Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Stimu-leren

Het project Stimu-leren streeft twee doelen na:
1. Op een datageïnformeerde manier interventies ontwikkelen die de nodige leercompetenties bij eerste- en tweedejaarsstudenten bevorderen.
Opzet

Het eerste onderzoeksdoel komt voort uit de maatschappelijke en economische nood aan afgestudeerden die beschikken over de nodige leercompetenties (LC). Daarnaast vraagt ook de huidige situatie in het departement Onderwijs en Training (grote groepen en minder contacturen) om meer aandacht voor de ontwikkeling van LC bij studenten. Via een adequate leeromgeving en voldoende oefenmogelijkheden kunnen studenten deze vaardigheden ontwikkelen.

Design

Het project speelt hierop in via een ontwerponderzoek waarbij lectoren in Teacher Design Teams (TDT’s) interventies ontwikkelen. Ze worden ondersteund door o.m. een situatieanalyse van hun eigen studenten. Onderzoekmatig zetten we een quasi-experimenteel, multicohort onderzoek op en maken gebruik van o.m. stimulated recall, focusgroepen en vragenlijstonderzoek.

Eerste resultaten

De resultaten uit het eerste projectjaar geven aan dat studenten cognitieve en meta-cognitieve competenties missen om zelfgestuurd te kunnen leren. Bovendien ligt , vooral bij eerstejaarsstudenten, de motivatie om te leren in functie van de examens.

2. De relatie verkennen tussen intra- en interpersoonlijke factoren en uitkomstmaten zoals teameffectiviteit bij het organiseren van Teacher Design Teams.
Opzet

Het tweede doel heeft betrekking op de TDT’s. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van in team ontwikkelde interventies mee bepaald wordt door procesfactoren die ‘in’ en ‘tussen’ deelnemers spelen. In de context van TDT’s krijgt de rol van procesfactoren nog weinig aandacht.

Design

We zetten hiertoe een mixed-method onderzoek op met interviews, participatieve observaties en vragenlijstonderzoek. Inzichten uit het onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van een model rond TDT’s en voor het verbeteren van de ondersteuning aan TDT’s.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten blijken procesaspecten zoals verbondenheid, motivatie, gezamenlijke doelgerichtheid en psychologische veiligheid een belangrijke rol te spelen in de gepercipieerde teameffectiviteit.