Overslaan en naar de inhoud gaan
project

AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext

Dit TETRA-project, gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal AI- en 3D-scanningtechnieken introduceren bij de ontwikkeling van VR-opleidingen. Door Proofs of concept (POC’s) en user cases wordt geïllustreerd hoe VR-trainingen effectiever gemaakt kunnen worden om motivatie en kennisoverdracht bij werknemers te optimaliseren. Dit project richt zich in eerste instantie tot 50 KMO’s die VR-trainingssimulaties ontwikkelen. Daarnaast behoren 129 opleidings- en vormingscentra die trainingen aanbieden en attesten afleveren tot de doelgroep. Een derde groep tenslotte wordt gevormd door de 13.716 Vlaamse KMO’s en 1.454 grote ondernemingen in de industriële sector.

Het project beoogt de volgende projectdoelstellingen:

  • Ontwikkeling van 2 adaptieve VR-trainingen (POC’s) die het leerrendement met 15% verhogen, verifieerbaar door een effectstudie.
  • User manual voor trainers binnen industrie en opleidingscentra om werknemers efficiënter te trainen en zo de noodzakelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. Open source AI-module (Machine Learning-algoritme) voor adaptieve VR-simulatie.
  • Sandbox voor user testing door onderzoekers en studenten om het leerrendement van adaptieve VR-training te meten in het Immersive Lab (AP) of op de werkvloer (bij begeleidingsgroep).
  • User manual voor 3D scannen van trainingsobjecten/ruimtes en integratie in VR-workflow.
  • Stakeholders (VR- en AI-bedrijven, opleidingscentra en ondernemingen) met elkaar verbinden en een dynamiek bewerkstelligen die opleidingsinnovatie in Vlaanderen initieert. Tools aanreiken voor innovatieve leermethoden. Overtuigen meer te investeren in opleiding, meetbaar via survey.

Verwachte resultaten en impact:

Met de stimulans van dit TETRA-project krijgen Vlaamse VR-bedrijven een leidende rol in AI-gedreven VR-training, waardoor ze zich concurrentieel kunnen meten met andere (internationale) producenten. Een tweede economische impact betreft het opleidingspotentieel van Vlaamse (industriële) bedrijven, nl. toegenomen motivatie en leerrendement van werknemers dankzij adaptieve VR-training. Dit zal zich vertalen in betere slaagcijfers en dus een lagere kostprijs voor de werkgever. Een maatschappelijke impact betreft een mentaliteitswijziging bij werkgevers en werknemers zodat meer ingezet wordt op opleidingen en ‘levenslang leren’. Verspreiding van de resultaten zal voornamelijk verlopen via de opleidingscentra en de sectororganisaties. Doorstroming naar het onderwijs is er via verschillende bacheloropleidingen van Wetenschap en Techniek (AP).

Meer informatie? Mail naar Silvia Van Aken (projectverantwoordelijke)

Wil je meer weten over de activiteiten van het Immersive Lab? Volg dan de nieuwspagina

Combinatielogo_VLAIO.jpg

Raadpleeg hier de resultaten van het project

Paper: A Programming Model & Architecture for Adaptive Virtual Reality Training

Paper: A Programming Model & Architecture for Adaptive Virtual Reality Training

Ik ga akkoord met de privacy policy

Presentatie: 3D-scanning resultaten

Presentatie: 3D-scanning resultaten

Ik ga akkoord met de privacy policy

Presentatie: Afgenomen expert-interviews rond 3D-scanning

Presentatie: Afgenomen expert-interviews rond 3D-scanning

Ik ga akkoord met de privacy policy

Presentatie: Didactisch pakket van de training

Presentatie: Didactisch pakket van de training

Ik ga akkoord met de privacy policy

Presentatie: Technologisch luik en proof of concepts

Presentatie: Technologisch luik en proof of concepts

Ik ga akkoord met de privacy policy

Presentatie: XR Valley

Presentatie: XR Valley

Ik ga akkoord met de privacy policy

User Manuel: 3D-scanning

User Manuel: 3D-scanning

Ik ga akkoord met de privacy policy