Toelatingsvoorwaarden voor bachelors | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor bachelors

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding aan AP?

  Algemene toelatingsvoorwaarden

  Wil je inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding, dan moet je in het bezit zijn van:

  • een diploma secundair onderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een studiebewijs dat krachtens  een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

  Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.

  Buitenlandse studiebewijzen

  Heb je een diploma uit Nederland?

  Je kan een professionele of academische bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs starten als je beschikt over één van de volgende Nederlandse studiebewijzen:

  • een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), of
  • een diploma Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4 (let op: geeft enkel toegang tot een professionele bachelor en niet tot een academische bacheloropleiding binnen de School of Arts), of
  • een Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen, of
  • een einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan, of
  • een bachelordiploma, of
  • een masterdiploma.

  Als je niet over een van deze studiebewijzen beschikt, krijg je geen automatische toegang tot een professionele of academische bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. Check bij het secretariaat van je departement of School of Arts of je met je studiebewijs in aanmerking komt voor een inschrijving. Je vindt de contactgegevens op de pagina van je opleiding.

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs, dan moet je ook een bewijs van deelname aan de verplichte, niet-bindende toelatingsproef voorleggen. Je legt deze toelatingsproef kosteloos af via www.onderwijskiezer.be.

  Bijkomende voorwaarde voor de artistieke bacheloropleidingen

  Wil je inschrijven voor een artistieke bacheloropleiding, dan moet je daarnaast ook slagen voor een artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de artistieke toelatingsproeven vind je op de pagina van jouw opleiding.

  Heb je een ander buitenlands diploma?

  Als je in het buitenland al een diploma hebt behaald, onderzoeken we of jouw diploma toegang geeft tot een professionele of academische bacheloropleiding. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig: 

  • een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma (download in het Nederlands of Engels);

  • een kopie van je diploma;
  • als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;


  Behaalde je je diploma buiten de Europese Unie? Dan moet je ook nog het volgende in orde brengen:

  • Laat de kopie van je diploma legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waar je het diploma behaalde.  
  • Vraag de ambassade of het consulaat ook een verklaring dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 

  Bezorg deze documenten ten laatste op 1 september aan het secretariaat van je departement of ten laatste op 15 oktober aan het secretariaat van je School of Arts. Nadat wij je aanvraag hebben onderzocht, laten we je weten of je mag inschrijven.

  Taalvoorwaarden

  Om te kunnen inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding bij AP moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Voldoende kennis van het Nederlands heb je als je:

  • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
  • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum. Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR).
  Opgelet:

  Deze taalvoorwaarde geldt niet voor de academische bacheloropleiding Muziek en de professionele bacheloropleiding Dans.

  Voor inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor Beeldende Kunsten, moet je voldoende kennis hebben van het Engels. Meer info hierover vind je op de site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

  Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

  Indien je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een professionele of een academische bacheloropleiding, kan je eventueel worden toegelaten op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op de website van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen