Skip to main content
Secundair Onderwijs

Aardrijkskunde


Terug naar Secundair Onderwijs
 • In het onderwijsvak Aardrijkskunde zijn we elke les verwonderd over de schoonheid van de aarde. We ontrafelen samen complexe vraagstukken, krijgen de ruimte om over actualiteit te discussieren, en leren hoe we als échte wereldburgers kunnen functioneren. Ik durf luidop te dromen en denken hoe we onze wereld in de toekomst beter kunnen inrichten. 

  Samira El Bahri

  Onderwijsvak in vogelvlucht 

  Eerste jaar
  • We starten vanuit een korte indoor en outdoor instaptoets.
  • Binnen de leerlijnen topografie, Geografische Informatiesystemen (GIS), actualiteit en terreintechnieken verkennen we een tiental thematische modules. Verwacht je aan zowel fysisch-geografische als socio-economische thema’s. Dit wordt de basis voor je vakinhoudelijke expertise.
  • We maken geregeld gebruik van outdoor werkvormen zoals excursies en veldwerk.
  • In de lessen vakdidactiek ga je al aan de slag met de praktijk voor onderwijsgebieden aardrijkskunde en ‘de ruimte’. Je leert thematisch clusteren door in groep een aardrijkskundig lesthema uit te werken en functionele lesvoorbereidingen af te werken.
  Tweede jaar
  • De leerlijnen topografie, GIS, actualiteit en terreintechnieken lopen door in complexere opdrachten en contexten. Je duikt dieper in socio-geografische thema’s als de geopolitieke wereldorganisatie, economische verschuivingen en ontwikkelingsproblematieken in de wereld.
  • We sturen je geregeld erop uit voor veldwerk. Wat dacht je aan een bezoek aan New York of Parijs voor exploratie? 
  • Vakdidactiek: focus ligt nu op leselementen uniek voor het vak aardrijkskunde. Je bouwt expertise op in kaart- en atlasgebruik, integreert visuele hulpmiddelen en cijfermateriaal, stelt interactief lesmateriaal op, versterkt je terreintechniek … Je leert ook breed evalueren, systeemdenken en ervaringsgerichte werkvormen toepassen. 
  Derde jaar
  • Je bent nu zelfsturend expert in de leerlijnen topografie, GIS, actualiteit en terreintechnieken.
  • Vakinhoudelijk staan er fysisch-geografische thema’s op het programma rond aarde, atmosfeer en oceanen. Verwacht je ook aan een pakket kosmografie.
  • In de lessen vakdidactiek pas je leerinhouden aardrijkskunde toe in uitdagende projecten, zowel binnen het eigen onderwijsvak als in samenwerkingen met andere vakken. Hierbij komen terreintechnieken en excursies als complexe werkvorm aan bod.

  Courses Exchange Students 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Project in de kijker

  All abroad! 

  Aardrijkskunde beleef je het beste 'on the field'. Daarom zit er heel wat veldwerk in ons programma verweven. Je trekt ook naar het buitenland, bijvoorbeeld voor de expertenklas 'alfa-steden' of voor een INternationaal InleefProject (INIP). Met je medestudenten kom je in een uitdagende mega-stad terecht (zoals New York of Parijs) en ga je er zelf op onderzoek. Je bestudeert niet enkel het landschap en de omgeving, maar duikt ook in de socio-geografische eigenaardigheden van de stad. Geschiedenis, cultuur, natuur, economie, landschap … komen allemaal samen in deze onvergetelijke, meerdaagse uitstap. 

  Aan de slag met je diploma

  In het onderwijs

  Je studeert af met een brede kennis in zowel exacte als sociale wetenschappen. En dat maakt van jou een uniek profiel. Je gaat in je lessen aan de slag met uiteenlopende onderwerpen en kan die ook integreren in boeiende projecten die je leerlingen aan het denken zetten. De actualiteit speelt een belangrijke rol in de leerstof die je aanreikt waardoor twee schooljaren nooit hetzelfde uitzien voor jou. Bovendien biedt dat mooie kansen om je lessen steeds weer boeiend en relevant te maken. Ook online tools horen bij jouw onderwijsvak. Je bent er helemaal in thuis weet ook hoe je je leerlingen hiermee aan de slag laat gaan.

  Omdat het belangrijk is om als aardrijkskundeleerkracht ‘bij de les’ te blijven, nodigen we oud-studenten jaarlijks uit voor ons professionaliseringsnetwerk Aardrijkskunde. Hier bespreken we de actualiteit in het aardrijkskunde-onderwijs en maak je kennis met nieuwe competenties.

  In het onderwijs staat je diploma garant voor een boeiende job en werkzekerheid, want er is een groot tekort aan leraren aardrijkskunde. Je kan terecht in de eerste en tweede graad van het volledige secundair onderwijs. Daarnaast kan je ook aan de slag als leraar STEM en Maatschappelijke Vorming (MAVO) in de eerste graad, of leraar Project Algemene Vakken-STEM in tweede en derde graad.

  Door het tekort aan leraren aardrijkskunde in de derde graad zien we oud-studenten geregeld ook in deze functie terecht komen. Een mooie opportuniteit, mits extra inzet en professionalisering.

  Buiten het onderwijs

  Sta je liever met een been in de praktijk, of op zoek naar een loopbaan buiten het onderwijs? Dan kan je met je diploma ook aan de slag als educatief medewerker of deskundige bij musea, natuurkundige centra, sterrenwachten, meteorologische diensten, …   

  Verder studeren

  Nog niet klaar met studeren?
  • Wist je dat je via een verkort programma van 45 studiepunten in één jaar nog een extra onderwijsbevoegdheid kan halen?
  • We zien oud-studenten met zin in verdere verdieping ook doorstromen naar universitaire masteropleidingen Aardrijkskunde of Geschiedenis via een schakelprogramma.