Skip to main content

Human Resources Management

Type

Professionele Bachelor

Duur

3 Jaar

  • Dagtraject

Match jij binnenkort werkgevers met veelbelovende werknemers? Word jij de drijvende kracht in organisaties en bedrijven achter een duurzamer en menselijker personeelsbeleid? Zet jij succesvolle initiatieven op rond solliciteren, opleiden en coachen van werknemers, diversiteit in de organisatie of salarisberekeningen? Het werkveld heeft dringend nood aan hogeropgeleide HR-professionals. Daarom start in september 2023 bij AP een nieuwe bacheloropleiding* die diepgaand focust op alle domeinen van Human Resources Management.

*Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse overheid

Iets voor jou

De bacheloropleiding Human Resources Management (HRM) vertrekt vanuit jouw interesse in anderen. Jij wil weten hoe mensen groeien en ontwikkelen en hebt zin om daar een rol in te spelen. Jij  bent kritisch en weet van aanpakken. Want in welke HR-functie je ook terecht komt (spoiler alert: het zijn er heel wat): jij staat mee aan het roer van een gezond personeelsbeleid van een bedrijf of organisatie. Je sociale drive maakt dat je de belangen van werknemers niet uit het oog verliest. Terwijl jouw strategische blik gefocust blijft op de doelstellingen  die het bedrijf of de organisatie wil halen. Je streeft naar de balans tussen mensen en cijfers. Of je je toekomst nu ziet bij een multinational, milieubeschermingsorganisatie, de overheid, een sterke KMO, ziekenhuis of helemaal ergens anders. Wij leiden je op om letterlijk overal aan de slag te gaan. 

Wat leer je? 

  • Je duikt meteen in de zeer diverse subdomeinen van HRM: werving & selectie, personeelsplanning, loon ( compensation & benefits), welzijn (zoals uitval en burn-out), performance (evaluaties en beloning), opleidingen en training voor personeel, coaching …
  • In de loop van stages en projecten kies je of je je blik breed houdt of specialiseert in een domein. We coachen jou om de voor jou juiste keuzes te maken.
  • HRM draait om mensen. Je helpt het menselijk aspect van een organisatie bewaren. Het welzijn van werknemers is mee jouw verantwoordelijkheid. Vakken als psychologie, veranderkunde, preventie en welzijn , diversiteit en inclusie verdiepen je in menswetenschappen.
  • Een sterk HRM-beleid helpt ook doelstellingen en resultaten behalen. Ontwikkel een strategische blik op bedrijfsprocessen en management met vakken als economie en financieel management. Je bouwt een diepgaande sociaal-juridische kennis op.
  • Skillstraining vanaf dag een. Jij leidt straks niet enkel selectiegesprekken in goede banen maar bemiddelt bij conflicten, voert ontslaggesprekken, groepstrainingen, coacht werknemers, … Verder duik je in talen, communicatie, software en zelfs Aritificiële intelligentie.

Wie word je? 

De grootste troef van deze opleiding zit in je tewerkstelling: overal waar mensen werken, is er nood aan HR-professionals. Dat betekent niet enkel dat jij quasi gegarandeerd bent van een job. Je hebt de breedste keuze op de arbeidsmarkt, die geen andere opleiding biedt. ‘Voor ieders wat wils’ is een realiteit in dit vakgebied.

Als HR Business Partner - of na enkele jaren ervaring als HR Manager - combineer je het beste van twee werelden. Je hebt enerzijds heel wat psychologisch inzicht en sociale vaardigheden opgebouwd. Anderzijds beschik jij over een diepgaande juridische en (bedrijfs)economische kennis en managementvaardigheden. Je bent voor organisaties de schakel tussen sociale en economische belangen. Waar jouw toekomst ligt, bepaal je zelf. Heb je affiniteit met psychologie enhet doorgronden van mensen, dan kan je aan de slag als recruiter. Heb je het meer voor administratie, recht en cijfers? Dan is payroll-advisor iets voor jou. Is mensen helpen wat jou stuurt? Dan kan je aan de slag als loopbaanbegeleider of als consulent bij een vakbond. Als je kiest voor een kleinere organisatie is de kans groot dat jij verschillende HR-taken combineert in een functie. Ga je voor grotere schaal, dan kan je je vaak toespitsen op een domein.

Troeven

De breedste jobkeuze

Overal waar mensen werken, zijn er HR-professionals nodig. Wij leiden je dus letterlijk op voor het breedste werkveld dat er bestaat. In het programma duik je in alle domeinen van HR: van personeelsadministratie over reorganisaties en analyse van HR-data tot loopbaancoaching. Onze opleiding biedt je de nodige ruimte om in stages en projecten je blik breed te houden of net te specialiseren in wat jou het meeste ligt. Dat doe je niet alleen. Wij helpen je je unieke HR-profiel vormgeven via een individueel coachingtraject.

Bouw op ons sterk netwerk

We beschikken bij AP over heel wat HR-expertise en een breed netwerk aan werkveldrelaties waar jij van kan profiteren. We bouwden dat al op voor de opleiding Personeelswerk (Sociaal Werk) en het graduaat HR-Support. De nieuwe bachelor HRM is dan ook het resultaat van een sterke samenwerking met een breed net van partnerorganisaties en -bedrijven die een actief HRM-beleid voeren. En al van bij de start brengen we jou in contact met dat werkveld. Zo ontdek je of HR iets voor jou is. In je stages doe je relevante werkervaring op én bouw je aan een netwerk dat jou een vliegende start zal geven eenmaal op de arbeidsmarkt.

Persoonlijke coaching

Bij AP geloven we sterk in een persoonsgerichte aanpak. Ook in de bachelor HRM vertaalt zich dat in individuele coaching vanaf het eerste jaar. Net omdat het HR-domein zo veel keuzemogelijkheid biedt in specialisaties, werkgevers, sectoren, … vinden we het belangrijk om jou hier actief in te ondersteunen. Denk aan intensieve stagebegeleiding, loopbaancoaching van onze experts en aan het einde van de rit concreet advies over jouw volgende stappen in het werkveld of hoger onderwijs.

Job van de toekomst

HRM is een belangrijk, actueel domein. We zien de relevantie in sterk stijgende mate toenemen, want mensen zijn essentieel in elke organisatie. Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen waarin jij als HR-professional een belangrijke rol zal spelen: aantrekken en vasthouden van talent, werknemers motiveren, werkbaar werk creëren met een gezonde work-life balance, burn-out tegengaan, diversiteit op de werkvloer, jobs verdwijnen en nieuwe jobs ontstaan, werknemers bijscholen, … Jij formuleert straks mee de antwoorden op complexe sociaal-economische vraagstukken

Programma

Bekijk hier het modeltraject* van de bachelor Human Resources Management.

Eerste jaar

De vakken gericht op HRM volgen de cyclus van werknemers in een organisatie: instroom/aanwerving, doorstroom (naar andere jobs), ontwikkeling en uitstroom uit een organisatie. Je start met werving en selectie, onthaal en introductie van nieuwe werknemers. De theorie pas je altijd toe in opdrachten, zoals een vacaturetekst schrijven en gesprekstechnieken voor een selectie-interview. Samen met VDAB laten we proefsollicitanten bij jou op gesprek komen. 

Daarnaast duik je in sociale wetgeving. Een belangrijke component in de opleiding, dat je in je toekomstige rol de nodige houvast biedt om adviezen uit te schrijven en beleid mee vorm te geven. Je bouwt ook een stevige basis toegepaste psychologie op. In HRM & technologieën leer je werken met relevante tools, software en krijg je inzicht in artificiele intelligentie die een steeds grotere rol gaat spelen in HRM.

We laten je al kennismaken met het werkveld. Je ontmoet organisaties en bedrijven tijdens een stagebeurs die je de verschillende aspecten van HRM vanuit de praktijk toelichten. Je legt al contacten en doet veel inspiratie op voor jouw verdere pad. We nodigen relevante gastsprekers uit op de campus.

Tweede jaar

Je volgt verder de cyclus van de werknemer in HRM 2 en 3: loonberekening, compensation en benefits, learning en development, preventie en welzijn, evaluatie, en uiteindelijk ook uit dienst treden, komen aan bod in theorie en praktijk. Je specialiseert je in sociaal-juridische kennis die relevant is voor je job als HR-professional.

We trainen ook verder je meertalige communicatieskills. Verwacht je niet aan eindeloze grammatica- en vocabulairelijstjes. Aan de hand van concrete en praktijkgerichte oefeningen maken wij jou sterk in professionele communicatie. Ook inclusieve communicatie en vakbondsrelaties komen aan bod.

Derde jaar

Je hebt al een stevige HRM-basis opgebouwd. We focussen nu op je managementvaardigheden en het aansturen van anderen. Je ontwikkelt people management skills. Je projecten vinden niet (enkel) plaats op de campus, maar je doet aan co-creatie: je voert opdrachten uit in het werkveld voor bedrijven of organisaties en gaat aan de slag met echte cases. Zo krijg je voor 'Loopbaan- en trajectbegeleiding' een cliënt toegewezen die je vakkundig door het proces van loopbaanbegeleiding leidt en toekomstgericht advies formuleert.

Je doet gespecialiseerde kennis op rond organisatieontwikkeling, preventie en welzijn en financieel management.

Je studeert af op basis van je persoonlijk portfolio waaraan je je volledige opleiding hebt gewerkt. Een coach uit de opleiding duikt hier met jou in en samen ontwikkel je een zeer concreet actieplan in lijn met jouw interesses en profiel.

*onder voorbehoud van wijzigingen

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Werknemers verbinden met een organisatie of bedrijf, versterken, omscholen, uitval en burnout tegen gaan, talent aantrekken, … Organisaties en bedrijven hebben steeds meer nood aan opgeleide HR-professionals. In de opleiding leer je nadenken over belangrijke uitdagingen van de toekomst. Zo bestudeer je bijvoorbeeld welke impact artificiële intelligentie zal hebben op de arbeidsmarkt en tewerkstelling. Maar ook heel concreet hoe je medewerkers die daar nood aan hebben zich kunnen herscholen, denk maar aan de trajectbegeleiding. Je hebt de nodige inzichten om organisaties te analyseren en te adviseren over de steeds wisselende arbeidsmarkt. Zo is HR-professional momenteel trouwens een knelpuntberoep, dus je bent zeker van mooie kansen op de arbeidsmarkt.

Je kan aan de slag in de privé-, non-profit of publieke sector. Je diploma leidt tot de functie van strategische HR Business Partner. Of je kiest ervoor om in meer gespecialiseerde functies terecht te komen als recruiter (selectieverantwoordelijke), loopbaan- en/of trajectbegeleider (jobcoach), salarisspecialist, trainer, vormingsverantwoordelijke, organisatieadviseur of beleidsondersteuner. Je kan ook aan de slag bij een loonsecretariaat, preventiedienst of syndicale organisatie of als arbeidsmarktconsulent of -bemiddelaar bij VDAB. Als je enkele jaren ervaring opbouwt, kan je doorgroeien naar een brede leidinggevende functie zoals vb. HR Manager.

Verder studeren

Wil je je kennis nog verder uitbreiden? Dan kan je deze bacheloropleiding aanvullen met een tweede diploma. Er zijn heel wat mogelijkheden: Financieel Management, Toegepaste Psychologie of Sociaal Werk via een verkort traject. Een schakelprogramma naar de masteropleiding Bedrijfskunde, Sociologie of Sociaal Werk wordt ook mogelijk gemaakt.

Deze opleidingen kunnen ook interessant voor je zijn