Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervolgopleidingen Gezondheid & Wetenschap

Het departement Gezondheid & Wetenschap biedt heel wat vervolgopleidingen en navormingen voor de social profitsector. Hieronder vind je een overzicht.

Banaba's - PostgraduatenLangdurige vormingen - Studiedagen - Workshops 

 Banaba's
 • Banaba - Toegepaste Gerontologie
  Wil je jezelf graag verdiepen in ouderenzorg en meewerken aan de uitdagingen en kansen van een steeds ouder wordende samenleving? Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak of ben je momenteel werkzaam in de gezondheidszorg? Dan is de bachelor-na-bachelor opleiding Toegepaste Gerontologie misschien wel iets voor jou.
  Lees meer over de banaba Toegepaste Gerontologie
Postgraduaten
 • Postgraduaat - Diabeteseducator
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. In het postgraduaat Diabeteseducator besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theorie besteden we voornamelijk aandacht aan de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste lijn coördineren. 
  Lees meer over het postgraduaat Diabeteseducator
 • Postgraduaat - Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorgen
  Het postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorg is een boeiende specialisatie voor (net)afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde of verpleegkundigen uit het werkveld die zich willen verdiepen in de kritische zorg. Je kan het volledige postgraduaat volgen of zelf losse modules kiezen en volgen op je eigen tempo.
  Lees meer over de het postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorgen
 • Postgraduaat - Verpleegkundig Consulent (niet ingericht in academiejaar 2023-2024)
  Het postgraduaat Verpleegkundig Consulent reikt je de nodige kennis en tools aan om als gespecialiseerde verpleegkundige, opleider en adviesverlener binnen je expertisedomein aan de slag te gaan. Deze opleiding wordt uniek bij AP aangeboden. 
  Lees meer over het postgraduaat Verpleegkundig Consulent
 • Postgraduaat - Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)
  Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.
  Lees meer over het postgraduaat VIHP
 • Postgraduaat - Oncologie
  Ben je al in het bezit van een bachelor of HBO5-diploma Verpleegkunde, of studeer je dit jaar af? Of heb je al een bachelordiploma Vroedkunde? Dan is deze specialisatie in zorg voor kankerpatiënten misschien iets voor jou.
  Lees meer over het postgraduaat Oncologie
Langdurige vormingen
 • Navorming - ECG
  De navorming ECG richt zich op personen met interesse in elektrocardiografie.
  Lees meer over de navorming Electrocardiografie
 • Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heeft gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg. 
  Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
 • Navorming - Centrale Sterilisatiemedewerker
  Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis en richt zich naar alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in sterilisatiediensten en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. 
  Lees meer over de navorming Centrale sterilisatiemedewerker
 • Navorming - Radioprotectie (AP)
  De navorming Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. Naast de bij- en nascholing Radioprotectie kan je ook een bijscholing Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie volgen (onder voorbehoud). 
  Lees meer over de navorming radioprotectie
 • Navorming - Additionele Radiotherapie
  De navorming Additionele Radiotherapie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde.
  Lees meer over de navorming Additionele radiotherapie
 • Navorming - Additionele Nucleaire Geneeskunde (gaat niet door in academiejaar 2023-2024)
  De navorming additionele Nucleaire geneeskunde staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde.
  Lees meer over de navorming Additionele Nucleaire Geneeskunde
 • Navorming - Mentor Klinisch Onderwijs
  Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs leer je hoe je dat professioneel aanpakt.
  Lees meer over de navorming Mentor Klinisch Onderwijs
Microcredentials 
 • Toegepaste psychologie - kennismaking
  Eénjarige programma’s die het werkveld de kans bieden om gericht bij te scholen. Maar ook zonder voorkennis is het mogelijk om in te stappen voor een laagdrempelige introductie in de psychologie. 
  Lees meer

 • Toegepaste psychologie - soft HR
  Heb je een uitgesproken interesse in Soft HR en reeds een diploma hoger onderwijs op zak? Of beschik je over een diploma secundair onderwijs én een eerste werkervaring binnen een HR dienst? 
  Lees meer

 • Expert in sportvoeding
  Deze microcredential is een noodzakelijke uitdieping voor begeleiders van (top)sporters: voeding is voor een persoon die intensiever sport en/of mee doet aan wedstrijden belangrijk. Een inspanning één seconde langer kunnen uithouden bepaalt soms of een sporter wint of niet. De cursist leert sportvoedingsadvies op maat te geven, gewichtsreductie bij een sporter op gang brengen en dit met behoud en/of verbetering van zijn conditie. 
  Lees meer

Studiedagen, workshops en bijscholingen
 • BAN@P Ergotherapie
  Als ergotherapeut blijft het belangrijk om levenslang te leren. BAN@P staat voor bijscholing/alumni/netwerk @ AP. Hiermee wil de opleiding Ergotherapie van de AP Hogeschool inzetten op inspirerende en domeinspecifieke bijscholingen.  Verder willen we hiermee de basis vormen voor een verfrissende alumniwerking en uitbreiding van het professionele netwerk.
  Lees meer
 • Bijscholingsdag Vroedkunde
  Met een jaarlijks terugkerende netwerkings en-bijscholingsdag wil de opleiding vroedkunde van de AP Hogeschool relevante actuele onderwerpen in de vroedkunde onder de aandacht brengen van het werkveld, studenten en andere belanghebbenden.
  Lees meer
 • Studiedag intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  De jaarlijkse studiedag voor verpleegkundigen die werken op spoedgevallen en intensieve zorgen is bedoeld om professionals op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. De studiedag biedt verpleegkundigen de kans om hun kennis en vaardigheden op het gebied van patiëntenzorg te verbeteren.Tijdens de studiedag worden er lezingen gegeven door experts op het gebied van spoed en intensieve zorgen. Deze studiedag is ook ideaal in kader van het behoud van de bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg. 
  Lees meer
 • Bijscholing SHIFT - Sexual health in the Over Forty-Fives
  Het SHIFT-project focust op de verbetering van het seksueel welbevinden bij 45+’ers, door bewustzijn te verhogen, taboes te doorbreken en toegang tot seksuele hulpverlening te verbeteren. AP zet in op zowel interventies naar de doelgroep zelf als op empowerment van de gezondheids- en welzijnszorgprofessional!
  Lees meer
 • Bijscholing Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie voor vroedvrouwen
  Deze permanente vorming is bedoeld voor vroedvrouwen, afgestudeerd voor 1 oktober 2014, die een bijkomende opleiding dienen te volgen om in regel te zijn met het KB van 15 december 2013 betreffende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis. Ook vroedvrouwen die afgestudeerd zijn na 2014 kunnen deelnemen aan deze bijscholing.
  Lees meer

Vind je de vorming, opleiding of workshop niet die je zoekt?

Contacteer ons dan voor een opleiding op maat van jouw organisatie.