Opleiding Bedrijfsmanagement - Logistiek Management | AP Hogeschool Skip to main content
 • Bedrijfsmanagement

Logistiek Management

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  MyTalent

  Je bent door onze aandacht voor zelfsturing de architect van jouw studieloopbaan en krijgt de kans om via keuzes in het studieprogramma kleur te geven aan jouw ontwikkeling.

  Grote variatie aan werkvormen

  Via een variatie aan werkvormen verwerf je stap voor stap alles wat je moet weten en kunnen: probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, lange bedrijfsstage, ‘real cases’, … Samen met andere studenten werk je ook creatief en innovatief samen in groepsverband. 

  Go international!

  Je studeert in een internationale context. Elk jaar lopen heel wat studenten een semester lang stage in het buitenland. Ook studeren in het buitenland is mogelijk. We hebben internationalisering geïntegreerd doorheen het hele programma: via buitenlandse ervaring of internationalisation@home.

  Onderwijs op jouw maat en docenten als coach

  Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling van dichtbij op. Het eerste semester is een ‘exploratie’-periode waarin we veel belang hechten aan instroombegeleiding. Samen met jou werken we aan jouw startcompetenties en oriëntering naar de afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan rekenen op onze lectoren als échte coaches met een persoonlijke benadering, die jouw groei en talentontwikkeling stimuleren.

  Op basis van diverse instaptoetsen houden we je een spiegel voor. Na een oriënteringsgesprek met onze coach kies je voor een traject op jouw maat: ééntje om tekorten weg te werken of het modeltraject. Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk.

  Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. Maar de integratie met andere vakgebieden is nooit ver weg. De multidisciplinaire aanpak en de cross-over met andere vakgebieden verruimen je traject en geven je diploma extra kleur.

  Programma

  Deze opleiding heeft een nieuw curriculum vanaf het academiejaar 2020-2021.

  Bekijk het nieuwe programma hier.

  Eerste jaar

  Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleiding Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

  Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke logistieke inhoud.

  Tweede jaar

  Je breidt je kennis van Frans, Engels, en Duits of Spaans uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit en verdiept je in diverse aspecten van transport, warehousemanagement, supply chain management en ICT-toepassingen.

  Derde jaar

  Je zal enkel nog opleidingsonderdelen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met een keuzetraject en een multidisciplinair project. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

  Internationaal

  Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

  Erasmus

  In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

  Internationalisering@home

  Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Logistiek Management zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. De Antwerpse haven wordt jouw natuurlijke biotoop: expeditiebedrijven en transportfirma’s staan nu al op je te wachten.

  Antwerpen is een draaischijf van de mondiale logistieke handel. Bedrijven in en rond de haven van Antwerpen zijn voortdurend op zoek naar logistieke profielen waardoor er een tekort is aan logistieke specialisten. Rond de haven bevinden zich bovendien talrijke distributiecentra. Je kan aan de slag in de sector van het transport, expeditie, productie, warehousing of douane. Daarnaast kan je ook terecht in de service logistiek zoals bij gemeenten of evenementen.

  Verder studeren

  Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

  Duurt dat te lang? Je kan in één jaar tot anderhalf jaar een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

  Flexibel studeren

  Verkorte programma's

  Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Zo kan je op één tot anderhalf jaar tijd een extra diploma Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Logistiek Management behalen.

  Vervolgtraject op graduaat

  Als je de volledige graduaatsopleiding Transport en Logistiek met succes doorlopen hebt, kan je het diploma van bachelor in het Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Logistiek Management behalen na het volgen van een vervolgtraject van 90 studiepunten.

  Projecten en stage

  Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens bedrijfssimulaties, seminaries, projecten, stage en je bachelorproef.

  Projecten

  Je werkt enkele projecten uit, waarbij je in team bijvoorbeeld een volledig expeditiedossier uitwerkt. Dit rapporteer je schriftelijk en mondeling in het Nederlands en Engels.

  Als je ontzettend ambitieus bent, kan je ook deelnemen aan het project ‘Topcoaches voor Toptalent’, in samenwerking met de Organisatie van Traffic Managers (OTM). Na een aartsmoeilijke selectieprocedure krijg je dan toegang tot een stage op hoog managementniveau.

  Stage

  Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten  van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je in stagedagboeken en een finaal stageverslag. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

  Bachelorproef

  De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou