Overslaan en naar de inhoud gaan

Leren in (hoger)onderwijs

De cel onderwijsonderzoek van de AP Hogeschool voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit naar de studiemotivatie en het leerstrategiegebruik van studenten in het hoger onderwijs en de laatste jaren van het secundair onderwijs. Tevens onderzoekt de cel gepaste methodieken om de ontwikkeling van leerstrategieën en studiemotivatie te ondersteunen. De cel richt zich daarbij onder meer op leercoaching en het ondersteunen van zelfgestuurd leren.

OO_leren in (hoger)onderwijs_paginafoto2.pngCentraal in het onderzoek van de cel in dit expertisegebied staat het leerstrategieën en motivatie-instrument (Lemo). De cel ontwikkelde dit instrument in samenwerking met de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen. Het instrument is gefundeerd in wetenschappelijk modellen zoals de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2018), leerpatronen (Vermunt & Donche, 2017) en zelfeffectiviteit (Pajares, 1996). Lemo is een kwaliteitsvol, gebruiksvriendelijk diagnostische instrument aan de hand waarvan studenten hun studiemotivatie, hun bekwaamheidsgevoel en het gebruik van verwerkings- en sturingsstrategieën in kaart kunnen brengen.

OO_leren in (hoger)onderwijs_paginafoto1.png

Via individuele en score-specifieke feedbackrapporten krijgen leerlingen en studenten dan feedback over hoe ze specifieke vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Tevens reikt het Lemo-instrument aan begeleiders gestructureerde informatie aan over groepen leerlingen en studenten via groepsfeedbackrapporten. Begeleiders kunnen informatie uit deze rapporten inzetten in hun ondersteuningsproces en bij het ontwerpen van gepaste leeromgevingen.

Lemo is een instrument dat frequent wordt ingezet in wetenschappelijk onderzoek, zowel aan de AP-hogeschool, de Universiteit Antwerpen als daarbuiten. Het instrument maakt integraal deel uit van instaptoets lerarenopleiding, georganiseerd door de Vlaamse Hogeschool Raad (VLHORA). 

Meer weten over de projecten en instrumenten?
Projecten:

Instrumenten: