Overslaan en naar de inhoud gaan
Orthopedagogie

Crisishulp en Criminologisch Werk

Als praktijkgerichte orthopedagoog ga je aan de slag met moeilijke opvoedingssituaties, je ondersteunt personen met een verslaving, begeleidt mensen met een beperking om hun plek in de maatschappij te vinden, coacht leerlingen die spijbelen, creëert voor jongeren die strafbare feiten pleegden een positief leefklimaat … In onze vernieuwde opleiding zoek jij naar oplossingen voor noden in onze samenleving en voor hulpvragen van cliënten.

Iets voor jou?

Zie je geen beperkingen, maar mogelijkheden? Denk jij niet in goed of slecht, maar in kansen? Ben je sociaal en zet je je graag in voor anderen die hulp kunnen gebruiken? Heb je interesse in thema’s als gelijkheid, asiel en migratie, inclusie, diversiteit, verslaving, criminaliteit …? Wil jij het verschil maken voor kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

orthopedagogie.jpgWat leer je?

 • Theoretisch pakket start met vakken als psychologie, sociologie en (ortho)pedagogiek. Vervolgens duik je dieper in complexe contexten en thema’s, zoals psychische stoornissen, problematische (gezins)situaties, verslaving en rouw. In je laatste jaar kies je een specialisatietraject, en maken we je vorming compleet met kennis rond management en innovatie.  
 • Praktische vaardigheden train je op de campus, bijvoorbeeld creatieve expressie en sport. En je trekt in je eerste jaar ook het werkveld in om te leren bij voorzieningen en organisaties uit de buurt. Samen met medestudenten los je vraagstukken uit het werkveld op, en natuurlijk heb je in het tweede en derde jaar een ruime stageperiode.
 • We hechten veel belang aan coachende vaardigheden. In je eerste jaar start je zelf als ‘coachee’. Daarna leren we je op jouw beurt nieuwe studenten coachen. In het laatste jaar coach jij zelfstandig iemand buiten de opleiding met een hulpvraag.
 • Unieke focus op cultuur en diversiteit. In je toekomstige job kom je ongetwijfeld in aanraking met personen uit diverse achtergronden. Cultuursensitief handelen zit verweven in onze opleiding.
 • Keuzeonderdelen en stages om eigen interesses uit te diepen. Zo heb je een brede vorming waarmee je op veel plekken terecht kan, maar kom je ook te weten bij welke doelgroep of in welk werkveld je hart ligt.

Wie word je?

Als afgestudeerde bachelor in de Orthopedagogie mag je jezelf een praktijkgerichte orthopedagoog noemen. Je vertrekt vanuit de kwaliteiten en krachten van zorgvragers en verbetert zo hun levenskwaliteit. Jouw drijfveer? Hen maximaal laten deelnemen aan onze samenleving. Jij wordt deskundig in het dagelijks leven van cliënten en hanteert hierbij de juiste orthopedagogische kaders. Zo ben je gewapend om aan de slag te gaan in de meest complexe en gespecialiseerde contexten. Bovendien heb je heel wat kennis en vaardigheden verworven om door te groeien naar een coachende, coördinerende of leidinggevende functie. 

Traject Crisishulp en Criminologisch Werk

Omgaan met conflicten, grensoverschrijdend gedrag, het plegen van strafbare feiten door kinderen, jongeren of volwassenen: dat zie jij als een uitdaging om je tanden in te zetten. Je begeleidt op een professionele manier personen in crisissituaties.

Je verdiept je in: verontrustende opvoedingssituaties, suïcidepreventie,  (jeugd)delinquentie(recht), forensische psychiatrie, herstelgericht werken, Nieuwe-Autoriteits-modellen, time-outprojecten,…

Stagelopen of later werken doe je in Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), psychiatrische en forensische voorzieningen voor kinderen, jongeren of volwassenen, gemeenschapsinstellingen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), …

Kies zelf je stageplek

Geef je eigen carrière vorm door zelf je stageplaats te kiezen. Zo heb je keuze uit meer dan 1000 organisaties. We gidsen je er graag doorheen zodat jij de plek kan kiezen die je het meest enthousiast maakt. Onze stagebegeleiders regelen een eerste kennismakingsgesprek waarna jij kan beslissen of het klikt. 

Heb je een organisatie op het oog die niet tussen de lijst staat? Geen probleem! We breiden graag ons netwerk uit dus al jouw ideeën zijn welkom. Ben je momenteel al aan het werk binnen de sector? Dan kan je ook stage lopen op jouw huidige werkplek. 

Samen zoeken we dé ideale plek uit die je doet groeien en dromen van een succesvolle toekomst als orthopedagoog. 

 

Het eerste jaar hoger onderwijs is voor veel studenten beslissend. Wij laten je in ieder geval niet aan je lot over! Zo krijgt elke eerstejaars aan de start van zijn programma een ‘coach’ toegewezen, een student uit het tweede jaar. Die maakt je wegwijs in de opleiding, staat voor je klaar als je het nodig hebt, loodst je door je eerste blokperiode … En als je die eerste horde hebt genomen, wacht je in je tweede jaar de leerrijke ervaring om zelf een nieuwkomer te coachen. Een unieke kans om ook je eigen coaching vaardigheden aan te scherpen.

Naast deze ondersteuning organiseren we in het eerste semester van je programma ook proefexamens. Dat geeft je al een goed beeld van waar je staat. Bovendien heb je dan al een deel van de leerstof een eerste keer verwerkt.

Examens, deadlines, punten … Krijg je al stress? Geen nood, want in deze opleiding beoordelen we jou op meer dan alleen de schoolse maatstaven. Jouw persoonlijk engagement buiten de campusmuren is eens zo belangrijk voor ons. Of je nu actief bent als leider in een jeugdbeweging, zorg verleent als mantelzorger, sportlessen geeft aan mensen met beperkingen, een tentoonstelling over orthopedagogie bezoekt, of als ambassadeur optreedt tijdens de infodagen, jouw betrokkenheid wordt beloond. Met plezier kennen we extra studiepunten toe als waardering voor jouw maatschappelijke inzet. 

Het draait in deze opleiding dus om veel meer dan studeren alleen. De positieve impact die je hebt op anderen, de gemeenschap en je eigen ontwikkeling ... moedigen we alleen maar aan! 

Een soepele overgang naar het hoger onderwijs is belangrijk. Daarom kan je in deze opleiding je werkdruk spreiden over het hele semester. In plaats van voor elk vak een examen af te leggen, kun je voor bepaalde vakken opdrachten maken. Het beste deel? Je dient deze opdrachten in vóór de drukke examenperiode, zodat je je kunt concentreren op studeren. In je eerste jaar hoef je slechts vier examens in januari en vier in juni af te leggen, gespreid over drie weken. Dit betekent minder stress en meer tijd om uit te blinken in je studie.

In het derde jaar krijg je de kans om over het muurtje te kijken. Dat wil zeggen dat je een vak uit een andere opleiding of zelfs van een universiteit zal volgen. Dit opent de deuren naar nog meer kennis en geeft je een voorsprong als je beslist om verder te studeren. Je hebt de vrijheid om te kiezen uit verschillende vakken, waaronder die van de bacheloropleidingen Sociaal Werk, Onderwijs, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie of de masteropleiding Sociaal Werk.

Wil je na je studies snel aan de slag? Perfect, want deze opleiding leidt tot een knelpuntberoep. Dat wil zeggen dat de vraag naar praktijkgerichte orthopedagogen groter is dan het aantal afgestudeerden. Met andere woorden, met dit diploma ben je 100 procent zeker van een job.

Bovendien heb jij omwille van dit statuut de mogelijkheid om gratis te studeren als werkzoekende. De opleiding kan je volgen binnen het onderwijs kwalificerend traject met een VDAB-opleidingscontract (OKOT). Kijk op de website van de VDAB of jij hiervoor in aanmerking komt.
 

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de bacheloropleiding Orthopedagogie is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je gaat van start met een stevige basis theorie en de praktische vaardigheden die hieraan verbonden zijn. Je verdiept je onder andere in levenslooppsychologie, sociologie, orthopedagogiek en recht. Daarnaast ga je ook actief aan de slag met groeps- en teamwerk, creatieve en sportieve werkvormen en online hulpverlening (zorg, media en technologie).

Tijdens de Inclusieweek maak je persoonlijk kennis met een aantal belangrijke doelgroepen en thema’s uit het brede orthopedagogisch werkveld, aan de hand van workshops en getuigenissen. Dat geeft je alvast een idee waar je latere interesses kunnen liggen.

Je werkt als 'startende professional' aan je groeiportfolio via leerprocesbegeleiding, en je doet aan community service learning door je in te zetten bij partnerorganisaties uit de buurt. Wie wil kan in het eerste jaar ook al een buitenlandervaring opdoen. 

Een paar weken voor je eerste examenperiode organiseren we proefexamens. Dan heb je al een deel leerstof verwerkt en weet je waar je aan toe bent. Een aantal vakken hebben een opdracht of paper als evaluatievorm, en voltooi je dus voor de blok- en examenperiode.

Je duikt nu meer in de diepte, met vakken als Denkkaders in de orthopedagogie, Diversiteit en Orthopedagogisch werken. Je leert steeds meer over heel concrete problematieken, als psychische -, emotionele – en gedragsproblemen, fysieke beperkingen, rouw en angst. Het is nu ook jouw beurt om een eerstejaarsstudent uit de opleiding te begeleiden, en werkt aan je coachende vaardigheden.

En we maken ruimte voor een internationale ervaring, buiten de landsgrenzen of op de campus.

Voor je eerste lange stage kies je een boeiende plek uit een databank van meer dan 600 voorzieningen, of je brengt zelf een organisatie aan. Je krijgt hiervoor ook nog de nodige EHBO-skills aangereikt.

Je sluit het jaar af door je gedurende zes weken te verdiepen in een concrete case uit het werkveld. Je kan kiezen uit verschillende thema's: 

 • Kinderen of jongeren met gedrags- en emotionele problemen 

 • Hulpverlening aan jongvolwassenen 

 • Kracht en kwetsbaarheid bij ouderen 

 • Maatschappelijke kwetsbaarheid en verslaving 

 • Intrafamiliaal geweld en grensoverschrijdend gedrag 

 • Intercultureel werk en migratie 

 • Psychische kwetsbaarheid bij personen met een verstandelijke beperking 

Welke problematieken en doelgroepen je verder uitdiept, bepaal je nu zelf. Je hebt namelijk al heel wat ervaring en kennis opgedaan en weet waar jouw hart naar uitgaat. We hebben vier thematische trajecten samengesteld die het volledige werkveld omvatten. Jij volgt hierin één specialiserend opleidingsonderdeel en gaat een semester lang op stage. Je kan kiezen uit: 

 • Wonen en welbevinden
 • Crisishulp en criminologisch werk 
 • Inclusieve ondersteuning en zorg
 • Beyond borders

Je kiest hiervoor zelf een stageplek uit onze databank. Ook tijdens je stage hechten we nog steeds veel belang aan je coachende vaardigheden. Jij krijgt de opdracht om een professional met een hulpvraag te begeleiden.

Het vak duurzame organisatie bereidt je voor op leidinggevende taken in je loopbaan. Je krijgt ook de kans om over het muurtje te kijken en een opleidingsonderdeel op te nemen uit een ander programma, zoals het schakelprogramma naar een masteropleiding of uit een bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie.

In het vak intimiteit, seksualiteit & professionele nabijheid staan we stil bij hoe je deze thema's in de praktijk ervaart. Ook grensoverschrijdend gedrag komt aan bod.

In je afstudeerproject werk je met medestudenten een ambitieus probleem uit het werkveld uit. Elk team krijgt een reëel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties voorgeschoteld. Voorbeelden van afgelopen projecten zijn: ontwerp een auti-vriendelijke speelplaats, implementeer herstelgericht werken voor jongeren in een instelling voor bijzondere jeugdzorg, zet een kunstproject op voor kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen, onderzoek hoe je detentieschade kan verminderen voor een Vlaamse Hulpgevangenis, …

Meteen aan de slag

Jij kan als praktijkgerichte orthopedagoog onmiddellijk aan de slag in het brede, orthopedagogische werkveld. De opleiding is zo breed dat je met uiteenlopende doelgroepen en in diverse omgevingen kan werken. Denk maar aan leefgroepwerker in centra in de bijzondere jeugdzorg of gemeenschapsinstellingen, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, bij organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra, in de zorg voor mensen met een beperking… Mogelijkheden genoeg!

Onze afgestudeerden worden door het werkveld sterk gewaardeerd voor hun kritische en constructieve houding en hun ortho(ped)agogische vaardigheden. De competentie die je tijdens de opleiding verwerft zijn dan ook gebaseerd op bestaande noden in het werkveld. De vernieuwde opleiding is erg actueel en toekomst-proof.

Bacheloropleidingen als Sociaal Werk, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen sluiten goed aan bij onze opleiding. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen of verkorte programma’s. Wil je graag personen met autismespectrumstoornissen begeleiden? Dan is de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen misschien iets voor jou. Of heb je specifiek interesse in ouderenzorg? Dan is de bachelor-na-bachelor Toegepaste Gerontologie een mooie aanvulling op jouw studie.

De opleiding is ook een goede voorbereiding op een universitaire studie. Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen in Sociaal Werk, Psychologie, Pedagogie of Criminologie.

In het derde jaar bieden we trouwens keuzevakken aan die je voorbereiden op verder studeren. Je kan onder andere kiezen uit vakken uit de opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (bijvoorbeeld gedragsverandering) of de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen.

Voel je het internationale kriebelen? Zet je koffers alvast klaar, want doorheen de opleiding stippel jij een eigen internationaal parcours uit.


 

Per jaar

In het eerste jaar kan je een vak gedeeltelijk in het buitenland volgen. Je verblijft dan met je klasgenoten en lector een week in Nederland.

In het tweede jaar is er de internationale week die je volgt samen met studenten uit verschillende Europese landen. Je kan ook een semester gaan studeren in Denemarken.
Blijf je liever in België? Dan kan je tijdens het vak 'superdiverse wijk verkennen' praktisch aan de slag gaan met de uitdagingen én krachten van een buurt.

En in het derde jaar maakt elke derdejaarsstudent een internationale studiereis voor het afstudeerproject. Samen met je projectgroep kies je het land van bestemming en de organisaties die jullie hiervoor willen bezoeken.

Wil je in het derde jaar voor een langere tijd naar het buitenland? Dan kan je kiezen voor een semester studeren in Zwolle, Nederland of voor een internationale stage. Via het traject Beyond Borders bepaal je zelf je stagebestemming: van Zweden tot Zuid-Afrika, van Amerika tot Nepal: het kan allemaal!

Om je goed voor te bereiden op deze internationale stage kan je in het tweede jaar kiezen om de taal van je toekomstig gastland te leren en zo een externe credit taal te behalen. En voor wie de derdejaarsstage in een ontwikkelingsland wil doen, is er de module Go South die je voorbereidt op deze internationale ervaring.

Ook op de hogeschool zelf word je internationaal geprikkeld. Doorheen de opleiding vinden er verschillende activiteiten met een buitenlands tintje plaats. Zo is er de internationale namiddag voor eerstejaarsstudenten waar derdejaarsstudenten getuigen over hun buitenlandse stages. Voor de internationale week ontvangen we een week lang internationale gastsprekers en studenten uit het buitenland. Ook in andere opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod.

Wil je wel internationale ervaring opdoen maar wens je liever niet van thuis weg te zijn? Dan is het Community Engaged Learning Semester (semester 5) of het European Project Semester (semester 6) misschien wel iets voor jou. Of schrijf je in voor een internationale week aan een van onze internationale partnerhogescholen.

Gespreid traject

Is de overstap naar het hoger onderwijs net iets te groot? Overweeg dan een programma waarbij je het bachelordiploma Orthopedagogie behaalt in vier jaar in plaats van de reguliere drie jaar. Je kan je daarvoor inschrijven als je voldoet aan een van deze voorwaarden: 

 • Als je vooropleiding niet goed aansluit bij deze opleiding. 

 • Als je je studie combineert met werk, gezinsverplichtingen of topsport. 

 • Als je specifieke leerproblemen hebt of psychisch kwetsbaar bent. 

 • Als voltijds studeren moeilijk te combineren is met je persoonlijke situatie. 
   

Overweeg je om je studie te spreiden? Neem dan contact op met onze trajectbegeleider van de opleiding.  

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Je hebt al een graduaatsdiploma Orthopedagogie (niveau 5) en wil dat aanvullen met een bachelordiploma? We bieden een verkort studietraject aan dat je eventueel kan combineren met een job. 

Wetenschappelijke onderbouwing, orthopedagogische verdieping en competenties op organisatieniveau vormen de basis van dit studietraject.

De troeven van het traject:

 • Twee jaar durende opleiding
 • Je krijgt 1,5 jaar een afgestemd pakket van opleidingsonderdelen die we op max. 2,5 dagen per week organiseren. Daarna loop je nog een semester stage.
 • Indien je tewerkgesteld bent in een organisatie die inhoudelijk voldoet als stageplaats voor de bacheloropleiding, kan je in semester 4 stagelopen op deze werkplek.

Goed om weten: als student van het vervolgtraject kom je in aanmerking voor een studietoelage. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten. De opleiding en alle verkorte programma’s hebben een erkenning voor educatief verlof.

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en wil een bijkomend bachelordiploma in de Orthopedagogie behalen? Dan kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken die overeenkomen met reeds verworven competenties.

Voor studenten met een specifieke sociaal-agogische bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie, Ergotherapie Sociaal Werk of  de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs bieden we een verkort programma op maat aan. Je moet dan minder studiepunten behalen en studeert sneller af.