Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijscholing: Psychische problemen bespreekbaar maken in je klas (secundair onderwijs).

Brenda Froyen

1 op 4 mensen geeft aan dat ze zich niet goed voelen in hun vel. Psychische problemen hebben een grote impact, ook op naasten. Als ouders mentaal worstelen, heeft dat gevolgen voor de kinderen en ook leerlingen ondervinden psychische moeilijkheden. Vroeg of laat word je ermee geconfronteerd in de klas. Maar wat weten we precies over 'psychische problemen'? Waar komen ze vandaan? Welke biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol? Hoe worden psychiatrische diagnoses gegeven? En welke impact heeft die diagnose?

In deze gratis nascholing voor leerkrachten uit het secundair onderwijs staan we stil bij alles wat we weten en nog niet weten over psychische problemen. We onderzoeken in welke mate onze 'kennis' over psychische aandoeningen ook een invloed heeft op onze aanpak van kinderen die ermee geconfronteerd worden. Praten wordt aangeraden als oplossing, maar hoe praat je met kinderen en jongeren hierover? Hoe kunnen we preventief openheid creëren zodat leerlingen hier ook durven over spreken? 


We stellen een methodiek aan je voor die vertrekt van een dergelijke preventieve aanpak, op kindermaat voor leerlingen uit het secundair onderwijs. 

Wat leer je

  • hoe je met kinderen kan praten over psychische problemen;
  • hoe je psychische problemen op kindermaat kan uitleggen;
  • wat je zelf weet én niet weet over psychische aandoeningen;
  • hoe je eigen 'kennis' je aanpak mogelijks mee bepaalt;
  • wat de mogelijke impact van diagnoses zijn;
  • hoe je zelf omgaat met 'stigma' rond psychische problemen.

Docent

Brenda Froyen 

Boekentip

Pssst! Het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische ... euh ... je weet wel, B. Froyen & T. Schoonooghe, Borgerhoff&Lamberigts (met bijhorend lessenpakket)

Voor wie

  • 2 oktober: Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs
  • 9 oktober: Zorg in en rond de school, Lager onderwijs: leerkrachten derde graad; 

Klik hier om je in te schrijven!