Overslaan en naar de inhoud gaan

Lunchlezingen: Stadsvernieuwing als sociale praktijk

Stadsontwikkeling heeft een directe impact op de leefwereld van stadsbewoners in kwetsbare sociale posities. Toch gebeuren stedelijke ontwikkelingstrajecten vaak boven hun hoofd. Nochtans worden al sinds de jaren negentig allerhande doordachte vormen van ‘publieksparticipatie’ en ‘burgerparticipatie’ ingezet om zoveel mogelijk bewoners te betrekken. Waarom slagen deze trajecten er dan niet in om het democratisch deficit van stadsontwikkelingstrajecten te verlichten? En welke rol kan sociaal werk spelen om de perspectieven en kennis van hun doelgroepen onder de aandacht te brengen?

In deze 4-delige reeks lunchlezingen verkennen we hoe sociaal werk praktijken bijdragen aan burgerparticipatie in stadsvernieuwingsprojecten, vanuit de leefwereldperspectieven en expertise van gemarginaliseerde burgers waarmee zij een vertrouwensrelatie hebben. De lunchlezingreeks is het sluitstuk van het onderzoeksproject Stadsvernieuwing als sociale praktijk.

PRAKTISCH

  • De lunchlezing is gratis en iedereen is welkom zolang er plaatsen zijn.
  • We voorzien een vegetarische broodjeslunch.
  • Inschrijven is verplicht.
  • Na de lunchlezingen volgt telkens een besloten lerend netwerk (13u-15u). Dit deel is enkel toegankelijk voor leden van het lerend netwerk. Wil je hier graag bij zijn? Er zijn nog enkele plaatsen. Hier vind je meer informatie.

7 maart 2024, 12u-13uStadsontwikkeling en sociale rechtvaardigheid 

In deze eerste bijeenkomst staan we stil bij de relatie tussen stadsontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Tijdens de lunchlezing bespreekt prof. dr. Stijn Oosterlynck de recente geschiedenis van stadsontwikkeling. Voor wie en door wie worden steden gemaakt? Welke evoluties en tendensen kunnen we daarin vaststellen? En welke effecten heeft dit op doelgroepen van het sociaal werk? 

Het volledige programma vind je hier.

28 maart 2024, 12u-13u - Handelingsstrategieën voor sociaal werk 

In deze tweede bijeenkomst staan sociaal werkinterventies centraal, en hun invloed op hedendaagse processen van stadsvernieuwing. Tijdens de lunchlezing belicht prof. dr. Pieter Cools het belang van ervarings- en leefwereldkennis in stadsontwikkeling, en hoe sociaal werkers en hun doelgroepen de discussies over de noden gewenste toekomst van een buurt kunnen beïnvloeden.

Het volledige programma vind je hier.

18 april 2024, 12u-13u - Het ruimtelijk perspectief in stadsvernieuwing 

In deze derde lunchlezing kruipen we in het hoofd van de ruimtelijke professionals die betrokken zijn bij stadsontwikkeling. Het water tussen sociale en ruimtelijke perspectieven op de stad lijkt immers soms diep te zijn, maar is dat ook? Tijdens de lunchlezing verschaft expert Jo Boonen inzicht in de externe en interne logica’s van stadsvernieuwingsprocessen. 

Het volledige programma vind je hier.

2 mei 2024, 12u-14u - Kan Stadsvernieuwing Socialer? Onderzoeksresultaten en praktijk

Deze vierde bijeenkomst vormt het sluitstuk van het onderzoeksproject ‘Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk’. De lunch is deze sessie iets uitgebreider. We bespreken de onderzoeksresultaten over de rol van sociale professionals en hun organisaties in het democratiseren van stadsvernieuwingsprocessen. Behalve de onderzoekers komen ook werkveldpartners aan bod. Zo komen het team jeugdparticipatie van JES Brussel en Saamo hun ervaringen delen met het betrekken van verschillende bewonersgroepen bij het ontwerpen van de stad delen.

Het volledige programma vind je hier.

 

De lunchsessies worden aangeboden door Stadskracht: praktijkgericht onderzoek voor een inclusieve en duurzame stad.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over dit onderzoek en andere Stadskracht projecten.