Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegepaste Psychologie

Je leert in de opleiding Toegepaste Psychologie menselijk gedrag begrijpen en kinderen, jongeren, volwassenen en groepen begeleiden. We focussen hierbij op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in drie boeiende werkvelden: de klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie en school- en pedagogische psychologie. Ga je voor een brede kennis van de verschillende domeinen of een specialisatie? Dat kies je zelf. Hoe dan ook heb je heel wat boeiende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij AP kan je de opleiding zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs volgen.

Iets voor jou?

Je bent gefascineerd door mensen, hun gedrag en wil in je toekomstige loopbaan graag het verschil maken voor personen of organisatie met een (hulp)vraag. Jij wil begrijpen hoe wij denken, leren, voelen, werken, … Het vooruitzicht om kinderen, jongeren, volwassenen, senioren of groepen te coachen of trainen maakt je enthousiast. Je staat te trappelen om als psychologisch consulent je steentje bij te dragen in een divers team van specialisten.

Wil je de opleiding combineren met je job of gezinsleven? Dan kan je het programma ook in avondonderwijs volgen.

20151116 Bachelor Orthopedagogie_Campus Spoor Noord (2).jpg

Wat leer je?

Vernieuwd programma in dag- of avondonderwijs.

 • Als psychologisch consulent in opleiding verdiep je je in drie werkvelden: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie.
 • Een brede, diepgaande vorming met de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Zo kan je straks in alle drie de domeinen aan de slag en bouw je ervaring op met verschillende doelgroepen. Specialisatie of niet? Dat kies jij! Voor de stages in het tweede en het derde jaar bepaal je zelf of je voor één werkveld gaat of afwisselt. Ook voor projectwerk en praktijkopdrachten kies je je doelgroep of discipline.
 • Je krijgt ook de kans om jezelf te verdiepen in bepaalde onderwerpen door middel van keuzevakken. Zo geef je de opleiding gedeeltelijk zelf vorm aan de hand van jouw interesses.
 • Klemtoon op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering in het kader van begeleiding en preventie. Je leert de instrumenten, onderzoeksmethoden en vaardigheden om cliënten met uiteenlopende hulpvragen te begeleiden.
 • Een enthousiast lectorenteam met massa’s praktijkervaring staat voor je klaar. Je komt terecht op een warme en open campus, waar je zelf kan rekenen op de nodige coaching en ondersteuning.

Wie word je?

Je studeert af als psychologisch consulent: een expert in het menselijk gedrag en denken. Je kan professionele gesprekken voeren met cliënten, onderzoeken en psychodiagnostische tests uitvoeren en op basis van resultaten advies geven. Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, coacht hen binnen verschillende domeinen of werkt psychosociale trainingen uit. Je werkt hierbij preventief of begeleidend. De generalistische aanpak van AP biedt je mooie kansen op de arbeidsmarkt. Elk jaar zien we afgestudeerden vlot aan de slag gaan in elk van de drie psychologische werkvelden: klinische psychologie, school- en pedagogische psychologie of arbeids- en organisatiepsychologie. 

Brede opleiding, mooie kansen

In het programma van AP hoef je je niet vast te pinnen op één werkveld of afstudeertraject. Dat heeft heel wat voordelen. Niet alleen vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je krijgt ruim de mogelijkheid om de werkvelden te leren kennen, en gaandeweg te ontdekken waar je interesses en sterktes liggen. Zo maak je een doordachte keuze over je toekomst. Je beslist zelf of je je focus breed houdt, of net specialiseert aan de hand van stages, keuzevakken en projectwerk. We bieden je de kans om je maximaal te ontwikkelen en je eigen voorkeuren uit te diepen. Wie er echt niet genoeg van krijgt, helpen we achteraf op weg naar aanvullende programma’s binnen of buiten onze hogeschool.

Naast een diepgaande theoretische vorming kom je vanaf het eerste jaar ook meteen in aanraking met de praktijk van klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie en school- en pedagogische psychologie. Je doet rollenspelen, en buigt je over casussen uit het werkveld. In het tweede en derde jaar loop je langdurig stage en voer je opdrachten uit met echte cliënten. De inzichten en technieken kan je één voor één toepassen in die praktische uitdagingen en in je latere job. Bovendien staan je lectoren zelf met beide voeten in de praktijk. Ze bereiden je tot in de puntjes voor op een geslaagde loopbaan.

In het programma gaat er veel aandacht naar participatie tijdens de hoorcolleges en de practica. We creëren een interactieve en gemoedelijke dynamiek op de campus, niet enkel tussen studenten onderling maar ook met de lesgevers. Je wisselt op een laagdrempelige manier tips en feedback uit en leert van je collega-studenten via groepswerken of in één van de ontmoetingsruimten. Ook studenten uit andere opleidingen die aansluiten bij het domein van de psychologie tref je op campus Spoor Noord aan.

In het avondtraject kom je bovendien in een diverse groep van collega-studenten terecht, met uiteenlopende beroepservaringen. Dat zorgt voor een boeiende, interactieve dynamiek. Het avondtraject is ideaal als je je professioneel wil heroriënteren, maar ook als je je persoonlijk wil verrijken en verder ontplooien.

Je lessen vinden plaats op campus Spoor Noord – Noorderplaats. Het gebouw vlakbij het hippe Eilandje is vlot bereikbaar via de nieuwe aansluitingen met het openbaar vervoer en te voet, met de fiets of de auto. Je hebt er alle nodige faciliteiten om je studentenleven in te richten: een gezellig restaurant, bibliotheek, rustige studeerplekken, groepswerkruimtes, studiebegeleiding ... Bovendien deel je de campus met collega-studenten uit andere zorg- en welzijnsopleidingen en de lerarenopleidingen. Je komt dus op een bruisende en diverse plek terecht. Zo leer je niet alleen met, maar ook van elkaar.

Ga alvast op virtuele ontdekking in campus Spoor Noord!

De opleiding wordt in dag- en avondonderwijs aangeboden. Je kiest dus zelf of je de lessen overdag volgt, of in de avond. Dat laatste is ideaal voor wie de opleiding wil combineren met een job en/of een gezin. De stages in avondonderwijs kunnen ook volgens je eigen planning ingedeeld worden.

Toegepaste Psychologie bij AP is een sociale opleiding, ook voor jou als student. We hechten veel belang aan een warm en open klimaat op de campus waar iedereen zijn groeipotentieel kan benutten. Indien je dat wenst, kan je beroep doen op de nodige coaching en ondersteuning. Zo organiseren we onder meer een opfriscursus wiskunde en een opfriscursus taal. 

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je krijgt een theoretische basis met boeiende vakken als Algemene Psychologie, Gedragsverandering en Positieve Psychologie. De materie wordt snel tastbaar omdat we steeds de link leggen met de drie belangrijkste werkvelden in psychologie: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. 

Daarnaast werk je al meteen aan je vaardigheden als psychologisch consulent. Je traint communicatietechnieken met cliënten in rollenspelen, maakt kennis met coaching en gespreksmodellen, ... Psychodiagnostisch werken bevat zowel theorie als praktijk. Zo ga je aan de slag met psychodiagnostische testing en reële casussen. Goed om weten: we plannen de praktische training altijd in kleinere groepen. Zo kunnen we je niet alleen beter opvolgen, maar leer je ook je medestudenten vanaf semester 1 goed kennen.

In Mens en gezondheid/werk/leren duik je dieper in de drie psychologische werkvelden. We voorzien per discipline relevante praktijkopdrachten. Je stelt al een psycho-educatieprogramma, sollicitatietraining of adviesverslag op.

Het vak Statistiek schrikt veel starters af, maar dat is nergens voor nodig. Je oefent de theorie steeds in in werkcolleges en er bestaat een opfriscursus Wiskunde voor wie daar nood aan heeft. We voorzien hier ook een proefexamen van. 

In de leerlijn Professioneel Handelen ontdek je de basishouding van een psychologisch consultent, of: hoe je je als professional gedraagt. Je duikt in deontologie, leert presenteren en professioneel samenwerken. 

De examens bestaan uit een mix van schriftelijke en mondelinge examens en praktijkopdrachten. Je wordt hier goed op voorbereid, onder andere door proefexamens. 

In het tweede jaar werken we nauw samen met het werkveld. We focussen ons op psychodiagnostiek, begeleidings- en preventieplannen. Voor Psychodiagnostiek werk je niet meer met rollenspellen en casussen, maar test je een echte cliënt. Ook voor Coaching en Counseling oefen jij levensechte gespreks-, begeleidingsmethodes en interventies. De topics waarin jij ondersteuning leert bieden, zijn erg divers. Denk maar aan burn-out- en loopbaancoaching, angststoornissen, communicatievaardigheden, opvoedingsproblematieken, …

In Professioneel handelen doe je ervaring op met diversiteitsdenken, cultuursensitief werken, ethiek, ... Nu ben je helemaal klaar voor een intensieve stage van 9 weken op de werkvloer. Je kan aangeven in welk werkveld en/of met welke doelgroep jij wil werken. Of je doet zelf een voorstel voor een werkplek. 

Er is ook ruimte om eigen interesses uit te diepen in een keuzevak. Verbreed je kennis rond seksualiteit en relaties, neuropsychologie of suïcidepreventie - een unieke samenwerking met het centrum ter preventie van zelfdoding.  

In je laatste jaar ligt de focus op het integreren van je kennis en vaardigheden van de volledige psychodiagnostische cyclus: intake, en via psychodiagnostische testing en observaties een begeleidingstraject opstellen en uitvoeren. Dat doe je niet enkel in je afstudeerstage van 13 weken. Ook voor Projectwerk ben je in staat om nu quasi zelfstandig een echte cliënt met een hulpvraag te begeleiden. 

Voor de opleidingsonderdelen Praktijkonderzoek, Psycho-eduatie en training en je bachelorproef duik je in reële problemen of vraagstukken uit het werkveld. Misschien ontwikkel je een programma rond stress- en faalangstraining voor kinderen voor Huis van het Kind? Of onderzoek je de impact van kortdurige psychosociale begeleiding voor mensen zonder papieren voor Dokter van de Wereld? Ontwikkel je een training waarmee leidinggevende signalen van burn-out of depressie leren herkennen? Of verbeter jij het leefklimaat van een psychiatrische afdeling voor patiënten met autismespectrumstoornissen? 

Voor het vak Professioneel Handelen gaan we ten slotte concreet met jou in gesprek over je profiel als psychologische consulent en waar je toekomst ligt op de arbeidsmarkt. Voor wie wil verder studeren, duiken we in de mogelijkheden van vervolgopleidingen. 

Programma Avondtraject

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je krijgt een theoretische basis met boeiende vakken als Algemene Psychologie, Gedragsverandering en Positieve psychologie. De materie wordt snel tastbaar omdat we steeds de link leggen met de drie belangrijkste werkvelden in psychologie: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. We werken ook al meteen aan je vaardigheden als psychologisch consulent: communicatietechnieken via rollenspelen, coaching, gespreksmodellen, ...

Psychodiagnostisch werken bevat zowel theorie als praktijk. Zo ga je aan de slag met psychodiagnostische testing en reële casussen. In het tweede deel test je een echte cliënt. Goed om weten: we plannen de praktische training altijd in kleinere groepen. Zo kunnen we je niet alleen beter opvolgen, maar leer je ook je medestudenten vanaf semester 1 goed kennen.

In Mens en gezondheid/werk/leren duik je dieper in de drie psychologische werkvelden. We voorzien per discipline relevante praktijkopdrachten. Je stelt al een psycho-educatieprogramma, sollicitatietraining of adviesverslag op.

Ook voor Coaching en Counseling oefen jij levensechte gespreks-, begeleidingsmethodes en interventies. De topics waarin jij ondersteuning leert bieden, zijn erg divers. Denk maar aan burn-out- en loopbaancoaching, angststoornissen, communicatievaardigheden, opvoedingsproblematieken, …

Het vak Statistiek schrikt sommigen af, maar dat is nergens voor nodig. Je oefent de theorie steeds in in werkcolleges en er bestaat een opfriscursus Wiskunde voor wie daar nood aan heeft. We voorzien hier ook een proefexamen van. 

In de leerlijn Professioneel Handelen ontdek je de basishouding van een psychologisch consultent, of: hoe je je als professional gedraagt. Je duikt in deontologie, leert presenteren, professioneel samenwerken, cultuursensitief werken, ... 

Je hebt in het derde jaar voldoende theoretische bagage en de nodige vaardigheden om een eerste, intensieve stage te lopen van 9 weken. Je kan aangeven in welk werkveld en/of met welke doelgroep jij wil werken. Of je doet zelf een voorstel voor een werkplek. 

Er is ook ruimte om eigen interesses uit te diepen in keuzevakken. Verbreed je kennis rond seksualiteit en relaties, neuropsychologie of suïcidepreventie - een unieke samenwerking met het centrum ter preventie van zelfdoding.  

Voor de opleidingsonderdelen Praktijkonderzoek, Psycho-eduatie en training en je bachelorproef duik je in reële problemen of vraagstukken uit het werkveld. Misschien ontwikkel je een programma rond stress- en faalangstraining voor kinderen voor Huis van het Kind? Of onderzoek je de impact van kortdurige psychosociale begeleiding voor mensen zonder papieren voor Dokters van de Wereld? Ontwikkel je een training waarmee leidinggevende signalen van burn-out of depressie leren herkennen? Of verbeter jij het leefklimaat van een psychiatrische afdeling voor patiënten met autismespectrumstoornissen?

In de laatste fase van je programma gaat de focus naar het integreren van je kennis en vaardigheden van de volledige psycho-diagnostische cyclus: intake, en via psychodiagnostische testing en observaties een begeleidingstraject opstellen en uitvoeren. Dat doe je niet enkel in je afstudeerstage van 13 weken. Ook voor Projectwerk ben je in staat om nu quasi zelfstandig een echte cliënt met een hulpvraag te begeleiden. 

Voor het vak Professioneel Handelen gaan we ten slotte concreet met jou in gesprek over je profiel als psychologische consulent en waar je toekomst ligt op de arbeidsmarkt. Voor wie wil verder studeren, duiken we in de mogelijkheden van vervolgopleidingen. 

Meteen aan de slag

Na de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie heb je een brede waaier aan jobmogelijkheden. Je bent namelijk opgeleid om aan de slag te gaan in de drie verschillende psychologische werkvelden.

Binnen het klinische domein stromen er jaarlijks heel wat afgestudeerden door naar de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie waar ze aan de slag gaan als psychologisch consulent, hulpverlener, coach, counselor of trainer. Veel afgestudeerden starten ook als zelfstandige, bijvoorbeeld in een groepspraktijk.

Verder kan je in onderwijscontexten aan de slag als zorgcoördinator op een school of als consulent bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in een opvoedingswinkel, bij Kind & Gezin of in de bijzondere jeugdzorg.

Ten slotte heb je ook heel wat mogelijkheden binnen het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie: bij een personeelsdienst van een bedrijf of organisatie, werving- en selectiebureaus, als loopbaanbegeleider, coach of als trainer van opleidingen.

Afgestudeerd, en nog zin in een vervolgopleiding? Je hebt heel wat mogelijkheden tot verbreding of specialisatie aan onze hogeschool en daarbuiten.

Bij AP kan je terecht voor een postgraduaat specifiek rond coaching (20STP). Die opleiding valt in principe perfect te combineren met een eerste job.

Ook een bijkomend bachelordiploma (bv. Orthopedagogie, Sociaal Werk, Ergotherapie, Verpleegkunde ...) of een bachelor-na bachelordiploma (bv. Autismespectrumstoornissen of Toegepaste Gerontologie) behoren tot de mogelijkheden.

Ten slotte kan je vanuit onze bacheloropleiding ook via een schakelprogramma doorstromen naar de master Psychologie aan de universiteit, of naar een andere academische opleiding.

Toegepaste psychologie goes international

De opleiding wisselt heel wat expertise uit met buitenlandse psychologie-opleidingen en experten. We besteden ook aandacht aan hoe je job er in het buitenland kan uitzien. Zo mag je in het 3de jaar samenwerken met studenten uit Nederland. En voor wie dat wil, is een buitenlandse uitwisseling of stage zeker een mogelijkheid.

Gespreid programma

Als je liever niet te veel hooi op je vork neemt, omdat je studies wil combineren met je job bijvoorbeeld, kan ervoor kiezen om het programma over meer dan drie jaar te spreiden. Zo kan je het volledige traject in vier jaar afleggen. Dat kan zowel in het dagtraject als het avondtraject. In het avondtraject is het traject op vier jaar het modeltraject. 

Kies je voor de combinatie werken en studeren? Dan doen we er alles aan op dit mogelijk te maken. Zo kan je tijdens de dagopleiding het programma spreiden, de stages flexibel inplannen om ze haalbaar te houden, je stage doen op je werkplek als die zich daartoe leent …Kom je 's avonds met de auto? Dan kan je gebruik maken van de parking onder het campusgebouw. Bye bye parkeerstress. 

Heb je al een bachelordiploma zoals Orthopedagogie, Sociaal Werk, Ergotherapie, Pedagogiek van het Jonge Kind, Verpleegkunde, Gezinswetenschappen, Sociale Readaptatiewetenschappen of een lerarenopleiding? Dan kan je bijkomend een bachelordiploma Toegepaste Psychologie behalen in minder studiepunten dan het modeltraject.

Bekijk hier de verkorte trajecten voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. 

Wil je instappen in het tweede semester? Contacteer dan trajectbegeleiding.tp@ap.be om te bekijken op welke manier je in het tweede semester kan starten met een verkort traject. 

Je kennis over psychologie verbreden, verdiepen of net vanaf de basis opbouwen? Dat kan met twee nieuwe micro degrees Toegepaste Psychologie. De gebalde, éénjarige programma’s bieden het werkveld de kans om gericht bij te scholen. Maar ook zonder voorkennis is het mogelijk om in te stappen voor een laagdrempelige introductie in de psychologie. 

FAQ over deze opleiding

 • Ik ben bang voor het vak statistiek. Gaat dit mij wel lukken?

  Statistiek heeft een reputatie als buisvak, maar die is niet altijd terecht.

  • Een basiskennis wiskunde volstaat meestal. Het is vooral belangrijk dat je de basisconcepten onder de knie hebt, zoals eenvoudige vergelijkingen, percentages en proporties, bewerkingsregels ...
  • Van sommige studenten vraagt dit vak inderdaad een extra inspanning. Daarom bieden we bijkomende ondersteuning aan in de vorm van een opfriscursus wiskunde en werkcolleges waarin je de leerstof leert toepassen. 
  • Voorts is het vooral belangrijk om je leerstof en les goed op te volgen zodat je tijdig vragen kan stellen aan de lector. 

 • Kan ik deze opleiding in een verkort traject volgen?

  Heb je een professionele bachelor Ergotherapie, Onderwijs, Orthopedagogie, Pedagogie van het Jonge Kind, Sociaal Werk, Gezinswetenschappen, Sociale Readaptatiewetenschappen of Verpleegkunde? Dan kan je een verkort traject volgen. Meer details vind je in de opleidingsfiche.

  Heb je een andere professionele bachelor? Dan kan je geen verkort traject volgen, maar vaak wel vrijstellingen aanvragen. Dat doe je digitaal tijdens het online inschrijfproces. Voor meer info en/of advies op maat neem je best contact op met onze trajectbegeleider

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  Dagtraject

  • Je hebt gemiddeld 20 uur per week les. 
  • Lessen worden ingepland van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur. 

  Avondtraject

  • Je hebt gemiddeld 2 dagen per week les. (4-jarig traject)
  • In de hogere jaren heb je wat meer vrije momenten. Let wel: deze dienen om aan opdrachten en projecten te werken. 

  Het lesrooster met de exacte dagen en uren krijg je bij de start van het semester.

 • Zijn er aangepaste faciliteiten voor avondstudenten?

  • Je kan na 4 jaar je diploma behalen (modeltraject). 
  • Je hebt 2 avonden per week les. 
  • Je kan rekenen op individuele en flexibele supervisie & begeleiding.
  • Je kan opleidingsonderdelen of je stage spreiden. 
  • Je kan sommige lessen in de online leeromgeving (her)bekijken en ook via zelfstudie afleggen. 
  • Je kan een deel van je stage via een vervangopdracht volbrengen. 
  • Je kan werkervaring inbrengen voor sommige opleidingsonderdelen. 
  • Je kan gebruik maken van opleidingsincentives (opleidingscheques, betaald verlof ...) 
  • Je kan flexibel gebruik maken van de campusfaciliteiten (Spoor Noord): parking (ma tot do vanaf 16 uur), bib (vanop afstand, na de uren) ...
  • ...

  Aan sommige opties zijn wel voorwaarden verbonden. Stuur gerust een mailtje naar trajectbegeleiding.tp@ap.be voor al jouw vragen.

 • Kan ik de stage in de avondopleiding met een job combineren?

  Binnen het avondtraject voorzien we enkele opties om je stage vlot(ter) met een job te combineren. 

  • Je kan stage lopen op je huidige werkplek op voorwaarde dat je: 
   • je leerdoelen hier kan behalen;
   • je aan een apart project kan werken, los van de de normale werkzaamheden;
   • eventueel aan de slag gaat op een andere dienst;
   • je stagementor geen rechtstreekse collega of leidinggevende is.
     
  • Je kan je stage wat meer spreiden.
    
  • Je kan je stageduur lichtjes inkorten en een vervangopdracht doen.
    
  • Je kan je stage inplannen tijdens vakantiemomenten.
   • Je kan stage lopen tijdens vakantieperiodes (behalve juli & augustus).
   • Je kan een verlofstelsel aanvragen (loopbaanonderbreking, tijdskrediet ...) om stage te lopen.
   • Je kan je eigen vakantiedagen opnemen om stage te lopen.

  Aan bovestaande opties zijn voorwaarden verbonden. Vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar trajectbegeleiding.tp@ap.be. 

 • Waarom hebben jullie geen afstudeerrichtingen?

  Dit is een bewuste keuze. Alle werkvelden komen evenwaardig aan bod, omdat dit heel wat voordelen heeft tijdens je opleiding en in je latere loopbaan:

  • Je kan al je opties openhouden. Veel studenten ontdekken tijdens de opleiding dat hun interesses en/of talenten toch ergens anders liggen dan ze bij aanvang dachten. Bovendien heb je later meer kansen op de arbeidsmarkt, want je bent breed inzetbaar. 
  • Je bent beter voorbereid op het werkveld. Ook daar wordt immers veel meer generalistisch gewerkt. Bijvoorbeeld: ook in een HR-setting zal je met klinische thema's zoals depressie, rouwverwerking ... geconfronteerd worden. 
  • Je kan tijdens de opleiding nog steeds voldoende eigen accenten leggen. Bij de keuze van je stage, bachelorproef, keuzevakken kan je je alsnog wat meer in één werkveld verdiepen. 

 • Mag ik met dit diploma therapie geven?

  Nee. Dan zal je eerst met je bachelordiploma Toegepaste Psychologie via een schakelprogramma moeten doorstromen naar een master psychologie of orthopedagogie. Als je dit masterdiploma behaald hebt, kan je vervolgens een therapieopleiding volgen. Pas als je hiervoor geslaagd bent, mag je therapie geven.

 • Hoe groot zijn de klasgroepen?

  Dit varieert per opleidingsonderdeel.

  • Practica: circa 25 à 30 studenten per groep
  • Werkcolleges: circa 50 studenten per groep
  • Hoorcolleges: samen met alle studenten

  Praktijk wordt in kleinere groepen gegeven, zodat de lector voldoende persoonlijke begeleiding kan voorzien.