Overslaan en naar de inhoud gaan
Orthopedagogie

Wonen en Welbevinden

Als praktijkgerichte orthopedagoog ga je aan de slag met moeilijke opvoedingssituaties, je ondersteunt personen met een verslaving, begeleidt mensen met een beperking om hun plek in de maatschappij te vinden, coacht leerlingen die spijbelen, creëert voor jongeren die strafbare feiten pleegden een positief leefklimaat … In onze vernieuwde opleiding zoek jij naar oplossingen voor noden in onze samenleving en voor hulpvragen van cliënten.

Iets voor jou?

Zie je geen beperkingen, maar mogelijkheden? Denk jij niet in goed of slecht, maar in kansen? Ben je sociaal en zet je je graag in voor anderen die hulp kunnen gebruiken? Heb je interesse in thema’s als gelijkheid, asiel en migratie, inclusie, diversiteit, verslaving, criminaliteit, …? Wil jij het verschil maken voor kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

orthopedagogie.jpgWat leer je?

  • Theoretisch pakket start met vakken als psychologie, sociologie en (ortho)pedagogiek. Vervolgens duik je dieper in complexe contexten en thema’s, zoals psychische stoornissen, problematische (gezins)situaties, verslaving en rouw. In je laatste jaar kies je een specialisatietraject, en maken we je vorming compleet met kennis rond management en innovatie.  
  • Praktische vaardigheden train je op de campus, bijvoorbeeld creatieve expressie en sport. En je trekt in je eerste jaar ook het werkveld in om te leren bij voorzieningen en organisaties uit de buurt. Samen met medestudenten los je vraagstukken uit het werkveld op, en natuurlijk heb je in het tweede en derde jaar een ruime stageperiode.
  • We hechten veel belang aan coachende vaardigheden. In je eerste jaar start je zelf als ‘coachee’. Daarna leren we je op jouw beurt nieuwe studenten coachen. In het laatste jaar coach jij zelfstandig iemand buiten de opleiding met een hulpvraag.
  • Unieke focus op cultuur en diversiteit. In je toekomstige job kom je ongetwijfeld in aanraking met personen uit diverse achtergronden. Cultuursensitief handelen zit verweven in onze opleiding.
  • Keuzeonderdelen en stages om eigen interesses uit te diepen. Zo heb je een brede vorming waarmee je op veel plekken terecht kan, maar kom je ook te weten bij welke doelgroep of in welk werkveld je hart ligt.

Wie word je?

Als afgestudeerde bachelor in de Orthopedagogie mag je jezelf een praktijkgerichte orthopedagoog noemen. Je vertrekt vanuit de kwaliteiten en krachten van zorgvragers en verbetert zo hun levenskwaliteit. Jouw drijfveer? Hen maximaal laten deelnemen aan onze samenleving. Jij wordt deskundig in het dagelijks leven van cliënten en hanteert hierbij de juiste orthopedagogische kaders. Zo ben je gewapend om aan de slag te gaan in de meest complexe en gespecialiseerde contexten. Bovendien heb je heel wat kennis en vaardigheden verworven om door te groeien naar een coachende, coördinerende of leidinggevende functie. 

Traject Wonen en Welbevinden

Je wil kinderen, jongeren of volwassenen die korte of lange tijd in een voorziening verblijven een veilige, stimulerende en afgestemde leefomgeving bieden. Je leert hoe je op een professionele manier het welbevinden en de kwaliteit van leven op deze plek beïnvloedt.

Je verdiept je in: kwaliteit van leven in een zorgomgeving (Sense of Home), leefgroepwerking, leefklimaat,…

Stagelopen of later werken doe je in Bijzondere jeugdzorg, internaten, gehandicaptenzorg, woonzorgcentra, asielcentra …

Brede vorming, eigen interesses

We bieden je – vooral in het eerste en tweede jaar - een stevig en breed basisprogramma aan, waarin je kennismaakt met verschillende thema’s en doelgroepen uit het orthopedagogisch werkveld. Maar we vinden het ook belangrijk om in te spelen op jouw interesses. Daarom krijg je doorheen de opleiding  de kans om jezelf te verdiepen in groepen en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wil jij kansen creëren voor kinderen en jongeren? Heb jij een hart voor ouderenzorg? Zet je straks innoverende projecten op in een zorgcentrum, of ga je aan de slag met buurtwerk? Gaandeweg je leerproces laten we je zelf ontdekken waar jij enthousiast van wordt. In je derde jaar bestaat je programma zelfs voor het grootste deel uit een specialisatietraject.

Net zoals jouw toekomstige rol, speelt deze opleiding zich af midden in de samenleving. Daarom brengen we je al van in het eerste jaar voortdurend in contact met het werkveld. Je bouwt je eerste ervaring op door aan community building te doen bij organisaties uit de buurt. Voorlezen voor kinderen, huiswerkbegeleiding, senioren begeleiden op uitstap … Jij kiest een of meerdere projecten uit een databank en trekt erop uit. Zo bereiden we je voor op het ‘echte’ werk in de langdurige stages. In het tweede jaar ondersteun je met een team medestudenten een voorziening uit de buurt, en ook je afstudeerproject is een samenwerking met het werkveld. Jij werkt voor een organisatie of instelling een complexe vraag uit. Ten slotte nodigen we ook praktijkexperten en getuigen uit op de campus voor inspirerende lezingen of workshops rond inclusie, verslaving, seksualiteit, rouw, enzovoort.

Jij krijgt tijdens de opleiding een online platform ter beschikking met een overzicht van onze partnerorganisaties. Hierin zitten alle connecties voor de opdrachten die jij straks in het werkveld gaat afleggen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van meer dan 600 plekken, dus no stress als je straks voor het eerste op stage gaat. Je kiest er zelf een plek uit, waar jij enthousiast van wordt. Een eigen organisatie in gedachten? Geen probleem, wij breiden ons netwerk graag uit, jouw ideeën zijn welkom. Onze stagebegeleiders leggen het eerste contact met de nieuwe plek, en maken de nodige afspraken zodat jij een inspirerende ervaring kan opdoen.

Het eerste jaar hoger onderwijs is voor veel studenten beslissend. Wij laten je in ieder geval niet aan je lot over! Zo krijgt elke eerstejaars aan de start van zijn programma een ‘coach’ toegewezen, een student uit het tweede jaar. Die maakt je wegwijs in de opleiding, staat voor je klaar als je het nodig hebt, loodst je door je eerste blokperiode, … En als je die eerste horde hebt genomen, wacht je in je tweede jaar de leerrijke ervaring om zelf een nieuwkomer te coachen. Naast deze ondersteuning organiseren we in het eerste semester van je programma ook proefexamens. Dat geeft je al een goed beeld van waar je staat. Bovendien heb je dan al een deel leerstof een eerste keer verwerkt.

Examens, deadlines, punten … Krijg je al stress? Geen nood, want in deze opleiding beoordelen we jou op meer dan de schoolse maatstaven. Jouw groei is voor ons het belangrijkste resultaat. We volgen je op doorheen je programma aan de hand van een eigen groeiportfolio. Hierin verzamel je vanaf het eerste jaar de inspanningen die je doet om bijvoorbeeld aan je motivatie, taal, leermethode te werken. Maar ook relevante engagementen die je buiten de campusmuren opdoet, zoals jeugdbeweging, huiswerkbegeleiding en mantelzorg, komen hierin. Met deze vorm van permanente evaluatie en opvolging verzamel je gaandeweg studiepunten om in je laatste jaar te verzilveren.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je gaat van start met een stevige basis theorie en de praktische vaardigheden die hieraan verbonden zijn. Je verdiept je onder andere in (Levensloop)Psychologie, Sociologie, (Ortho)Pedagogiek en Recht. Daarnaast ga je ook actief aan de slag met groeps- en teamwerk, creatieve en sportieve werkvormen en online hulpverlening (Zorg, media en technologie).

Tijdens de Inclusieweek maak je persoonlijk kennis met een aantal belangrijke doelgroepen en thema’s uit het brede orthopedagogisch werkveld, aan de hand van workshops en getuigenissen. Dat geeft je alvast een idee waar je latere interesses kunnen liggen.

Je werkt als 'startende professional' aan je groeiportfolio via leerprocesbegeleiding, en je doet aan community service learning door je in te zetten bij partnerorganisaties uit de buurt. Wie wil kan in het eerste jaar ook al een buitenlandervaring opdoen. 

Een paar weken voor je eerste examenperiode organiseren we proefexamens. Dan heb je al een deel leerstof verwerkt en weet je waar je aan toe bent. Een aantal vakken hebben een opdracht of paper als evaluatievorm, en voltooi je dus voor de blok- en examenperiode.

Je duikt nu meer in de diepte, met vakken als Denkkaders in de orthopedagogie, Diversiteit en Orthopedagogisch werken. Je leert steeds meer over heel concrete problematieken, als psychische -, emotionele – en gedragsproblemen, fysieke beperkingen, rouw en angst. Het is nu ook jouw beurt om een eerstejaarsstudent uit de opleiding te begeleiden, en werkt aan je coachende vaardigheden.

En we maken ruimte voor een internationale ervaring, buiten de landsgrenzen of op de campus.

Voor je eerste lange stage kies je een boeiende plek uit een databank van meer dan 600 voorzieningen, of je brengt zelf een organisatie aan. Je krijgt hiervoor ook nog de nodige EHBO-skills aangereikt.

Je sluit het jaar af door je gedurende zes weken te verdiepen in een concrete 'casus' uit het werkveld. Je kiest uit een aanbod van doelgroepen/thema's. Dat kan gaan van verslaving over psychiatrische problematiek tot vluchtelingenwerk. Je gaat ook in groep op verkenning in een superdiverse wijk. Jullie gaan praktisch aan de slag met de uitdagingen én krachten van deze buurt. 

Welke problematieken en doelgroepen je verder uitdiept, bepaal je nu zelf. Je hebt namelijk al heel wat ervaring en kennis opgedaan en weet waar jouw hart naar uitgaat. We hebben vijf thematische trajecten samengesteld die het volledige werkveld omvatten. Jij volgt hierin één specialiserend opleidingsonderdeel en gaat een semester lang op stage.

Je kiest hiervoor zelf een stageplek uit onze databank. Ook tijdens je stage hechten we nog steeds veel belang aan je coachende vaardigheden. Jij krijgt de opdracht om een professional met een hulpvraag te begeleiden.

Het vak Duurzame organisatie bereidt je voor op leidinggevende taken in je loopbaan. Je krijgt ook de kans om over het muurtje te kijken en een opleidingsonderdeel op te nemen uit een ander programma, zoals het schakelprogramma naar een masteropleiding of uit een bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie.

In Intimiteit, seksualiteit en professionele nabijheid staan we stil bij hoe je deze thema's in de praktijk ervaart. Ook grensoverschrijdend gedrag komt aan bod.

In je afstudeerproject werk je met medestudenten een ambitieus probleem uit het werkveld uit. Elk team krijgt een reëel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties voorgeschoteld. Voorbeelden van afgelopen projecten zijn: ontwerp een auti-vriendelijke speelplaats, implementeer herstelgericht werken voor jongeren in een instelling voor bijzondere jeugdzorg, zet een kunstproject op voor kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen, onderzoek hoe je detentieschade kan verminderen voor een Vlaamse Hulpgevangenis, …

Meteen aan de slag

Jij kan als praktijkgerichte orthopedagoog onmiddellijk aan de slag op verschillende plekken in de sociale sector. De opleiding is zo breed dat je met uiteenlopende doelgroepen en in diverse omgevingen kan werken. Denk maar aan leefgroepwerker in centra in de bijzondere jeugdzorg of gemeenschapsinstellingen, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, bij organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra, in de zorg voor mensen met een beperking… Mogelijkheden genoeg!

Onze afgestudeerden worden door het werkveld sterk gewaardeerd voor hun kritische en constructieve houding en hun ortho(ped)agogische vaardigheden. De competentie die je tijdens de opleiding verwerft zijn dan ook gebaseerd op bestaande noden in het werkveld. De vernieuwde opleiding is erg actueel en toekomst-proof.

Bacheloropleidingen als Sociaal Werk, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen sluiten goed aan bij onze opleiding. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen of verkorte programma’s. Of heb je speciefiek interesse in ouderenzorg? Dan is de bachelor-na-bachelor Toegepaste Gerontologie een mooie aanvulling op jouw studie.

De opleiding is ook een goede voorbereiding op een universitaire studie. Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen in Sociaal Werk, Psychologie, Pedagogie of Criminologie.

In het derde jaar bieden we trouwens keuzevakken aan die je voorbereiden op verder studeren. Je kan onder andere kiezen uit vakken uit de opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (bijvoorbeeld Statistiek) of de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen.

Voel je het internationale kriebelen? Zet je koffers alvast klaar, want doorheen de opleiding stippel jij een eigen internationaal parcours uit. 
 

Per jaar

In het eerste jaar kan je een vak gedeeltelijk in het buitenland volgen. Je verblijft dan met je klasgenoten en lector een week in Nederland.

In het tweede jaar is er de internationale week die je volgt samen met studenten uit verschillende Europese landen. Je kan ook een semester gaan studeren in Denemarken.

En in het derde jaar maakt elke derdejaarsstudent een internationale studiereis voor het afstudeerproject. Samen met je projectgroep kies je het land van bestemming en de organisaties die jullie hiervoor willen bezoeken.

Wil je in het derde jaar voor een langere tijd naar het buitenland? Dan kan je kiezen voor een semester studeren in Zwolle, Nederland of voor een internationale stage. Via het traject Beyond Borders bepaal je zelf je stagebestemming: van Zweden tot Zuid-Afrika, van Amerika tot Nepal: het kan allemaal!

Om je goed voor te bereiden op deze internationale stage kan je in het tweede jaar kiezen om de taal van je toekomstig gastland te leren en zo een externe credit taal te behalen. En voor wie de derdejaarsstage in een ontwikkelingsland wil doen, is er de module Go South die je voorbereidt op deze internationale ervaring.

Ook op de hogeschool zelf word je internationaal geprikkeld. Doorheen de opleiding vinden er verschillende activiteiten met een buitenlands tintje plaats. Zo is er de internationale namiddag voor eerstejaarsstudenten waar derdejaarsstudenten getuigen over hun buitenlandse stages. Voor de internationale week ontvangen we een week lang internationale gastsprekers en studenten uit het buitenland. Ook in andere opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod.

Wil je wel internationale ervaring opdoen maar wens je liever niet van thuis weg te zijn? Dan is het Community Engaged Learning Semester (semester 5) of het European Project Semester (semester 6) misschien wel iets voor jou. Of schrijf je in voor een internationale week aan een van onze internationale partnerhogescholen.

Gespreid traject

Is de overstap naar het hoger onderwijs net iets te groot? Schrijf je dan in voor een programma waarbij je het bachelordiploma Orthopedagogie behaalt in vier jaar in plaats van de reguliere drie jaar. Informeer hiervoor bij je trajectbegeleider.  

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Je hebt al een graduaatsdiploma Orthopedagogie (niveau 5) en wil dat aanvullen met een bachelordiploma? We bieden een verkort studietraject aan dat je eventueel kan combineren met een job. 

Wetenschappelijke onderbouwing, orthopedagogische verdieping en competenties op organisatieniveau vormen de basis van dit studietraject.

De troeven van het traject:

  • Twee jaar durende opleiding
  • Je krijgt 1,5 jaar een afgestemd pakket van opleidingsonderdelen die we op max. 2,5 dagen per week organiseren. Daarna loop je nog een semester stage.
  • Indien je tewerkgesteld bent in een organisatie die inhoudelijk voldoet als stageplaats voor de bacheloropleiding, kan je in semester 4 stagelopen op deze werkplek.

Goed om weten: als student van het vervolgtraject kom je in aanmerking voor een studietoelage. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten. De opleiding en alle verkorte programma’s hebben een erkenning voor educatief verlof.

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en wil een bijkomend bachelordiploma in de Orthopedagogie behalen? Dan kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken die overeenkomen met reeds verworven competenties.

Voor studenten met een specifieke sociaal-agogische bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie, Ergotherapie Sociaal Werk of  de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs bieden we een verkort programma op maat aan. Je moet dan minder studiepunten behalen en studeert sneller af.