Skip to main content

Sociaal Werk

Heb je zin in een actuele en betekenisvolle opleiding? Wil je de strijd aanbinden tegen armoede? Sta je klaar om slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen bij het vinden van bescherming? Vecht je discriminatie op de woon- of arbeidsmarkt aan? Of wil je kansen creëren voor jongeren via sport en andere activiteiten? Dan is de bachelor Sociaal Werk iets voor jou. Je leert echte veranderingen teweegbrengen. Beleid beïnvloeden. De rechten verdedigen van de meest kwetsbaren. Een verschil maken voor kinderen, jongeren of volwassenen. Dankzij deze brede opleiding kan je in de verschillende domeinen van het sociaal werk werken. Extra mooi meegenomen is de beschermde beroepstitel van maatschappelijk assistent. Die verzekert je van een boeiende en exclusieve toekomst binnen de sector. Klaar voor?

Iets voor jou?

Je omringt je graag door mensen, ongeacht hun achtergrond, verhaal, afkomst, religie ... Onrecht en ongelijkheid raken je diep. Je wil de rechten van mensen verdedigen. Daarom zoek je een opleiding waarmee je duurzame veranderingen kan maken. Die je toont hoe je invloed uitoefent op het beleid, mensen ondersteunt en met elkaar verbindt. Je helpt bijvoorbeeld kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties, ex-gedetineerden, personen met een verslaving die het tij willen keren, vluchtelingen, mensen in eenzaamheid ... Aan de zijlijn toekijken is niets voor jou. Jij wil kansen creëren, gemeenschappen verbinden, bijdragen aan een warme en diverse samenleving. 

sociaal werk studeren antwerpenWat leer je?

 • De opleiding heeft een breed programma dat je later alle kansen biedt. In het derde en laatste jaar heb je de keuze uit vier specialisaties: Kinderen- en Jongerenrechten, Rechten voor Slachtoffers en Plegers, Bouwen aan Solidaire Buurten en Basisrechten voor Kwetsbare Groepen.
 • Je krijgt een sociaal-wetenschappelijke basis met vakken zoals sociologie, psychologie, recht en agogiek (menselijke verandering).
 • Je brengt de theorie onmiddellijk in de praktijk via opdrachten in het werkveld, vrijwilligerswerk, bezoeken en stages. De stad Antwerpen is ons levende labo.
 • Via gespecialiseerde topics zoals sociaal beleid, human rights, globalisering en politiserend werken, leer je op beleidsniveau een belangrijke rol opnemen.
 • Je loopt boeiende stages in binnen- of buitenland die klassieke examenperiodes vervangen. De focus ligt dus volop op je groei en de kans om het verschil te maken in het werkveld.

Wie word je?

Er komen steeds meer maatschappelijke uitdagingen op ons pad: migratie, gezondheidscrisissen, toenemende armoedekloof, sociale ongelijkheid … Na je opleiding tot maatschappelijk of sociaal werker creëer je straks duurzame oplossingen. Je versterkt kwetsbare individuen of groepen, en brengt hen terug in regie van hun leven. Je geeft gemeenschappen een stem. Met inspirerende en verbindende projecten maak je een verschil voor kinderen, jongeren of volwassenen in de samenleving. Je verdedigt de belangen van ex-gedetineerden, mensen in armoede of uit prostitutie, vluchtelingen, kinderen en jongeren in probleemsituaties, dak- of thuislozen … Je weet hoe je stakeholders aan je project bindt en blinkt uit in communicatie. Zo creëer je niet enkel kansen voor individuen, maar maak je ook van buurten en steden een positievere en solidaire plek. AP heeft een stevig programma waarmee je vlot doorstroomt naar alle domeinen van het sociaal werk. 

Breed opgeleid, boeiende specialisatie

Het sociale werkveld wordt steeds complexer. Daarom is er nood aan sociaal werkers die over de traditionele domeinen heen zijn opgeleid. Om die reden heeft AP een stevig basisprogramma waardoor je in uiteenlopende situaties en contexten kan gaan werken. Je duikt vanaf het eerste jaar in wat een sociaal werker moet kennen en kunnen, maar dankzij verschillende projecten leer je ook je eigen identiteit als maatschappelijk of sociaal werker kennen. Er zijn vier specialisaties waarin je je kan verdiepen in het laatste jaar:

 • Kinderen- en Jongerenrechten
 • Rechten voor Slachtoffers en Plegers
 • Bouwen aan Solidaire Buurten
 • Basisrechten voor Kwetsbare Groepen

Het sociaal werk is een beroep waarin sociale rechtvaardigheid en solidariteit centraal staan. Daarom word je stap voor stap voorbereid op het werkveld. Waar kan dat trouwens beter dan in Antwerpen, de meest diverse stad van Vlaanderen?

In je eerste jaar werk je al aan praktijkopdrachten, intensieve laboweken en doe je werkveldbezoeken. In je tweede en derde jaar breng je tijdens de stages een lange periode in de praktijk door. Die vervangen ook telkens een examenperiode. Zo kan je volop focussen op je groei en de ervaring die je opdoet.   

Reken op een persoonlijke en coachende aanpak in kleine groepen. In het eerste jaar is er veel aandacht voor jouw integratie in de opleiding, medestudenten ontmoeten en sociale activiteiten. Maar ook daarna word je goed ondersteund. Als je op stage gaat of je werkt aan een project, krijg je persoonlijke begeleiding van lectoren en mensen uit het werkveld. De community sociaal werk van AP is niet alleen sterk, maar ook divers. Je komt namelijk op een campus terecht met meer dan 50 nationaliteiten. En daar zijn we terecht trots op.

Wist je dat je na de bacheloropleiding Sociaal Werk de beschermde beroepstitel van maatschappelijk assistent mag gebruiken? Deze officiële titel opent deuren naar uiteenlopende carrièremogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan jeugdhulpverlener, ouderenadviseur, verslavingsconsulent, rehabilitatiewerker ...

 

Wil je na je studies snel aan de slag? Ideaal, want deze opleiding leidt tot een knelpuntberoep. Dat wil zeggen dat de vraag naar maatschappelijk werkers groter is dan het aantal afgestudeerden. Met andere woorden, met dit diploma ben je 100% zeker van een job.

Bovendien heb je omwille van dit statuut de mogelijkheid om gratis te studeren als werkzoekende. De opleiding kan je volgen binnen het onderwijs kwalificerend traject met een VDAB-opleidingscontract (OKOT). Kijk op de website van de VDAB of jij hiervoor in aanmerking komt.

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de bacheloropleiding Sociaal Werk is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Programma

Bekijk hier het programma met vakken en studiepunten. De opleiding telt 180 studiepunten verspreid over drie jaar. Elk jaar is opgedeeld in twee semesters. Als je wil, kan je de opleiding ook spreiden over een langere periode, bijvoorbeeld vier jaar. Je neemt dan minder studiepunten op per academiejaar zodat je de studiedruk verlaagt en de slaagkansen verhoogt. 

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Een vlotte start: de eerste 100 dagen in je opleiding zijn cruciaal. Tijdens deze onthaalperiode integreer je vlot in de klasgroep en het hoger onderwijs dankzij infosessies en ontmoetingen op de campus met andere studenten. Je leert ook zelfstandig werken en plannen. 
 • Boeiende theorievakken: je gaat van start met vakken als recht en sociologie, toegepast op het sociaal werk. In agogiek en psychologie krijg je inzicht in menselijk gedrag, relaties en veranderingsprocessen.
 • Al doende leer je: in kleine leergroepen ontdek je redelijk snel wat het is om sociaal of maatschappelijk werker te zijn en train je agogische vaardigheden: gespreksvoering, werken met groepen en krachtgericht begeleiden. Aan het einde van elk semester zijn er laboweken, verwacht je aan intensieve maar leerrijke doe-weken.
 • Werkveldoriëntering: je duikt al meteen in het werkveld. Je brengt bezoeken aan organisaties, ontmoet sociaal en maatschappelijk werkers en leert het beroep beter kennen door zelf ook al aan het werk te gaan.
 • Mix van evaluatievormen: eerst zijn er proefexamens waarvan je de onderdelen waarvoor je slaagt al kan laten meetellen voor echt. Daarnaast zijn er verschillende evaluatievormen: permanente evaluatie, praktijkopdracht, theorie-examens … 
 • Verdiep je kennis: voor je op stage vertrekt, diep je je kennis verder uit met toepassing van recht en sociaal beleid. Ook human rights en politisering van het sociaal werk staan op het programma. Je ontdekt hoe je een rol kan spelen in beleidsvorming en -beïnvloeding.
 • Methodisch handelen: dit betekent zoveel als de skills en methodes die je nodig hebt als sociaal werker. Binnen de zes levensdomeinen onderzoek je hoe je moet bemiddelen, werken met groepen en krachtgericht begeleiden. 
 • Duurzaamheid: een belangrijk topic binnen het sociaal werk. Je duikt dieper in de wereld van duurzame ontwikkelingsdoelen en onderzoekt hoe sociaal werk op internationaal niveau vorm krijgt. Samen met studenten uit verschillende landen werk je aan vraagstukken rond duurzaamheid.
 • Stage: hierna ben je klaar voor een lange stage. Kies een plek uit onze goedgevulde stagedatabank of doe zelf een voorstel. De stageperiode vervangt de examenperiode in juni zodat je je volop kan focussen op je ervaring. 
 • Kies uit vier specialisaties:
  • Kinder- en Jongerenrechten: gendergelijkheid, psychosociaal welzijn, jeugdwerk, jeugdhulp, inclusie …
  • Rechten voor Slachtoffers en Plegers: crisishulpverlening, detentie en internering, hulpverlening voor gedetineerden, crisisinterventie, bemiddeling …
  • Bouwen aan Solidaire Buurten: duurzame stadsontwikkeling, klimaatrechtvaardigheid, besteding van publieke ruimte, kolonisering, kunst en sociaal werk …
  • Basisrechten voor Kwetsbare Groepen: huisvesting voor iedereen, jeugdhulp en veilig opgroeien, armoedebestrijding, racisme op de woon- of arbeidsmarkt …
    
 • Binnen of buitenlandse stage: je laatstejaarsstage loopt van november tot het voorjaar. De examenperiode van januari valt weg zodat je je kan focussen op jouw groei als sociaal werker. Wie wil, kan een buitenlandse ervaring of uitwisseling opdoen.
 • Afstudeerproject met impact: je trekt je gekozen specialisatie ook door in je afstudeerproject. Hiermee toon je dat je een duurzame impact kan maken op het werkveld. Het afstudeerproject is trouwens gebaseerd op een echte vraag uit het werkveld. Het project zal dus ook echt een verschil maken. 
 • Keuzeonderdeel uit ander opleiding: verrijk je kennis met onderdelen uit andere opleidingen zoals Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie of de master Sociaal Werk.
 • Portfolio: als sluitstuk presenteer je een portfolio waarin je je professionele ontwikkeling aantoont. Je bewijst hiermee dat je kritisch kan denken over een onderwerp binnen het vakgebied. Als laatste voer je een grondige reflectie uit over zowel het beroep als over je eigen ontwikkeling.  

Na twee jaar heb je een stevige basis sociaal werk opgebouwd. Daarna is het tijd om te kiezen. In je derde jaar zijn er vier specialisaties waaruit je kiest. 

1. Kinderen- en Jongerenrechten

In deze specialisaties draait het om kinderen en jongeren. Je komt op voor hun rechten en zorgt ervoor dat ze in een veilige, gezonde en inclusieve omgeving kunnen opgroeien en verder ontwikkelen. Je helpt hen maximaal openbloeien in de samenleving.  

Thema’s die aan bod komen zijn:  

 • jeugdhulp en jeugdwelzijnswerk;
 • veilig opgroeien;
 • psychisch welzijn;
 • gendergelijkheid;
 • jeugdwerk;
 • recht op vrije tijd;
 • jongerenparticipatie.

In deze specialisatie gaat het om de rechten van slachtoffers en plegers. Je ondersteunt hen in het rechtssysteem. Als bruggenbouwer tussen slachtoffer en pleger werk je toe naar erkenning, begrip en verzoening. Je specialiseert je in de juridische en gerechtelijke hulpverlening. Agogiek en criminologie vormen daarbij de basis. Zo draag je bij aan een rechtvaardige en evenwichtige samenleving waar iedereen correct behandeld wordt. 

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • crisishulpverlening;
 • detentie en internering; 
 • justitieel welzijnswerk; 
 • crisisinterventie bij rampen en conflict;
 • herstelbemiddeling;
 • preventief werken;
 • grensoverschrijdend gedrag.

Kies je voor deze specialisatie, dan bouw je mee aan sterke gemeenschappen waar samenhorigheid centraal staat. Via verschillende buurtinitiatieven stimuleer je samenwerkingen en realiseer je veranderingen in de buurt. Je hebt oog voor de meer kwetsbare groepen in wijken en leert hun leefwereld beter kennen. Altijd met aandacht voor het belang van publieke ruimtes.  

Thema’s die aan bod komen zijn

 • klimaatrechtvaardigheid ;
 • duurzame stadsontwikkeling;
 • dekolonisering; 
 • art based social work;
 • community health work;
 • opbouwwerk;
 • werken in en aan publieke ruimte.

Deze specialisatie richt zich op de meest kwetsbaren: mensen met een beperking, vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen in armoede, ouderen, en nog veel meer. Je staat op voor hun rechten en beschermt hen tegen discriminatie, uitsluiting en ongelijke behandeling. Je biedt hulp en dienstverlening aan op maat, je specialiseert je in methoden en je wordt expert op je terrein. Je werkt mee aan een samenleving waarbij zowel de rechten als de waardigheid van alle mensen worden gerespecteerd en gewaarborgd. 

Thema’s die aan bod komen zijn

 • wonen als basisrecht;
 • armoedebestrijding; 
 • waardig werk; 
 • onderbescherming en non-take up van rechten;
 • schuldhulpverlening;
 • racisme op de woon- of arbeidsmarkt; 
 • e-inclusie.
Internationaal

In de opleiding krijgt iedereen de kans een internationale ervaring op te doen. Dit kan zowel op de campus of ver daarbuiten. Ontdek de mogelijkheden.

Eerste jaar

 • Je neemt actief deel aan een opdracht in een internationaal netwerk.
 • Je krijgt regelmatig les van internationale gastdocenten. Ook onze lectoren gaan vaak spreken in het buitenland, ze nemen hun ervaringen en inzichten rechtstreeks mee naar de les.

Tweede jaar

 • Voor de thema’s mensenrechten en diversiteit werk je samen met studenten uit Nederland en Duitsland.
 • Tijdens een laboweek verken je de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Dat doe je in het buitenland of in Antwerpen voor wie niet wil reizen.

Derde jaar

 • Neem deel aan een internationale week met docenten en studenten uit verschillende disciplines en landen.
 • Kies voor een internationale stage binnen of buiten Europa lopen. Je neemt hiervoor 30 of 60 studiepunten op.
 • Ga een semester op Erasmus bij een van onze Europese partners.
 • Of blijf in Antwerpen en zet samen met studenten uit alle windhoeken een internationaal project op, Erasmus in eigen stad dus.
Meteen aan de slag

Een ding is zeker: na je opleiding vind je sowieso een job als maatschappelijk of sociaal werker. Zeker als je weet dat het om een beschermde titel en knelpuntberoep gaat. Door de vele maatschappelijke uitdagingen van vandaag (politiek, economisch, klimaat, migratie ...) is er meer dan ooit nood aan sterk sociaal werk. Kritische denkers en doeners, die breed opgeleid zijn, hoeven niet lang te zoeken naar werk. 

 • Gaat je hart uit naar het maatschappelijk werk dan zijn er heel wat mogelijkheden bij openbare diensten, ngo's, sociale werkplaatsen …
 • Als je graag met jongeren en gezinnen werkt, zien we je misschien terug bij het Jeugdwelzijnswerk, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Huis van het Kind, bij pleegzorg, een Jongerenadviescentrum ...
 • Binnen de zorg en gezondheidssector kun je aan het werk op de sociale dienst van een ziekenhuis, bij een woonzorgcentrum of een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met een beperking. Of voel je meer voor verslavingszorg? Bij justitie zijn er talloze diensten, zowel voor gedetineerden als voor slachtoffers en voor jongeren als voor volwassenen, waar ze je kunnen gebruiken.
 • Heb je het voor algemene dienstverlening en tewerkstelling, dan ben je vaak het eerste aanspreekpunt. Kies voor een job bij een van de vele deelwerkingen van de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW), OCMW of VDAB.
 • Heb je meer voeling met sociaal-cultureel werk of groepen? Dan zijn de plaatsen waar je terechtkomt vaak organisaties binnen samenlevingsopbouw, het straathoekwerk, jeugdwerk, stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten, vormingscentra, culturele centra en kunstenorganisaties, vluchtelingenwerk en asielcentra … Sociaal-culturele initiatieven ontstaan vaak ook op basis van concrete behoeften in buurten of rond bepaalde mensen. Kleine vzw’s en vernieuwende organisaties zoeken geregeld de expertise van sociaal-cultureel werkers met een creatieve en kritische geest. Werk als programmator, gemeenschapswerker, bemiddelaar, vormingswerker, begeleider, campagnewerker ...
 • Een tweede bachelor: als je je kennis wilt verbreden, kan je meteen na de opleiding doorstromen in een verkort traject van bijvoorbeeld de bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie, Human Resources Management of een lerarenopleiding. Het is mogelijk om al tijdens je opleiding studiepunten hiervan op te nemen als keuzeonderdeel.
 • Banaba: interesse in een bachelor-na-bachelor (banaba) specifiek over personen met autismespectrumstoornissen of ouderenzorg? Check dan zeker de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen of bachelor-na-bachelor Toegepaste Gerontologie eens.
 • Postgraduaat: dit zijn korte opleidingen die je volgt na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift en is bedoeld als verdere professionele vorming, verbreding of verdieping na je algemene opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.
 • Universiteit: de opleiding is ook een goede voorbereiding op een universitaire studie. Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen in Sociaal Werk. Je kan al wat studiepunten van deze masteropleiding opnemen in je programma als keuzeonderdeel.

 

Vervolgtraject na graduaat

Wil je na het graduaat Maatschappelijk WerkSociaal-Cultureel Werk of HR-Support nog verder studeren? Dan zijn de verkorte vervolgtrajecten naar de bachelor Sociaal Werk een interessant vervolg voor jou. Ze tellen 90 studiepunten dat je op twee jaar tijd kan afronden binnen AP. Bekijk hieronder het programma met vakken en bijhorende studiepunten. 

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Heb je al een bachelor- of masterdiploma en wil je een bijkomend professionele bachelor Sociaal Werk behalen? Dan bestaat er een verkort traject van 120 studiepunten. Je studeert al af na twee jaar

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Als je al een professionele bachelor Orthopedagogie hebt, stroom je door via een verkort traject van 60 studiepunten. Op slechts één jaar tijd heb je je extra diploma Sociaal Werk op zak.

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

FAQ over deze opleiding

 • Wat na de opleiding Sociaal Werk?

  Je wordt maatschappelijk werker of sociaal werker, afhankelijk waar je interesse ligt. Je komt terecht in heel diverse organisaties zoals openbare diensten, ngo's, sociale werkplaatsen, CLB, pleegzorg, een jongerenadviescentrum, ziekenhuis, woonzorgcentrum, justitie, CAW, OMCW, VDAB, jeugdwerk, asielcentra, vluchtelingenwerk, culturele centra, straathoekwerk ... Dankzij de vier specialisaties in het laatste jaar van de opleiding, ontdek je in welk domein of type organisatie je hart ligt. 

 • Hoe worden de examens georganiseerd?

  Je volgt les volgens een semestersysteem en hoor- en werkcolleges. 

  • De hoorcolleges voor theorie volg je in groep. Je sluit ze af met een examenperiode in januari en juni. Dankzij proefexamens, feedback en oefeningen ben je hierop goed voorbereid. 
  • De werkcolleges voor practica zijn in kleinere klasgroepen. Er is geen klassieke examenperiode, enkel permanente evaluaties doorheen het hele semester. Als je stage volgt tijdens een examenperiode, hoef je geen examens af te leggen.  

 • Mag ik mijn eigen stageplek kiezen?

  Ja, je kan zelf je stageplaats kiezen uit een lange lijst van verschillende organisaties en bedrijven. Jij selecteert een plaats die aansluit bij jouw interesses, maar je mag ook zelf een voorstel doen. De stagebegeleider controleert of die plek voldoet aan alle eisen. Tijdens dit proces kan je altijd terecht bij de stagebegeleiders die je zullen ondersteunen.

 • Moet ik een eindwerk schrijven?

  In deze opleiding hoef je geen traditioneel eindwerk te maken. In de plaats daarvan word je beoordeeld op basis van je stage, portfolio en project duurzaam veranderen.  

  • Tijdens je stage toon je aan dat je de theorie kan omzetten in de praktijk en dat je in staat bent om de job tot een goed einde te brengen.
  • Voor het project duurzaam veranderen werk je in kleine groepjes en bedenk je innovatieve ideeën die effectieve en duurzame veranderingen teweegbrengen in het werkveld.
  • Tot slot toon je in je portfolio aan dat je een kritische houding kan aannemen tegenover jezelf als professional en het beroep.  

 • Vanuit welke opleidingen kan ik instromen?

  Het maakt niet uit of je een economische, taalkundige, wiskundige, beroepsmatige of technische vooropleiding hebt gedaan. Je moet vooral een grote dosis goesting hebben om de sociale sector in te duiken.