Overslaan en naar de inhoud gaan
KENNISCENTRUM

Circulair Innovatielab

Onderzoek en adviesverlening rond circulair bouwen, duurzame energietransitie en reststromen.
Onderzoekscoördinator: Karolien Van Riel

circulairinnovatielab@ap.be

Het Circulair Innovatielab is een dynamische onderzoeksgroep met een sterke focus op de circulaire transitie van het lokale werkveld. Circulaire economie is de sleutel tot het verminderen van de negatieve impact van menselijke activiteiten op het milieu en het efficiënter gebruik van grondstoffen. Het draait om het sluiten van de kringloop van materialen en het verminderen van afval. We begrijpen het belang van deze overgang en hebben tot doel lokale besturen en kmo's te voorzien van praktische tools en methoden om de circulaire transitie te omarmen.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij onze hogeschool, en we zien dat zowel de Vlaamse overheid als Europa duurzaamheid als een beleidsprioriteit beschouwen. Circulariteit wordt steeds crucialer in alle sectoren, en we merken dat het werkveld dringend behoefte heeft aan nieuwe methoden en tools om de circulaire transitie te ondersteunen.

 

We zullen specifiek werken aan de volgende thema's:

  • Circulair bouwen: Het verminderen van de milieu-impact van de bouwsector door hergebruik van materialen, energie-efficiëntie en duurzame bouwmethoden.
  • Duurzame energietransitie: Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van CO2-uitstoot.
  • Reststromen:  Het valoriseren van restmaterialen en bevorderen een duurzame en efficiënte economie door het hergebruik van restproducten.

 

Onze Aanpak:

Het kenniscentrum werkt volgens de Design Science Research-methode, waarbij we concrete vragen uit het werkveld aanpakken en praktische oplossingen ontwikkelen die direct bruikbaar zijn. Onze impact zal worden gemeten aan de hand van het gebruik van onze tools en diensten in de praktijk, evenals de mate waarin we de circulaire transitie in de regio Antwerpen kunnen bevorderen.

We kijken uit naar een spannende reis richting een meer duurzame en circulaire toekomst, en we nodigen kmo's, lokale besturen en partners uit om met ons mee te gaan op deze cruciale reis. Samen kunnen we een verschil maken en een positieve impact hebben op onze economie en onze samenleving.