Overslaan en naar de inhoud gaan
project

ART4DEM

Zijn artistieke werkvormen geschikt om burgerschap te versterken? ART4DEM (Art for Democracy) denkt van wel. Verschillende departementen van de AP Hogeschool namen het initiatief om dit te onderzoeken. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met Sering vzw en diverse Antwerpse basis- en secundaire scholen.  

Burgerschap is een thema dat sterk leeft op school. Tegelijkertijd zijn heel veel leerkrachten nog zoekende: Welke invulling geef ik aan het thema? Hoe kan ik op een goede manier met mijn leerlingen aan de slag? Wat werkt er in de praktijk? Wat zijn ervaringen van collega’s en wat kan ik daaruit leren?  

Experts in de artistieke werkvormen Participatief Drama en Mantle of the Expert gingen samen met leerkrachten en leerlingen in de klas aan de slag met burgerschap vanuit drama. Via interviews, focusgroepen en intervisies verzamelden we ervaringen van alle betrokkenen en gingen we op zoek naar wat dramatische werkvormen kunnen betekenen voor een kwaliteitsvolle klaspraktijk rond burgerschap. Die ervaringen leidden onder meer tot de praktijkgerichte brochure 'Drama en burgerschap op school' (hieronder downloadbaar) en tot de bijhorende toolkit op deze website.  

De toolkit helpt scholen professionaliseren op vlak van burgerschap, geeft handvaten bij in de gekozen werkvormen en kijkt breder wat er nodig is om artistieke werkvormen in te zetten voor burgerschapseducatie. Doelgroepen van dit materiaal zijn scholen en voornamelijk leerkrachten uit de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. 

Burgerschap

Burgerschap is een breed begrip, met diverse invullingen. Wat als je als leerkracht of school wil werken rond burgerschap? Hoe ga je dan aan de slag? Waar let je best op?

Op deze pagina’s bieden we je meer informatie over burgerschap en tips om met burgerschap aan de slag te gaan. Klik verder op onderstaande tabs om meer te weten te komen! 

Drama als middel

Burgerschap leren is een complex en soms chaotisch proces. Heel wat werkvormen zijn hiervoor geschikt, maar eenvoudige succesrecepten bestaan niet. Met het project ART4DEM kozen we ervoor om met artistieke werkvormen aan de slag te gaan.

Op deze pagina’s vind je informatie en tips over het inzetten van drama als middel voor burgerschapseducatie. Waarom zou je daarvoor kiezen? Kan je dat ook wanneer je niet vertrouwd bent met drama? Welke ruimte heb je hiervoor nodig?

Participatief drama

Participatief drama richt zich op duurzame sociale verandering en creëert ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe visies op complexe maatschappelijke vraagstukken.  

Je gebruikt diverse spelmethodieken om de werkelijkheid te onderzoeken en te veranderen. Je zet het o.a. in om botsingen tussen de systeemwereld en de leefwereld te onderzoeken en zodoende onze maatschappelijke structuren te vermenselijken. Het leent zich uitstekend voor burgerschapseducatie.  

Mantle of the Expert

Mantle of the Expert benadert leren en onderwijzen vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Het is een vorm van procesdrama waarbij drama als leermiddel wordt ingezet. Het doel is eindtermen en ontwikkelingsdoelen op een geïntegreerde wijze te realiseren en daarbij het eigenaarschap van de leerling, de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding te stimuleren en te valoriseren.