Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor bachelors

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding aan AP?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Wil je inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding, dan moet je in het bezit zijn van:

 • een diploma secundair onderwijs, of
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een studiebewijs dat krachtens  een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Wil je inschrijven voor een verkort programma van een bacheloropleiding?

Wil je inschrijven voor een verkort programma van een bacheloropleiding. Check dan de voorwaarden onderaan deze pagina.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.

Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

 

Indien je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een professionele of een academische bacheloropleiding, kan je eventueel worden toegelaten op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op de website van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen

Buitenlandse studiebewijzen

Je kan een professionele of academische bacheloropleiding starten als je beschikt over één van de volgende studiebewijzen: 

Duitsland

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur

Frankrijk

Baccalauréat met een minimum score van 10/20

Luxemburg

 • Diplôme de Fin d’Etudes secondaires
 • Diplôme de fin d’Etudes secondaires techniques

Nederland

 • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4 (let op : geeft enkel toegang tot een professionele bachelor en niet tot een academische bachelor binnen de Schools of Arts)
 • Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • Einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

Spanje

Titulo de Bachiller

USA

High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

Verenigd Koninkrijk

General Certificate of Education met vermelding van 3  A-levels met score A*, A, B of C

Europese school in België of buitenland

Europees Baccalaureaat diploma

International Baccalaureate School

Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève

SHAPE-school

Diploma, uitgereikt door SHAPE-school (NATO)

Geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling uit het ENIC-NARIC netwerk

 • Bachelordiploma
 • Masterdiploma

Lisbon Recognition Convention (LRC)

een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde

 

Twijfel je of je diploma, dat binnen de EU behaald is, toelating geeft? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be. 

Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie. Bij deze aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma (downloaden in het Nederlands of Engels);
 • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
 • als je diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
 • een verklaring van de ambassade of het consulaat  waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 

Voor een bacheloropleiding georganiseerd door een departement (Business en Recht, Gezondheid en Wetenschap, Mens en Maatschappij, Onderwijs en Training, Industrie en Omgeving of Media, Design en IT), bezorg je alle documenten ten laatste op 1 september aan het Student Center via toelating@ap.be, of ten laatste op 1 december voor een inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van het tweede semester.

Voor een opleiding georganiseerd door een School of Arts (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen of Koninklijk Conservatorium Antwerpen) bezorg je alle documenten ten laatste op 15 oktober aan het Student Center via toelating@ap.be.

Nadat de toelatingscommissie je aanvraag heeft onderzocht, laat zij je weten of je mag inschrijven.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.
 

Taalvoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding bij AP moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Voldoende kennis van het Nederlands heb je als je:

 • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II  of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum (zoals Atlas of CNaVT). Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR). Online taaltesten, zoals ELAO worden niet aanvaard.
Opgelet:

Deze taalvoorwaarde geldt niet voor de academische bacheloropleiding Muziek en de professionele bacheloropleiding Dans.

Voor inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor Beeldende Kunsten, moet je voldoende kennis hebben van het Engels. Meer info hierover vind je op de site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Verkorte programma's

AP biedt voor sommige professionele bacheloropleidingen verkorte programma’s en vervolgprogramma’s aan waarvoor kandidaat-studenten kunnen inschrijven die reeds over een welbepaald graduaats- of bachelordiploma beschikken. Benieuwd welke dit zijn?

Toelatingsvoorwaarden verkorte programma's bachelors

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Accountancy–Fiscaliteit

Verkort programma van 91 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten van de graduaatsopleiding Accounting Administration.

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Marketing

 • Verkort programma van 87 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Communicatie.
 • Verkort programma van 90 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Marketing- en Communicatiesupport met afstudeerrichting Marketingsupport.
 • Verkort programma van 91 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Hotelmanagement.

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Rechtspraktijk

Verkort programma van 60 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Rechtspraktijk

Verkort programma Bedrijfsmanagement – Supply Chain Management

 • Verkort programma van 103 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Transport en Logistiek met afstudeerrichting Douanedeclaratie.
 • Verkort programma van 106 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Transport en Logistiek met afstudeerrichting Wegvervoer. 

Verkort programma Biomedische Laboratoriumtechnologie

Verkort programma voor bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de professionele bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie, van de academische bacheloropleiding Chemie, van de professionele bacheloropleiding Chemie met afstudeerrichting Biochemie of Chemie, van de academische bacheloropleiding Biomedische wetenschappen, van de academische bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen, van de masteropleiding Biomedische Wetenschappen / Biomedical Sciences / Biomedical Research, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Biochemie / Biochemical Engineering Technology, van de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Chemie / Chemical Engineering Technology, van de masteropleiding Biochemie en de Biotechnology / Biochemistry and Biotechnology, van de masteropleiding Biochemie of van de masteropleiding Biologie / Biology met afstudeerrichting Molecular and Cellurar Life Sciences.

Meer informatie over de studieomvang van de verkorte programma’s is beschikbaar via de opleidingspagina Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Verkort programma Chemie

Toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Chemie.

Meer informatie over de studieomvang van de verkorte programma’s is beschikbaar via de opleidingspagina Chemie.

Verkorte programma’s Communicatie

 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Marketing.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Grafische en digitale media.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Journalistiek.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een bacheloropleiding in het studiedomein Handelswetenschappen en bedrijfskunde (behalve Toegepaste Informatica).
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Ondernemingscommunicatie.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Marketing en Communicatiesupport.

Meer informatie over de studieomvang van de verkorte programma’s is beschikbaar via de opleidingspagina Communicatie.

Verkorte programma's Ergotherapie

 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Sociaal Werk, van de bacheloropleiding Verpleegkunde, van de bacheloropleiding Vroedkunde, van de bacheloropleiding in de toegepaste gezondheidswetenschappen, van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager onderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Secundair onderwijs, van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, van de bacheloropleiding Logopedie en Audiologie, van de bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, van de bacheloropleiding Creatieve therapie, van de bacheloropleiding Psychologische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sport en Bewegen, van de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen (NL), of van de bacheloropleiding Sportkunde (NL).
 • Verkort programma van 141 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding.
 • Verkort programma van 147 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk, van de graduaatsopleiding Sociaal-Cultureel Werk, of van de graduaatsopleiding HR-support.
 • Verkort programma van 162 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Verpleegkunde.

Verkorte programma’s Elektromechanica

Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de

 • graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen met afstudeerrichting Onderhoudstechnieken voor de afstudeerrichting Onderhoudstechnologie;
 • graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen met afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken voor de afstudeerrichting Procesautomatisering en voor de afstudeerrichting Automatisering;
 • graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen voor de afstudeerrichting Technisch-Commercieel adviseur.
 • Graduaatsopleiding HVAC-systemen – Klimatisatiesystemen voor de afstudeerrichting Klimatisering.

Meer informatie over de studieomvang van de verkorte programma’s is beschikbaar via de opleidingspagina Elektromechanica.

Verkorte programma’s Elektronica – ICT

Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de

 • graduaatsopleiding Informatica voor het traject IT & Cyber Security and Cloud; 
 • graduaatsopleiding Internet of Things voor het traject IT & Internet of Things.

Meer informatie over de studieomvang van de verkorte programma’s is beschikbaar via de opleidingspagina Elektronica-ICT.

Verkort programma Energiemanagement

Toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding HVAC-systemen – Klimatisatiesystemen.

Meer informatie over de studieomvang van het verkorte programma is beschikbaar via de opleidingspagina Energiemanagement.  

Verkort programma Hotelmanagement

Verkort programma van 90 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Logies- restaurant en cateringmanagement.

Verkort programma Journalistiek

Verkort programma van 64 studiepunten, toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Communicatie.

Verkort programma Kleuteronderwijs

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een educatieve bacheloropleiding in het Onderwijs.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie of van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren.
 • Verkort programma van 105 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Logopedie en de Audiologie, van de bacheloropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk of met afstudeerrichting Maatschappelijk werk, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, van de masteropleiding Agogische Wetenschappen, van de masteropleiding Psychologie, van de masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen of van de masteropleiding Onderwijskunde.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een bacheloropleiding of van een masteropleiding.

Let op! Bij de eerste inschrijving voor de educatieve bacheloropleidingen in het Kleuteronderwijs, in het Lager onderwijs en in het Secundair onderwijs dient de kandidaat-student een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voor te leggen. De kandidaat-student legt deze kosteloos af via de website van de instaptoets.

Verkort programma Lager Onderwijs

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een educatieve bacheloropleiding in het Onderwijs.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie of van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren.
 • Verkort programma van 105 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Logopedie en de Audiologie, van de bacheloropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen, van de bacheloropleiding Sociaal Werk met afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk of met afstudeerrichting Maatschappelijk werk, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de  materopleiding Pedagogische Wetenschappen, van de masteropleiding Agogische Wetenschappen, van de masteropleiding Psychologie, van de masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen of van de masteropleiding Onderwijskunde.
 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van een bacheloropleiding of van een masteropleiding.

Let op! Bij de eerste inschrijving voor de educatieve bacheloropleidingen in het Kleuteronderwijs, in het Lager onderwijs en in het Secundair onderwijs dient de kandidaat-student een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voor te leggen. De kandidaat-student legt deze kosteloos af via de website van de instaptoets.

Verkort programma Orthopedagogie

 • Verkort programma van 62 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, of van de bacheloropleiding Ergotherapie.
 • Verkort programma van 61 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociaal Werk.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager onderwijs, of van de educatieve bacheloropleiding Secundair onderwijs.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding.

Verkort programma Secundair Onderwijs

 • Verkort programma van 45 studiepunten waarbij de student het diploma van de educatieve bacheloropleiding in het Secundair onderwijs kan behalen met maar één onderwijsvak: toegankelijk voor kandidaat-studenten met één van de volgende diploma’s of diplomacombinaties:
 • Verkort programma van 60 studiepunten waarbij de student het diploma van de educatieve bacheloropleiding in het Secundair Onderwijs kan behalen zonder de vermelding van onderwijsvakken: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een bachelordiploma dat niet tot het studiegebied Onderwijs behoort, of een diploma dat gelijkgeschakeld is met de graad van master, vermeld in artikel II.377 en in artikel II.378 van de Codex Hoger Onderwijs, §1, tweede en derde lid.

  Een kandidaat-student die nog niet in het bezit is van dit bachelordiploma, kan toch reeds voor dit verkorte programma inschrijven indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  De kandidaat-student moet:
  • ingeschreven zijn voor een bacheloropleiding aan een hoger onderwijsinstelling;
  • voor alle opleidingsonderdelen uit trajectschijf 1 en 2 van deze bacheloropleiding een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben en/of tolerantiekrediet ingezet hebben;
  • voor minstens 150 van de 180 studiepunten van deze bacheloropleiding een creditbewijs verworven hebben, een vrijstelling toegekend gekregen hebben en/of tolerantiekrediet ingezet hebben.

   De kandidaat-student dient hiertoe uiterlijk op 15 oktober 2022 een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij de toelatingscommissie via het Student Center via toelating@ap.be, en uiterlijk op 15 maart 2023 in het geval van een aanvraag voor inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van semester 2. Dit verzoek wordt desgevallend mee opgenomen in de aanvraag voor inschrijving in een individueel traject. De kandidaat- student wordt van de beslissing van de toelatingscommissie op de hoogte gebracht uiterlijk op 27 oktober 2022 indien de aanvraag uiterlijk op 15 oktober 2022 gebeurde, en uiterlijk op 27 maart 2023 indien de vraag uiterlijk op 15 maart 2023 werd ingediend.
   Voor het behalen van het diploma van de educatieve bacheloropleiding  Secundair onderwijs zonder de vermelding van onderwijsvakken is het bezit van dit diploma van de onderliggende bacheloropleiding evenwel noodzakelijk.
    
 • Verkort programma van 60 studiepunten dat in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt georganiseerd: zie art. 7.2 punt 7.2.3 van het onderwijs- en examenreglement van de Schools of Arts voor academiejaar 2022-2023.
 • Verkort programma van 132 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Sociaal Werk, van de bacheloropleiding Verpleegkunde, van de bacheloropleiding Vroedkunde, van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen, van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, van de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen, van de masteropleiding Psychologie, van de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, van de masteropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, van de bacheloropleiding, masteropleiding, kandidaatsopleiding of licentieopleiding Logopedie en Audiologie, van de bacheloropleiding, masteropleiding,  kandidaatsopleiding of licentieopleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie,van de bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve Therapie, van de educatieve bacheloropleiding in het Kleuteronderwijs, of van de educatieve bacheloropleiding in het Lager onderwijs .
 • Verkort programma van 141 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van bacheloropleiding of masteropleiding die niet voorkomt in de  bovenstaande lijst.
 • Verkort programma van 150 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van het secundair onderwijs en een onderwijsbevoegdheid.

Let op! Bij de eerste inschrijving voor de educatieve bacheloropleidingen in het Kleuteronderwijs, in het Lager onderwijs en in het Secundair onderwijs dient de kandidaat-student een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voor te leggen. De kandidaat-student legt deze kosteloos af via de website van de instaptoets.

Verkorte programma's Sociaal Werk

 • Verkort programma van 62 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie, of van de bacheloropleiding Toegepaste psychologie.
 • Verkort programma van 90 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de
  • graduaatsopleiding Sociaal-cultureel Werk voor de afstudeerrichting Sociaal- cultureel Werk;
  • graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk voor de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk;
  • graduaatsopleiding HR-support voor de afstudeerrichting Personeelswerk.

Verkort programma Toegepaste Informatica

Toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de graduaatsopleiding Programmeren voor het traject IT & Software.

Meer informatie over de studieomvang van het verkorte programma is beschikbaar via de opleidingspagina Toegepaste Informatica.

Verkorte programma's Toegepaste Psychologie

 • Verkort programma van 60 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Orthopedagogie.
 • Verkort programma van 70 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Sociaal Werk. 
 • Verkort programma van 91 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, van de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs, of van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs.
 • Verkort programma van 95 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind.

Verkorte programma's Verpleegkunde

 • Verkort programma van 120 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de bacheloropleiding Vroedkunde.
 • Verkort programma van 150 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de HBO5-opleiding Verpleegkunde.
 • Verkort programma van 180 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met  een diploma van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, van de bacheloropleiding Sociaal Werk, van de bacheloropleiding Orthopedagogie, van de bacheloropleiding Pedagogie, van de bacheloropleiding Ergotherapie, van de masteropleiding Psychologie, of van de masteropleiding Pedagogie.  

Verkorte programma's Voedings- en Dieetkunde

 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de masteropleiding Bewegingswetenschappen.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de masteropleiding Farmaceutische Wetenschappen.
 • Verkort programma: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de masteropleiding Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie.

Meer informatie over de studieomvang van het verkorte programma is beschikbaar via de opleidingspagina Voedings en Dieetkunde.

Verkort programma Vroedkunde

Verkort programma van 126 studiepunten: toegankelijk voor kandidaat-studenten met een diploma van de Vlaamse bacheloropleiding in de Verpleegkunde of van de Nederlandse HBO-opleiding Verpleegkunde.