Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Biomedische Laboratoriumtechnologie

Medische Laboratoriumtechnologie

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk

  Troeven

  Intensieve begeleiding

  Voor de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie heb je een flinke wetenschappelijke basis nodig. Heb je die achtergrond niet gekregen op de middelbare school? Geen probleem, je kan tijdens het jaar deelnemen aan monitoraatsessies en de vakken wiskunde en chemie sturen we op maat aan. Dankzij het semestriële systeem heb je ook een goede inloopperiode voordat je eerste examens eraan komen. Je staat er niet alleen voor.

  Al doende leer je

  De opleiding is drie jaar lang doordrongen van de praktijkopdrachten en labo-ervaringen, maar we bouwen dat stilaan op. Zo kiezen we in het eerste jaar voor duidelijk afgelijnde vakken in plaats van grote clusters. Telkens eerst een portie theorie, die je vervolgens in de praktijk toepast. Vanaf het tweede jaar bouwen we op naar grotere pakketten, en in het laatste jaar volgt de apotheose: een semester lang volg je stage en je levert een praktijkgericht eindwerk af.

  Meteen focussen op jouw interesses

  Aangezien bij AP de opleiding gescheiden is van de opleiding Chemie, kan je meteen focussen op jouw echte interesses: het biomedische. Zo krijg je in het eerste jaar al proeven van zaken als hematologie en biomedische fysica, zodat je in het tweede jaar volledig kan focussen op de afstudeerrichting van je keuze.

  Omgeven door het werkveld

  Je krijgt les van klinische biologen en medische laboratoriumtechnologen die met beide voeten in de praktijkervaring staan. Bovendien studeer je aan onze campus in het mekka van de biomedische laboratoriumtechnologie. Wij liggen vlak naast het Instituut voor Tropische Geneeskunde en in de omgeving vind je grote diagnostische labo’s zoals AML. Het universitair ziekenhuis en de universiteit zijn ook vlakbij.

  Werkzekerheid

  Na je opleiding is een boeiende toekomst als medisch analist of laborant verzekerd. Het aantal vacatures overtreft ruim het aantal afgestudeerden. En wist je dat je met je diploma een erkende titel draagt? Het werk dat 

   

  Programma

  Een academiejaar bestaat uit twee semesters, en aan het einde van elk semester leg je examens af. Het semestriële systeem biedt heel wat voordelen op het modulaire dat eerst gebruikt werd. Zo krijg je meer tijd om je aan te passen aan het hoger onderwijs, is er meer ruimte voor feedback en om jezelf bij te sturen waar nodig, en kan je genieten van echte rustperiodes.

  De opleiding is opgebouwd uit klassieke hoorcolleges, oefeningen en praktijksessies in het lab, zelfstudiepakketten, discussies en individuele studietaken. Daarnaast doe je tijdens het programma ook heel wat praktijkervaring op in het werkveld door bedrijfsbezoeken, studiedagen, gastsprekers en groepsopdrachten.

  Eerste jaar

  Het eerste jaar Biomedische Laboratoriumtechnologie is voor beide afstudeerrichtingen gemeenschappelijk: je duikt volop de toegepaste wetenschappen in met veel biologie, chemie en alles wat daartussen ligt. In het eerste jaar kiezen we bewust niet voor grote clusters, maar voor duidelijk afgebakende vakken tussen de 4 en 6 studiepunten. Je brengt ook heel wat uurtjes tussen de proefbuizen en petrischaaltjes door en leert nauwgezet omgaan met menselijke stalen, zoals bloed en weefsel. Maar een goede laborant werkt met kennis en inzicht, dus de praktijk wordt altijd voorafgegaan door gescheiden theorievakken. Door dit gescheiden te evalueren, krijg je als student ook een beter zicht op datgene waar je wat extra werk moet instoppen.

  Tweede jaar

  Daarna ga je je meer toespitsen op jouw vakgebied. Je specialiseert je in de leer van het bloed: hematologie. Je weet welke bacteriën, virussen en andere organismen belangrijke ziekteverwerkers zijn en bent ook op de hoogte van signaalstoffen die ons lichaam aanmaakt om aan te geven dat het ergens misloopt: allergische reacties, mutaties in het DNA, … Vanaf het tweede jaar worden de vakkenpakketten ook groter: we bouwen stilaan op en geven je als student structuur en groeikansen.

  Derde jaar

  Les- en projectweken wisselen elkaar voldoende af, zodat je de kennis en vaardigheden ook echt kan inoefenen en perfectioneren. Uitdagende cases uit het werkveld vormen de basis van het programma. De vele praktijkoefeningen, projecten en het zelfstandig werk leren je de kneepjes van het vak. Een intensieve stage is ten slotte de apotheose van je opleiding.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Met je diploma Medische Laboratoriumtechnologie kan je onmiddellijk aan het werk als medisch analist in klinische laboratoria van ziekenhuizen en poliklinieken, in bloedtransfusiecentra of in onderzoekscentra.

  Daarnaast heb je beroepsmogelijkheden als vertegenwoordiger van geneesmiddelen en medisch materiaal of als administratief medewerker in een medische omgeving.

  Verder studeren

  Na de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie kan je een schakelprogramma volgen en een masterdiploma behalen. In de masteropleidingen van de universiteit ligt de nadruk op theoretische kennis. Via een schakelprogramma kan je doorstromen naar de Master Biomedische wetenschappen of de Master Industriële Wetenschappen: Biochemie. Je kan ook een verkort academische bachelortraject volgen naar de masteropleidingen Biochemie of Biotechnologie. Ook een bachelor na bachelor in de Bio-informatica behoort tot de mogelijkheden.

  Internationaal

  Studeren of stage in het buitenland

  Dankzij de internationale contacten van AP met verschillende Europese partnerinstellingen heb je in de opleiding heel wat internationale mogelijkheden.

  Zo kan je tijdens je programma deelnemen aan een internationaal praktijkproject waarbij je samenwerkt met collega-studenten van hogescholen uit het buitenland. Een unieke en verrijkende ervaring die je heel wat interculturele en sociale competenties aanleert.

  Wil je volledig in een internationaal bad ondergedompeld worden? Dan trek je met het Erasmusprogramma naar het buitenland voor een stage. Je kan beroep doen op een beurs om je financieel te ondersteunen.  In het verleden liepen de studenten Medische Laboratoriumtechnologie al stage in Zuid-Afrika, Finland, Nederland en Turkije.

  Door onze internationale contacten houden we voortdurend voeling met wat er leeft aan andere instellingen en zitten we op de eerste rij bij nieuwe ontwikkelingen. Daar pluk jij de vruchten van!

  Flexibel studeren

  Gespreid programma

  Indien je voorkennis niet voldoende is om het modeltraject te volgen, kan je een aangepast programma volgen dat gespreid is over vier in plaats van drie academiejaren. Je legt in dat geval het programma van het eerste jaar van de opleiding gesplitst af, in twee jaren. Dat geeft je de kans om je aan te passen aan het hoger onderwijs en het tempo van lesgeven. De laatste twee jaren van de opleiding volg je samen met de studenten uit het modeltraject.

  Verkort traject

  Er is een verkort traject mogelijk van van minstens 69 studiepunten gespreid over 2 jaar. Concrete samenstelling en mogelijke extra vrijstellingen in het programma zijn te verkrijgen na intake gesprek met het opleidingshoofd, en zijn afhankelijk van je vooropleiding. Om voor dit verkorte traject in aanmerking te komen, moet je reeds houder zijn van één van volgende diploma's:

  • Professionele bachelor in de Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie
  • Professionele bachelor in de (Bio)Chemie
  • Master in de Biomedische Wetenschappen
  • Master in de Biochemie (optie Medische Biochemie)
  • Master in de Biologie (optie Menselijke Biologie)
  • Master in de Biochemie (en de Biotechnologie)
  • Master in de Industriële Wetenschappen (Bio)Chemie (Industrieel Ingenieur)

  Verkort traject voor houders van een voorlopige erkenning

  Het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog is wettelijk beschermd: om aan de slag te gaan, moet je in het bezit zijn van een erkenning. Heb je een voorlopige erkenning? Dan kan je via een verkort traject het bachelordiploma Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie behalen. Met dit diploma ben je erkend als medisch laboratoriumtechnoloog. Nog tot 1 december 2019 heb je de tijd om op deze manier het diploma van Medisch Laboratoriumtechnoloog te behalen.

  Voorwaarden
  Je hebt een voorlopige erkenning en behaalde een van de volgende diploma’s:

  • Professionele bachelor in de Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie
  • Professionele bachelor in de (Bio)chemie
  • Master in de Biomedische Wetenschappen
  • Master in de Biochemie, optie Medische Biochemie
  • Master in de Biologie, optie Menselijke Biologie
  • Master in de Biochemie (en de Biotechnologie)
  • Master in de Industriële Wetenschappen (Bio)Chemie (Industrieel Ingenieur)

  Je bent voor minstens 50% werkzaam in een klinisch laboratorium met volgende disciplines:

  • Klinische chemie
  • Hematologie
  • Microbiologie

  Je werkgever is bereid om deel te nemen aan je opleiding.

  Opleidingstraject
  Je vooropleiding zorgt ervoor dat je een groot deel van de basisvakken uit het eerste en tweede jaar van de bachelor Biomedische Laboratoriumtechologie niet meer hoeft af te leggen.

  Voordat je je inschrijft, heb je een intakegesprek met het opleidingshoofd. Tijdens dit gesprek kunnen (extra) vrijstellingen in het tweede en derde jaar bekomen worden al naargelang je vooropleiding. Je schrijft in voor de overblijvende opleidingsonderdelen uit de opleiding Medische Laboratoriumtechnologie.

  • De leerstof van de theoretische opleidingsonderdelen kan je volgen aan de hogeschool of verwerken in zelfstudie. Je legt dezelfde examens af als de reguliere studenten.
  • De leerdoelen van de praktische opleidingsonderdelen en de stage worden aangebracht via je werkgever. Je werkgever zal je technische vaardigheden evalueren en quoteren via een evaluatieformulier.

  Daarnaast documenteer je in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) zelf je vorderingen. De hogeschool blijft zicht houden op je studie-evolutie. Om na te gaan welke technieken/leerdoelen aan bod kwamen, wordt je POP bekeken samen met presentaties op terugkomdagen.

  Stage
  Je loopt 600 uren stage op je werkplek. Deze stage moet 3 disciplines omvatten:

  • klinische chemie
  • microbiologie
  • hematologie

  Meer info en inschrijven

  Contacteer Goele Caethoven, opleidingshoofd, voor meer informatie:

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou