Opleiding Orthopedagogie | AP Hogeschool Skip to main content

Orthopedagogie

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

Vier trajecten

In de opleiding Orthopedagogie krijg je een ruime theoretische bagage en de nodige vaardigheden aangereikt om uiteenlopende doelgroepen te begeleiden in verschillende situaties. In het derde jaar van deze bacheloropleiding kan je kiezen uit vier trajecten om jezelf te specialiseren. 

  Troeven

  Keuzemogelijkheden te over

  We vinden het heel belangrijk om in te spelen op jouw interesses. Daarom krijg je doorheen de opleiding heel wat keuzemogelijkheden. Zo kan je enerzijds kennismaken en proeven van wat het uitgebreide orthopedagogische werkveld allemaal te bieden heeft. Anderzijds krijg je de kans om jezelf te verdiepen in een doelgroep die of thema dat jij belangrijk vindt.

  Denken én doen

  Al in het eerste jaar kom je in contact met hulpvragers. Je doet 32 uur vrijwilligerswerk in één of meerdere organisatie naar keuze. Je leest bijvoorbeeld voor in een school of begeleidt minder mobiele senioren tijdens een uitstap, enzovoort. Je kiest een organisatie via ons digitaal vrijwilligersplatform of doet zelf een voorstel. Ook in het tweede en derde jaar kies je jouw stageplek volgens je interesse. Je maakt daarvoor gebruik van een online platform met wel 600 verschillende organisaties uit het volledige orthopedagogisch werkveld. Je kan ook zelf een nieuwe stageplaats aanreiken.

  Ervaren studenten staan voor je klaar

  Weet je niet hoe je aan een bepaald vak moet beginnen? Raak je ontmoedigd door die moeilijke woorden in de cursus? Lukt het niet om je studie te combineren met je vrienden, lief, werk, sport, …? Lukt schrijven niet goed en wil je daar iets aan doen? Wil je eens van een student horen hoe hij een opdracht aanpakt of zich op examens voorbereidt? Met deze en nog veel andere vragen kan je terecht bij collega-studenten orthopedagogie met meer ervaring via het tutoraatproject. Deze studenten (tutoren) ondersteunen graag andere studenten. Jullie vormen samen een ploeg (het tutoraat) waarin jullie elk jullie krachten kunnen inzetten.

  Daarnaast is er nog een waaier aan andere initiatieven om je te ondersteunen bij het studeren: taalbegeleiding, studiebegeleiding, psychosociale begeleiding, individuele aanpassingen, studiekeuzebegeleiding,…

  Bij ons ben je een gezicht, geen nummer

  Bij AP kiezen we voor een persoonlijke aanpak en zijn lectoren gemakkelijk aanspreekbaar. Inspraak en participatie van studenten zijn voor ons geen loze begrippen. Via verschillende overlegorganen kan je mee vormgeven aan de opleiding en adviseer je bij bepaalde beslissingen of bij de opmaak van je examenrooster, bijvoorbeeld.

  Programma

  Eerste jaar

  Je gaat van start met een stevige basis met veel theorie en de praktische vaardigheden die hieraan verbonden zijn. Psychologie, gezondheid, pedagogie, sociaal-agogische vaardigheden en creatieve vaardigheden zijn hier maar enkele voorbeelden van. Daarnaast ga je ook aan de slag met je eigen leerproces en zet je je eerste stappen in de praktijk door vrijwilligerswerk te doen.

  Tweede jaar

  Vervolgens kies je voor het werken met kinderen, jongeren en hun gezin (traject orthopedagogie) of het werken met volwassenen, ouderen en hun netwerk  (traject ortho-agogie volwassenen) en ga je binnen dit domein tien weken op stage. Belangrijke vakken dit jaar zijn: Ortho(ped)agogisch werken, leerprocesbegeleiding, psychopathologie, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, orthopedagogische praktijk in een internationale context, …

  Derde jaar

  In het laatste jaar kies je één optie uit vier mogelijkheden. Jij beslist zelf of je verder specialiseert in de doelgroep uit het tweede jaar, of net je kennis verbreedt met een nieuwe doelgroep. Je loopt een lange en intensieve stage die gekoppeld is aan je keuze-optie:

  • Optie Community Care: je helpt bepaalde doelgroepen in de samenleving hun leven inrichten en ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers. Je leert hoe jij de cliënt én zijn netwerk kan stimuleren in hun maatschappelijke betrokkenheid.
  • Optie intercultureel werk: je zoomt in op de culturele diversiteit van de samenleving en welke invloed dat heeft op de begeleiding van zorgvragers.
  • Optie onderwijsondersteuning: je verdiept je in de begeleiding van kinderen en jongeren op school. Je leert communiceren met een lerarenteam, met ouders en met leerlingen en hoe je hier doelgericht ondersteuning biedt.
  • Optie ouderen in de samenleving: je beseft dat mensen zich blijven ontplooien in elke levensfase. Je wilt ouderen hiermee helpen en samen ontdekken wat voor hen zin geeft in het leven.

  Daarnaast ga je in je afstudeerproject aan de slag met een concrete vraag uit het werkveld en krijg je ook nog enkele algemene vakken. Voor Management in de social profit ontwikkel je een bredere kijk op hoe organisaties functioneren.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Met het diploma bachelor in de orthopedagogie kan je onmiddellijk aan de slag op uiteenlopende plekken in de sociale sector. Je bent gewapend om je rol op te nemen in erg gespecialiseerde contexten. Denk maar aan leefgroepwerker in centra in de bijzondere jeugdzorg, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, bij organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra, in de zorg voor mensen met een beperking. Ook in het onderwijs worden steeds meer bachelors Orthopedagogie aangeworven.

  Onze afgestudeerden worden door het werkveld sterk gewaardeerd voor hun kritische en constructieve houding en hun ortho(ped)agogische vaardigheden. Dat hebben ze onder meer te danken aan de brede theoretische basis die ze hebben verworven in de opleiding. Ze staan bekend als professionals die over verschillende disciplines heen in en met een team kunnen werken.

  Verder studeren

  De opleiding Orthopedagogie is ook een goede voorbereiding op een universitaire opleiding. Via een schakelprogramma behaalden onze alumni in het verleden een masterdiploma in Sociaal Werk, Psychologische of Pedagogische Wetenschappen, Criminologie, … Ook andere bacheloropleidingen als Sociaal Werk, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen sluiten goed aan bij onze opleiding. Je komt dan meestal in aanmerking voor vrijstellingen of verkorte programma’s.

  Internationaal

  Orthopedagogie goes international

  Voel je het internationale kriebelen? Zet je koffers alvast klaar, want doorheen de opleiding stippel jij een eigen internationaal parcours uit. 

  In het eerste jaar kan je het opleidingsonderdeel (Ortho)(ped)agogische praktijk en Leerprocesbegeleiding gedeeltelijk in het buitenland volgen. Je verblijft dan met je klasgenoten en lector een week in Nederland.

  In het tweede jaar kan je kiezen om voor het opleidingsonderdeel Ortho(ped)agogische praktijk in een internationale context een week naar de AVANS Hogeschool in Breda te trekken, samen met studenten uit verschillende Europese landen.

  En in het derde jaar behoort een semester stagelopen in het buitenland tot de mogelijkheden. Van Zweden tot Zuid-Afrika, van Amerika tot Nepal, je bepaalt zelf je bestemming.

  Daarnaast maakt elke derdejaarsstudent een internationale studiereis voor zijn laatstejaarsproject. Samen met je projectgroep kies je het land van bestemming en de organisaties die jullie willen bezoeken. 

  Ook binnen de keuze-opleidingsonderdelen zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld naar de Finse LAMK University.

  Internationalisering @ home 

  Ook op de hogeschool zelf word je internationaal geprikkeld. Doorheen de opleiding vinden er verschillende activiteiten met een buitenlands tintje plaats. Zo is er de internationale namiddag voor eerstejaarsstudenten waar derdejaarsstudenten getuigen over hun buitenlandse stages. Voor het opleidingsonderdeel (Ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context ontvangen we een week lang internationale gastsprekers en studenten uit het buitenland. Ook in andere opleidingsonderdelen komen er internationale thema's terug.

  Flexibel studeren

  Gespreid traject

  Is de overstap naar het hoger onderwijs net iets te groot? Schrijf je dan in voor een programma waarbij je het bachelordiploma Orthopedagogie behaalt in vier jaar in plaats van de reguliere drie jaar.

  Bekijk het programma voor deeltijds 4 jaar.  

  Vervolgtrajecten

  Voor graduaten

  Je hebt al een graduaatsdiploma Orthopedagogie (niveau 5) en wil dat aanvullen met een bachelordiploma? We bieden een verkort studietraject aan dat je eventueel kan combineren met een job. 

  Wetenschappelijke onderbouwing en management vormen de basis van dit studietraject. Daarnaast krijg je heel wat theoretische bagage mee. De troeven van de vervolgtrajecten zijn:

  • Twee jaar durende opleiding
  • Aangepast leertraject van 60 of 90 studiepunten (afhankelijk de vooropleiding) en mogelijkheid om het traject op maat te maken met trajectbegeleiders

  Er bestaan twee opleidingsprogramma's voor graduaatsstudenten Orthopedagogie (niveau 5):

  • Opleidingsprogramma 1: 60 studiepunten
   Voor studenten met een graduaatsdiploma Orthopedagogie die de oude CVO-opleiding hebben doorlopen en starten in een nieuw vervolgtraject
   Bekijk het vervolgtraject (60 SP)
  • Opleidingsprogramma 2: 90 studiepunten (4 semesters)
   Voor studenten met een diploma Orthopedagogie niveau 5 (jaar 1: 46 studiepunten, jaar 2: 44 studiepunten)
   Bekijk het vervolgtraject (90 SP)

  Goed om weten: als student van het vervolgtraject kom je in aanmerking voor een studietoelage. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten. De opleiding en alle verkorte programma’s hebben een erkenning voor educatief verlof.

  Verkorte trajecten

  Voor bachelors en masters

  Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en wil een bijkomend bachelordiploma in de Orthopedagogie behalen? Dan bieden we jou een verkort programma aan. Je moet dan minder studiepunten afleggen en studeert sneller af. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, volgt je een traject van 60, 61 of 90 studiepunten in plaats van 180 studiepunten.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou