3
   Gedragsverandering 3
   Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs 3
   Muzisch werken en leren B - keuze 3
   Vakdidactiek taal B - keuze 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie B - keuze 3
   Breed bewegen 5 3
   Cultuureducatie op school 5 3
   Filosoferen met kinderen 5 3
   GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
   Iedereen DigiTaal 3
   Mindful voor de klas 3
   Zorg dragen in team 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.
 • Na een graduaatsopleiding telt het standaard modeltraject 147 studiepunten. Op basis van je specifieke diploma kan je nog extra vrijstellingen aanvragen.
 • Naast algemene bachelorcompetenties, verwerf je ook pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgericht en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elke kleuter.
 • Je leert warme relaties aangaan met kinderen en ouders en hoe je samen met collega's kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat. 
 • Dit programma is maatwerk, dus je neemt hiervoor best contact op met de trajectbegeleider.

Courses Exchange Students 2024-25

 • 1. Uitdovend vervolgtraject na Graduaat : 51 SP
  Courses ECTS
  Diversiteit en onderwijs 3
  Ervaringsgericht leren 3
  Leraar in interactie A 3
  Lerarenlabs A 3
  Leren met kleuters A 3
  Leren met kleuters B 3
  Muzisch werken en leren A 3
  Onderwijs en samenleving 3
  Projectmatig werken 3
  Vakdidactiek taal A 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
  Uit de startblokken profiel C 3
  Werkplekleren Profiel C 1+2 15
 • 2. Uitdovend vervolgtraject na Graduaat : 51 SP
  Courses ECTS
  Kies je accent 3
  Kleuters coachen 3
  Muzisch werken en leren B 3
  Onderwijsvisies in beeld 3
  Onderzoeken 3
  Partners in onderwijs 3
  Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C 3
  Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
  Werkplekleren Profiel C 3+4 18
  Zorg voor diversiteit A 3
 • 3. Uitdovend vervolgtraject na Graduaat : 45 SP
  Courses ECTS
  Bachelorproef 6
  Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C 3
  Samenwerkingen in onderwijs 3
  Vakdidactiek taal B 3
  Vakdidactiek wiskundige initiatie B 3
  Wegwijs in de samenleving 3
  Werkplekleren Profiel C 5+6 21
  Zorg voor diversiteit B 3

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Meteen aan de slag

Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan kleuterleerkrachten. Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral kleuterscholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

Heb je na het behalen van je diploma Kleuteronderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Lager Onderwijs behalen.

De starttoets voor de lerarenopleiding: voor wie geldt dit?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs, moet je de Starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op mindere punten. 

Opgelet: heb je al een Nederlandstalig bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

De Starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Aankomende studenten Lager Onderwijs leggen ook een Starttoets af voor de onderdelen Frans en wiskunde. 

Je legt dus een toets af voor deze onderdelen:

 • Educatieve bachelor Kleuteronderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Lager Onderwijs: Nederlands, Frans en wiskunde

De Starttoets is verplicht. Met een bewijs van deelname aan de Starttoets kan je je sowieso inschrijven voor een lerarenopleiding, of je nu geslaagd bent of niet. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) moet je dat bewijs van deelname voorleggen.

Haal je het streefcijfer niet, dan kan je je nog steeds inschrijven voor je lerarenopleiding. Je volgt dan wel voor of tijdens je opleiding een verplicht online remediëringstraject voor het onderdeel waarvoor je niet slaagde. Jouw resultaten worden enkel gedeeld met de hogeschool waar je uiteindelijk inschrijft. We voorzien vanuit AP ook ondersteunend materiaal, of hulp of maat aan om jou hierbij te begeleiden. Zo werken samen met jou eventuele tekorten tijdig weg. 

 • Het onderdeel Nederlands leg je af tijdens een afnamemoment aan een hogeschool naar keuze.
 • De onderdelen Frans en wiskunde (enkel voor Lager Onderwijs) leg je thuis online af.
 • De Starttoets is kosteloos en inschrijven voor een afnamemoment voor het onderdeel Nederlands kan tot 12u vóór de start van een tijdsslot via de website van de Vlaamse Hogescholenraad.

Naast de instaptoets voorzien we vanuit de opleiding een (niet-bindende) screening aan de start van je academiejaar. De beide zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

Meer info en proefversie starttoets

FAQ over deze opleiding

 • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

  Je kan lesgeven in het kleuteronderwijs, de eerste graad van het lager onderwijs en in het buitengewoon onderwijs in alle onderwijsnetten:

  • gmeenschapsonderwijs;

  • gesubsideerd officieel onderwijs (provinciaal en stedelijk);

  • gesubsideerd officieel onderwijs (kathohliek, Steiner-, methodescholen, e.a.)

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

  Deze starttoets is:

  • Gratis. De toets gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. De starrtoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. 
  • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
  • Bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor. Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

  De starttoets is erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  Opgelet: heb je al een Nederlandstalig bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

 • Kan ik deze opleiding met een job combineren?

  Ja, dat kan.

  • Om te beginnen moet je zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is: heb je naast je werk en opleiding bijvoorbeeld ook nog een gezin, hobby’s, andere engagementen?  
  • Ons advies is om in combinatie met de opleiding maximaal 60% te werken. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is het immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden.

 • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

  Doorgaans krijg je een school aangeboden voor het werkplekleren. In het flextraject kan je onder bepaalde voorwaarden zelf je werkplek kiezen.  

 • Hoe worden de examens georganiseerd?

  Onze opleiding werkt met een semestersysteem. Je hebt examens in januari en juni (en eventueel herexamens in augustus). De evaluatieperiode bestaat uit een mix van examens en (project)opdrachten. Aan die opdrachten werk je doorheen het jaar zodat niet alles samenvalt in één periode.

 • Zijn de lessen verplicht?

  De lessen zijn niet allemaal verplicht, maar uiteraard is het wel aanbevolen om zo veel mogelijk deel te nemen. 

  • Lessen zijn een grote meerwaarde voor jouw leerproces. 
  • Onze lerarenopleiding is een praktijkgerichte opleiding. We vinden het belangrijk om good practices en materialen met onze studenten te delen. 
  • Tijdens lessen kan je onder begeleiding samen oefenen en in dialoog gaan. Het is bewezen dat dit de motivatie en het studiesucces van onze studenten versterkt.