Overslaan en naar de inhoud gaan

Autismespectrumstoornissen

In de bachelor-na-bachelor-opleiding (banaba) Autismespectrumstoornissen (ASS) bouw je verder op jouw ervaring in het werkveld. We verrijken jouw ideeën over autisme en autismespectrumstoornissen met de inzichten van je studiegenoten én je lectoren, die zelf minstens deeltijds professioneel bezig zijn met autismespectrumstoornissen. We reiken ook een flink pak recent wetenschappelijk onderzoek naar ASS aan. Zo krijg je alle instrumenten in handen om uit te groeien tot een expert in je vakgebied.

Iets voor jou?

Behaalde je al een bachelor- of masterdiploma in één van de volgende studiegebieden: Gezondheidszorg waaronder Geneeskunde, Sociaal-agogisch werk, Onderwijs zoals Kleuter- Lager- en Secundair Onderwijs, Psychologie en Pedagogische wetenschappen zoals Orthopedagogie, Sociale gezondheidswetenschappen zoals Logopedie, Revalidatiewetenschappen zoals Kinesitherapie en Ergotherapie? Wil je professioneel aan het werk met personen met ASS en ben je op zoek naar wetenschappelijke inzichten om je eigen werk te onderbouwen? Jij wordt straks expert op het vlak van ASS en maakt in de praktijk écht het verschil met je deskundigheid. We vinden het cruciaal dat je tijdens het opleidingstraject professioneel actief bent in het werkveld met mensen met ASS.  Is dat niet zo? Dan ondersteunen we jou bij het vinden van gepast vrijwilligerswerk (minstens drie uur per week) waarin je de ervaring opdoet om actief te kunnen deelnemen aan de opleiding. Je neemt de verantwoordelijkheid om zelfsturend te leren en zo je praktijkervaring te verbinden met de theoretisch kaders.

161115ap_hbo5_40_0.jpgWat leer je?

 • Een breed, wetenschappelijk kader aan om met autisme om te gaan.
 • De ontwikkeling van de mens is het vertrekpunt - autismespectrumstoornissen krijgen daarin een correcte plaats.
 • Wetenschappelijk en op de praktijk gebaseerd methodische handelen in het omgaan met mensen met ASS en hun netwerk.
 • Het ondersteunen van mensen met ASS binnen het gehele spectrum en in de transities binnen alle levensdomeinen
 • Het uitbouwen van ondersteunings-, en begeleidingstrajecten vanuit een visie gefundeerd in ‘auti-denken’.

Wie word je?

Je meerwaarde in het werkveld is heel erg groot . In de school of organisatie waar je vandaag werkt, neem je morgen een rol op als autismedeskundige. Je hebt genoeg bagage om de lijnen uit te tekenen van het interne beleid. Zo breng je wetenschappelijke inzichten én ervaringen van anderen samen in je eigen organisatie. En dat heeft natuurlijk een positief effect op de cliënten waarvoor je dit allemaal onderneemt en het team waarin je werkt.

DE ENIGE IN VLAANDEREN

Deze banaba is een unieke Vlaamse bacheloropleiding specifiek gericht op autismespectrumstoornissen. Het programma gaat veel verder dan praktische tips en concrete oplossingen voor individuele cases. We reiken je een degelijke wetenschappelijke basis aan waarop je in de praktijk verder bouwt. 

LEREN EN NETWERKEN INEEN

Tijdens deze opleiding leer je het brede werkveld kennen. Want dat werkveld zit gewoon bij je op de campus of geeft les. Je krijgt de mogelijkheid om heel wat kennis uit te wisselen met medestudenten en lectoren. Als je deze opleiding volgt, krijg je er dus meteen een professioneel netwerk bij.

THEORIE EN PRAKTIJK GAAN HAND IN HAND

De opleiding bestaat uit twee delen van 30 studiepunten. In het eerste deel van de opleiding ga je dieper in op de ontwikkeling van de mens en in dat brede geheel bekijken we de autismespectrumstoornissen in al hun facetten. In het zowel het eerste als het tweede deel van de opleiding staat de verbinding tussen het theoretische kader en de ervaring uit de praktijk centraal. In het tweede deel krijg je de mogelijkheid om je eigen accent te leggen en focus je op ASS en het gezin, bij volwassenen of in de schoolomgeving. Hiernaast verken je het werkveld binnen hulpverlening en onderwijs in perspectief van mensen met ASS. Een belangrijk deel van je tijd zal je besteden aan een eigen praktijkonderzoek.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Werken en studeren

We geven je alle kansen om je studies succesvol te combineren met een job. De opleiding vindt daarom deeltijds plaats, gespreid over twee academiejaren. Je neemt per jaar dus 30 studiepunten op. De lessen lopen van midden september tot eind juni en vinden plaats op maandag tussen 14 en 19.30 uur. In januari en juni leg je examens af.

De opleiding is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Met eerder verworven kwalificaties en competenties kom je bovendien in aanmerking voor vrijstellingen. Voor bachelor-na-bacheloropleidingen heb je overigens geen leerkrediet nodig. 

FAQ over deze opleiding

 • Is fysieke aanwezigheid verreist?

  Je wordt verwacht fysiek aanwezig te zijn. Zo kunnen we in deze praktijkgerichte bachelor-na-bachelor het beste met jouw input omgaan in functie van taken, interactieve lessen, supervisie, …

 • In welke context kan ik werken of vrijwilligerswerk volgen?

  Het begeleiden van een persoon met ASS in een niet-professionele context zoals een familielid, buur, …  is onvoldoende om de opleiding te starten. Het is van belang dat je tijdens het opleidingstraject beroepsmatig actief bent in het werkveld met mensen met ASS of vrijwilligerswerk (minstens drie uur per week).

 • Wat is het verschil tussen een Ba-na-ba en Postgraduaat Autismespectrumstoornissen?

  De Ba-na-ba Autismespectrumstoornissen geeft je een bijkomend bachelordiploma in tegenstelling tot een postgraduaat. De banaba is ook omvangrijker: 60 studiepunten tegenover 40 studiepunten.

 • Kan ik starten in semester 2?

  Het programma wordt bij aanvang opgebouwd zodat inschrijven in semester 2 niet meer mogelijk is.