Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Work@OT

De lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs van AP Hogeschool Antwerpen en APERU (AP Educational Research Unit) onderzoeken, in het kader van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek WORK@OT, al gedurende enkele jaren de perceptie op en de impact van initiatieven rond werkplekleren. Daarbij proberen ze vooral de kloof tussen stage en de realiteit van de job als leraar te dichten.

Lerarenopleidingen hebben als doel om leraren af te leveren met voldoende startcompetenties zoals omschreven in het beroepsprofiel voor leraren. Toch ervaren beginnende leraren vaak een realiteitsshock met ontevredenheid, stress of drop-out als gevolg. Een mogelijke verklaring is dat stages zich niet richten op alle beroepsrollen van de leraar, maar dat ze vooral focussen op rollen van de leraar binnen de klas. Werkplekleren lijkt in deze context relevant om studentleraren breder op te leiden zodat ze zich bekwaam voelen in alle rollen van het lerarenberoep.

WERKPLEKLEREN ONDER DE LOEP DOOR WORK@OT

Wat in 2016 startte als een pilootproject met een handvol studenten op één basisschool in Antwerpen, is ondertussen uitgegroeid tot het standaardtraject in de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. WORK@OT volgde dit pilootproject op en stelde verbeteringen voor. Er is sprake van een mixed-method aanpak: desk research, literatuurstudies, focusgroepen en survey-onderzoek wisselen elkaar af waardoor kwantitatieve en kwalitatieve data elkaar aanvullen.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van zowel studenten als werkplekbegeleiders en de school werd de meerwaarde van werkplekleren al snel duidelijk. Studenten konden diverse beroepsrollen oefenen en proeven van het echte leven zoals het is op de basisschool. Vandaar dat de opleiding besliste om van werkplekleren het standaardtraject te maken voor alle studenten vanaf september 2019. Het standaardtraject werd verder gemonitord door WORK@OT. De bevraging van alle betrokkenen toonde de meerwaarde van het werkplekleren aan, maar legde ook valkuilen en uitdagingen bloot. Op basis van aanbevelingen kon de opleiding het werkplektraject verder bijsturen en optimaliseren.