Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusieweek 2022

orthopedagogie antwerpen inclusiebeurs

In de week van 7-10 februari 2022 organiseert de bacheloropleiding Orthopedagogie haar jaarlijkse Inclusieweek. Ze slaan hiervoor opnieuw de handen in elkaar met de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs. Studenten en werkveld maken kennis met verhalen die de inclusiegedachte concreet maken. Experten en organisaties delen op de inclusiebeurs hun boeiendste cases en getuigenissen.

Wat is inclusie?

De inclusiegedachte vertrekt vanuit het idee dat ieder mens het recht heeft om deel uit te maken van de samenleving. Inclusie is er voor iedereen. Want binnen de inclusiegedachte wordt er niet gedacht vanuit doelgroepen en sectoren. Om de samenleving behapbaar te maken delen we ze graag op in doelgroepen, sectoren en structuren. Dat biedt overzicht en houvast. Maar het zorgt ook voor labeling, afzondering en exclusie. Soms denken we dat de dingen moeten lopen zoals ze lopen. Misschien is dat wel verkeerd gedacht? 

Inclusiebeurs

Er zijn tal van mooie verhalen en initiatieven die de inclusiegedachte concreet maken en laten zien dat het anders kan. Ervaringsdeskundigen met visie en organisaties met ambitie delen tijdens de inclusiebeurs op donderdag 10 februari graag hun verhaal met jou. Laat je inspireren.

Door de aanhoudende COVID-maatregelen zal de inclusiebeurs opnieuw digitaal worden aangeboden voor externen. AP-studenten volgen de key note lezing en workshops op de campus. 

TED-talk met William Boeva (geannuleerd)

William Boeva heeft helaas zijn aanwezigheid moeten annuleren wegens een COVID-besmetting. Lector/onderzoeker in de bacheloropleiding Orthopedagogie Beno Schraepen en William Boeva brachten recent het boek 'Excluses' uit. Hiermee willen ze alle fictie rond het inclusiethema voor eens en voor altijd de wereld uit helpen.  

  Programma

  Doorlopend 7-11 februari 

  • Tentoonstelling met beeld en geluid die je meeneemt in de leefwereld van gezinnen in armoede (vzw Recht-Op)

  Eén op drie kinderen in Antwerpen groeit op in armoede. Onderwijs dat inzet op gelijke kansen, kan een hefboom zijn om de armoede te doorbreken. Maar partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om tot gelijke onderwijskansen te komen. “Wat voor de school vanzelfsprekend is, is dit niet voor mij als ouder.” Bekijk en beluister de ervaringen van ouders in armoede.

  De oudergroep van Recht-Op brengt sinds 2019 ouders in armoede samen rond de vraag 'Wat is er nodig om tot gelijke onderwijskansen te komen? In 2021 gingen ze een sociaal-artistiek traject aan met illustrator Maarten Peeters. Het resultaat is een tentoonstelling met beeld en geluid die je meeneemt in de leefwereld van gezinnen in armoede. 

  Woensdag 9 februari

  • (Geannuleerd) Filmvoorstelling Defiant Lives ism GRIP vzw

  Defiant Lives (2016) vertelt het verhaal van de beweging die sinds de jaren 60 en 70 in de VS, Groot-Brittannië en Australië strijdt voor gelijke rechten voor personen met een handicap. Na steeds opgesloten te zijn geweest in grootschalige instellingen, traden daar indertijd personen met een handicap uit de schaduw om te streven naar een volwaardige deelname aan de samenleving. Centraal hierbij staan zelfbeschikking, afstand van afhankelijkheid, vooroordelen en betutteling. De film toont dit aan de hand van unieke archiefbeelden en exclusieve interviews met mensen die vroeger zelf mee op de barricaden stonden. 

  GRIP komt al 20 jaar op voor gelijke rechten voor personen met een handicap. "We menen dat het heel inspirerend kan zijn om te zien en te horen hoe personen in andere landen deze strijd voeren en gevoerd hebben. Uit de film begrijpen we hoe een maatschappij doorheen de tijd kan veranderen en wat daarvoor nodig is. Maatschappelijke beweging gaat zowel over voortschrijdend inzicht als over dingen afdwingen. Ook is er een duidelijk verband tussen inclusie en de beeldvorming van mensen met een handicap."

  Donderdag 10 februari
  • Inclusiebeurs

  10-12u: (Geannuleerd) TED-talk William Boeva en nabespreking met onderzoeker Beno Schraepen (lokaal 01.08 campus Spoor Noord - Ellermanstraat)

  12-13u: netwerkevent met lunch

  13-13u50: workshop 1

  14u10-15u: workshop 2

  Vrijdag 11 februari
  • Inclusiedag voor leerlingen uit het secundair onderwijs - alternatief programma

   

  Inclusiebeurs

  Op de inclusiebeurs van donderdag 10 februari kies je uit een groot scala aan workshops en getuigenissen naargelang jouw interesses. Neem het aanbod hier rustig door. Geef bij je inschrijving aan welke sessies je wil volgen. De inclusiebeurs wordt dit jaar opnieuw digitaal aangeboden aan externen. AP-studenten nemen deel op de campus. 

  Atlas vzw
  Werken met sociaal tolken in de openbare en sociale dienstverlening

  Spreker: Ahmed Zizaoui

  Je leert in de sessie van Atlas vzw hoe je een geslaagd gesprek met tolk kan voeren: 

  • Je krijgt informatie over het aanbod van de tolk- en vertaaldienst van Atlas, de verschillende tolkvormen (tolk ter plaatse, telefoontolk, videotolk) en de verschillende tolkberoepen (sociaal tolk, beëdigd tolk, intercultureel bemiddelaar…)
  • Je leert hoe je een sociaal tolk correct kan inzetten in je gesprek met een anderstalige cliënt
  • Je krijgt inzicht in de deontologische code van de sociaal tolk en hoe dit je gesprek met een anderstalige extra kan ondersteunen
  • Je krijgt tips die je helpen bij de voorbereiding van je gesprek met een anderstalige.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  bednet.jpg
  Bednet
  Bednet als partner bij inclusie: langdurig zieke of afwezige leerlingen betrekken in het klasgebeuren

  Spreker: July Christiaans

  Onze organisatie verzorgt het contact tussen de afwezige leerling en zijn/haar klas door verbinding te maken met elkaar aan de hand van computers en het internet. Vanuit onze visie en kernwaarden gaan we in gesprek met gezinnen en scholen die vrijblijvend een aanvraag indienen om Bednet bespreekbaar te maken.

  Weet jij welke leerlingen in aanmerking komen voor Bednet? Welke voorwaarden we hanteren? Waarin Bednet verschilt van andere digitale platformen? Wil je meer weten over wat Bednet samen met jou als (toekomstige) leerkracht kan betekenen voor afwezige leerlingen uit je klasgroep? Dan is deze sessie iets voor jou. 

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  brake-out.png

  Talent als basis vom rollen op te nemen

  Sprekers: Charlene Nesslany 

  Brake-Out laat jongeren hun talenten ontdekken. Ze gebruiken de woordenschat van Luk Dewulf om die te benoemen en leggen een eigen talentenportfolio aan. Samen investeren we tijd in deze talenten en zoeken we plaatsen om een rol op te nemen in een inclusieve wereld. Benieuwd hoe deze talentenaanpak werkt en hoe we verder borduren op deze talenten om later een rol op te nemen? Wil je horen hoe de Brake-Out-jongeren dat zelf ervaren? Kom het ontdekken in deze workshop.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  christ'l baert.png

  Fight for your liberty

  Spreker: Christ'l Baert

  Een mama aan het woord die blijft strijden voor een inclusief leven voor haar dochter.  Wandel mee door een 26-jarig leven waarin grenzen van gewoonte en (oude) visie verlegd worden, en voeren naar een bijzonder toekomstplan. Een verhaal van vallen en opstaan, van vreugde en verdriet, van een andere kijk. Een verhaal dat vragen oproept, en waarbij vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  frank wouters.png

  Herstellen van psychose (Geannuleerd)

  Spreker: Frank Wouters

  Deze sessie gaat over mijn herstel van psychose, een psychiatrische aandoening waardoor ik wanen meemaakte. Na lange tijd heb ik nu min of meer een goede situatie bereikt. Dat deed ik door middel van therapie, opnames in een ziekenhuis, gezinshulp en door sociale contacten terug op te bouwen, onder andere met mijn buddy. In deze sessie breng ik mijn getuigenis over dit traject. 

  Wegens ziekte van de spreker is deze sessie helaas geannuleerd. 

  hannibal.png

  Vakanties op ieders maat: een utopie? 

  Spreker: Nathalie van den Broeck

  Vanuit Hannibal organiseren we vakanties voor kinderen, tieners en jongeren met en zonder een beperking. In 2016 stapten we af van het gekende ‘hokjesdenken’. In plaats van uit te gaan van de beperking of de diagnose van een deelnemer, kijken we nu naar de ondersteuningsnood. We bespreken waarom we hiervoor kozen en maken de link met ons zomeraanbod. Tijdens deze workshop zal je actief kunnen deelnemen door stellingen te beantwoorden, vragen te stellen of mee te doen aan polls. Over deze stelling kan je alvast nadenken: is het haalbaar om voor iedereen een aanbod op maat te voorzien? 

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  pasform.png

  Ik hoor erbij

  Sprekers: Sander en Sarah Marck

  Sander heeft een handicap maar is vooral een mens zoals jij en ik die gewoon wil zijn en doen zoals jij en ik. Via het levensverhaal van Sander gaan we kijken hoe ook hij verantwoordelijkheden wil opnemen in de samenleving en zich wil verbinden met vrienden en familie. Net zoals jij en ik.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  tumult.png

  Jeugdwerk zonder grenzen: vrije tijd voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

  Sprekers: Amir en Rose/Mohammed 

  Tumult vzw is een jeugdwerkorganisatie met een doel: kinderen en jongeren hun talent voor samenleven verder laten ontwikkelen. We geloven erg in het belang van ontmoeting tussen personen met een verschillende achtergrond, hieruit kunnen we veel leren. Ga tijdens deze workshop in gesprek met vrijwilligers van Tumult die ooit nieuw waren in België. Zij nemen jullie graag mee in hun verhaal.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  vlaamse dienst speelpleinwerking.jpg

  Mag ik meespelen? 

  Spreker: Yana Weets

  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zet de laatste jaren voluit in op inclusieve speelpleinwerkingen. Zo willen ze er voor zorgen dat alle kinderen – met of zonder beperking - een leuke vakantie kunnen beleven. In deze workshop krijg je uitleg over het project en krijg je tips en tricks mee om aan inclusie te werken binnen de eigen vrijetijdsbeleving.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  YAR.png

  Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zal je krijgen wat je altijd gekregen hebt

  Spreker: Else Van der Straten

  YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 21 jaar met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen en biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen. We doen dit met YAR Coaching en YAR Wonen.

  Jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.

  Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van vrijwillige medewerkers, partners en professionele medewerkers. Zij dragen bij tot het vloeiend radarwerk van YAR Vlaanderen.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  zorgzame straten.jpg

  Buurtgerichte zorg kan niet zonder zorggerichte buren

  Spreker: Koen Kuylen

  Zorgzame Straten stimuleert burgers tot het versterken van wederzijdse steun. Zorgzame Straten is rotsvast overtuigd dat buren elkaar willen helpen. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is de kloof tussen vraagverlegenheid (niet durven te vragen) en hulpverlegenheid (niet weten hoe te helpen). Deze kloof wil Zorgzame Straten overbruggen door te investeren in een zorgzame houding tussen buren. Dit zo nabij mogelijk: de eigen straat, de kleine buurt. Alle buren worden daarin betrokken. Zo werkt Zorgzame Straten inclusief en overstijgt het idee van de sterke komt op voor de zwakke. Zo streeft Zorgzame Straten naar wederkerigheid in de hulpverlening. Zorgzame Straten bewaakt de daagkracht van de buren. En werkt inclusief samen met zorgvoorzieningen zoals de thuiszorg, WZC en LDC: zorgsteunpunten in de buurt.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  krunsj.png

  Jeugdwerk met een sterk uitgebouwde inclusiewerking

  Sprekers: Melissa Krunsj en Melissa Van Lindt

  Inclusie is één van de grote uitdagingen waar het jeugdwerk mee geconfronteerd wordt. Ben je benieuwd over hoe Krunsj vzw - een landelijke jeugdwerkorganisatie met een sterk uitgebouwde inclusiewerking - aan de slag gaat met deze uitdaging? Vraag je je wel eens af hoe inclusie vorm krijgt in het jeugdwerk? Wil je meer te weten komen over hoe jeugdwerkers omgaan met incidenten van agressie tijdens het begeleiden van inclusieve trajecten? Dan zit je tijdens deze sessie op de juiste plaats. Verwacht je aan een interessante en interactieve sessie met voldoende ruimte voor jouw vragen en input. Wij staan alvast te popelen kennis te maken met jou. Hopelijk tot dan!

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  veerle govers.jpg

  Waar een wiel is, is een weg: een inclusief leven met fysieke beperkingen

  Spreker: Veerle Govers

  Rond mijn tiende levensjaar traden de eerste symptomen op van wat op mijn 13de als een progressieve spierziekte werd gediagnosticeerd. Meer dan 40 jaar later laten heel wat spiergroepen me in de steek waardoor ik volledig afhankelijk ben voor mijn dagelijkse activiteiten. Nog steeds bestaat er geen medicatie om deze aandoening te stabiliseren laat staan te genezen.

  Toch heb ik tot nu toe een inclusief leven geleid: als scholier, studente, werkneemster, werkgeefster alsook in mijn vrije tijd … Samen gaan we op zoek naar de tools die ertoe kunnen bijdragen deze inclusie te realiseren!

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  ferm.png

  Inclusieve kinderopvang: wanneer verschillen rijkdom geven

  Sprekers: Karin Smout en Eefje Stevens

  Bij Ferm Kinderopvang bouwen we aan een inclusieve samenleving, waar 'bijzonder' ook heel gewoon mag zijn. In deze workshop vertellen we jullie aan de hand van waargebeurde verhalen wat inclusie in de kinderopvang betekent.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: geen sessie in tweede tijdsslot

  cik.png

  Centrum inclusieve kinderopvang

  Sprekers: Elke Dehouwer en Eefje Stevens

  In een inclusieve opvang worden kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsbehoeften samen opvangen. Hoe gaat dat precies? Bij wie kan je ervoor terecht? Weet jij wat een Centrum Inclusieve Kinderopvang allemaal wel kan doen voor kinderen, ouders en kinderopvanglocaties? Zet je ‘inclusiebril’ op en ontdek het hier!

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Zorg voor werk
  Werken werkt!

  Spreker: Eline van Bogaert

  Binnen Zorg voor Werk kan iedereen terecht die zin heeft in werk. Door werk kan je groeien. Het kan je helpen om je beter te voelen en je kan er financieel op vooruit gaan. Iedereen kan werken, want iedereen heeft talenten en beperkingen. Samen laten we dromen over werk uitkomen, in een werkomgeving waar iedereen gelijk is. Werk dat de waardering krijgt die het verdient.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  griet severeyns.jpg

  In je blootje voor de klas

  Spreker: Griet Severeyns

  Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs en in de hulpverlening. Opgroeiende kinderen en jongeren kunnen zich onveilig voelen omdat de school -of hulpverleningsomgeving niet aansluit. Inzetten op verbinding is hierbij aangewezen waarbij omgaan met verschil essentieel is. Hoe kunnen we rekening houden met al deze verschillen zodat we mensen zo weinig mogelijk uitsluiten? Hoe zorgen we voor inclusief materiaal zodat anderen zich welkom voelen? Gebaseerd op het beschermjassenmodel, licht Griet Severeyns enkele pijlers toe die meteen toepasbaar zijn in de praktijk.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  doof vlaanderen.png

  Is doof zijn zo erg?

  Spreker: Bart Verheyden 

  Voor veel mensen lijkt doof zijn niets minder dan een ramp. Maar moet dat zo zijn? In welke mate speelt de maatschappij een rol in hoe we kijken naar doof zijn? In deze korte workshop neemt Bart Verheyden, beleidsmedewerker bij Doof Vlaanderen vzw en ethicus, jullie mee op een reis die (hopelijk) doet nadenken over de impact van beeldvorming op onze houding naar handicaps in het algemeen, en doof zijn in het bijzonder.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  autinoom.jpg

  ASS? Van diagnose naar uitdaging!

  Spreker: Bernice De Vos

  ASS? Hebben we dat niet allemaal een beetje? Tegenwoordig heeft iedereen wel een ‘etiketje’. In deze workshop staan we interactief stil bij het effect van het krijgen van een diagnose ASS en hoe het niet enkel een beperking hoeft te zijn, maar de deuren kan openen naar een specifieke aanpak met inclusie tot gevolg.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  sproud.png

  't Klikt in Huis Sint-Jozef

  Spreker: Maite Mallentjer

  Een woonzorgcentrum is geen satelliet-ziekenhuis voor oude mensen. Maar wel een plaats waar bewoners, medewerkers, familie, vrijwilligers, vrienden, buurtbewoners samenleven: ze zijn elkaars buren. Community builders maken buurten sterker en als daar veel kwetsbare oudere mensen wonen noemen ze dit sociaal makelen. De methode die daar vaak voor wordt gebruikt is ABCD: Asset Based community Development.

  Wij doen dit in het Huis Sint-Jozef met 55 bewoners, 80 medewerkers, 15 vrijwilligers, familie, vrienden, buurtbewoners en noemen dit: 't Klikt. In onze community is iedereen welkom en kan iedereen iets betekenen.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Katholieke vereniging voor gehandicapten
  Inclusie vanuit de buik

  Spreker: Joyce van Noten

  De Katholieke vereniging voor gehandicapten is een organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. De KVG-groep heeft vele gezichten en werkingen. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk. In deze workshop kom je onze concrete werking en verschillende initiatieven te weten. 

  Workshop is geannuleerd. 

  Joyce Van Noten
  Mijn leven met cretinisme 

  Spreker: Joyce van Noten

  Joyce is afgestudeerd als praktijkgerichte orthopedagoog aan AP Hogeschool. Daarnaast is Joyce geboren met cretinisme of dwerggroei. Ze vertelt jullie graag hoe dat een bepalende plek kreeg in haar leven. Of toch niet?

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  tane.png

  Tane: een man met het syndroom van Down en grote ambities 

  Spreker: Tane en Sofie Willems

  Ik ben Tane. Ik ben een twintiger, de oudste van vier kinderen en heb downsyndroom. In de workshop zal ik mezelf voorstellen met behulp van een powerpoint. Ik vertel over mezelf, mijn keuze (en de keuze van mijn ouders) voor inclusie, de zoektocht naar een school en mijn plannen voor de toekomst.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  girls technology.png

  Meisjes mogen niet met K'nex spelen, da's voor jongens! 

  Sprekers: Kato Luyckx en Eva Dierickx

  Genderstereotiepe verwachtingen bepalen (vaak onbewust) veel van de keuzes die we maken doorheen ons leven, van het speelgoed waarmee we spelen, tot de studierichting en job die we kiezen. In deze workshop gaan we in op hoe dat komt, welke effecten dat heeft en wat wij daar als opvoeders en leerkrachten aan kunnen doen! Dankzij concrete tips and tricks kan je zelf aan de slag bij het creëren van een genderbewuste omgeving. 

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  topix.png

  Ik wil geen marsmannetje zijn: in verbinding treden met personen met een beperking

  Spreker: Wendy Steurs

  Als hulpverlener kom je binnen in de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Zijn we ons ervan bewust welke impact dit heeft op de cliënt ? Hoe voelen wij ons als vreemden zich in ons leven komen bemoeien ? We laten jullie ervaren en geven handvaten om hiermee op een goede manier om te gaan.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  lus.png

  Het belang van netwerk en de werking van Lus vzw

  Sprekers: Emilie Van Daele en Katrien Meganck

  Lus vzw brengt mensen in verbinding. Vrijwilligers brengen familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar. Zo creëert Lus steeds nieuwe, unieke groepen mensen die samen praten en nadenken. Tijdens deze workshop gaan we in op het belang van een persoonlijk netwerk en geven we je een inkijk in hoe Lus vzw hiermee aan de slag gaat. Katrien Meganck vertelt haar persoonlijk verhaal en getuigt over haar ervaringen met haar Lusgroep.

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Muzikant/leraar An Biesemans
  Creatief inclusief voor de kunstklas

  Spreker: An Biesemans

  An Biesemans is muzikante en geeft les in het deeltijds kunstonderwijs. Ze werkt in haar lessen op maat van de leerlingen en mag zich ervaringsdeskundige noemen in het werken met personen met ASS. Ze deelt graag haar tips, praktische voorbeelden en ervaring over het creatief inclusief werken in de kunstklas. 

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Persephone vzw
  Multimediavoorstelling: zing, dans, lach en bewonder ons

  Spreker: Ann Van de Buys

  Persephone is opgericht om de dubbele discriminatie van vrouwen met een handicap te bestrijden. We zijn uniek in België. In 2020 creëerden we deze voorstelling t.g.v. onze 25ste verjaardag. Ze begint met de dansfilm 'Bewogen dromen' en eindigt met ons lijflied. Tussenin vertellen we over onze mijlpalen. Nadien is er tijd voor nabespreking.

  Sessie 1: geen sessie in eerste tijdsslot

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Vlaamse Vereniging voor Autisme
  Vlaamse Vereniging voor Autisme aan het woord

  Spreker: Marie Glorieux

  De Vlaamse Vereniging voor Autisme tracht de wereld van mensen met autisme kenbaar te maken voor het brede publiek. Aan de hand van warme acties, getuigenissen en praat- en vormingsavonden brengen ze het thema ter sprake en trachten ze de vooroordelen die heersen rond dit thema aan te pakken. Wees welkom voor een inkijk in hun creatief aanbod.

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Basisschool Het Molentje
  Een frisse blik op de klas en daarbuiten

  Spreker: Griet Rossau

  Van weinig naar veel aandacht voor brede basiszorg in een basisschool? Van traditioneel onderwijs naar onderwijs waarbij teamteachen niet meer weg te denken is? Dat zijn enkele uitdagingen die Griet Rossau 1,5 jaar geleden is aangegaan in haar nieuwe school ‘Het Molentje’ te Lier. Enkele kerngedachten hierbij zijn: Het viersporenbeleid, EDI-model, de talenten van je leerkrachten inzetten, sterktes en zwaktes bij leerkrachten ondersteunen, onderwijs op maat van de leerlingen, inzetten van het ondersteuningsnetwerk NOA, teamteachen, ...

  Sessie 1: neem deel via deze link

  Sessie 2: neem deel via deze link

  Inschrijven

  Schrijf je in voor 4 februari

  Registreer je hieronder voor de inclusieweek. 

  Studenten van de bachelor Orthopedagogie en de educatieve bachelor Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs krijgen de kans om deel te nemen en zo bij te leren en hun blik te verruimen. Het laat hen toe om lessen over dit thema gemakkelijker te kunnen volgen.

  Inschrijven is noodzakelijk, want het aantal plaatsen voor een aantal workshops is beperkt. Je ontvangt na je inschrijving een bevestigingsmail met de gekozen workshops en lezingen. Hou dit bericht goed bij. 

  Bij vragen of problemen met het inschrijven kan je contact opnemen met sarah.verreyken@ap.be.

  Praktisch

  Bereikbaarheid Campus Spoor Noord - Noorderplaats 
  • Openbaar vervoer

  Voor de campus bevindt zich een tramhalte (lijn 1 en 24). Op 300m bevindt zich een bushalte. De campus bevindt zich op 20 minuten wandelafstand van Antwerpen Centraal station. 

  • Met de fiets

  De campus beschikt over een ondergrondse fietsenstalling (ingang via Ellermanstraat). Indien je geen student of personeel bent van AP kan je gebruik maken van een openbare fietsbeugel, of kan je een gastenbadge halen aan het onthaal. Er zijn ten slotte ook meerdere Velo-fietsstations aan en rond de campus. 

  • Met de auto

  Gastsprekers kunnen parkeren in de ondergrondse parking (ingang via Ellermanstraat).