Overslaan en naar de inhoud gaan

Preventiemaatregelen Corona

Het coronavirus (Covid-19) heeft een gigantische impact op ons dagelijks leven. Naast de algemene preventiemaatregelen heeft AP ook een reeks aangepaste preventierichtlijnen opgesteld, die helpen om: 

 • onderwijs en werk op een kwalitatieve manier mogelijk te maken
 • maximale veiligheid te garanderen, door het aantal fysieke contacten (en dus ook mogelijke verspreiding van het coronavirus) te beperken
   

OPGELET: De informatie hieronder is niet volledig van toepassing voor onze Schools of Arts. Deze studenten krijgen aanvullende aangepaste informatie voor het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 

BELANGRIJK:

Om alle (vermoedelijke en bevestigde) coronabesmettingen nauwgezet te kunnen monitoren, vragen we om zo snel mogelijk ons interne contact tracing team te verwittigen als:

 • je in quarantaine gaat (bv. na een risicocontact)   
 • je een afspraak voor een coronatest hebt
 • je positief getest hebt op corona 

 

Wij rekenen op jullie medewerking om deze maatregelen nauwgezet op te volgen. 

Alvast bedankt! 

 

Laatste pagina-update: donderdag 29.10.2020 - 17.00 u  

TOEGANG TOT DE CAMPUS

Zijn al die extra maatregelen rond social distancing en hygiëne nu echt nodig? 

Het coronavirus (Covid-19) is extreem besmettelijk en verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes. Bij hoesten en niezen komt het virus via de lucht terecht op naburige voorwerpen en oppervlakken. Wie deze druppeltjes inademt of via de handen in mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken. Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk. 

Hoe minder personen op de campus aanwezig zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Daarom zetten we volop in op digitale werk-, onderwijs- en examenactiviteiten vanop afstand. Maar voor sommige activiteiten is er helaas geen (volledig) digitaal alternatief mogelijk. Daarom is een beperkte heropstart onder strikte voorwaarden voorzien.

 

Zijn de campussen van AP open? 

Er is beperkte toegang tot de campus voor studenten, personeel en derden aan de hand van vier voorwaarden:

 • (1) je aanwezigheid is strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld voor examen of een praktijkles
 • (2) je bent niet ziek
 • (3) je behoort niet tot een kwetsbare groep
 • (4) je bent niet recent teruggekeerd uit een risicogebied

Concreet betekent dit: 

 • Studenten zijn toegelaten
  • voor on campus onderwijs- en examenactiviteiten. Deze worden aangekondigd via de gekende kanalen: mail, Digitap, Webuntis ...
  • voor het ophalen en binnenbrengen van studiematerialen. Na registratie en afspraak via Digitap.
 • Medewerkers zijn toegelaten zoals afgesproken met leidinggevende.
 • Derden zijn toegelaten na goedkeuring van de directie of departementshoofden.

We vragen je om ook alleen tijdens de duur van deze activiteiten op de campus aanwezig te zijn. Zo zorgen we er samen voor dat de capaciteit van de campussen en de afstandsregels op elk moment bewaard blijven
 

Wat als ik (mogelijk) besmet ben met corona? 

Het is belangrijk dat we alle (mogelijke) coronabesmettingen goed in de gaten kunnen houden en, indien nodig, zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.

Naast contact tracing door de overheid, heeft AP zelf ook een interne corona tracing cel opgericht om meldingen van (mogelijke) coronabesmettingen binnen onze hogeschool op te volgen. Zo kunnen we onze studenten en medewerkers persoonlijk contacteren en adviseren. 

Wanneer moet ik het AP Corona Tracing team contacteren? 

 • Als je in quarantaine gaat (bv. na een risicocontact);
 • Als je een afspraak voor een coronatest hebt;
 • Als je positief hebt getest op corona
   

Hoe moet ik het AP Corona Tracing team contacteren? 

 • Melding maken van een (vermoedelijke of bevestigde) coronabesmetting doe je:
 • Vragen rond een (vermoedelijke of bevestigde) coronabesmetting kan je stellen:
  • via mail: coronatracing@ap.be 
  • via telefoon: 03 220 59 99 (ma tot vrij tussen 9-12 u & 13-16 u) 
    

Wat als ik ziek ben? 

Als je ziek bent of ziektesymptomen vertoont, mag je absoluut niet naar de campus komen.

 • Blijf thuis.
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Verwittig je afwezigheid via de gekende kanalen.  
 • Heb jij of je huisgenoot positief getest op coronavirus (Covid-19) met of zonder symptomen? Zie hierboven.


Wat als ik tot een kwetsbare groep behoor?

Als je tot een risicogroep behoort, kan je een beroep doen op overmacht.

 • Vraag een brief of attest van je arts. Dit is verplicht!
 • Meld dit aan je opleidingshoofd (student) of leidinggevende (personeel).
 • Er wordt in overleg naar een gepaste oplossing gezocht. 

 

Wat als ik recent naar het buitenland ben gereisd?

 • Volg steeds de richtlijnen van de overheid. Zie ook onze corona FAQ.
 • Check hier hoe en wanneer je het Passenger Locator Form moet invullen. 
 • Meld je afwezigheid aan je opleidingshoofd (student) of leidinggevende (medewerker). Heb je een attest van verplichte quarantaine? Stuur dit dan meteen mee door. Er wordt in overleg naar een gepaste oplossing gezocht. 

   

Ik woon buiten België. Mag ik naar de campus komen?

Woon je buiten België en pendel je voor je studie?

Verplaatsingen voor werk- en studiegerelateerde activiteiten worden als essentiële verplaatsingen beschouwd. Voor deze verplaatsingen ben je dus vrijgesteld van de quarantaineregels. Dit houdt in dat je niet in quarantaine hoeft, zolang je enkel naar Antwerpen komt voor je studies. Neem je ook deel aan sociale of andere niet-studiegerelateerde activiteiten, dan vervalt de vrijstelling en kan het zijn dat je toch de quarantaineregels moet volgen.

Kom je voor langere tijd naar België?

Dan vragen we je om de maatregelen van het reisadvies, en de test- en quarantaineregels (zie hierboven: terugkeer uit groene / oranje / rode zone) op te volgen.

Meld je indien nodig afwezigheid aan je opleidingshoofd (student) of leidinggevende (medewerker). Heb je een attest van verplichte quarantaine? Stuur dit dan meteen mee door. Er wordt vervolgens in overleg naar een gepaste oplossing gezocht.


Mag ik op de campus komen studeren?

Er zijn nog steeds een aantal studieplekken op de campus beschikbaar, maar gezien de omstandigheden zijn deze natuurlijk wel beperkt. Daarom is reservatie verplicht. Meer details vind je op het intranet.

 

Is er extra controle op de campus?

 • In functie van reiniging en ontsmetting wordt er een dagelijks overzicht bijgehouden van alle aanwezige personen en gebruikte lokalen op de campus. 
 • Aan de ingang is er een toegangscontrole door een bewakingsfirma. Zorg dus dat je altijd je studenten- of personeelskaart op zak hebt. 
 • Kom op tijd en hou steeds 1,5 meter afstand tijdens het wachten.  
 • Samenscholingen in en rond de campus zijn niet toegestaan.  
 • Wie zich niet aan de regels rond hygiëne en social distancing houdt, moet de campus onmiddellijk verlaten.  
 • Sinds 1 oktober moet je, op bevel van de Provincie Antwerpen, ook in een straal van 200 m rond de in- en uitgangen van alle scholen verplicht een mondmasker dragen. De politie controleert hierop.  

 

Waar kan/mag ik lopen en zitten op de campus?

 • Volg steeds de instructies die op de campus via affiches en vloerstickers aangegeven zijn.
 • In (klas)lokalen:
  • Mag je alleen op aangeduide plekken zitten.
  • Krijg je bij veelvuldig gebruik (bv. practica) een vaste plek toegewezen.
 • Gedraag je verantwoord t.o.v. anderen
 • Houd steeds (waar mogelijk) 1,5 meter afstand tot andere personen.
 • Communiceer duidelijk (en bij voorkeur non-verbaal) om fysieke afstand te bewaren. 
 • Kruis elkaar in gangen of lokalen met de rug naar elkaar.
 • Kom op tijd naar de campus. Blijf voor en na de les niet plakken om drukte te vermijden.
 • Ben je toch te vroeg? Check of je al in het lokaal binnen kan of wacht even buiten, in de hal of in de cafetaria.  

FACILITEITEN OP DE CAMPUS 

Mag ik de lift gebruiken? 

Gebruik van de lift wordt afgeraden.

 • Tenzij strikt noodzakelijk (bv. omwille van een beperking, zware lading ...). Dan geldt:
  • Slechts één persoon tegelijkertijd in de lift. 
  • Bedien de liftknoppen bij voorkeur met je elleboog.
  • Draag (zoals steeds) een mondmasker.
 • Traphaldeuren blijven open, indien dit geen conflict geeft met de brandveiligheidsvoorschriften.
 • Trapleuningen worden veelvuldig gepoetst en ontsmet. 
   

Mag ik de lockers gebruiken? 

Ja, je kan gebruikmaken van de lockers op de campus.

 • Enkel lockers die voor één persoon toegankelijk zijn.
 • Hou steeds voldoende afstand tot andere personen bij het wegleggen en terugnemen
 • Ontsmet de locker voor en na gebruik met het voorziene desinfectiemateriaal

 

Mag ik het kopieerapparaat, de printer of scanner gebruiken?

Ja, dit gebeurt zoveel mogelijk contactloos.

 • Draag handschoenen of gebruik je elleboog.
 • Gebruik geen scherpe voorwerpen (zoals pen, sleutels) om beschadigingen aan het touchscreen te vermijden.
 • Ontsmet het gemeenschappelijke materiaal na gebruik, met het beschikbare desinfectiemateriaal. 
   

Mag ik de fietsenstalling of -parking gebruiken? 

Ja, deze blijven toegankelijk. 

 • Je moet verplicht een mondmasker dragen zodra je binnenkomt.
 • Fietsen mogen naast elkaar geplaatst worden. Maar bewaar bij het plaatsen of terugnemen de nodige afstand (min 1,5 m). 
   

Zijn de onthaalbalies open? 

Ja, de onthaalbalies op onze campussen blijven geopend volgens de normale openingsuren. 
 

Zijn de media- en bibliotheken open? 

De campusbibliotheken werken volgens een aangepaste dienstverlening, en met strikte veiligheidsvoorschriften. Check de informatie voor jouw campusbibliotheek op het intranet voor studenten.
 

Zijn de campusrestaurants open?

 • De studentenrestaurants blijven voorlopig gesloten. Raadpleeg intranet voor studenten voor een laatste stand van zaken. 

 

Zijn de personeelsrefters open? 

Omdat deze kleinschaliger zijn, mag dit voorlopig wel. Mits volgende afspraken gerespecteerd worden:

 • Laat de beschikbare plaatsen in de personeelsrefters zo veel mogelijk vrij voor (onderwijzend) personeel dat niet over een eigen bureau beschikt. Heb je wel een eigen bureau? Eet dan bij voorkeur daar.
 • Houd ook tijdens de lunchpauze rekening met bestaande bubbels.
 • Reinig de tafel voor en na elk gebruik.
 • Breng je eigen eten en drank mee. 
 • Breng je eigen bestek en servies mee (bv. glas, kopje, bestek, bord). Als je dit van de hogeschool gebruikt, spoel je deze eerst af voor gebruik en zet ze na gebruik bij de afwasmachine. 
 • Hou voldoende afstand.
  • Laat telkens minstens 2 zitplaatsen tussen. 
  • Ga diagonaal i.p.v. recht tegenover elkaar zitten (geen tête-à-tête).
  • Gebruik eventueel tussenschermen.

 

Mag ik vergaderen op de campus?

Op de campus mag je tijdelijk niet meer vergaderen.

 

Wat als ik een persoonlijk gesprek moet voeren? 

Bij verschillende activiteiten (bv. onthaal, inschrijvingen, consult ...) zijn fysieke 1-op-1 gesprekken nodig.

 • Hou voldoende afstand.
  • Draag een mondmasker.
  • Gebruik een plexischerm of face-shield.
 • Ga diagonaal i.p.v. recht tegenover elkaar zitten (geen tête-à-tête). 
   

Hoe verloopt de postverwerking? 

De kans op overdracht van het coronavirus bij postverwerking is minimaal. Hanteer volgende werkwijze:

 • Open eerst alle enveloppen / pakjes (met een briefopener, schaar ...)
 • Was je handen. 
 • Hou de enveloppen / pakjes steeds met dezelfde hand vast en haal met je andere hand de inhoud eruit.
 • Gooi alle verpakkingen bij het papierafval.
 • Was opnieuw je handen. 
 • Vanwege de reistijd is het niet nodig om de inhoud zelf te desinfecteren. 

HYGIËNE

Voorziet AP zelf beschermingsmiddelen? 

Ja, voor wie op de campus aanwezig moet zijn, voorzien we: 

 • desinfecterende handgel
 • mondmaskers 
 • handschoenen

Door de grote vraag is het aanbod helaas wel beperkt. Dus: 

 • Gebruik alleen wat je nodig hebt.
 • Neem geen materiaal mee naar huis. 
   

Moet ik mijn handen reinigen? 

 • Ontsmet je handen als je de campus binnenkomt. Aan iedere ingang staat een infostand met desinfecterende handgel.
 • Was regelmatig je handen. Liefst met stromend water en vloeibare zeep. Doe dit zeker: 
  • na hoesten, niezen of je neus snuiten
  • voor en na elk toiletbezoek 
  • voor en na het eten
  • voor en na het verwijderen van je mondmasker of handschoenen 
    

Moet ik handschoenen dragen? 

Het dragen van handschoenen geeft soms een vals veiligheidsgevoel en wordt dus niet algemeen verplicht.

Handschoenen zijn wél verplicht als: 

 • je schoonmaakactiviteiten uitvoert 
 • je overgedragen materialen, documenten ... manipuleert
 • je (labo)materialen gebruikt
 • je andermans computermuis, keyboard gebruikt (ICT-interventie). 

Vervang je handschoenen:

 • Als ze kapot zijn (bv. scheurtjes).
 • Na max. 4 uur dragen.
 • Als je aan een nieuwe taak start. 
 • Gooi ze weg bij het restafval. 
   

Moet ik een mondmasker dragen?

Op en rond de campussen moet je te allen tijde een mondmasker dragen.

In eetruimtes (personeelsrefter, studentenrestaurant …) mag je uiteraard tijdelijk je mondmasker afzetten om te eten en/of drinken. Zorg er hierbij voor dat je steeds diagonaal en op ten minste 1,5 m afstand tegenover elkaar zit.  

Daarnaast is het aan de in- en uitgangen van alle scholen in de provincie Antwerpen verplicht je mondmasker te dragen. Binnen een straal van 200 meter rond onze campus, moet je mondmasker op houden, op basis van provinciale regels die op 1 oktober 2020 ingegaan zijn.

Hoe een mondmasker opzetten?

 • Was eerst grondig je handen. 
 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan, nooit de binnenkant van het masker. 
 • Pas eerst de bovenkant van het masker goed aan op je neus.
 • Zorg dat het masker goed aansluit aan de zijkanten en dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Hoe een mondmasker dragen?

 • Masker op? Raak het masker (en de rest van je gezicht) niet aan. 
 • Zit je masker niet goed? Herbevestig het en raak hierbij enkel de zijkanten aan. 
 • Zet je mondmasker niet de hele tijd op en af. 
 • Vervang je mondmasker: na 8 uur, na 4 uur bij intensief gebruik (bv. veel praten) of nog sneller als het vochtig of vuil is.

Hoe een mondmasker afzetten?

 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan.
 • Was nadien grondig je handen.
 • Kort afzetten? (bv. om te drinken) Leg je mondmasker op een propere plek die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.

Hoe een mondmasker wassen en bewaren?

 • Doe gebruikte mondmaskers in een dichte, stoffen zak die je samen met het masker wast. 
 • Reinig je mondmasker na elk gebruik. 
  • Was het met wasmiddel en de rest van de was in de wasmachine op 60° C.
  • Kook het in een kookpot (die je enkel hiervoor gebruikt).
  • Handwas? Strijk het mondmasker nadien op hoge temperatuur.
 • Was je handen nadat je een vuil / gebruikt masker hebt aangeraakt.
 • Zorg dat je masker volledig droog is voor je het opnieuw gebruikt. Wissel bij voorkeur af tussen minstens 2 maskers. 
 • Stop je mondmasker niet in de diepvries of ijskast. De koude doodt het virus niet en je loopt risico om je voeding te besmetten. 
 • Bewaar gewassen of ongebruikte mondmaskers op een vaste en propere plek.

 

Hoe ontsmet ik mijn werkplek? 

Je hoeft niet het hele lokaal te ontsmetten. Daar zorgt de poetsploeg uiteraard voor. We vragen je wel om zelf je werkplek en/of materialen te ontsmetten VOOR ieder gebruik. Je hoeft enkel harde oppervlakken te ontsmetten (vb. tafelblad, handvaten, ...). 

 • Besproei het oppervlak dat je wenst te gebruiken met desinfectiemiddel (70% Ethanol).
 • Verspreid de vloeistof met een single-use papieren doekje over het volledige oppervlak, zodat dit volledig nat is.
 • Laat het middel even inwerken. Wacht tot de vloeistof verdampt is, niet droogwrijven. 
 • Werp het papieren doekje bij het restafval in een afgesloten afvalbak. 
   

Mag ik nog naar het toilet? 

Ja, natuurlijk. 

 • Was je handen voor én na elk toiletbezoek. Zo vermijd je mogelijke verspreiding via contactoppervlakken zoals deurklinken.
 • Hou afstand (min 1,5 m) in het toiletblok. Het aantal toegelaten personen = het aantal wasbakken. 
 • Toilet bezet / volzet? Wacht op de gang en hou afstand.
 • Droog je handen met papieren doekjes of een handdoekrol. Vermijd losse handdoeken en luchtblazers (deze laatste worden buiten werking gesteld).
 • Na het handen wassen & drogen kan je eventueel nog een desinfecterende handgel gebruiken. 
   

Wat als de zeep of het papier op is? 

Nu iedereen (nog meer) z'n handen wast, kan dat al eens gebeuren. We vragen iedereen om mee een oogje in het zeil te houden. Alles op? Meld het onmiddellijk aan het onthaal van jouw campus. 
 

Mag ik op de campus douchen? 

Vanaf de start van het academiejaar (21 september 2020) zijn de sanitaire ruimtes zijn opnieuw beschikbaar. De ruimtes krijgen extra aandacht van het poetspersoneel.
 

Wordt er op de campus extra gepoetst? 

Onze schoonmaakactiviteiten en -procedures zijn verhoogd.

 • Poetsploegen dragen mondmaskers en nitril wegwerphandschoenen.
 • Alle gladde oppervlakken (bv. tafels, stoelen, deurklinken ...) worden ontsmet met 70% ethanol.
 • Sanitaire voorzieningen (toiletten, wasbakken) worden meermaals per dag gereinigd en ontsmet met bleekwater (4%).
 • Alle aangeduide zitplaatsen met stoffen bekleding worden dagelijks gestofzuigd.
 • Computermuizen worden gereinigd met alcoholdoekjes (70%).
 • Alle vloerbekleding wordt 's ochtends gereinigd en gestofzuigd. 

We vragen je wel om zelf je werkplek en/of materialen te ontsmetten na gebruik

ONDERWIJS- EN EXAMENACTIVITEITEN

Mogen activiteiten buiten de campus nog plaatsvinden?

Ja, maar alleen als: 

 • er geen conflict is met wetgeving 
 • de nodige voorzorgsmaatregelen gehandhaafd kunnen worden
   

Gebeuren er nog stagebezoeken? 

Stagebezoeken gebeuren maximaal digitaal.

Indien de opvolging van de student fysieke aanwezigheid vereist, kan dit doorgaan op voorwaarde dat:

 • er geen conflict is met wetgeving 
 • de nodige voorzorgsmaatregelen gehandhaafd kunnen worden in overleg met de stageplaats
   

Mag ik zelf materiaal meebrengen?

Ja, dat is zelfs verplicht. Er wordt geen materiaal uitgewisseld, dus je moet zelf je eigen materiaal meebrengen (bv. schrijfgerief, rekenmachine, headset, papieren zakdoekjes ...)
 

Mag ik de apparatuur op de campus gebruiken?

Tijdens labo's moeten studenten soms proeven of metingen uitvoeren. Hierbij is het noodzakelijk om materiaal en/of apparatuur te manipuleren. 

 • Iedereen draagt nitril wegwerphandschoenen.
 • Apparatuur wordt extra beschermd met huishoudfolie en na elk labo grondig gereinigd (met 70% ethanol of desinfecterende doekjes).

Gebruik je (bijvoorbeeld tijdens je examen over een labo) een computer of laptop van de school? Ontsmet die dan voor en na gebruik met het beschikbare materiaal: ontsmet het toetsenbord met behulp van een doekje met desinfectiemiddel.
 

Hoe worden de examens georganiseerd? 

Het merendeel van de examens zal noodgedwongen digitaal vanop afstand plaatsvinden. In sommige gevallen kan er toch beslist worden om op de campus examens af te nemen. Meer details vind je bij FAQ Digitale Examens.
 

Wat als ik computerproblemen heb? 

Elke campus heeft een eigen helpdesk. Check de contactgegevens op ICT-pedia.

 • In eerste instantie probeert de helpdesk jou digitaal vanop afstand verder te helpen. (bv. via telefoon, Microsoft Teams, pc overnemen ...)
 • Geen andere optie dan een fysieke interventie? Dan dragen beide partijen: 
  • handschoenen bij het gebruik van de computermuis en het toetsenbord
  • een mondmasker 

NOODSITUATIES

Wat bij brandalarm?

 • Verlaat zo spoedig mogelijk het gebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
 • Draag een mondmasker.
 • Probeer tijdens het evacueren de nodige fysieke afstand te bewaren. 
   

Wat bij eerste hulp?

Bij EHBO-interventies gelden volgende regels:

 • Je houdt voldoende afstand (ten minste 1,5 m).
 • Een slachtoffer benaderen kan met nitril handschoenen en een FFP2-masker.
 • Bij reanimatie is mond-op-mond ondergeschikt aan hartmassage. 

Heb je nog een andere vraag?