Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor bachelors

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding aan AP?

  Algemene toelatingsvoorwaarden

  Wil je inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding, dan moet je in het bezit zijn van:

  • een diploma secundair onderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een studiebewijs dat krachtens  een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

  Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.

  Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

  Buitenlandse studiebewijzen

  Je kan een professionele of academische bacheloropleiding starten als je beschikt over één van de volgende studiebewijzen:

  Duitsland

  Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur

  Frankrijk

  Baccalauréat met een minimum score van 10/20

  Luxemburg

  • Diplôme de Fin d’Etudes secondaires
  • Diplôme de fin d’Etudes secondaires techniques

  Nederland

  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4 (let op : geeft enkel toegang tot een professionele bachelor en niet tot een academische bachelor binnen de Schools of Arts)
  • Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
  • Einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

  Spanje

  Titulo de Bachiller

  Suriname

  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4 (let op : geeft enkel toegang tot een professionele bachelor en niet tot een academische bachelor binnen de Schools of Arts)

  USA

  High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

  Verenigd Koninkrijk

  General Certificate of Secondary Education in 3 vakken met waardering A*, A, B of C EN General Certificate of Education met 2 vakken op advanced level (A-level) in, 5 verschillende vakken

  Europese school in België of buitenland

  Europees Baccalaureaat diploma

  International Baccalaureate School

  Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève

  SHAPE-school

  Diploma, uitgereikt door SHAPE-school (NATO)

  Geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling uit het ENIC-NARIC netwerk

  • Bachelordiploma
  • Masterdiploma

  Lisbon Recognition Convention (LRC)

  een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde

   

  Twijfel je of je diploma, dat binnen de EU behaald is, toelating geeft? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be. 

  Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:

  • een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma (downloaden in het Nederlands of Engels);
  • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
  • als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
  • Een verklaring van de ambassade of het consulaat  waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 

  Bezorg deze documenten ten laatste op 1 september aan het secretariaat van je departement of ten laatste op 15 oktober aan het secretariaat van je School of Arts. Nadat wij je aanvraag hebben onderzocht, laten we je weten of je mag inschrijven.

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

  Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.
   

  Taalvoorwaarden

  Om te kunnen inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding bij AP moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Voldoende kennis van het Nederlands heb je als je:

  • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
  • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum. Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR).
  Opgelet:

  Deze taalvoorwaarde geldt niet voor de academische bacheloropleiding Muziek en de professionele bacheloropleiding Dans.

  Voor inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor Beeldende Kunsten, moet je voldoende kennis hebben van het Engels. Meer info hierover vind je op de site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

  Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

  Indien je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een professionele of een academische bacheloropleiding, kan je eventueel worden toegelaten op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op de website van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen