Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor banaba's en postgraduaten

AP biedt een reeks van bachelor-na-bachelors en postgraduaatsopleidingen aan. Wil je weten wat hiervoor de toelatingsvoorwaarden zijn?

Toelatingsvoorwaarden banaba's

Bachelor-na-bacheloropleiding in de Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief

Voor de inschrijving voor de bachelor-na-bacheloropleiding in de Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Je hebt affiniteit met personen met autisme
  Je werkt met mensen met autisme in een professionele werkcontext of engageert je om vanaf de tweede trajectschijf minimaal 3 uur per week als vrijwilliger of als beroepsactiviteit te werken in een professionele werkcontext met personen met autisme; en
 • Je bent in het bezit van een professioneel bachelordiploma Orthopedagogie, Sociaal Werk, Ergotherapie, Logopedie, Toegepaste Psychologie, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, of een ander bachelor- of masterdiploma in een van de volgende studiegebieden: Gezondheidszorg, Geneeskunde, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen of Sociale Gezondheidswetenschappen; of
 • Kandidaat-studenten die in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma in een ander studiegebied, richten een gemotiveerde aanvraag voor inschrijving aan de voorzitter van de toelatingscommissie voor 1 oktober 2024. De toelatingscommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag; of
 • Kandidaat-studenten die nog niet in het bezit zijn van een bachelordiploma en die zich wensen in te schrijven voor de bachelor-na-bacheloropleiding in de Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, moeten:
  • ingeschreven zijn voor een van de volgende professionele bacheloropleidingen aan de AP Hogeschool Antwerpen: Orthopedagogie, Sociaal Werk, Ergotherapie of Toegepaste Psychologie; en
  • voor alle opleidingsonderdelen uit trajectschijf 1 en 2 uit de respectieve bacheloropleiding aan de AP Hogeschool Antwerpen een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben, gedelibereerd zijn en/of tolerantiekrediet ingezet hebben; en
  • voor minstens 150 van de 180 studiepunten van de initiële bacheloropleiding aan de AP Hogeschool Antwerpen een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben, gedelibereerd zijn en/of tolerantiekrediet ingezet hebben.

Hiertoe dien je voor 1 oktober 2024 een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij de toelatingscommissie. Dit verzoek wordt mee opgenomen in de aanvraag individueel traject en dient te voldoen aan de departementale voorwaarden en -criteria. De toelatingscommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag. Het diploma van de bachelor-na-bacheloropleiding kan je evenwel pas behalen nadat je het voorgaande bachelordiploma behaald hebt.

Bachelor-na-bacheloropleiding in de Toegepaste Gerontologie

Voor de inschrijving voor de bachelor-na-bacheloropleiding in de Toegepaste Gerontologie gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent in het bezit van het diploma van een professionele bachelor Sociaal werk, Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Ergotherapie, Verpleegkunde, Logopedie, Voedings- en dieetkunde of Toegepaste psychologie, of van een academische bachelor Criminologische Wetenschappen, Farmacologische Wetenschappen, Geneeskunde, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Politieke Wetenschappen, Sociologie of Tandheelkunde of gelijkwaardig. of
 • Kandidaat-studenten die in het bezit zijn van een ander bachelordiploma, richten een gemotiveerd verzoek tot toelating aan de voorzitter van de toelatingscommissie voor 1 oktober 2024. Om te kunnen worden toegelaten volgen zij een voortraject dat bestaat uit webinars die via een digitaal leerplatform worden aangeboden, en nemen ze vervolgens deel aan een intakegesprek. Op basis van het intakegesprek neemt de toelatingscommissie een gemotiveerde beslissing binnen de 14 kalenderdagen na dit intakegesprek. of
 • Kandidaat-studenten die nog niet in het bezit zijn van een bachelordiploma en die zich wensen in te schrijven voor de bachelor-na-bacheloropleiding in de Toegepaste Gerontologie, moeten:
  • ingeschreven zijn voor een professionele bachelor Sociaal werk, Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Ergotherapie, Verpleegkunde, Logopedie, Voedings- en dieetkunde of Toegepaste psychologie, of een academische bachelor Criminologische Wetenschappen, Farmacologische Wetenschappen, Geneeskunde, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Politieke Wetenschappen, Sociologie of Tandheelkunde;
  • en nog voor maximaal 30 studiepunten een credit verwerven om het diploma van deze bacheloropleiding te kunnen behalen.

Hiertoe dien je voor 1 oktober 2024 een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij de toelatingscommissie. De toelatingscommissie neemt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst een gemotiveerde beslissing. Het diploma van de bachelor-na-bacheloropleiding kan je evenwel pas behalen nadat je het voorgaande bachelordiploma behaald hebt.

Toelatingsvoorwaarden postgraduaatsopleidingen

Postgraduaat Coaching

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma en heeft een aantoonbare basis in coaching (via opleiding en/of praktijkervaring). De opleiding is gericht op kandidaat-studenten die een rol opnemen als coach voor medewerkers die buiten de hiërarchische lijnen van de leidinggevende rol vallen.  

Hiernaast zijn volgende criteria van toepassing:

 • een profiel als leidinggevende en/of professional/expert hebben, waaronder ongeveer 10 jaar werkervaring;
 • ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coaching gesprekken;
 • gedurende het programma tenminste twee personen begeleiden in gecontracteerde coaching gesprekken – niet vanuit een hiërarchische rol, maar binnen een echt onafhankelijke coaching relatie binnen of buiten de eigen organisatie.

Voor deze opleiding is verder een intakegesprek met de kandidaat-student gepland om erover te waken dat de opleiding voor alle deelnemers voldoende meerwaarde kan bieden, en dat er tevens gebouwd kan worden op een goede basiservaring m.b.t. coaching. Na aanmelding wordt de kandidaat-student gecontacteerd om een afspraak te maken voor de intake. Het individuele intakegesprek heeft plaats met de opleidingsverantwoordelijke.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.

Postgraduaat Contextuele Systemische Counseling

De kandidaat-student dient te beschikken over minimaal een graduaats- of bachelordiploma in het studiegebied Sociaal- Agogisch werk, Gezondheidswetenschappen of Psychologie en pedagogische wetenschappen, of een diploma dat daarmee gelijkwaardig is.

Daarnaast moet de kandidaat-student als professional werkzaam zijn binnen hulpverlenings- of begeleidingswerk waarbij er counseling plaatsvindt.
Tot slot moet de kandidaat-student worden toegelaten op basis van een selectieprocedure waarbij de persoonlijke motivatie wordt geëvalueerd. Voor meer informatie over het verloop van deze selectieprocedure, zie de opleidingspagina.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift. 

Postgraduaat Diabeteseducator

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde, een bachelordiploma Vroedkunde, een bachelordiploma Voedings- en dieetkunde, een bachelordiploma Podologie, een bachelordiploma Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of een masterdiploma Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorg

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaten Muziek - Compositie, Concertsolist: instrument, Concertsolist: zang, Jazz, Kamermuziek, Orkestinstrument, Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 1-3, Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 4-5

Een kandidaat-student dient:

 • te beschikken over een bachelor- of masterdiploma in de Muziek of gelijkwaardig, en
 • te slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer leraar basisonderwijs

De kandidaat-student dient te beschikken over één van de volgende diploma's of diplomacombinaties:

 • een diploma van de educatieve graduaatsopleiding voor Secundair Onderwijs, een educatieve bachelor (Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, of educatieve master, of
 • een bewijs van pedagogische bekwaamheid, zoals vermeld in art. 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, in combinatie met een bachelor- of masterdiploma, of
 • een studiebewijs of een combinatie van studiebewijzen die krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s of diplomacombinaties worden erkend.

Daarnaast kunnen ook volgende kandidaat-studenten die het vereiste diploma nog dienen te behalen, reeds toegelaten worden tot de opleiding:

 • Studenten die zijn ingeschreven in de educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs of de educatieve bachelor in Lager Onderwijs en die in deze opleiding al minimum 60 studiepunten hebben verworven.

Geen enkele student kan het getuigschrift van het postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer leraar basisonderwijs behalen indien hij niet over het diploma beschikt dat toegang verleent tot dit postgraduaat.

Postgraduaat Oncologie

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Ondernemen

De kandidaat-student dient te beschikken over een graduaats, bachelor- of masterdiploma. Daarnaast moet de kandidaat-student worden toegelaten op basis van  een selectieprocedure waarbij de persoonlijke motivatie en het bedrijfsconcept worden geëvalueerd. Voor meer informatie over het verloop van deze selectieprocedure, zie de opleidingspagina.

Studenten die zijn ingeschreven in een bacheloropleiding en die in deze opleiding al minimum 165 studiepunten hebben verworven, kunnen eveneens worden toegelaten op basis van de hierboven vermelde selectieprocedure. Geen enkele student kan echter het getuigschrift van het postgraduaat Ondernemen behalen indien hij niet over het diploma beschikt dat toegang verleent tot dit postgraduaat.

Postgraduaat Supervisie, Intervisie, Coaching

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma en is werkzaam in het onderwijs of als hulpverlener. In het beroepsleven hanteert de kandidaat-student de werkvormen Supervisie, Intervisie of Coaching. Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.
 

Postgraduaat Verpleegkundige in Huisartsenpraktijk

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Vrijwilligerswerk

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. De opleiding richt zich op kandidaat-studenten die als professional actief bezig zijn met vrijwilligerswerking of met een vrijwilligersproject binnen een vereniging (VZW, mutualiteiten, burgerwerking, gemeente of NGO) en deze projecten verder wensen uit te bouwen. Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.