Overslaan en naar de inhoud gaan
Chemie

Chemie

In de afstudeerrichting Chemie is het labo jouw biotoop. Je maakt er kennis met de nieuwste technologie en leert er onder meer milieuanalyses, kwaliteitsbepalingen en organische syntheses uit te voeren. Mét aandacht voor duurzaamheid uiteraard. Met een bachelordiploma Chemie ben jij dan ook helemaal future proof, is jouw werkzekerheid gegarandeerd én heb je uitdagende jobmogelijkheden voor het grijpen.

Iets voor jou? 

Later zie je jezelf wel in een laboratorium syntheses en onderzoek uitvoeren. Jij zet graag je tanden in de nieuwste analysetechnieken en fysische testen. Of wil je meewerken aan de ontwikkeling van innovatieve producten? Zo leer je alles over de ontwikkeling, processen en analyses van plastics tot geneesmiddelen. Of ga je in een chemisch laboratorium aan de slag als kwaliteitscontroleur. 

chemie.PNGWat leer je?

 • Je vertrekt vanuit een gemeenschappelijke basis met de andere afstudeerrichtingen, met een stevige dosis chemie, toegepaste wiskunde en wetenschapsvakken
 • Vakken als organische en anorganische chemie en instrumentele analyses maken de kern van de opleiding uit
 • Je voert chemische analyses en validaties uit, buigt je over elektrochemie én stelt organische verbindingen samen.
 • Niet-wetenschappelijke competenties zoals projectmanagement, communicatie, veilig werken

Wie word je?

Na de opleiding kan je onmiddellijk aan de slag in een analyse- of een onderzoekslab. In de researchlabs van bedrijven werk je mee aan chemische onderzoeksprojecten: van de ontwikkeling van nieuwe materialen (zoals kunststoffen), over de samenstelling van nieuwe geneesmiddelen, tot de verfijning van analysemethoden. Jij kan meer dan enkel kwaliteitscontroles uitvoeren. Jij plant zelfstandig je labowerk en voert je taken nauwkeurig uit, volgens de voorschriften van het kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast beschik je over het inzicht en de skills om de resultaten van je onderzoek te verwerken en op een wetenschappelijk correcte manier te communiceren.

Troeven

Jouw unieke traject

De opleiding Chemie zet vol in op diversiteit: zo kan jij als student voor een stuk je eigen leertraject in handen nemen. Dat kan al van bij de start door voor het uitdagendere Chemie-Up-traject te kiezen, maar ook in het tweede jaar leg je jouw eigen accenten in de labportfolio's en projecten. In het derde jaar kan je bovendien gaan voor het alternatieve traject 'Werkplekleren'.

WERKPLEKLEREN

In je laatste jaar kan je een jaar lang voltijds stage lopen in een bedrijf, een unieke kans om je leerdoelen te halen terwijl je op de werkvloer al meteen tonnen ervaring opdoet. Je kan rekenen op een intensieve begeleiding op de werkvloer door de experts ter plaatse, en je moet niet aan de lessen deelnemen. De theorie van het derde jaar die je zelf verwerkt, kan je zo meteen in praktijk toepassen. Zo leer je ook al meteen de bedrijfswerking kennen, en bouw je al meteen contacten op nog voordat je bent afgestudeerd.

ANTWERPEN CHEMIESTAD

Je hebt les in campus Kronenburg, pal in het centrum van Antwerpen en uitgerust met moderne praktijklokalen. Bij AP ben je bovendien omringd door de chemische wereldtop. Zowel de grote industriële bedrijven in de Antwerpse haven als de nabijgelegen farmaciereuzen zijn uit op jouw talent. Ook in de universitaire onderzoeksgroepen komen jouw kennis en vaardigheden goed van pas.

BEGELEIDING OP MAAT

Als student sta je bij ons centraal. Wij houden maximaal rekening met je kennis en vooropleiding:

 • Studenten met een sterke praktisch-wetenschappelijk voorkennis kunnen het Chemie-Up-traject volgen waarbij ze uitdagendere labopdrachten krijgen.
 • Monitoraatsessies voor alle opleidingsonderdelen in het eerste jaar: hier kan je met concrete vragen uit de les terecht
 • Specifieke workshops en bijspijkerlessen taal, want in je latere beroep is een correcte wetenschappelijke communicatie erg belangrijk

RECHT UIT HET WERKVELD 

Onze lectoren hebben heel wat ervaring in de onderzoekspraktijk en brengen échte voorbeelden en opdrachten mee naar de les. Voor actuele of gespecialiseerde onderwerpen doen we beroep op relevante gastsprekers. En dankzij onze connecties met het werkveld kunnen we kwaliteitsvolle stageplaatsen aanbieden bij voorname (bio-)chemische bedrijven en onderzoeklabs.

Programma

Elk academiejaar bestaat uit twee semesters, aan het einde van elk semester volgen examens.

Projectweken

Doorheen het programma wisselen lesweken af met projectweken, waarin je in groep een grote opdracht voor je rekening neemt. Je combineert de kennis en ervaring van verschillende vakken om de opgave tot een goed einde te brengen, zoals in het echte werkveld dus! Het kan gaan om een fictief onderwerp of om een onderzoeksvraag uit de praktijk. Een lector begeleidt jou en je medestudenten. En omdat de groepen per project anders worden samengesteld leer je samenwerken en maak je kennis met al je studiegenoten.

Eerste jaar

Het eerste jaar staat vooral in het teken van herhalen en vergroten van je basiskennis, zowel van de theoretische vakken als van je vaardigheden in het laboratorium. Al vanaf de eerste dag duik je dus volop de praktijk in. Je brengt heel wat uren in het lab door en drukt je stempel op pittige groepsprojecten

Tweede jaar

In je tweede jaar krijg je de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Voor je projectwerk kan je kiezen om een jaar lang aan een bedrijfsopdracht te werken, afzonderlijke projecten uit te voeren of zelfs internationaal te gaan. En ook binnen de labportfolio kan je bepaalde labs uitdiepen binnen jouw interessegebied.

Derde jaar

Het laatste jaar verdiep je je verder in jouw vakgebied en groei je uit tot specialist. Je loopt intensief stage in een analyse- of onderzoekslab. Of je brengt je derde jaar zelfs volledig op de werkvloer door via de formule van werkplekleren.

Na je opleiding

Meteen aan de slag

De chemische industrie heeft in België een belangrijke positie. Je komt in een sector met toekomst terecht, waar de vraag naar chemische laboratoriumtechnologen groot blijft. Je kunt in erg uiteenlopende omgevingen werk vinden:

 • Chemische bedrijven en productiesites
 • Researchlaboratoria en onderzoekscentra
 • Farmaceutische bedrijven
 • De voedingsindustrie
 • Milieulaboratoria
 • Forensische laboratoria

Verder studeren

Via een schakelprogramma kan je doorstoten naar een master Industriële Wetenschappen, Chemie of Biochemie en Biotechnologie. Een academische masteropleiding is erg theoretisch gericht. In het schakelprogramma doe je de kennis op die je nodig hebt om in te stappen.

Internationaal

Studeren, stage of project in het buitenland

We zetten de poort op de wereld helemaal open voor jou. Zo kan je in je tweede jaar een internationaal project uitvoeren. Jij kiest of je dat in het buitenland doet of in Antwerpen met internationale collega-studenten. Zo kom je in aanraking met andere culturen en verruim je je blik op de wereld (én op de chemie).

Ben jij klaar om je volledig in een internationale bad onder te dompelen? Trek dan tijdens je opleiding naar het buitenland met het Erasmusprogramma. Je kan een studiebeurs aanvragen als financieel duwtje in de rug. Studeren of stage lopen in het buitenland is een unieke en verrijkende ervaring die je nooit meer vergeet. In het verleden trokken studenten Chemie al naar Finland, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Engeland, Nederland ...

Flexibel studeren

Chemie-UP

Studenten met een sterke praktisch-wetenschappelijk voorkennis kunnen een aangepast instroomtraject volgen: Chemie-UP. Ze krijgen dan meer uitdagende labopdrachten in plaats van de herhaling van de basisvaardigheden uit het chemisch lab.

Duaal leren

De opleiding Chemie biedt twee mogelijkheden aan tot duaal leren. Bij duaal leren wissel je studeren op school af met werkplekleren in een echt bedrijf. 

 • Een eerste mogelijkheid is om duaal te leren gedurende je volledige opleidingstraject. Dat begint met een beperkte hoeveelheid tijd op werkvloer, maar het aandeel duaal leren zal gradueel verhogen tijdens je opleiding. Je past met andere woorden steeds de leerstof meteen toe op de werkvloer.
 • Je kan er ook voor kiezen om in je derde bachelorjaar een volledig jaar voltijds stage te lopen in een bedrijf. Je kan uiteraard rekenen op een intensieve begeleiding op de werkvloer, maar je zal dan niet aan de lessen deelnemen. De leerstof van het derde jaar verwerf je dan via begeleide zelfstudie.

Verkort traject voor studenten HBO5

Studenten uit de HBO5-opleiding Chemie kunnen in twee jaar de professionele bachelor afleggen via een verkort traject. Meer weten? Maak een afspraak met het opleidingshoofd.

  Andere mogelijkheden

  • Keuzeprojecten werkveldoriëntatie 2: in een projectteam met medestudenten werk je een jaar lang een onderzoeksvraag uit. We bieden verschillende projecten aan dus je kiest zelf een onderwerp dat bij je interesses aanleunt. Ook een internationaal project behoort tot de mogelijkheden.

  • Keuze labportfolio’s: voor labportfolio 3 en 4 kies je zelf in welke reeksen je je wil verdiepen. Vooral in het tweede semester van je tweede jaar is dat handig om te proeven van de verschillende afstudeerrichtingen en je eigen interesses uit te diepen.

  OKOT-traject VDAB

  Deze opleiding kan je volgen binnen het onderwijskwalificerend traject met VDAB-opleidingscontract (OKOT). Ben je werkzoekend? Kijk dan zeker na of je beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden op de website van de VDAB.

  FAQ over deze opleiding

  • Hoe is de opleiding opgebouwd?

   Het eerste en tweede jaar zijn gemeenschappelijk. Zo kan je zelf rustig ontdekken welk afstudeertraject jou het beste ligt én ben je met later breed inzetbaar.   

   Hoewel de eerste twee jaren gemeenschappelijk zijn, kan je in je opleiding zeker voldoende eigen accenten leggen op basis van je vooropleiding, noden en interesses.   

   In het derde jaar kies je definitief één afstudeerrichting:  

   • Biochemie 
   • Chemie  
   • Procestechnologie  

  • Hoe verlopen de examens?

   Het academiejaar is opgedeeld in 2 semesters en je krijgt in ieder semester examens. Zo krijg je meer tijd en ruimte om je grondig in te werken in de materie en je goed voor te bereiden op de examens.  

   In het eerste jaar organiseren we voor enkele vakken ook tussentijdse proeven net voor de herst- en paasvakantie. Ben je geslaagd? Goed zo, dan weet je dat je gelanceerd bent binnen de opleiding. Is het toch mis gegaan, dan krijg je nog ruimte om je bij te sturen. Zo wordt voor bepaalde vakken de leerstof dus opgesplitst, zodat je met kleinere pakketjes kennis kan maken met het hoger onderwijs.

  • Hoe gaat de stage in z'n werk?

   Als laatstejaars loop je meer dan 3 maanden fulltime stage:  

   • In het eerste semester van het derde jaar volg je deels les en deels het ‘geïntegreerd lab’ waarin je je praktische vaardigheden perfectioneert.  
   • In het tweede semester van het derde jaar (na de examenperiode in januari) loop je 14 weken lang fulltime stage. Op deze stageplaats werk je ook aan je bachelorproef. 
   • Je kan zelf een stageplaats aanbrengen of er eentje kiezen uit een databank.  

  • Kan ik na dit diploma nog een master bijhalen?

   Dat kan, maar enkel aan de universiteit. Via een schakelprogramma kan je bijvoorbeeld nog een master in industriële wetenschappen behalen. Voor andere opleidingen zal je eerst nog de bachelorjaren moeten volbrengen. Dit hoeft gelukkig niet helemaal van nul. Je kan in veel gevallen vrijstellingen aanvragen op basis van de credits die je in onze professionele bachelor behaalde.  

  • Is er wetenschappelijke voorkennis vereist?

   In de eerste plaats heb je een gezonde interesse en voldoende motivatie nodig. Maar als je weinig wetenschappelijke bagage hebt, zal je wellicht een tandje moeten bijsteken. Sowieso hebben we heel wat (extra) ondersteuning voor je klaar staan, zoals: 

   • een zomercursus chemie voor de start van het academiejaar 
   • bijspijkerlessen wiskunde in het lessenpakket 
   • digitaal materiaal en virtuele labs om zelfstandig te oefenen  
   • een monitoraat waarin je specifieke vragen kan stellen uit de les