Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Gert Vanthournout

Gert is professioneel gepassioneerd door: studiemotivatie, zelfgestuurd leren, soft skills en datavisualisatie.

Gert Vanthournout (Phd) is onderzoeker bij en coördinator van het Onderzoekscentrum een Leven lang Leren en Ontwikkelen (OLLI).

Als onderzoeker heeft Gert meer dan twintig jaar ervaring met hoger onderwijs waarvan vijftien jaar als onderzoeker. Zijn oudste onderzoeksinteresse betreft studiemotivatie en leerstrategiegebruik van studenten in het hoger onderwijs. Ondertussen breidde zijn interesse zich uit buiten de grenzen van het hoger onderwijs en omvatten ze onder meer soft skills en het opzetten van duurzame professionalisering. Waar datavisualisaties eerst een middel waren om inhoudelijke onderzoeksresultaten te presenteren evolueerden ze recent tot een apart onderzoeksthema, met interesse in datageletterdheid, learning analytics en data-gedreven onderwijsinnovatie. Gert heeft een voorliefde voor kwantiatieve onderzoeksmethode en voor analyses in het statistische open source pakket R.

Sinds maart 2022 is Gert coördinator van de onderzoeksgroep OLLI. Hij beschouwt het als zijn belangrijkste taak om de groei van de onderzoeksgroep te stimuleren. Naast het zoeken naar externe financiering, het schrijven van nieuwe projecten en het uitbouwen van een stevig netwerk met het werkveld, omvat dit ook oog hebben voor de professionele groei van alle onderzoekers in de onderzoeksgroep. Gerts grootste ambitie is dat de onderzoeksgroep OLLI op termijn erkend wordt als gevestigd expertisecentrum rond een Leven Lang Leren. Hij is er van overtuigd dat de multidisciplinaire en participatieve aanpak die de onderzoeksgroep nu hanteert daarvoor een belangrijke hefboom is.

Voor Gert in 2015 de overstap maakte naar de AP Hogeschool werkte hij als stafmedewerker en onderzoeker aan de UAntwerpen en de VUB. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat in de Onderwijskunde aan de UAntwerpen. In 2000 studeerde hij af als Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie onderwijskunde aan de KULeuven. Hij behaalde tevens het diploma van geaggregeerde in de Pedagogische Wetenschappen (lerarenopleiding).

Projecten