Skip to main content
Postgraduaat Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Deze opleiding is een samenwerking tussen AP Hogeschool en vrijwilligersorganisatie Give a Day. 

Iets voor jou? 

Leid jij een vrijwilligersvereniging of ben je professioneel actief binnen een vrijwilligersproject? En ben je op zoek naar een moderne aanpak om je vereniging of project op een impactvolle manier te doen groeien? Dan is dit postgraduaat iets voor jou.

Wat leer je? 

 • De basis leggen van een gedragen missie en visie.
 • De 5 fases van de vrijwilligerswerving toepassen voor een groter succes: Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Referral.
 • Hoe je activerend communiceert en welke kanalen je hiervoor best inzet.
 • Hoe je webapplicaties voor automatisering optimaal benut voor zowel communicatie- als management doeleinden.
 • Hoe je de interne samenwerking kan versterken door motiverende gespreksvoering, het opzetten van groeiteams, campagnes en evaluaties.
 • Hoe je een succesvolle samenwerking opzet met scholen, gemeenten, bedrijven, non-profit organisaties of andere mogelijke partners.
   

Wie word je?

Na dit postgraduaat zal je vrijwilligersorganisatie ongetwijfeld een boost krijgen. Je zal slimmer vrijwilligers werven, hen optimaal on-boarden en er meer kunnen behouden. Je wordt een ondernemende, innoverende en toekomstgerichte vrijwilligerscoördinator met de nodige digitale en organisatorische skills.

Module 1: De organisatie en de vrijwilliger
 • Missie en Visie
  Een missie moet meetbaar en evalueerbaar zijn. Daarom leren we langetermijndoelen SMART te formuleren. We bekijken ook de verschillende onderdelen van een visietekst en hoe je deze moet implementeren in je huidige werking.
   
 • HR- competentieprofielen
  We gaan op zoek wie je nodig hebt om je visie te realiseren. Welke skills zijn noodzakelijk en hoe gebruiken we deze informatie in het wervingsproces? We maken een HR-diagram en een vereenvoudigd competentieprofiel op.
   
 • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met studenten en scholen
  We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met scholen en studenten. Wat betekent Community Service Learning en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je een design thinking experiment uit.
   
 • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met werknemers en bedrijven
  We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met werknemers en bedrijven. Wat is Corporate Social Responsibility en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je 3 types van sociale teambuildings uit.
   
 • Wervingskanalen
  We bespreken verschillende kanalen die je kan inzetten om potentiële vrijwilligers te bereiken. Je brengt in kaart welke communicatie en wervingskanalen nu al worden ingezet en welke resultaten en doelen hieraan verbonden zijn. Je legt de basis voor een communicatieplan door per medium een doel te bepalen.
   
 • Pirate funnel
  We bespreken de 5 fases waar een potentiële vrijwilliger doorgaat:
  1. Awareness
  2. Acquisition
  3. Activation
  4. Retention
  5. Revenu
  6. Referral
   
 • Klare taal en wervingscommunicatie
  Hoe kan je kort en krachtig communiceren? En welke invloed heeft het gekozen medium op je boodschap? Hoe kan je storytelling implementeren in je communicatie? Je kiest een praktijkvoorbeeld en herwerkt deze wervingscommunicatie op basis van de theorie. Je krijgt ook concrete oefeningen rond pitching en storytelling.
 • Activation en retention
  Binnen dit onderdeel gaan we ons verder verdiepen in het wervingsproces. Hoe kan je ervoor zorgen dat vrijwilligers starten binnen een organisatie? En hoe zorg je ervoor dat zij ook effectief aan de slag blijven? We bekijken verschillende technieken waarmee je aan de slag kan.   
   
 • Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen
  We leren diverse gesprekstechnieken om ook moeilijke thema's bespreekbaar te maken. De presentiebenadering is hierbij de uitgangsbasis, om dan geleidelijk aan verder te gaan naar oplossingsgericht coachen, feedback geven, verbindende communicatie en conflicthantering.
   
 • Digitale tools
  We gaan aan de slag met verschillende marketing en communication automatisation tools. Zo kan je niet alleen tijd besparen maar ook je communicatie optimaliseren. Je maakt een analyse van de digitale media van je organisatie en verdiept je in een tool naar keuze.
   
 • Groeiteams
  We leren groeiteams opzetten, het bij elkaar brengen van de belangrijkste personen in de organisatie. Maar ook hoe je kan groeien door experimentele marketing en communicatie, hoe je een growth mindset inbed in je eigen werking en welke opvolgtools je kan hanteren.
   
 • Wervingsexperiment
  We brainstormen samen over een wervingsexperiment en over de keuze van kanalen en digitale tools. Je selecteert nadien 1 experiment dat je verder uitwerkt door doelen en impact te bepalen.

De eindopdracht bestaat uit een presentatie.

Je krijgt in het postgraduaat les van lectoren van AP en van ervaringsdeskundigen van Give a Day. Deze organisatie verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools én de goesting om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet.

Bart Wolput

Bart Wolput is oprichter van Give a Day, PhD in Engineering, expert in Social Smart Cities en onderwijst in Burenhulp & Vrijwilligerswerk. Als Chief of Change zet hij binnen Give a Day de strategie uit, stuurt hij het team aan, ontwikkelt en organiseert campagnes, vormingen en zorgt hij voor de uitrol en ondersteuning in België. Jaarlijks traint Bart meer dan 2000 non-profits voor werving, waardering, groeistrategieën, digitale tools, de vrijwilligerswet & vrijwilligersbeleid. Bart is heel zijn leven gebeten en gedreven om de solidariteit te versterken en de wereld een betere plek te maken samen met het middenveld. 

Mieke Nieuwdorp is oprichter van Engage4 en docent 'cross-over' samenwerking bij UCLL. Ze deed meer dan 20 jaar ervaring op met opleiding en innovatie in de privésector en de universiteit. Met Engage4 biedt ze bedrijven en non-profit organisaties ervaringstrajecten, opleidingen en consultancy in ‘skills-based volunteering’. Deze vorm van employee volunteering laat medewerkers kennis en ervaring delen en versterkt alle partijen met een positieve impact op skills en motivatie. Mieke werkt vanuit de overtuiging dat ‘profit’ en ‘non-profit’ over en weer kunnen leren: kennisuitwisseling is tweerichtingsverkeer.

Lieve Walravens is lector bij de opleiding Orthopedagogie en gepassioneerd door het werken met groepen en teams. Ze nam reeds diverse engagementen op als vrijwilliger in het jeugdwerk en de zorgsector. Als directeur van een vormingsinstelling voor personen met een beperking coördineerde zij ook een zeer diverse vrijwilligersploeg. Lieve is ervan overtuigd dat vrijwilligers maar gemotiveerd kunnen worden en blijven als ze zich een waardevol deel voelen van een team en als een organisatie hun ‘goesting’ blijft prikkelen. Via diverse projecten in event management deed zij ook de nodige expertise op om het verhaal van een vrijwilligersorganisatie helder te vertellen en te laten leven.

Lies Pelsmakers is een denker en doener met meer dan twee decennia ervaring in de sociale sector. Ze verzorgde bijna 6 jaar de communicatie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en snapt het vrijwilligerswerk bij organisaties en lokale besturen. Als expert communicatie voor non- profitorganisaties kent ze de do's-and-don'ts van vrijwilligers werven en waarderen.

Haar interesse spitst zich de laatste jaren verder toe op participatief werken en grassroots. Onder het motto "Practice what you preach" vrijwilligt ze zelf trouwens ook nog steeds geregeld, meestal virtueel en bijna altijd projectmatig. Ze versterkt Give a Day met haar bibliotheek aan kennis en expertise van het middenveld. Momenteel is ze directeur bij Impuls VZW.

Charlotte Vroemans is projectmanager bij Give a Day en is steeds op zoek naar manieren om impact te maken door bedrijven en non-profitorganisaties te verbinden. Ze organiseert maatschappelijke teambuildings voor bedrijven en als experte corporate volunteering adviseert ze bedrijven rond thema’s als Employee Engagement en Corporate Social Responsibility. Charlotte zet zich in voor verschillende non-profitorganisaties: als bestuurder bij een ngo voor jongeren empowerment, als buddy bij een armoede-organisatie of als enthousiasteling om leuke fondsenwervende activiteiten te organiseren voor verschillende organisaties. Ze gelooft resoluut in de kracht van verbinding tussen projecten en initiatieven, maar bovenal in de kracht van verbinding tussen mensen.

Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt, kan je een postgraduaat volgen en hiervoor een getuigschrift behalen. Wie geen bachelor- of masterdiploma heeft, kan de opleiding als bij- of nascholing volgen. Deze kandidaten ontvangen een attest nadat ze de opleiding voltooid hebben.

Dit postgraduaat is in de eerste plaats gericht op professionals die actief bezig zijn met vrijwilligerswerking of met een vrijwilligersproject binnen een vereniging (VZW, mutualiteiten, burgerwerking, gemeente of NGO) en deze projecten verder wensen uit te bouwen.

We verwachten volgende basisattitudes bij aanvang en tijdens de opleiding:

 • Psychologische en digitale nieuwsgierigheid
 • Engagement om nieuwe kennis toe te passen
 • Beschikken over voldoende persoonlijke reflectievaardigheden
 • Impactgericht werken met duidelijke doelstellingen
Prijs

Deze opleiding loopt over 1 academiejaar en de kostprijs bedraagt € 1600. De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

Wil je meer weten over deze nieuwe opleiding? Neem deel aan een van onze digitale infosessies. Tijdens deze sessies krijg je eerst heel wat inhoudelijke informatie en kan je ook zelf vragen stellen. De sessies gaan door op onderstaande data.

Inschrijven hiervoor kan door te klikken op bovenstaande linken.

 

 

Academiejaar 2024-2025
 • 04/10/2024    Kennismaking en overzicht verloop opleiding
 • 25/10/2024    Missie en visie + HR- competentie en profiel
 • 15/11/2024    Wetgeving en procesplannen
 • 06/12/2024    Wervingskanalen + pirate funnel (Awareness & Acquisition)
 • 10/01/2025    Onthaal & waarderend behouden van vrijwilligers (Activatie & Retentie)
 • 31/01/2025    Samenwerking scholen & bedrijven (Referral)
 • 21/02/2025    Digitale tools van werving tot exit
 • 14/03/2025    Groeiteams en opzetten van experiment
 • 04/04/2025    Klare taal + wervingscommunicatie
 • 25/04/2025    Uitvoeren en evalueren
 • 16/05/2025    Motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte coaching
 • 20/06/2024    Eindopdracht: presentatie