Skip to main content

Orthopedagogie

De bacheloropleiding Orthopedagogie maakt van jou een praktijkgerichte orthopedagoog. Je gaat aan de slag met moeilijke opvoedingssituaties, ondersteunt personen met een verslaving, begeleidt mensen met een beperking om hun plek in de maatschappij te vinden, coacht spijbelende leerlingen, creëert een positief leefklimaat voor jongeren die strafbare feiten plegen … In onze vernieuwde opleiding zoek je naar oplossingen voor noden in onze samenleving en voor hulpvragen van cliënten.

Iets voor jou?

Zie je geen beperkingen, maar mogelijkheden? Denk jij niet in goed of slecht, maar in kansen? Ben je sociaal en zet je je graag in voor anderen die hulp kunnen gebruiken? Heb je interesse in thema’s zoals gelijkheid, asiel en migratie, inclusie, diversiteit, verslaving, criminaliteit …? Wil je het verschil maken voor kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

orthopedagogie.jpgWat leer je?

 • Je start met een theoretische basis van psychologie, sociologie en (ortho)pedagogiek. Ook complexe contexten en thema’s zoals psychische stoornissen, problematische (gezins)situaties, verslaving en rouw komen aan bod.
 • In je laatste jaar kies je een specialisatietraject: crisishulp en criminologisch werk, inclusieve zorg en ondersteuning, beyond borders of wonen en welbevinden. Je leert daarbij ook over management en innovatie. 
 • Je traint je praktische vaardigheden zoals creatieve expressie en sport op de campus. Daarnaast trek je ook naar voorzieningen en organisaties uit de buurt. Samen met medestudenten los je vraagstukken uit het werkveld op. Je hebt ook een ruime stageperiode in het tweede en derde jaar.
 • Coaching vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je krijgt eerst zelf coaching, daarna coach je andere studenten en tot slot ga je zelfstandig iemand met een hulpvraag coachen buiten de opleiding. 
 • Unieke focus op cultuur en diversiteit. In je toekomstige job kom je ongetwijfeld in aanraking met personen uit diverse achtergronden. Je leert hoe je cultuursensitief handelt. 
 • Ontdek je interesses via keuzevakken en stages. Je krijgt een brede vorming waarmee je op veel plekken terechtkan, maar gaandeweg kom je te weten bij welke doelgroep of in welk werkveld je hart ligt.

Wie word je?

Als afgestudeerde bachelor in de Orthopedagogie mag je jezelf een praktijkgerichte orthopedagoog noemen. Je vertrekt vanuit de kwaliteiten en krachten van zorgvragers en verbetert zo hun levenskwaliteit. Jouw drijfveer? Mensen maximaal laten deelnemen aan onze samenleving. Jij wordt deskundig in het dagelijks leven van cliënten en gebruikt de juiste orthopedagogische kaders. Zo ben je gewapend om aan het werk te gaan in de meest complexe en gespecialiseerde contexten. Bovendien heb je heel wat kennis en vaardigheden om door te groeien naar een coachende, coördinerende of leidinggevende functie. 

Vier trajecten

In het derde jaar besteed je heel wat tijd aan een zelfgekozen traject en stage binnen een bepaald thema. Onze keuzetrajecten zijn afgestemd op het werkveld. Ze zijn dus erg actueel en toekomstgericht. 

Ben je geboeid door crisishulp en criminologisch gedrag? Of kom je met een geweldig initiatief om het leefklimaat in woonzorgcentra te verbeteren? Wat je ook kiest, met onze nieuwe trajecten ben je voorbereid om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Kies zelf je stageplek

Kies zelf je stageplek uit meer dan 1000 organisaties. Een stagebegeleider helpt je graag bij je keuze en regelt altijd eerst een kennismakingsgesprek. Daarna kan je beslissen of het klikt. Stel ook gerust zelf een leuke stageplek voor die niet in de lijst staat. Alle ideeën zijn welkom. Als je momenteel aan het werk bent binnen de sector, is je huidige werkplek eventueel ook een optie. 

 

Ga voor een vlotte start in het eerste jaar hoger onderwijs dankzij een persoonlijke coach, een medestudent Orthopedagogie uit het tweede jaar. Die maakt je wegwijs in de opleiding en campus, staat voor je klaar als je het nodig hebt, loodst je door je eerste blokperiode ... Daarna is het aan jou. In het tweede jaar word je zelf een coach van een eerstejaarsstudent. Je krijgt dezelfde taken en kan je coachende vaardigheden bewijzen aan je opleiding. 

In het eerste semester van je programma zijn er ook proefexamens. Die geven je een goed beeld van waar je al staat. Bovendien heb je meteen al een groot deel van de leerstof voor een eerste keer verwerkt. Een win-win! 

Niet allen je examens, opdrachten of stages zijn van tel. Ook je persoonlijk engagement binnen of buiten de hogeschool levert je punten op. Ben je leider van een jeugdbeweging, help je mee op een infodag, ben je thuis mantelzorger, geef je sportlessen aan mensen met een beperking, bezoek je een tentoonstelling over orthopedagogie … je betrokkenheid wordt beloond.  Met plezier krijg je extra punten als waardering voor je maatschappelijke inzet.

Een soepele overgang naar het hoger onderwijs is belangrijk. Daarom kan je je werkdruk spreiden over het hele semester. In plaats van voor elk vak een examen af te leggen, maak je voor bepaalde vakken een opdracht. Het beste deel? Je dient deze opdrachten in voor de drukke examenperiode, zodat je je kunt concentreren op studeren. In je eerste jaar hoef je slechts vier examens in januari en vier in juni af te leggen, gespreid over drie weken. Dit betekent minder stress en meer tijd om uit te blinken in je studie.

In het derde jaar mag je een vak uit een andere opleiding of zelfs van een universiteit volgen. Dit opent de deuren naar nog meer kennis en geeft je een voorsprong als je beslist om verder te studeren. Je hebt de vrijheid om te kiezen uit verschillende vakken, waaronder die van de bacheloropleidingen Sociaal Werk, Onderwijs, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie of de masteropleiding Sociaal Werk.

Wil je na je studies snel aan de slag? Ideaal, want deze opleiding leidt tot een knelpuntberoep. Dat wil zeggen dat de vraag naar praktijkgerichte orthopedagogen groter is dan het aantal afgestudeerden. Met andere woorden, met dit diploma ben je 100% zeker van een job.

Bovendien heb je omwille van dit statuut de mogelijkheid om gratis te studeren als werkzoekende. De opleiding kan je volgen binnen het onderwijs kwalificerend traject met een VDAB-opleidingscontract (OKOT). Kijk op de website van de VDAB of jij hiervoor in aanmerking komt.
 

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de bacheloropleiding Orthopedagogie is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Programma

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.
 • Je gaat van start met een stevige basis theorie en de- bijhorende praktische vaardigheden. Je verdiept je onder andere in levenslooppsychologie, sociologie, orthopedagogiek en recht. Daarnaast ga je ook actief aan de slag met groeps- en teamwerk, creatieve en sportieve werkvormen en online hulpverlening (zorg, media en technologie).
 • Tijdens de inclusieweek maak je kennis met een aantal belangrijke doelgroepen en thema’s uit het brede orthopedagogisch werkveld aan de hand van workshops en getuigenissen. Dat geeft je een meteen een goed idee waar je interesses liggen.
 • Je werkt als startende professional aan je groeiportfolio via leerprocesbegeleiding en je doet aan community service learning door je in te zetten bij partnerorganisaties uit de buurt. Wie wil kan in het eerste jaar ook al een buitenlandervaring opdoen. 
 • Een paar weken voor je eerste examenperiode zijn er proefexamens. Dan heb je al een deel leerstof verwerkt en weet je waar je aan toe bent. Een aantal vakken hebben een opdracht of paper als evaluatievorm, en voltooi je dus voor de blok- en examenperiode.
 • Je duikt nu meer in de diepte met vakken als denkkaders in de orthopedagogie, diversiteit en orthopedagogisch werken. Je leert steeds meer over heel concrete problematieken zoals psychische -, emotionele – en gedragsproblemen, fysieke beperkingen, rouw en angst.
 • Het is nu ook jouw beurt om een eerstejaarsstudent uit de opleiding te begeleiden. Een goede oefening in coaching. 
 • Als je wil kan je een internationale ervaring opdoen in het tweede jaar, buiten de landsgrenzen of op de campus zelf. 
 • Voor je eerste lange stage kies je een boeiende plek uit een ruime databank of je brengt zelf een organisatie aan. Je krijgt hiervoor ook een EHBO-cursus. 
 • Je sluit het jaar af door je zes weken lang te verdiepen in een concrete case uit het werkveld. Je kan kiezen uit verschillende thema's: 
  • Kinderen of jongeren met gedrags- en emotionele problemen 
  • Hulpverlening aan jongvolwassenen 
  • Kracht en kwetsbaarheid bij ouderen 
  • Maatschappelijke kwetsbaarheid en verslaving 
  • Intrafamiliaal geweld en grensoverschrijdend gedrag 
  • Intercultureel werk en migratie 
  • Psychische kwetsbaarheid bij personen met een verstandelijke beperking 
 • Welke problematieken en doelgroepen je verder uitdiept, bepaal je nu zelf. Je hebt namelijk al heel wat ervaring en kennis opgedaan en weet waar je hart naar uitgaat. Er zijn vier thematische trajecten die het volledige werkveld omvatten. Jij volgt hierin één specialiserend opleidingsonderdeel en gaat een semester lang op stage. Je kan kiezen uit wonen en welbevinden, crisishulp en criminologisch werk, inclusieve ondersteuning en zorg of beyond borders.
 • Je kiest hiervoor zelf een stageplek uit onze databank. Ook tijdens je stage zijn je coachende vaardigheden nog steeds belangrijk. Jij krijgt de opdracht om een professional met een hulpvraag te begeleiden.
 • Het vak duurzame organisatie bereidt je voor op leidinggevende taken in je loopbaan.
 • Je krijgt ook de kans om over het muurtje te kijken en een opleidingsonderdeel op te nemen uit een andere opleiding, zoals het schakelprogramma naar een masteropleiding of uit een bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie.
 • In het vak intimiteit, seksualiteit en professionele nabijheid sta je stil bij hoe je deze thema's in de praktijk ervaart. Ook grensoverschrijdend gedrag komt aan bod.
 • In je afstudeerproject werk je met medestudenten een ambitieus probleem uit het werkveld uit. Elk team krijgt een echt vraagstuk van een van onze partnerorganisaties. Enkele voorbeelden van afgelopen projecten: ontwerp een auti-vriendelijke speelplaats, implementeer herstelgericht werken voor jongeren in een instelling voor bijzondere jeugdzorg, zet een kunstproject op voor kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen, onderzoek hoe je detentieschade kan verminderen voor een Vlaamse hulpgevangenis  …
Meteen aan de slag

Jij kan als praktijkgerichte orthopedagoog onmiddellijk aan de slag in het brede, orthopedagogische werkveld. De opleiding is zo breed dat je met uiteenlopende doelgroepen en in diverse omgevingen kan werken. Denk maar aan leefgroepwerker in centra in de bijzondere jeugdzorg of gemeenschapsinstellingen, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, bij organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra, in de zorg voor mensen met een beperking … Mogelijkheden genoeg!

Je kritische en constructieve houding en hun ortho(ped)agogische vaardigheden zijn goud waard in de sector. De vernieuwde opleiding zet sterk in op deze competenties, is actueel en toekomstgericht.

 • Een tweede bachelor: bacheloropleidingen zoals Sociaal Werk, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen sluiten goed aan bij orthopedagogie Kies je voor een van deze, dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen of verkorte programma’s.
 • Banaba: interesse in een bachelor-na-bachelor (banaba) specifiek over personen met autismespectrumstoornissen of ouderenzorg? Check dan zeker de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen of bachelor-na-bachelor Toegepaste Gerontologie eens.
 • Universiteit: de opleiding is ook een goede voorbereiding op een universitaire studie. Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen in Sociaal Werk, Psychologie, Pedagogie of Criminologie.
 • Keuzevak: in het derde jaar kan je een vak kiezen ter voorbereiding op het verder studeren. Je kiest uit vakken van de opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (bijvoorbeeld gedragsverandering) of de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen.

Zet je koffers alvast klaar, want doorheen de opleiding stippel je een eigen internationaal parcours uit.

Per jaar
 • In het eerste jaar kan je een vak gedeeltelijk in het buitenland volgen. Je verblijft dan met je klasgenoten en lector een week in Nederland.
 • In het tweede jaar is er de internationale week die je volgt samen met studenten uit verschillende Europese landen. Je kan ook een semester gaan studeren in Denemarken. Blijf je liever in België? Dan kan je tijdens het vak superdiverse wijk verkennen praktisch aan de slag gaan met de uitdagingen en krachten van een buurt.
 • In het derde jaar maakt elke derdejaarsstudent een internationale studiereis voor het afstudeerproject. Samen met je projectgroep kies je het land van bestemming en de organisaties die jullie hiervoor willen bezoeken.

Wil je in het derde jaar voor een langere tijd naar het buitenland? Dan kan je kiezen voor een semester studeren in Zwolle, Nederland of voor een internationale stage. Via het traject Beyond Borders bepaal je zelf je stagebestemming: van Zweden tot Zuid-Afrika, van Amerika tot Nepal: het kan allemaal!

Om je goed voor te bereiden op deze internationale stage kan je in het tweede jaar kiezen om de taal van je toekomstig gastland te leren en zo een externe credit taal te behalen. En voor wie de derdejaarsstage in een ontwikkelingsland wil doen, is er de module Go South die je voorbereidt op deze internationale ervaring.

Ook op de hogeschool zelf word je internationaal geprikkeld. Er vinden verschillende activiteiten met een buitenlands tintje plaats. Zo is er de internationale namiddag voor eerstejaarsstudenten waar derdejaarsstudenten getuigen over hun buitenlandse stages. Voor de internationale week ontvangen we een week lang internationale gastsprekers en studenten uit het buitenland. Ook in andere opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod.

Wil je wel internationale ervaring opdoen, maar wil je liever niet te ver weg van thuis zijn? Dan is het Community Engaged Learning Semester of het European Project Semester misschien wel iets voor jou. Of schrijf je in voor een internationale week aan een van onze internationale partnerhogescholen.

Gespreid traject

Is de overstap naar het hoger onderwijs net iets te groot? Overweeg dan een gespreid programma waarbij je het bachelordiploma Orthopedagogie behaalt in vier jaar in plaats van drie jaar. Je kan je daarvoor inschrijven als je voldoet aan een van deze voorwaarden

 • Als je vooropleiding niet goed aansluit bij deze opleiding. 
 • Als je je studie combineert met werk, een gezin of topsport. 
 • Als je specifieke leerproblemen hebt of psychisch kwetsbaar bent. 
 • Als voltijds studeren moeilijk te combineren is met je persoonlijke situatie. 

Overweeg je om je studie te spreiden? Neem dan contact op met onze trajectbegeleider van de opleiding.  

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Je hebt al een graduaatsdiploma Orthopedagogie (niveau 5) en wil dat aanvullen met een bachelordiploma? Dan bestaat er een verkort studietraject.

 • Het traject duurt twee jaar en je kan het combineren met een job. 
 • Eerst krijg je anderhalf jaar een vakkenpakket dat afgestemd is op jouw noden. Daarna loop je een semester lang stage.
 • Wetenschappelijke onderbouwing, orthopedagogische verdieping en competenties op organisatieniveau vormen de basis van dit studietraject.
 • Je bent maximaal twee en een halve dag op de campus per week.
 • Je kan onder bepaalde voorwaarden stage lopen op je eigen werkplek als die inhoudelijk aansluit.
 • Je hebt recht op een studietoelage en educatief verlof. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten. 

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma en wil je een bijkomend bachelordiploma Orthopedagogie behalen? Dan kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken die overeenkomen met je eerder verworven competenties.

Voor studenten met een specifieke sociaal-agogische bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie, Ergotherapie Sociaal Werk of de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs is er een verkort programma op maat. Je moet dan minder studiepunten behalen en studeert sneller af.

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Courses Exchange Students 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

FAQ over deze opleiding

 • Hoe worden de lessen en examens georganiseerd?

  Je volgt les in een semestersysteem met hoorcolleges (theorievakken) en practica. De practica worden getoetst tijdens de lesweken. Voor deze vakken maak je een portfolio, reflectieverslag, paper of geef je een (groeps)presentatie. Enkel de theorievakken worden geëvalueerd tijdens de drie examenweken. Hier kan het gaan om een mondeling examen, een meerkeuze-examen, een openboekexamen … Via proefexamens, feedback en oefeningen word je voorbereid op de examens. 

  Je wordt dus op meerdere manieren geëvalueerd en opdrachten worden afgewerkt voor aanvang van de examenperiode. Hierdoor heb je maar een beperkt aantal examens af te leggen. Werken met een semestersysteem heeft trouwens het voordeel dat je meer tijd en ruimte hebt om leerstof te verwerken en je opdrachten/examens voor te bereiden. Je hebt examens in januari en juni (en eventueel herexamens in augustus). 

 • Kan ik stage lopen op mijn huidige werkplek?

  Dat kan onder bepaalde voorwaarden. We bekijken graag samen of je een specifieke goedkeuring krijgt.

 • Wat zijn jullie troeven?

  Dit zijn de voornaamste troeven van de bachelor Orthopedagogie bij AP Hogeschool.

  • Brede waaier aan keuzevakken en zelfgekozen stage, zo geef je zelf vorm aan je studie.
  • Krijg de tijd en ruimte om leerstof te verwerken op eigen tempo dankzij het semestersysteem, proefexamens, gespreide examenweken, meerdere evaluatievormen ...
  • Reken op een persoonlijke aanpak: les in kleine groepen, uitgebreide begeleiding en ondersteuning zowel op studievlak als op sociaal vlak. 
  • Je kan ook groeien op vlak van coachen, managen, leidinggeven ...
  • Je hebt brede tewerkstellingskansen en bent helemaal klaar voor de huidige en toekomstige noden en verwachtingen van het werkveld.