Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer mensen aan het werk met inclusief rekruteren

spotting talent

Op 13 september vond op AP Hogeschool de studiedag 'Meer mensen aan het werk met inclusief rekruteren' plaats, georganiseerd door experten uit de bacheloropleiding Toepaste Psychologie. Nu worden te weinig mensen met een migratieachtergrond bereikt, leerden experten Hanne Claessens en Carolien Cuyt in het onderzoeksproject 'We CQ, Spotting talent'.

Als Vlaanderen tegen 2024 80% van de actieve bevolking aan het werk wil, moet er iets verbeteren. Zo dachten ook onze experten, die vaststelden dat vooral personen met een niet-EU herkomst moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt vonden. Hanne en Carolien startten daarom met hun onderzoeksproject WE CQ, om hier te onderzoeken aan wat dat net lag en vooral, om oplossingen te bieden. Ze ontwikkelden een tool om recruiters te ondersteunen in dit proces, die volledig gratis en online beschikbaar is.

Onze experten zagen dat het huidige rekruteringsproces van vele organisaties niet afgestemd is op de noden van personen met een migratieachtergrond. “Dat is zonde, “ aldus onderzoeker Carolien Cuyt. “Er is zoveel onbenut talent. In ons onderzoek spraken we zowel met rekruteerders als met werkzoekenden. Het valt op dat vele rekruteerders weinig voeling hebben met de noden en behoeften van werkzoekenden met een migratieachtergrond. Door de taalbarrière is het niet eenvoudig om de competenties van de kandidaat juist in te schatten”.

Inclusief rekruteren biedt vele voordelen voor alle partijen. “Een job vergroot het welzijn van je medewerker en versterkt zijn maatschappelijke positie. Voor bedrijven en organisaties betekent het een uitbreiding van de kandidatenpool en een boost voor hun imago, klantenbestand en de creativiteit op de werkvloer. Bovendien maakt het de weg vrij voor ander minder vanzelfsprekend talent”, zegt onderzoeker Hanne Claessens.

De resultaten en tool stelden ze voor tijdens de studiedag, waar ze niet enkel hun expertise deelden maar ook gastsprekers uitnodigden. Zo vertelde Fons Leroy (voormalig bestuurder VDAB) over zijn visie op de inclusieve arbeidsmarkt en informeerde Hanan Challouki (experte inclusieve communicatie) hoe je taal kan inzetten bij inclusief rekruteren. Ammar Ayyoub sloot af door zijn ervaringen als werkzoekende van vroeger en recruiter van vandaag te delen.

Wil je meer weten over de tool of het project? Neem dan zeker contact op met de betreffende experten. Houd ook zeker het vervolgproject in het oog, 'APplying without limits, Spotting talent', waarin de onderzoekers inclusief rekruteren onderzoeken voor met een psychische beperking. 

Gerelateerde artikels