Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor bachelors

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding aan AP?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Wil je inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding, dan moet je in het bezit zijn van:

 • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025, of
 • een diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025, of
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een diploma van bachelor of master, of
 • een studiebewijs dat krachtens  een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend. Op het volgende tabblad 'Buitenlandse studiebewijzen' vind je een niet-limitatieve lijst van veelvoorkomende buitenlandse studiebewijzen die hieraan voldoen.
Wil je inschrijven voor een verkort programma van een bacheloropleiding?

Wil je inschrijven voor een verkort programma van een bacheloropleiding. Check dan de voorwaarden onderaan deze pagina.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de Starttoets voor de opleiding voorleggen. Meer  informatie over de starttoets lees je op de website van de Vlaamse Hogescholenraad.

Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.

Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

 

Indien je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een professionele of een academische bacheloropleiding, kan je eventueel worden toegelaten op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op de website van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen

Buitenlandse studiebewijzen

Heb je enkel een buitenlands studiebewijs? Ook met een diploma uit de volgende (niet-limitatieve) lijst voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden, aangezien ze als gelijkwaardig erkend zijn met één van de diploma’s uit het vorige tabblad:

Duitsland

 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 

Finland

 • Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamenbevis 

Frankrijk

 • Diplôme du baccalauréat général 

Hongarije

 • Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány 

Italië

 • Diploma di superamento dell’esame di stato conclusive

Israël

 • Te’udat Bagrut  

Letland

 • Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

Luxemburg

 • Diplôme de fin d’études secondaires classiques/techniques 
 • Diplôme de fin d’études secondaires (tot 2017) 

Nederland

 • VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) 
 • MBO niveau 4 (Middelbaar Beroepsonderwijs) geeft enkel toegang tot een professionele bachelor en niet tot een academische bachelor binnen de Schools of Arts
 • HBO-Propedeuse (Hoger Beroepsonderwijs) 
 • LET OP: een HAVO-diploma is in Vlaanderen niet voldoende voor toelating tot een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool, anders dan in Nederland. Je hebt hiermee wel toegang tot onze graduaatsopleidingen.

Oekraïne

 • Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zagalnoj serednjoj osviti (vanaf 2019) 
 • Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu (oude benaming tot 2019) 

Oostenrijk

 • Reife(prüfungs)zeugnis 

Polen

 • Świadectwo dojrzałości 

Portugal

 • Diploma / Certificado / Certidão do Ensino Secundário 

Roemenië

 • Diploma de Bacalaureat 

Rusland

 • Attestat o srednem obsjtsjem obrazovanii 

Spanje

 • Título de Bachiller (Bachillerato) 

Turkije

 • Lise Diploması 

Verenigde Staten van Amerika

 • High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

Verenigd Koninkrijk

 • GCE (General Certificate of Education) met vermelding van 3 A-levels met als score A*, A, B, of C. 
 • SQC (Scottish Qualifications Certificate) met 4 Highers + 2 Advanced Highers 

Zwitserland

 • Maturitätszeugnis / Maturitätsausweis / Certificat de Maturité 

 

Staat je diploma niet in bovenstaande lijst? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be

Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij toelating@ap.be. Bij deze aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
 • als je diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;

Voor een bacheloropleiding georganiseerd door een departement (Business en Recht, Gezondheid en Wetenschap, Mens en Maatschappij, Onderwijs en Training, Industrie en Omgeving of Media, Design en IT), bezorg je alle documenten aan het Student Center via toelating@ap.be, en dit ten laatste op:

 • 1 september voorafgaand aan het academiejaar waarin je wenst in te schrijven voor kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en nog niet over een visum voor een verblijf in België beschikken;
 • 1 oktober voor kandidaat-studenten uit de Europese Economische Ruimte of kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en reeds in België verblijven met een verblijfsvergunning.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van het tweede semester:

 • 1 december voor kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en nog niet over een visum voor een verblijf in België beschikken;
 • ten laatste op 1 maart voor kandidaat-studenten uit de Europese Economische Ruimte of kandidaat-studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte en reeds in België verblijven met een verblijfsvergunning.

Voor een opleiding georganiseerd door een School of Arts (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen of Koninklijk Conservatorium Antwerpen) bezorg je alle documenten ten laatste op 15 oktober aan het Student Center via toelating@ap.be.

Nadat het Student Center je aanvraag heeft onderzocht, zal je via toelating@ap.be geïnformeerd worden over de beslissing.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, bindende Starttoets voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via de website van Vlaamse Hogescholenraad.

Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.
 

Taalvoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding bij AP moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden én aan de taalvoorwaarden:

 • Je hebt ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid, of
 • Je bent geslaagd voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • Je kan één van de volgende taalattesten op niveau B2 (CEFR) voorleggen:
  • ITNA-certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen)
  • Niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen (KU Leuven)
  • Niveau 5 van Linguapolis (UAntwerpen)
  • Niveau 5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent)
  • Attest richtgraad 3 van een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs): ofwel 2 deelattesten van richtgraad 3 (3.1 mondeling en 3.2 schriftelijk) ofwel één opleidingsattest van de volledige richtgraad 3.
  • Certificaat B2 van CNaVT
  • Atlas - Civiele test Nederlands B2 / Certificerende taaltest Nederlands B2
  • Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II  

Attesten van online taaltesten, zoals ELAO, worden niet aanvaard.

Opgelet:

Deze taalvoorwaarde geldt niet voor de academische bacheloropleiding Muziek en de professionele bacheloropleiding Dans.

Voor inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor Beeldende Kunsten, moet je voldoende kennis hebben van het Engels. Meer info hierover vind je op de site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Verkorte programma's

AP biedt voor sommige professionele bacheloropleidingen verkorte programma’s en vervolgprogramma’s aan waarvoor kandidaat-studenten kunnen inschrijven die reeds over een welbepaald graduaats- of bachelordiploma beschikken. Benieuwd welke dit zijn?

Toelatingsvoorwaarden verkorte programma's bachelors

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Accountancy–Fiscaliteit

Verkort programma van 91 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten van de graduaatsopleiding Accounting Administration.  

Verkort programma Bedrijfsmanagement - Financiën en Verzekeringen

Verkort programma van 120 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Verzekeringen. 

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Marketing

 • Verkort programma van 87 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Communicatie.
 • Verkort programma van 118 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Marketing- en Communicatiesupport met afstudeerrichting Marketingsupport.
 • Verkort programma van 91 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Hotelmanagement.

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Rechtspraktijk

 • Verkort programma van 60 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Rechtspraktijk.
 • Verkort programma van 100 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Juridisch Administratieve Ondersteuning.

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Supply Chain Management

 • Verkort programma van 104 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Transport en Logistiek met afstudeerrichting Douanedeclaratie.
 • Verkort programma van 107 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Transport en Logistiek met afstudeerrichting Wegvervoer.

Verkort programma Biomedische Laboratoriumtechnologie

 • Verkort programma van 68 studiepunten voor bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie:
  toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de professionele bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie, van de academische bacheloropleiding Chemie, van de professionele bacheloropleiding Chemie met afstudeerrichting Biochemie of Chemie, van de academische bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen, van de academische bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen, van de masteropleiding Biomedische Wetenschappen / Biomedical Sciences / Biomedical Research, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Biochemie / Biochemical Engineering Technology, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Chemie / Chemical Engineering Technology, van de masteropleiding Biochemie en Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology of van de masteropleiding Biologie met de afstudeerrichting Moleculaire en Cellulaire Biowetenschappen / Biology met afstudeerrichting Molecular and Cellullar Life Sciences.
 • Verkort programma van 60 studiepunten voor bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie - duaal:
  toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de academische bacheloropleiding Chemie, van de professionele bacheloropleiding Chemie met afstudeerrichting Biochemie of Chemie, van de academische bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen, van de academische bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen, van de masteropleiding Biomedische Wetenschappen / Biomedical Sciences / Biomedical Research, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Biochemie / Biochemical Engineering Technology, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Chemie / Chemical Engineering Technology, van de masteropleiding Biochemie en Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnologyof van de masteropleiding Biologie met afstudeerrichting Moleculaire en Cellulaire Biowetenschappen / Biology met afstudeerrichting Molecular and Cellullar Life Sciences.

Verkort programma Chemie

Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Chemie.

Verkorte programma’s Elektromechanica

 • Verkort programma bachelor in de Elektromechanica – Onderhoudstechnologie van 92 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen.
 • Verkort programma bachelor in de Elektromechanica – Procesautomatisering van 92 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen.
 • Verkort programma bachelor in de Elektromechanica – Automatisering van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen.
 • Verkort programma bachelor in de Elektromechanica – Klimatisering van 92 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen.
 • Verkort programma bachelor in de Elektromechanica – Klimatisering van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding HVAC-systemen.

Verkorte programma’s Elektronica – ICT

 • Verkort programma bachelor in de Elektronica – ICT, traject IT & Cyber Security and Cloud van 96 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer
 • Verkort programma bachelor in de Elektronica – ICT, traject IT & Internet of Things van 102 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Internet of Things.

Verkorte programma's Ergotherapie

 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Sociaal Werk, van de bacheloropleiding Verpleegkunde, van de bacheloropleiding Vroedkunde, van de bacheloropleiding in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen, van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs, van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, van de bacheloropleiding Logopedie en Audiologie, van de bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, van de bacheloropleiding Creatieve Therapie, van de bacheloropleiding Psychologie, van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sport en Bewegen, van de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen (NL), of van de bacheloropleiding Sportkunde (NL).
 • Verkort programma van 141 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding.
 • Verkort programma van 147 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk, van de graduaatsopleiding Sociaal-Cultureel Werk, of van de graduaatsopleiding HR-support.
 • Verkort programma van 159 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Verpleegkunde.

Verkort programma Human Resources Management

Verkort programma van 99 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding HR-support. 

Verkort programma Hotelmanagement

Verkort programma van 90 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Logies-, Restaurant- en Cateringmanagement.

Verkort programma Journalistiek

Toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Communicatie.

Meer informatie over de studieomvang van het verkorte programma is beschikbaar via de opleidingspagina.

Verkort programma Kleuteronderwijs

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een educatieve bacheloropleiding.
 • Verkort programma van 105 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Logopedie en de Audiologie, van de bacheloropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk of met afstudeerrichting Maatschappelijk werk, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren, van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de masteropleiding Agogische Wetenschappen, van de masteropleiding Psychologie, van de masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen of van de masteropleiding Onderwijskunde.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een bacheloropleiding of van een masteropleiding.

Verkort programma Lager Onderwijs

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een educatieve bacheloropleiding.
 • Verkort programma van 105 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Logopedie en de Audiologie, van de bacheloropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk of met afstudeerrichting Maatschappelijk werk, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreiding en Remediërend Leren, van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de masteropleiding Agogische Wetenschappen, van de masteropleiding Psychologie, van de masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen of van de masteropleiding Onderwijskunde.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een bacheloropleiding of van een masteropleiding.

Verkort programma Organisatie en Management

 • Verkort programma van 100 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Juridisch-Administratieve Ondersteuning.
 • Verkort programma van 60 studiepunten voor de afstudeerrichting Health Care Management, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma Organisatie & Management met een andere afstudeerrichting.

Verkort programma Orthopedagogie

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, of van de bacheloropleiding Ergotherapie.
 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociaal Werk.
 • Verkort programma van 93 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs, of van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding.

Verkort programma Secundair Onderwijs

 • Verkort programma van 45 studiepunten waarbij de student het diploma van de educatieve bacheloropleiding in het Secundair Onderwijs kan behalen met maar één onderwijsvak: toegankelijk voor kandidaat-studenten met één van de volgende diploma’s of diplomacombinaties:
 • Verkort programma van 60 studiepunten waarbij de student het diploma van de educatieve bacheloropleiding in het Secundair Onderwijs kan behalen zonder de vermelding van onderwijsvakken: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een bachelordiploma dat niet tot het studiegebied Onderwijs behoort, of een diploma  van master of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een diploma van master.
  Een kandidaat-student die nog niet in het bezit is van dit bachelordiploma, kan toch reeds voor dit verkorte programma inschrijven indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  De kandidaat-student moet:
  • ingeschreven zijn voor een bacheloropleiding aan een hoger onderwijsinstelling;
  • voor alle opleidingsonderdelen uit trajectschijf 1 en 2 van deze bacheloropleiding een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben, gedelibereerd zijn en/of tolerantiekrediet ingezet hebben;
  • voor minstens 150 van de 180 studiepunten van deze bacheloropleiding een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben, gedelibereerd zijn en/of tolerantiekrediet ingezet hebben.

   De kandidaat-student dient hiertoe uiterlijk op 15 oktober 2024 een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij de toelatingscommissie via het Student Center via toelating@ap.be, en uiterlijk op 15 maart 2025 in het geval van een aanvraag voor inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van semester 2. Dit verzoek wordt desgevallend mee opgenomen in de aanvraag voor inschrijving in een individueel traject. De kandidaat-student wordt van de beslissing van de toelatingscommissie op de hoogte gebracht uiterlijk op 27 oktober 2024 indien de aanvraag uiterlijk op 15 oktober 2024 gebeurde, en uiterlijk op 27 maart 2025 indien de aanvraag uiterlijk op 15 maart 2025 werd ingediend.

   Voor het behalen van het diploma van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs zonder de vermelding van onderwijsvakken is het bezit van dit diploma van de onderliggende bacheloropleiding evenwel noodzakelijk.
    
 • Verkort programma van 150 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van het secundair onderwijs en met een onderwijsbevoegdheid.

Verkorte programma's Sociaal Werk

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de masteropleiding Criminologische Wetenschappen, van de masteropleiding Sociaal Werk of van de masteropleiding Agogische Wetenschappen.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de
  • graduaatsopleiding Sociaal-cultureel Werk voor de afstudeerrichting Sociaal- cultureel Werk;
  • graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk voor de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk;
  • graduaatsopleiding HR-support voor de afstudeerrichting Personeelswerk.

Verkort programma Toegepaste Informatica

Verkort traject bachelor in de Toegepaste Informatica, traject IT & Software van 90 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Programmeren.

Verkorte programma's Toegepaste Psychologie

 • Verkort programma van 105 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociaal Werk.
 • Verkort programma van 114 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociaal Werk – afstudeerrichting personeelswerk
 • Verkort programma van 111 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Ergotherapie.
 • Verkort programma van 123 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Verpleegkunde
 • Verkort programma van 117 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs, of van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs.
 • Verkort programma van 108 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind.
 • Verkort programma van 117 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen.
 • Verkort programma van 96 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen.

Verkorte programma's Verpleegkunde

 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Vroedkunde.
 • Verkort programma van 150 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Verpleegkunde.
 • Verkort programma van 180 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met  een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Sociaal Werk, van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de masteropleiding Psychologie, of van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.  

Verkorte programma's Voedings- en Dieetkunde

Verkort programma van 63 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de masteropleiding Sport- en Bewegingswetenschappen, de masteropleiding Farmaceutische Zorg, de masteropleiding Geneesmiddelenontwikkeling, de masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of van de masteropleiding Geneeskunde.

Verkort programma Vroedkunde

Verkort programma van 123 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de Vlaamse bacheloropleiding Verpleegkunde of van de Nederlandse HBO-opleiding Verpleegkunde.