Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijna helft van lerarenopleiding breng je in praktijk door

lerarenopleiding antwerpen praktijkervaring

Het programma van de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs van AP bestaat uit een mooie combinatie van praktijkgerichte en onderzoekende onderdelen. De opleidingen kiezen bewust voor deze mix in het curriculum zodat de studenten meteen de onderwijswereld van binnenuit en bewust leren kennen. Jan Ardies, lector Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, en coördinator-onderzoeker van het expertisecentrum gaat hier dieper op in.

Een derde van je tijd leren op de werkplek 

"Het curriculum van het basisonderwijs (opleidingen Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs) bestaat elk trajectjaar voor meer dan een derde uit onderdelen 'werkplekleren'. We kiezen bewust voor werkplekleren in plaats van stage, want studenten leggen elk jaar structureel een deel van hun programma af op een basisschool. Vanaf het eerste jaar dompelen wij onze studenten dus heel bewust onder in de onderwijspraktijk. Studenten worden doorlopend en gedurende een heel schooljaar aan een school gekoppeld. Dat heeft tot voordeel dat ze de werking van een school in zijn totaliteit heel goed leren kennen en niet alleen de klaswerking. Want het lerarenberoep omvat veel meer dan alleen voor een klas staan."

"We krijgen een krachtige versmelting van theorie en praktijk die onze studenten een professionele én realistische ervaring geeft."

Confrontatie met de realiteit

"De uitdagingen van het onderwijs in 2021 blijven niet beperkt tot de lesuren in de klas. Door studenten op te leiden op hun toekomstige werkplek ervaren ze de reële praktijk. En dat al vanaf het eerste semester in hun programma. Ze leren het onderwijs kennen van binnenuit en worden minder hard met een ‘kloof’ geconfronteerd tussen wat er in de opleiding aan bod komt, en de praktijk. Deze versmelting van theorie en praktijk biedt de student een belangrijk voordeel als die na de opleiding aan de slag gaat als leerkracht. 

Het werkplekleren in de lerarenopleidingen komt tot stand door een hechte samenwerking tussen de opleiding en de basisscholen. Elke student wordt bijvoorbeeld gelinkt aan een stagementor op school. De student kan elk moment over zijn leertraject in dialoog gaan, zowel met de opleiding als met een leerkracht op de school."

Wil je ook weten hoe het is om voor de klas te staan? Check hier alle mogelijkheden om leraar te worden via AP.

Gerelateerde artikels