Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Kleu(te)rrijk

Probleemschets

Hoewel onderzoek en beleid het belang van intercultureel onderwijs onderstrepen, blijkt daar in de praktijk nog werk aan. Veel leerkrachten geven aan zich hier onvoldoende voorbereid in te voelen. Dit PWO-project wil een antwoord bieden door een professionaliseringstraject uit te werken dat interculturele competenties van leerkrachten versterkt.

Jonge kinderen vertonen al etnisch-raciale vooroordelen. Wanneer kleuters etnisch-raciale verschillen opmerken, voelen veel leerkrachten zich onzeker of reageren ze vanuit een kleurenblinde houding. Als gevolg hiervan blijven kleuters met onbeantwoorde vragen en misverstanden zitten. Om leerkrachten voor te bereiden op het ondersteunen van positieve etnisch-raciale attitudes, is het belangrijk om de interculturele competenties van leerkrachten te versterken.

Onderzoeksdoel 

Om tegemoet te komen aan deze nood aan professionalisering van kleuterleerkrachten, ontwerpen we in dit onderwijskundig ontwerponderzoek in samenwerking met experts en pioniers uit het werkveld een professionaliseringstraject dat focust op interculturele competenties, met een focus op etnisch-raciale diversiteit, via het gebruik van multiculturele prentenboeken. Studies tonen immers aan dat het lezen en bespreken van multiculturele prentenboeken positieve effecten heeft op zowel de interculturele competenties van leerkrachten als de etnisch-raciale attitudes van kinderen, indien leerkrachten hier op een correcte manier mee omgaan.

Methodologie

In de eerste fase exploreren we de huidige praktijk, noden en mogelijkheden voor het professionaliseringstraject via literatuur en beleidsdocumenten, observaties, interviews en focusgesprekken met leerkrachten en experts. Na een co-constructieve ontwerpfase in nauwe samenwerking met pioniers, wordt het professionaliseringstraject in verschillende cycli geïmplementeerd en geëvalueerd. We brengen de ervaren effectiviteit en impact van het traject en gepercipieerde interculturele competenties van de deelnemers in kaart door middel van logboeken, bevragingen en een focusgroep.
 

Opleidingen

Blijf je graag op de hoogte van de projectvorderingen en resultaten? Schrijf je in voor de de Kleu(te)rrijk-nieuwsbrief!

Jouw functie