Overslaan en naar de inhoud gaan
KENNISCENTRUM

Educatie-innovatie

Onderzoek en adviesverlening rond inclusief en sociaal rechtvaardig onderwijs, meertaligheid, collectieve leerinitiatieven en innovatie in leren.
Onderzoekscoördinator: Jan Ardies

educatie-innovatie@ap.be

Het kenniscentrum Educatie-innovatie stelt de gelijke onderwijskansen van leerlingen in en buiten de grootstedelijke context centraal en streeft ernaar om voor het internationale onderwijsveld de verbindende partner te zijn voor praktijkgericht onderzoek en de dienstverlening die hieruit voortvloeit. 

Door in te zetten op effectiviteit, innovatie en authentieke relaties in leren maken we het duurzame verschil voor én met elke betrokkene in het onderwijs.

Het kenniscentrum is:

  • een laagdrempelig centrum voor elke betrokkene; 
  • de spil in een lerend netwerk dat onderzoek toegankelijk maakt en kennisdeling versterkt;   
  • een partner van leerlingen, studenten, leerkrachten en andere betrokkenen zoek naar antwoorden op actuele vragen uit het onderwijs;   
  • een inspiratie voor de toonaangevende opleidingen van kritische leerkrachten die het verschil kunnen maken in een diverse veranderende samenleving;  
  • aanbieder van een relevant en concreet bruikbaar aanbod voor de praktijk. 

Onze vier speerpunten:

Taalonderwijs

Educatie-innovatie wil voor toekomstige en huidige leraren een talig sterke leer- en werkomgeving creëren. Deze is inclusief en omarmt meertaligheid in alle facetten, om talen als sociale motor te gebruiken in het onderwijs en daarbuiten. Daarbij zijn diversiteit, uitdrukkings- en verbeeldingskracht de katalysatoren. Dit speerpunt richt zich dan ook op talen in al hun (socio)culturele, pragmatische en semantische diversiteit.

Samen geleerd, Sterk gedaan

Het onderwijsveld is een ideale context om te leren van en met elkaar door middel van coaching, intervisie, observatiebezoeken, lesson studies en lerende netwerken. Op die manier kunnen leerkrachten, schoolteams en lerarenopleiders niet alleen actief kennis construeren en delen met elkaar, maar gebeurt dit bovendien zeer dicht bij de plaats waar deze knowhow ook geïmplementeerd dient te worden. 

Sociaal rechtvaardig onderwijs

We streven naar onderwijs en onderzoek waarin recht wordt gedaan aan elk persoon en dat zich actief engageert voor gelijkwaardigheid (equity) binnen onze superdiverse samenleving. 

Innoveren in Leren

We sleutelen continu aan het onderwijs van de toekomst en we doen dit tezamen met onze studenten en partners uit het werkveld. We vormen en ondersteunen de leerkrachten van morgen: flexibele denkers, mediakenners, ondernemende doeners en duurzame wereldburgers. We onderzoeken innovaties in het brede onderwijslandschap en ontwikkelen praktische leermiddelen op maat.