Overslaan en naar de inhoud gaan

Bridging Care for People & Care for Food

Food Care

What's in the name?

Waar gaat het eigenlijk om wanneer we spreken over het verbinden van zorg voor mensen met zorg voor voeding? Het antwoord ligt diep verankerd in het besef dat voeding de motor is voor een gezond en welvarend leven. Onze keuzes op het gebied van voeding bepalen niet alleen onze fysieke gezondheid, maar hebben ook invloed op ons mentale welzijn en onze algehele levenskwaliteit.

Om de brug te slaan tussen zorg voor mensen en zorg voor voeding zijn sterke verbindingen nodig. Het gaat hierbij niet alleen om individuele keuzes, maar ook om een collectieve inspanning waarbij burgers, organisaties (zowel op het gebied van gezondheid, welzijn als retail) en beleidsmakers nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking overstijgt de grenzen van sectoren en disciplines en streeft naar een gemeenschappelijk doel: het creëren van een omgeving waarin iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle voeding, wat leidt tot bevordering van gezondheid en welzijn.

Samen, van burgers tot beleidsmakers, streven we ernaar om de toegang tot kwaliteitsvolle voeding te verbeteren. Dit is een complex proces dat veel denkwerk, planning en actie vereist. Vier jaar geleden zijn we deze uitdaging aangegaan met een team van toegewijde partners. Op 30 mei willen we niet alleen enkele van de behaalde resultaten presenteren, maar ook een platform bieden voor diepgaande discussies over cruciale thema's die op de agenda van de 'voedselstrategie' moeten staan. Daarom bieden we ruimte voor de inzichten, ervaringen, strategieën en methoden van alle aanwezigen tijdens onze interactieve denk- en doe-sessies.

Kortom, Bridging Care for People & Care for Food gaat over het erkennen van de essentiële rol die voeding speelt in ons leven en het streven naar samenwerking en verbinding om een gezonde en welvarende samenleving te creëren.

Partners in crime

Onze partners zetten zich in hun dagdagelijkse praktijk in om de toegang tot kwaliteitsvolle voeding te verhogen en zijn de drijvende kracht van het event!

Jusra Baki (Stadskracht-onderzoeker), Axelle Beuselinck (Stadskracht-onderzoeker), Hanine Berrihi (SAAMO De Wijk), Jeroen Cant (Onderzoeker UA), Carl Capelle (de Kompaan), Sara Claeys (Gezond Leven), Emelie Heller (Velt), Hilde Maelstaf (Stadskracht-onderzoeker) Frederike Masure (SAAMO Borgerbaan), Myrthe Peijnenborg (Rikolto), Jolien Plaete (Gezond Leven),  Billie Vinck (Stadskracht-onderzoeker), Koen Wyants (Commons Lab

Programma
 

12u30 - Onthaal 
 • Onthaal met soep, warme en koude dranken

13u - Resultaten Food Care project 
 • Welkomstwoord 

 • Presentatie resultaten onderzoeksproject Food Care

Het onderzoeksproject Food Care heeft als doel de toegang tot kwaliteitsvolle voeding te verbeteren voor doelgroepen in kwetsbare posities in Antwerpen-Noord. Tijdens deze presentatie zullen de belangrijkste resultaten vanuit ons 4-jarig onderzoek worden besproken. Daarnaast zal een memorandum worden gepresenteerd, waarin beleidsaanbevelingen worden gedaan op basis van ons onderzoek en praktijkinzichten van burgers in kwetsbaarheid en de organisaties waar ze beroep op doen. 
 

 • Gezond en milieuverantwoord eetgedrag

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw geeft inzicht in de verschillende determinanten van gezond en milieuverantwoord eetgedrag, met het gedragswiel als kader. De belangrijkste resultaten van het Food Care project worden gekaderd binnen de verschillende individuele- en omgevingsfactoren die eetgedrag bepalen.
 

 • Panelgesprek

Tijdens deze interactieve sessie zullen experts vragen over het eerder besprokene beantwoorden en hun eigen reflecties en inzichten delen. Het hoofddoel is het voeren van een diepgaande discussie over mogelijke oplossingen en beleidsmaatregelen die kunnen bijdragen aan het stimuleren van gezond en duurzaam eetgedrag in onze gemeenschappen.

15u15 - Pauze
 
15u45 - Interactieve doe-denksessies
 • Sessie 1 - Koken met voedseloverschotten 

We maken samen een hapje van allerlei voedseloverschotten. We weten niet wat het zal zijn, maar we wijzen op een aantal uitdagingen en uitwegen die dikwijls van pas gaan komen. We houden rekening met de aanbevelingen voor een evenwichtige maaltijd.
 

 • Sessie 2 - Toekomst van voedsel in de wijk: voedsel als commons - VOLZET

In deze denk-doesessie onderzoeken we de toekomst van voedsel in onze wijken en buurten. In het dominante voedselsysteem is voedsel vooral koopwaar, waarvan de waarde bepaald wordt door haar prijs. Dit systeem faalt echter: nog steeds lijden heel wat mensen honger, terwijl andere groepen vooral ongezonde voedsel aangeboden krijgen.

Wat als we voedsel als een gemeenschappelijk goed beschouwen, een common, waar we samen zorg voor dragen? En wat is dan de rol van de overheid, om een gezond voedselaanbod te garanderen als universele basisvoorziening, waarbij we de leefbaarheid van de planeet herstellen? We moedigen deelnemers aan om ideeën te delen en concrete acties te formuleren voor een gezondere toekomst
 

 • Sessie 3 - Voedselgemeenschap

Een inclusieve zelfplukboerderij met vriendenwerking, een solidaire kruidenier met lokale antennes, een sociale verdeelhub voor voedseloverschotten. SAAMO Vlaams-Brabant richtte verschillende initiatieven op om de toegang tot gezonde voeding te bevorderen. We stellen de StadsAkker en Solikoop uitgebreid voor. Door intensieve samenwerking creëren we een win-win-win-situatie voor en verbinding tussen mensen met heel diverse inkomens, een bonte groep vrijwilligers, buurtbewoners en professionele partners. Afsluitend brainstormen we hoe in jouw stad of gemeente gezonde voeding, vrije keuze en duurzaamheid hand in hand zouden kunnen gaan

 • Sessie 4 - Rol van de voedselomgeving in onze voedingskeuzes. 

Als je dacht dat de (voedsel)keuzes die je op een dag maakt bewust beslissingen zijn, dan gaan we je in deze sessie teleurstellen. We starten met een interactieve oefening die je laat voelen hoe de voedselomgeving ook jouw keuzes beïnvloedt. Vervolgens gaan we samen op zoek naar wat we vanuit onze rol als ouder, leerkracht, leverancier, mandataris of … kunnen doen om hierop in te grijpen. Aan de hand van een brainstorm komen we tot enkele concrete acties.
 

 • Sessie 5 - Hap & Stap wandeling

Tijdens deze sessie trekt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw er al wandelend met jou op uit in de buurt en gaan we op zoek naar kenmerken van de voedselomgeving en walkability die ons eet- en beweeggedrag beïnvloeden. We leggen uit hoe we binnen het Kom Op Tegen Kanker-project “Hap&Stap” te werk gaan om een compleet beeld van de voedselomgeving en walkability te schetsen en om te komen tot oplossingen in kwetsbare buurten.
 

 • Sessie 6 - Samen smaken ontdekken: bouwen aan inclusieve voedselinitiatieven - VOLZET

Doe mee aan deze boeiende interactieve sessie die de uitdagingen verkent om mensen te bereiken, betrekken, behouden en een stem te geven in voedsel(hulp)initiatieven. Ontdek samen met ons innovatieve manieren om je organisatie inclusiever te maken, zodat diverse mensen effectief aansluiting vinden. Deze sessie wordt georganiseerd door een diverse groep van mensen die allemaal een passie delen in het betrekken van gemeenschappen en het creëren van een impactvolle verandering, waar jezelf misschien van denkt dat ze niet zo met dit topic bezig zijn. We reiken in deze sessie tevens een theoretisch kader aan dat je kan helpen bij het navigeren door de complexe wereld van participatie en inclusie. 


16u45 - Plenaire afsluiting
17u45 - Receptie

Inschrijven

Ik schrijf me in voor sessie