Skip to main content

Sociaal Werk

Heb je zin in een actuele en betekenisvolle opleiding? Bind jij de strijd aan tegen klimaatverandering omdat die net de meest kwetsbare groepen treft? Klim je op de barricaden om kansen voor LGBTQI+-jongeren uit kwetsbare omgevingen te realiseren? Vecht jij discriminatie op de woon- of arbeidsmarkt aan? Creëer jij kansen via kunst en sport? Dan is Sociaal Werk bij AP iets voor jou! Wij leren je échte veranderingen teweegbrengen. Beleid beïnvloeden. De rechten verdedigen van de meest kwetsbaren. Een verschil maken voor kinderen, jongeren of volwassenen. Je legt een accent op Maatschappelijk Werk of Sociaal-cultureel Werk, maar met ons breed programma kan je vlot aan de slag binnen alle domeinen van het sociaal werk.

Iets voor jou?

Jij omringt je graag door mensen, ongeacht hun achtergrond, verhaal, afkomst, religie ... Onrecht en ongelijkheid raken jou diep. Je zoekt dan ook een opleiding waarmee je duurzame veranderingen kan maken. Die je toont hoe je invloed uitoefent op beleid. En die je in contact brengt met de organisaties en projecten die ertoe doen. Bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties, ex-gedetineerden, personen met een verslaving die het tij willen keren, vluchtelingen, ... Aan de zijlijn toekijken is niets voor jou. Jij wil kansen creëren, gemeenschappen verbinden, bijdragen aan een warme en diverse samenleving. Word je al enthousiast?

sociaal werk studeren antwerpen Wat leer je?

 • Breed programma, dat jou later alle kansen biedt. Vier specialisaties met focus maatschappelijk en/of sociaal-cultureel werk: kinder- en jongerenrechten, rechten voor slachtoffers en plegers, solidaire communities bouwen, basisrechten voor kwetsbare groepen
 • Sociaal-wetenschappelijke basis: sociologie, psychologie, recht, agogiek (menselijke verandering)
 • Onmiddellijk theorie én praktijk via opdrachten in het werkveld, vrijwilligerswerk, bezoeken ... De stad Antwerpen is ons levende labo!
 • Gespecialiseerde topics sociaal beleid, human rights, globalisering en politiserend werken: we tonen je hoe je op beleidsniveau een belangrijke rol opneemt
 • Boeiende stages in binnen- of buitenland, die klassieke examenperiodes vervangen. Focus dus volop op je groei en kans om het verschil te maken in het werkveld.

Wie word je?

Er komen steeds weer maatschappelijke uitdagingen op ons pad: klimaatproblemen, migratie, gezondheidscrisissen, toenemende armoedekloof, … Met je bachelordiploma Sociaal Werk van AP werk jij straks mee aan duurzame oplossingen. Je versterkt kwetsbare individuen of groepen, en brengt hen terug in regie van hun leven. Je geeft gemeenschappen een stem. Met creatieve en verbindende projecten maak je een verschil voor kinderen, jongeren of volwassenen in de samenleving. Je verdedigt de belangen van ex-gedetineerden, mensen in armoede of uit prostitutie, vluchtelingen, kinderen en jongeren in probleemsituaties, dak- of thuislozen, … Je weet hoe je stakeholders aan je project bindt en blinkt uit in communicatie. Zo creëer je niet enkel kansen voor individuen, maar maak je ook van buurten en steden een positievere en solidaire plek.

AP biedt je een stevig programma waarmee je vlot doorstroomt naar alle domeinen van het sociaal werk. 

Troeven

Breed opgeleid, BOEIENDE SPECIALISATIE

Het sociale werkveld wordt steeds complexer, en er is nood aan sociaal werkers die over de traditionele domeinen heen zijn opgeleid. Het programma bij AP is daarop afgestemd en combineert een stevig basisprogramma met boeiende specialisatiemogelijkheden. Je duikt vanaf het eerste jaar in wat een sociaal werker moet kennen én kunnen. Maar we bieden je in tal van projecten en de stages ook alle kansen om je eigen identiteit als sociaal werker te ontdekken en ontwikkelen. We werkten hiervoor actuele specialisaties uit waarin jij je kan verdiepen:

 • Kinder- en jongerenrechten: gendergelijkheid, psycho-sociaal welzijn, jeugdwerk, jeugdhulp, inclusie, …
 • Rechten voor slachtoffers en plegers: crisishulpverlening, detentie en internering, hulpverlening voor gedetineerden, crisisinterventie, bemiddeling, …
 • Solidaire communities bouwen: duurzame stadsontwikkeling, klimaatrechtvaardigheid, besteding van publieke ruimte, kolonisering, kunst en sociaal werk, …
 • Basisrechten voor kwetsbare groepen: huisvesting voor iedereen, jeugdhulp en veilig opgroeien, armoedebestrijding, racisme op de woon- of arbeidsmarkt, …

100% VOORBEREID OP DE PRAKTIJK

Het sociaal werk is een beroep waarin warmte en solidariteit centraal staan, maar kan ook pittige uitdagingen bieden. We bereiden je daarom stap voor stap voor op het werkveld. En waar kan dat beter dan in de meest diverse stad van Vlaanderen? In je eerste jaar ga je aan de slag met praktijkopdrachten, intensieve labo-weken en werkveldbezoeken. In je tweede en derde jaar breng je tijdens de stages een lange periode in de praktijk door. Die vervangen ook telkens een examenperiode. Zo kan je volop focussen op je groei en de ervaring die je opdoet.   

WELKOM IN ONZE DIVERSE LEARNING COMMUNITY!

We kiezen volop voor een persoonlijke en coachende aanpak in kleine groepen. In het eerste jaar besteden we veel aandacht aan jouw integratie in de opleiding, medestudenten ontmoeten en sociale activiteiten. Maar ook daarna sta je er niet alleen voor. Als je op stage gaat of een specialisatie kiest, kan je rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. De community sociaal werk van AP is niet alleen warm, maar ook divers. Je komt namelijk  op een campus terecht met meer dan 50 nationaliteiten. En daar zijn we terecht trots op.

BESCHERMDE TITEL

Wist je dat enkel wie afstudeert van de bacheloropleiding Sociaal Werk de beschermde beroepstitel van maatschappelijk assistent mag gebruiken? Je diploma is wettelijk beschermd, en geeft je exclusief toegang tot jobs onder andere bij het OCMW, justitie en CLB.

Programma

Modeltraject

Bekijk het modeltraject (180 studiepunten verspreid over drie jaar) hier. 

Eerste jaar

De eerste 100 dagen in je opleiding zijn cruciaal. Tijdens deze onthaalperiode zetten we volop in op begeleiding, ontmoetingen op de campus met andere studenten, en leren we je skills als zelfstandig werken en plannen.

De theorie gaat van start met vakken als Recht en Sociologie, toegepast op het sociaal werk. In Agogiek en Psychologie krijg je inzicht in menselijk gedrag, relaties en veranderingsprocessen. In kleine leergroepen ontdek je redelijk snel wat het is om sociaal werker te zijn en train je agogische vaardigheden: gespreksvoering, werken met/in groepen, krachtgericht begeleiden. Je duikt al meteen in het werkveld in Professionele Ontwikkeling en Oriëntering. Je brengt bezoeken aan organisaties, ontmoet sociaal werkers en leert het beroep beter kennen door zelf ook al aan de slag te gaan.

Aan het einde van elk semester integreer en combineer je in de laboweken wat je hebt opgedaan aan kennis en vaardigheden. Verwacht je aan intensieve, maar zeer leerrijke doe-weken in de praktijk! 

De examenperiodes in het eerste jaar laten we niet zomaar op je los. Er zijn proefexamens waarvan je de onderdelen waarvoor je slaagt al kan laten meetellen ‘voor echt’. We gebruiken ook verschillende evaluatievormen: permanente evaluatie, praktijkopdracht, theorie-examens, … voor elk type student.

Tweede jaar

Voor je op stage vertrekt, diep je je kennis verder uit met toepassing van recht en sociaal beleid. Ook human rights en politisering van het sociaal werk staan op het programma. Je ontdekt hoe je een rol kan spelen in beleidsvorming en -beïnvloeding.

In ‘Werken aan Welzijn, Gezondheid, Werk, Wonen, Samenleven en Leren’ focus je op de vaardigheden en methodes die een sociaal werker nodig heeft in de praktijk. We hangen ze op aan de zes levensdomeinen. Je leert o.a. met groepen werken, bemiddelen, en krachtgericht begeleiden.

Dan ben je er klaar voor: een langdurig praktijkbad op stage. Kies een plek uit onze goedgevulde stagedatabank, of doe een eigen voorstel. Nu komt de focus volop op zelf ondernemen. De stageperiode loopt door over de examenperiode van juni. Je moet dan geen examens meer afleggen en kan volop focussen op jouw ervaring in het werkveld.

Derde jaar

Je laatstejaarsstage loopt van november loopt tot het voorjaar. De examenperiode van januari valt weg, zodat je je kan focussen op jouw groei als sociaal werker. Wie wil, kan een buitenlandse ervaring of uitwisseling opdoen

Je heb de keuze uit vier specialisaties, waarin we samen met jou en het werkveld werk maken van een actueel thema uit sociaal werk: 

 • Kinder- en jongerenrechten: gendergelijkheid, psycho-sociaal welzijn, jeugdwerk, jeugdhulp, inclusie, …
 • Rechten voor slachtoffers en plegers: crisishulpverlening, detentie en internering, hulpverlening voor gedetineerden, crisisinterventie, bemiddeling, …
 • Solidaire communities bouwen: duurzame stadsontwikkeling, klimaatrechtvaardigheid, besteding van publieke ruimte, kolonisering, kunst en sociaal werk, …
 • Basisrechten voor kwetsbare groepen: huisvesting voor iedereen, jeugdhulp en veilig opgroeien, armoedebestrijding, racisme op de woon- of arbeidsmarkt, …

Je trekt deze specialisatie ook door in je (afstudeer)project. Hiermee toon je dat je een duurzame impact kan maken op het werkveld.

Verrijk ook je kennis met onderdelen uit andere opleidingen als Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie, of de Master Sociaal Werk. En als sluitstuk van de opleiding schrijf je geen traditioneel eindwerk, maar presenteer je een portfolio. Dat startte je op in je eerste jaar, en hiermee toon je je professionele ontwikkeling aan. We gaan met jou in gesprek over je toekomst op de arbeidsmarkt en stippelen eventueel al een pad uit.

Internationaal

SOCIAAL WERK INTERNATIONAAL

De opleiding Sociaal Werk bij AP trekt volop de internationale kaart. Niet enkel het lectorenteam leidt jou op door een internationale bril. We geven je ook ruim de kans om zelf je grenzen te verleggen. Je kan bij AP zelfs afstuderen met een internationale specialisatie. We hebben jou een rijke waaier aan mogelijkheden te bieden.

 • Al in het eerste jaar neem je als student actief deel aan een opdracht/project in een internationaal netwerk.
 • In het tweede jaar werk je voor de thema’s mensenrechten en diversiteit samen met studenten uit Nederland en Duitsland. Je krijgt daarnaast de kans om in een laboweek de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN internationaal te verkennen. Dat kan in het buitenland of in Antwerpen voor wie niet wil reizen.
 • In je derde jaar neem je deel aan een internationale week met docenten en studenten uit verschillende disciplines, en uit andere landen.
 • Wil je een deel van je opleiding in het buitenland voltooien? Ook hierin hebben we doorheen de jaren sterke samenwerkingsverbanden opgebouwd. In het derde jaar kan je kiezen voor een opleidingspakket van 30 of 60 studiepunten internationale stage binnen of buiten Europa. Een andere mogelijkheid is om een Erasmus-study-semester te volgen bij één van onze Europese partners. Ten slotte kan je er ook voor kiezen om in Antwerpen te blijven, en je onder te dompelen in een internationaal @home-semester waarin je samen met studenten uit alle windhoeken leert en projecten opzet: Erasmus in eigen stad, dus!

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Steeds meer wordt duidelijk hoe broodnodig een sterk sociaal werk is in onze samenleving. En dat heeft voortdurend met nieuwe uitdagingen te kampen: politieke veranderingen, economische schommelingen, klimaatcrisissen, migratie, ... Met je diploma ben je dus van boeiende jobmogelijkheden verzekerd. Veel instellingen en organisaties zoeken kritische denkers en doeners zoals jij die breed zijn opgeleid, en snel kunnen schakelen. Met je bachelordiploma ga je straks niet enkel uitvoeren en begeleiden, maar sta je ook stevig in je schoenen als het aankomt op ontwikkelen en coördineren. Het biedt je ook de beschermde titel van maatschappelijk werker, en dat is een knelpuntberoep! 

Gaat jouw hart uit naar het maatschappelijk werk dan zijn er heel wat mogelijkheden voor jou bij openbare diensten, NGO’s, sociale werkplaatsen, … Als je graag met jongeren en gezinnen werkt, zien we je misschien terug bij het Jeugdwelzijnswerk, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Huis van het Kind, bij pleegzorg, een Jongerenadviescentrum, ... Binnen de zorg en gezondheidssector kun je aan de slag op de sociale dienst van een ziekenhuis, bij een woonzorgcentrum of een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met een beperking. Of voel je meer voor verslavingszorg? Bij justitie zijn er talloze diensten, zowel voor gedetineerden als voor slachtoffers en voor jongeren als voor volwassenen, waar ze jou kunnen gebruiken. Heb je het voor algemene dienstverlening en tewerkstelling, dan sta je als het ware aan de frontlinie van de hulpverlening, overal waar mensen hulp zoeken of vragen hebben, zal jij vaak het eerste aanspreekpunt zijn. We vinden je terug op een van de vele deelwerkingen van de Centra voor Algemeen Welzijn of het OCMW, of bij de VDAB.

Heb je meer affiniteit met werken met groepen, en sociaal-cultureel werk? Dan zijn de plaatsen waar je terecht komt vaak organisaties binnen samenlevingsopbouw, het straathoekwerk, jeugdwerk, stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten, vormingscentra, culturele centra en kunstenorganisaties, vluchtelingenwerk en asielcentra, … Sociaal-culturele initiatieven ontstaan vaak ook op basis van concrete behoeften in buurten of rond bepaalde mensen. Kleine vzw’s en vernieuwende organisaties zoeken geregeld de expertise van sociaal-cultureel werkers met een creatieve en kritische geest. Je kan aan de slag als gemeenschapswerker, programmator, bemiddelaar, vormingswerker, begeleider, campagnewerker, enzovoort.

Verder studeren

Als je je kennis wilt verbreden, kan je meteen na de opleiding doorstromen in een verkort traject van bijvoorbeeld de bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie en Orthopedagogie. Het is mogelijk om al tijdens je opleiding studiepunten hiervan op te nemen als keuze-onderdeel.

Heb je academische ambities? Via een schakelprogramma kan je heel wat masteropleidingen volgen. Onze opleiding werkt nauw samen met de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. Je kan al studiepunten van deze masteropleiding opnemen in je programma als keuze-onderdeel.

Voor wie wil specialiseren biedt AP de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen of bachelor-na-bachelor Toegepaste Gerontologie aan en verschillende postgraduaten die een logisch vervolg zijn op je opleiding. Dat zijn korte opleidingen die je volgt na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift en is bedoeld als verdere professionele vorming, verbreding of verdieping na je algemene opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten