Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een masteropleiding aan AP?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om in te schrijven voor een artistieke (educatieve) masteropleiding van AP, moet je in het bezit zijn van een diploma van een academische bacheloropleiding met overeenkomstig competentieprofiel. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden van de artistieke masteropleidingen vind je op de pagina van jouw opleiding.

Taalvoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een academische masteropleiding, moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands.

Dit is het geval wanneer je:

 • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • één van de volgende taalattesten op niveau B2 (CEFR) kan voorleggen:
  • ITNA-certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen)
  • Attest richtgraad 3 van een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs): ofwel 2 deelattesten van richtgraad 3 van elk 120 lestijden (3.1 mondeling en 3.2 schriftelijk) ofwel één opleidingsattest van de volledige richtgraad 3 van 240 lestijden.
  • Atlas - Civiele test Nederlands B2 / Certificerende taaltest Nederlands B2
  • Attest B2 van CNaVT
  • Nederlands Staatsexamen NT2 II  

Online taaltesten, zoals ELAO worden niet aanvaard.

Opgelet:

De taalvoorwaarde geldt niet voor de academische masteropleiding Muziek.

Voor inschrijving voor de Engelstalige academische master Beeldende Kunsten, moet je voldoende kennis hebben van het Engels. Meer informatie hierover vind je op de website van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.