Overslaan en naar de inhoud gaan

Lerend netwerk - Stadsvernieuwing als sociale praktijk

Naar aanleiding van het onderzoeksproject Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk organiseert de onderzoeksgroep Stadskracht van AP Hogeschool Antwerpen een lerend netwerk. Tijdens drie bijeenkomsten en een afsluitend evenement in het voorjaar van 2024, werken we rond de vraag hoe stadsvernieuwing beter kan bijdragen aan sociale rechtvaardigheid en democratie. Centraal staat de vraag welke rol sociale professionals hierin vandaag kunnen spelen.

Tijdens de lerend netwerksessies wisselen we inzichten en ervaringen uit rond een specifiek thema met eenzelfde, beperkte groep sociale professionals. Iedere sessie start met een publieke lunch en lezing, die inspiratie levert voor verder denkwerk. Vervolgens zetten we de sessie besloten verder, om ervaringen, inzichten en strategieën te bespreken. Afhankelijk van het onderwerp worden ook relevante belanghebbenden, onderzoekers, en anderen uitgenodigd om bij te dragen aan het lerend netwerk.

Om verder te kunnen bouwen op inzichten uit de vorige sessies geven we voorkeur aan een engagement voor alle sessies.

Inschrijven doe je hier.

 

7 maart 2024, 12u-15u - Stadsontwikkeling en sociale rechtvaardigheid 

In deze eerste bijeenkomst staan we stil bij de relatie tussen stadsontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Tijdens de lunchlezing bespreekt prof. dr. Stijn Oosterlynck de recente geschiedenis van stadsontwikkeling. Voor wie en door wie worden steden gemaakt? Welke evoluties en tendensen kunnen we daarin vaststellen? En welke effecten heeft dit op doelgroepen van het sociaal werk? 

Achter gesloten deuren bespreken we de uitdagende rol van sociale professionals in hedendaagse processen van stadsontwikkeling. In welke mate staat dit thema op de sociaal werk agenda en waarom is dat zo? Hoezeer slagen sociaal werkers erin om sociale kennis en de belangen van hun doelgroepen te thematiseren in ontwikkelingsprojecten? Welke rollen kunnen en willen zij opnemen, en wat houdt hen tegen? We structureren het gesprek aan de hand van onderzoeksresultaten uit ons onderzoek in Antwerpen rond drie stadsvernieuwingsprojecten, en gaan in op enkele grote uitdagingen aan de hand van concrete cases. 
 

28 maart 2024, 12u-15u - Handelingsstrategieën voor sociaal werk 

In deze tweede bijeenkomst staan sociaal werkinterventies centraal, en hun invloed op hedendaagse processen van stadsvernieuwing. Tijdens de lunchlezing belicht prof. dr. Pieter Cools het belang van ervarings- en leefwereldkennis in stadsontwikkeling, en hoe sociaal werkers en hun doelgroepen de discussies over de noden gewenste toekomst van een buurt kunnen beïnvloeden.

In kleine kring boren we vervolgens ervaringskennis en expertise aan rond de vraag hoe sociale professionals en hun organisaties effectiever kunnen wegen op stadsvernieuwing. We wisselen uit over handelingsstrategieën voor sociaal werkers om stadsontwikkeling sociaal rechtvaardiger en democratischer willen maken. Wat is het belang van formele participatieprocessen, en wat zijn de randvoorwaarden die jouw deelname nuttig maken? Op welke manier kan je drempels verlagen voor je doelgroepen om te participeren in lange en complexe processen van stadsvernieuwing? En hoe behoudt je het vertrouwen van de mensen met wie  je werkt, als uitkomsten niet zijn zoals gehoopt?  
 

18 april 2024, 12u-15u - Het ruimtelijk perspectief in stadsvernieuwing 

In deze derde lunchlezing kruipen we in het hoofd van de ruimtelijke professionals die betrokken zijn bij stadsontwikkeling. Het water tussen sociale en ruimtelijke perspectieven op de stad lijkt immers soms diep te zijn, maar is dat ook? Tijdens de lunchlezing verschaft expert Jo Boonen inzicht in de externe en interne logica’s van stadsvernieuwingsprocessen. 

In het besloten gedeelte buigen we ons verder over de betekenis van dit ruimtelijk perspectief voor sociaal werk. We gaan in op de kloof tussen sociale en ruimtelijke perspectieven, en zoeken naar manieren om bruggen te slaan. Wie is betrokken in het ecosysteem van stadsvernieuwing, en waar bevinden zich sleutelfiguren en bondgenoten? Welke vaardigheden en kennis helpen om de brug te slaan? En bevat de tijdslijn van een stadsvernieuwingsproces aanknopingspunten voor interventies vanuit sociaal werk? We starten het gesprek vanuit onze deelstudie over de rol, visie en praktijk van ruimtelijke professionals, en de moeilijkheden die zij aan hun kant ervaren om sociale kennis te ontsluiten en benutten in hun werk.  
 

2 mei 2024, 12u-16u - Kan Stadsvernieuwing Socialer? Onderzoeksresultaten en praktijk

Deze vierde bijeenkomst vormt het sluitstuk van het onderzoeksproject ‘Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk’. De lunch is deze sessie iets uitgebreider. We bespreken de onderzoeksresultaten over de rol van sociale professionals en hun organisaties in het democratiseren van stadsvernieuwingsprocessen. Behalve de onderzoekers komen ook werkveldpartners aan bod. Zo komen het team jeugdparticipatie van JES Brussel en Saamo Antwerpen hun ervaringen delen met het betrekken van verschillende bewonersgroepen bij het ontwerpen van de stad delen.

In besloten kring ronden we het lerend netwerk af met een uitwisseling over de noden in het werkveld rond ons onderzoeksthema, en de instrumenten voor het werkveld die op basis van het onderzoek worden ontwikkeld. Welke inzichten moeten verder bekend gemaakt worden en in welke vorm kan dit best? Welke thema’s kwamen nog onvoldoende aan bod of moeten verder uitgespit worden? En welke aanbevelingen willen we vanuit het lerend netwerk nog extra toevoegen?

 

Het lerend netwerk wordt georganiseerd door Stadskracht: praktijkgericht onderzoek voor een inclusieve en duurzame stad.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over dit onderzoek en andere Stadskracht projecten.