Skip to main content
Secundair Onderwijs

Nederlands


Terug naar Secundair Onderwijs
  • Ik zocht in de eerste plaats een opleiding die aansloot bij mijn interesses. Ik ben erg geboeid door taal, ethiek, de mens ... én ik werk ook graag met en voor kinderen. Hierdoor kwam ik al snel bij de lerarenopleiding uit. AP was de enige hogeschool waar ik Nederlands met niet-confessionele zedenleer kon combineren, dus zo was de keuze uiteindelijk makkelijk gemaakt. 

    Hany Tayyem

Onderwijsvak in vogelvlucht

Je verdiept je in de systematiek van de Nederlandse taal. We zetten de puntjes op de i wat betreft mondelinge en schriftelijke vaardigheid. Een leraar Nederlands heeft ook een hart voor literatuur. Je onderzoekt alle literaire genres en stromingen en wordt een expert in jeugdliteratuur. Je leert voor al deze domeinen hoe je je passie voor het Nederlands kan overbrengen naar een breed doelpubliek: van de jonge poëet tot de jongere die Nederlands als een struikelblok ervaart. 

Eerste jaar

In elk van je drie trajectschijven hebben we zowel aandacht voor taal als voor literatuur. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het taalsysteem: spelling en grammatica. Ook werk je aan je schriftelijke en mondelinge taal. Je verkent het aanbod jeugdliteratuur.

Tweede jaar

In het tweede jaar bestudeer je de taal  in relatie tot tijd, ruimte en maatschappij. Deze aandacht voor o.a. de taalvariatie sluit aan bij de zorg voor de sociaal-culturele variatie, diversiteit. Onze blik op literatuur verruimt met fictie in de literatuurgeschiedenis, film, theater en poëzie.

Derde jaar

In het derde jaar bekijken we hoe een taalbeleid op school eruit kan zien. Ook kiezen, lezen en bespreken we samen één roman en zetten we onze verkenning van de Nederlandse literatuur verder. Je rond de opleiding af met een taalproject op je stageschool.

Courses Exchange Students 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Project in de kijker

Taal in actie

Voor een aantal onderdelen ga je actief aan de slag met taal, en trek je erop uit. Denk aan culturele uitstappen, zoals het theater en relevante musea. Maar ook aan voorleesmomenten in scholen tijdens de Jeugdboekenmaand.

In je laatste jaar breng je vakinhoud en vakdidactiek samen in een ambitieus afstudeerproject dat je in team uitvoert. Zo ontwikkelden studenten in het verleden al een creatief geluidenparcours rond luistervaardigheid met recorders en koptelefoons, een educatief spel/digitaal game of een schoolkrant en redactieraad met scholieren. Een uitwisselingsproject over de grenzen met studenten in Nederland behoort ook tot de mogelijkheden.

Aan de slag met je diploma

In het onderwijs

Je kan in het onderwijs terecht als leerkracht Nederlands in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs. Nederlands is een hoofdvak waardoor je vele contacturen in dezelfde klas staat. Dit stelt je in staat om een band op te bouwen met de leerlingen. Daarnaast kan je lesgeven in onthaalklassen voor anderstaligen, aan volwassenen in het volwassenonderwijs of tweedekansonderwijs, in bedrijven, etc.

En daarbuiten

Sta je liever nog met een been in de praktijk, of wil jij een kijkje nemen buiten het onderwijs? Er is werk voor jou bij uitgeverijen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van educatief materiaal. Of je trekt als educatief medewerker naar musea en culturele instellingen. Daarnaast zien we alumni ook terecht komen als copywriter, redacteur, in bibliotheken …

Verder studeren

Nog niet klaar met studeren?
  • Wist je dat je via een verkort programma van 45 studiepunten in één jaar nog een extra onderwijsbevoegdheid kan halen?
  • Je kan via een schakelprogramma ook doorstromen naar de master Taal- en Letterkunde voor een of twee taalopties (afhankelijk van je achtergrond).