Overslaan en naar de inhoud gaan

Diversiteit en inclusie

Als actief pluralistische hogeschool streven we bij AP Hogeschool samen naar een open community waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en zichzelf maximaal kan ontplooien op professioneel én persoonlijk vlak.

Diversiteitsbeleid

We zijn als studenten en medewerkers allemaal uniek. Een inclusief beleid is de manier waarop AP Hogeschool met deze diversiteit wil omgaan, opdat iedereen ten volle kansen kan benutten om zich te ontplooien.

Als hogeschool wil AP een gemeenschap van actieve burgers met maatschappelijke impact vormen, die zich kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende samenleving. 

AP  Hogeschool werkte een beleidskader diversiteit uit. Dit geeft de krijtlijnen weer waarbinnen het concreet diversiteitsbeleid zich dient af te spelen. Dit kader is gekoppeld aan de missie en visie van de hogeschool en wil ondersteuning bieden in het omgaan met verscheidene diversiteitsvraagstukken.

In samenwerking met UNIA werkte AP ook een handelingskader uit, dat ons in staat moet stellen om alle (diversiteits-)vragen op een gestroomlijnde en geobjectiveerde manier met werkbare oplossingen te beantwoorden.

How we walk the talk

Initiatieven rond diversiteit en inclusie vind je doorheen onze hele hogeschool.

 • Zo hebben wij verschillende stille ruimtes verdeeld over onze campussen. Dit zijn inclusieve ruimtes die stil en prikkelarm zijn en waar de gebruikers zich kunnen terugtrekken om tot rust te komen of te bezinnen via meditatie of gebed.
 • Verder werken wij ook aan onze eerste genderinclusieve toiletten, waarvan de eerste geopend zal worden in onze nieuwe campus Hallen.

Onze ambities om een inclusieve omgeving te creëren, reiken uiteraard verder dan de muren van onze hogeschool.

 • Zo is er het initiatief Blikopener, waarbij lokale KMO's en social profit organisaties op een laagdrempelige manier een beroep kunnen doen op onze kennis en expertise.
 • Met Stadskracht hebben we een onderzoeksgroep die zich buigt over de sociale, ecologische of economische duurzaamheid van de stad.
 • Via onze jaarlijkse Dive-In Week (DIVErsity & INclusion Week) houden we een nauwe band met een groot netwerk van organisaties en mensen die zich bezighouden met duurzame inclusie in de samenleving. Zo willen we studenten, lectoren en het werkveld inspireren en laten kennis maken met diversiteit en inclusie.
 • Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen heeft een samenwerking met De Nieuwe Spelers: een gratis vooropleiding theater voor kwetsbare jongeren.
 • Last but not least hebben we ons Community Engaged Learning Semester waarin studenten worden uitgedaagd om echte changemakers te zijn in een projectuitdaging van Antwerpse scholen, maatschappelijke organisaties of zorginstellingen.

En op het vlak van onderzoek realiseerden we ook tal van projecten rond diversiteit en inclusie:

 • In het project Girl power / Girls and technology zetten we in op meer vrouwen te laten kiezen voor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • Met ART4DEM (Art for Democracy) werd onderzocht hoe artistieke werkvormen het burgerschap kunnen versterken in het onderwijs.
 • Het project Kleu(te)rrijk probeert dan weer een antwoord te bieden op hoe we de interculturele competenties van leerkrachten kunnen versterken.
 • Diversiwijs bouwt verder op het onderzoek van Kleu(te)rrijk en heeft als doel om een sociaal rechtvaardiger onderwijs waar te maken.

 

Diversiteitscoördinator 

Anthony Mariën vervult als diversiteitscoördinator een belangrijke rol in het uitwerken van een duurzaam diversiteitsbeleid voor onze hogeschool. Bij vragen, suggesties en bezorgdheden rond diversiteit & inclusie kan je contact met hem opnemen via anthony.marien@ap.be

 

Voornaamwoorden 

Wellicht heb je al eens gemerkt dat sommige collega's in hun e-mailhandtekening de toevoeging die/hen/hun, zij/haar/haar of hij/hem/zijn plaatsen. Hiermee geeft de auteur van de e-mail aan met welke voornaamwoorden die wenst aangesproken te worden. Dit heeft verschillende voordelen: 

 • Er is minder verwarring bij uniseksnamen (Alex, Jo, Nour, Sam, ...) of namen waarbij je niet zeker bent van het te gebruiken voornaamwoord. 
 • Er is minder kans om te misgenderen (lees: iemand voor het verkeerde gender identificeren of aanspreken). Dit maakt communicatie gender-inclusiever.
 • Het zorgt voor een hoger welbevinden wanneer de aangeschreven persoon zich kan vinden in het voornaamwoord waarmee die wordt aangesproken.
 • Het is een manier om genderbinariteit te doorbreken en gender meer als een spectrum op te vatten. Dit betekent dat je gender aanziet als meer dan enkel man of vrouw.

Bovendien past het ook binnen de grondhouding van actief pluralisme bij AP. Dat is voor AP Hogeschool een constant appél tot een open houding waarbij we diverse kwesties ernstig bevragen en overwegen. Hoe zien we deze grondhouding concreet? Vanuit onze visie op superdiversiteit vertrekken we steeds van de betekenis die mensen zelf geven aan hun ervaring en hun identiteit. We vullen niets vooraf in voor mensen, maar laten hen zelf aan het woord. 

Vertrekkende vanuit deze visie hebben studenten en personeel de mogelijkheid om in hun e-mailhandtekening de gewenste voornaamwoorden achter hun naam te plaatsen. Hierbij verwijzen we via een hyperlink naar deze pagina voor meer uitleg.

Meer informatie over het gendergelijkheidsplan van AP vind je hier.