Overslaan en naar de inhoud gaan

Steunmaatregelen

Werken en studeren combineren kan best uitdagend zijn. Maar er is gelukkig ook veel hulp beschikbaar. AP Hogeschool biedt heel wat ondersteuning om je opleiding op jouw maat af te stemmen. En ook de Vlaamse overheid heeft verschillende opleidingsincentives om jou een duwtje in de rug te geven.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Werk je in de privésector in Vlaanderen en wil je tijdens de werkuren een opleiding volgen? Dan heb je misschien wel recht op Vlaams Opleidingsverlof. 

 • Je kan verlof opnemen om naar de les te gaan of te studeren voor examens 
 • Je behoudt je loon
 • Je bent beschermd tegen ontslag 
 • Je kan per academiejaar max 125 uur VOV opnemen 

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de overheid. 

Opgelet: niet al onze opleidingen geven recht op Vlaams Opleidingsverlof.

Betaald Educatief Verlof (BEV)

Werk je in de privésector in Brussel of een autonoom overheidsbedrijf in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en wil je tijdens de werkuren een opleiding volgen? Dan heb je misschien wel recht op Betaald Educatief Verlof. 

 • Je kan verlof opnemen om naar de les te gaan of te studeren voor examens 
 • Je behoudt je loon
 • Je bent beschermd tegen ontslag 
 • Je kan per academiejaar max 180 uur BEV opnemen 

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de overheid. 

Opgelet: niet al onze opleidingen geven recht op Betaald Educatief Verlof.

 • "Ik heb het voordeel dat ik gebruik kan maken van het Vlaams Opleidingsverlof. Dit betekent dat ik 15 extra verlofdagen krijg. Die kan ik gebruiken wanneer ik wil, bijvoorbeeld om extra te studeren voor examens.”

  Thomas

  Student bachelor Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk in avondtraject

Opleidingscheques

Wil je buiten je werkuren nog een opleiding volgen? Dan heb je misschien wel recht op opleidingscheques van de Vlaamse Overheid.  

 • Je kan per kalenderjaar voor max 250 euro opleidingscheques bestellen.
 • Je betaalt zelf maar de helft van je inschrijvingsgeld, de overheid betaalt de andere helft (max 125 euro). 

Heb je nog geen hoger diploma? Dan kan je een extra tegemoetkoming van max 125 euro krijgen als je studiekosten meer bedragen dan 250 euro.

Heb je al digitale opleidingscheques? Bezorg ze ons via opleidingscheques@ap.be. Let wel: als het factuurbedrag voor het studiegeld lager is dan de (nominale) waarde van de cheque, dan mogen we deze cheque niet aanvaarden. Bestel dus nooit meer opleidingscheques dan nodig.

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de overheid. 

Opgelet: niet al onze opleidingen geven recht op opleidingscheques.

KMO-portefeuille

Ben je werknemer bij een kleine of middelgrote onderneming en volg je een opleiding om de werking van je bedrijf te verbeteren? Dan heb je misschien wel recht op de KMO-portefeuille. 

 • Je kan tot 20 à 30 procent van je studiekosten financieren.
 • Je kan max 7.500 euro per kalenderjaar opnemen.
 • Je informeert best eerst bij je werkgever of je hier gebruik van kan maken.

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de overheid. 

Om je subsidieaanvraag in te dienen, heb je ook het erkenningsnummer van AP Hogeschool nodig. Dat is: DV.O232895.

Opgelet: niet al onze opleidingen kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Aanmoedigingspremie opleidingskrediet

Werk je in de privésector en onderbreek je je loopbaan om een (arbeidsmarktgerichte) opleiding te volgen? Dan heb je misschien wel recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. 

 • Je ontvangt een aanvullende uitkering bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA 
 • Je kan tot 514 euro per maand terugkrijgen  

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de overheid. 

Opgelet: niet al onze opleidingen geven recht op een aanmoedigingspremie opleidingskrediet.

Knelpuntpremie voor niet-beroepsactieven in een langdurige knelpuntopleiding

Niet-beroepsactieven die via een langdurige knelpuntopleiding de stap naar de arbeidsmarkt zouden zetten hebben sinds 1 september 2023 recht op een knelpuntpremie als ze aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. Dit is een tijdelijke maatregel die tot 31 oktober 2024 loopt en vervolgens geëvalueerd zal worden.

De knelpuntpremie is in het leven geroepen om niet-beroepsactieven aan te moedigen om een langdurige knelpuntopleiding te volgen en daarna aan de slag te gaan in een duurzame tewerkstelling. 

De precieze voorwaarden en procedure kan je raadplegen op de website van de VDAB.

Opgelet: niet al onze opleidingen geven recht op een een knelpuntpremie.

Werkende AP-student

Als je werken en studeren combineert, kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het bijzonder statuut van werkstudent. Dit geeft je recht op individuele aanpassingen, zoals bijvoorbeeld: onderwijsactiviteiten vroeger verlaten, deadlines voor opdrachten of evaluaties spreiden ... Deze aanpassingen worden steeds in samenspraak en op maat van jouw specifieke noden bepaald.  

Let wel: in principe kan je in elke opleiding starten in een werkstudentenstatuut, maar niet elke opleiding leent zich hier even goed toe.

Een deel van onze bacheloropleidingen in dagonderwijs hebben ook een specifiek traject voor werkstudenten beschikbaar. Daarbij verwerk je theorie grotendeels via zelfstudie.