Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ Corona: Maatregelen rond coronavirus

Als hogeschool nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op in het kader van de huidige pandemie. We zetten de nodige maatregelen op om samen, als community, de verspreiding van het virus in te dijken. Daarbij stellen we steeds de bescherming van onze studenten en medewerkers, en zeker ook van kwetsbare groepen in de samenleving, centraal.

English version

Een vraag of melding over het coronavirus?  

 • Meer weten over algemene richtlijnen en maatregelen door de overheid?
  Check: www.info-coronavirus.be
 • Meer weten over specifieke maatregelen en initiatieven bij AP Hogeschool
  Check: www.ap.be/coronap 

 • Een vraag rond de preventiemaatregelen bij AP?
  Check onze FAQ of mail naar preventie.milieu@ap.be
 • Een melding maken van een vermoedelijke of bevestigde coronabesmetting bij AP?
  Gebruik het formulier op ons intranet studenten of intranet personeel 
 • Een vraag stellen over een vermoedelijke of bevestigde coronabesmetting bij AP?
  Mail naar coronatracing@ap.be of bel naar 03 220 59 99 (ma tot vrij van 9 tot 16 u).


Wij doen ons uiterste best om individuele vragen (via mail, telefoon, social media ...) zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor je geduld en begrip. 

 

FAQ

Laatste update: maandag 23.11.2020 - 11u00

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

1. MAATREGELEN


2. INTERNATIONALE MOBILITEIT ACADEMIEJAAR 2020-2021 3. WELZIJN


4. ICT


5. CORONA

 

1. MAATREGELEN

Welke maatregelen neemt AP Hogeschool?

Update maandag 23.11.2020

Het hoger onderwijs heeft toestemming gekregen van de overheid om vanaf maandag 30 november 2020 opnieuw wat meer op de campus te laten plaatsvinden. Omdat het coronavirus helaas nog niet volledig verdwenen is, zullen on campus activiteiten uiteraard wel nog steeds volgens strikte preventiemaatregelen georganiseerd worden. 

 • Lessen 
  • theorie = zoveel mogelijk digitaal vanop afstand 
  • praktijk = opnieuw wat meer on campus mogelijk
  • kunst- en sportvakken = volgens de richtlijnen sector 
 • Stages & werkplekleren 
  = gaan door volgens de richtlijnen sector en in onderleg overleg tussen de betrokken partijen
 • Examens
  =  gebeuren zoveel mogelijk digitaal vanop afstand 
 • Individuele studieplekken
  = blijven (helaas wel beperkt gezien de omstandigheden) beschikbaar na reservatie 
 • Bibliotheken 
  = blijven geopend met minimale dienstverlening 
 • Restaurants 
  = blijven gesloten 
   

Waarom zijn deze maatregelen nodig?

De coronapandemie bereikt opnieuw een kritieke fase: het aantal besmettingen stijgt sterk, de druk op de zorg bereikt stilaan haar grenzen en onze samenleving raakt steeds verder verlamd. Daarom zijn extra acties dringend nodig. Onze AP-community telt meer dan 15.000 studenten en 1.600 medewerkers en kan dus een belangrijke rol spelen in het keren van het tij. Daarom nemen ook wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: door onze persoonlijke contacten (op de campus) nog meer beperken, kunnen we de verspreiding van het virus mee indijken.
 

Waarom veranderen sommige zaken steeds weer? 

De omstandigheden in binnen- en buitenland veranderen razendsnel: per dag en zelfs per uur. Wij volgen de situatie op de voet, in lijn met overheidsadviezen, en zijn dus genoodzaakt om onze richtlijnen regelmatig aan te passen. Helaas leiden dit soort crisissituaties af en toe ook onvermijdelijk tot de nodige verwarring en tegenstrijdige informatie. 

Onderstaande info is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Wij houden de vinger aan de pols en blijven kort op de bal communiceren. Daarom wordt de informatie op deze pagina continu geüpdatet. Hou dus onze kanalen (deze FAQ-pagina, mailbox, Digitap, social media ...) goed in de gaten.
 

Kan ik corona als overmacht inroepen om leerkrediet terug te vorderen?

Update maandag 07.09.2020

Het Vlaams Parlement heeft een regeling goedgekeurd om mogelijk te maken dat studenten leerkrediet kunnen terugvragen wanneer ze zich in een overzichtssituatie bevonden door COVID-19. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 viel.
 • Je bent na deelname aan je laatste examenkans niet geslaagd. Dit betekent dat wanneer een herexamen werd georganiseerd, je hieraan moet hebben deelgenomen.
 • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.

De procedure om deze aanvraag in te dienen, vind je op de website van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-studenten.

 • Met een Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart kan je een digitale aanvraag indienen.
 • Beschik je niet over een Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart? Dan maak je gebruik van het papieren aanvraagformulier. Je hebt daarvoor je ‘BIS-nummer’ nodig. Dat is hetzelfde als je INSZ-nummer: een code van 11 cijfers, die je terugvindt in iBamaflex (Mijn dossier > Personalia).
 • Na het bekendmaken van het laatste examenresultaat, heb je 30 dagen de tijd om deze aanvraag in te dienen.

Let op, de behandeling van je aanvraag en de eindbeslissing zijn volledig in handen van de overheid. AP Hogeschool is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of beslissing van deze procedure. Heb je al algemene vragen rond leerkrediet? Dan kan je advies vragen bij het Studentenadviespunt (STAP).

 

Waar kan ik terecht met individuele vragen? 

 • Specifieke vraag over je opleiding(sonderdeel)? Contacteer je lector.  
 • Algemene vraag over je opleiding? Contacteer je opleidingshoofd of studietrajectbegeleider 
 • Specifieke vraag over je stage/werkplekleren? Contacteer je stagebegeleider. 
 • Hulp nodig bij studeren en plannen? Contacteer je studentenbegeleider.

Weet je niet meteen bij wie je moet zijn? Dan helpt ons Studentenadviespunt jou graag verder. 

 

2. INTERNATIONALE MOBILITEIT

Is er dit academiejaar nog internationale mobiliteit mogelijk? 

Op basis van het huidige overheidsadvies heeft AP beslist dat internationale mobiliteit in het academiejaar 2020-2021: 

 • binnen Europa 
  • in semester 1: is toegestaan onder specifieke voorwaarden
  • in semester 2: is toegestaan onder specifieke voorwaarden
 • buiten Europa
  • in semester 1: niet is toegestaan
  • in semester 2: in de loop van semester 1 nog beslist zal worden

FOD Buitenlandse zaken hanteert reisadviezen op basis van vertrek en terugkeer. Hierbij krijgen landen of soms zelfs regio's een kleurcode. Wegens de continu wijzigende situatie en overheidsadviezen in binnen- en buitenland blijft de kans bestaan dat de huidige richtlijnen in de toekomst toch nog veranderen. Hou deze pagina en de website van de overheid dus goed in de gaten voor updates.

 

Ik heb plannen om als student voor langere tijd naar het buitenland te reizen? 

Van plan om voor min 1 maand naar het buitenland te reizen in het kader van studie, stage/werkplekleren?

REISADVIES + RICHTLIJNEN (VERTREK VANAF VRIJ 25.09.2020)

 • Vertrek naar een groene zone
  is toegestaan
 • Vertrek naar een oranje zone
  is toegestaan onder voorwaarden*
 • Vertrek naar een rode zone
  is toegestaan onder voorwaarden*

BELANGRIJK

 • *Vertrek onder voorwaarden = er kan aan quarantaine, test, verplichte documenten ... worden voldaan.
 • Bestemming binnen Europa? Dan mag je je voorbereiding nu al voortzetten of opstarten (bv. verblijf en/of vervoer vastleggen, eventuele kosten maken).
 • Bestemming buiten Europa? In semester 1 is reizen niet mogelijk. De beslissing over semester 2 volgt nog. Daarom wacht je voorlopig best nog even met je (verdere) voorbereidingen (bv. verblijf en/of vervoer vastleggen, eventuele kosten maken).  
 • Je moet de lokale richtlijnen, standaardprocedures en bijbehorende goedkeuringen volgen. Je houdt er dus rekening mee dat het daadwerkelijk vertrek nog steeds afhangt van eventuele overheidsrestricties op dat moment. 
 • Je checkt bij thuiskomst in België zelf wat er allemaal moet gebeuren. 

 

Ik heb plannen om als student voor kortere tijd naar het buitenland te reizen? 

Van plan om voor max 1 maand naar het buitenland te reizen in het kader van studie, stage/werkplekleren, excursie ...?

REISADVIES + RICHTLIJNEN (VERTREK VANAF VRIJ 25.09.2020)

 • Vertrek naar een groene zone
  is toegestaan
 • Terugkeer uit een groene zone
  geen verdere acties vereist 
 • Vertrek naar een oranje zone
  is toegestaan onder voorwaarden*
  • niet mogelijk als quarantaine vereist is 
  • niet mogelijk voor groepen (om te vermijden dat niet iedereen mee kan)
 • Terugkeer uit een oranje zone
  • verplichte thuisquarantaine (= je mag niet naar de campus komen) 
 • Vertrek naar een rode zone
  is toegestaan onder voorwaarden*
  • niet mogelijk als quarantaine vereist is 
 • Terugkeer uit een rode zone 
  • verplichte thuisquarantaine (= je mag niet naar de campus komen)

BELANGRIJK

 • *Vertrek onder voorwaarden = er kan aan quarantaine, test, verplichte documenten ... worden voldaan.
 • Er kan pas 2 weken op voorhand beslist worden of het vertrek kan doorgaan. Pas dan mag je de voorbereiding opstarten (bv. verblijf en/of vervoer vastleggen, eventuele kosten maken).
 • Je moet de lokale richtlijnen, standaardprocedures en bijbehorende goedkeuringen volgen. Je houdt er dus rekening mee dat het daadwerkelijk vertrek nog steeds afhangt van eventuele overheidsrestricties op dat moment. 
 • Korte mobiliteit in het kader van stage of werkplekleren valt niet onder bovenstaande richtlijnen. In zulke gevallen moet je immers de richtlijnen van de stageplaats/werkgever volgen.

 

Ik heb plannen om als medewerker voor kortere tijd naar het buitenland te reizen? 

Van plan om voor min 1 overnachting naar het buitenland te reizen?

REISADVIES + RICHTLIJNEN (VERTREK VANAF VRIJ 25.09.2020)

 • Vertrek naar een groene zone
  is toegestaan
 • Terugkeer uit een groene zone
  geen verdere acties vereist
 • Vertrek naar een oranje zone
  is toegestaan onder voorwaarden*
  • niet mogelijk als quarantaine vereist is 
  • indien een coronatest vereist is, dekt AP de kosten
 • Terugkeer uit een oranje zone
  • verplichte thuisquarantaine (= je mag niet naar de campus komen) 
 • Vertrek naar een rode zone
  is toegestaan onder voorwaarden*
  • niet mogelijk als quarantaine vereist is 
  • indien een coronatest vereist is, dekt AP de kosten
 • Terugkeer uit een rode zone 
  • verplichte thuisquarantaine (= je mag niet naar de campus komen)

BELANGRIJK

 • *Vertrek onder voorwaarden = er kan aan quarantaine, test, verplichte documenten, werkverplichtingen ... worden voldaan.
 • Er kan pas 2 weken op voorhand beslist worden of het vertrek kan doorgaan. Pas dan mag je de voorbereiding opstarten (bv. verblijf en/of vervoer vastleggen, eventuele kosten maken).
 • Je moet de lokale richtlijnen, standaardprocedures en bijbehorende goedkeuringen volgen. Je houdt er dus rekening mee dat het daadwerkelijk vertrek nog steeds afhangt van eventuele overheidsrestricties op dat moment. 
 • Je bespreekt de mobiliteit met je leidinggevende. Check de volledige procedure op het intranet.

 

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

 • Vragen over je situatie als student in het buitenland / buitenlandse student in België? Contacteer ons International Office: international@ap.be
 • Vragen rond corona m.b.t. quarantaine, testen of (mogelijke) besmetting? Contacteer het AP Contact Tracing Team via mail: coronatracing@ap.be of telefoon: 03 220 59 99 (ma tot vrij tussen 9-12 u & 13-16 u).

 

 

3. WELZIJN

Ik heb thuis geen rustige plek om te werken/studeren. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat dit in de huidige context niet eenvoudig is. Probeer goede afspraken met je huisgenoten te maken en je op de een of andere manier toch af te sluiten. Een goede hoofdtelefoon kan hierbij bijvoorbeeld helpen.

 • Studenten: Er zijn nog steeds een aantal studieplekken op de campus beschikbaar, maar gezien de omstandigheden zijn deze natuurlijk wel beperkt. Daarom is reservatie verplicht. Meer details vind je op het intranet.
 • Medewerkers: Check zeker het reglement rond Plaats- en Tijdsonafhankelijk werken op intranet. Is thuiswerk niet mogelijk vanwege van de inhoud van je job of om andere redenen? Spreek dan individueel af met je leidinggevende.

 

Ik heb last van stress of angst. Waar kan ik terecht?

Onder de huidige omstandigheden is het heel normaal dat je gevoelens van stress of angst ervaart. Onze AP-psychologen delen alvast enkele handige inzichten in dit artikel

Heb je nood aan een gesprek? Deze organisaties blijven bereikbaar.

Als student kan je natuurlijk ook nog steeds bij onze Dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) terecht.

 • Heb je een algemene vraag voor Stuvo? Stuur een mailtje naar stuvo@ap.be.
 • Wil je graag met een van onze psychologen praten? Zit je met vragen, die je in een persoonlijk gesprek wil bekijken? Je kan een afspraak maken voor een (digitaal of fysiek) gesprek, of langskomen op het online spreekuur (elke dinsdagmiddag tussen 13 en 15 uur). Je vindt alle informatie hier, op het intranet voor studenten. 
 • Heb je behoefte om te praten of ervaringen uit te wisselen met studenten? Heb je nood aan verbinding in deze tijden waarin vooral aangemaand wordt tot afstand houden? In het groepsaanbod van Stuvo is er ruimte voor je eigen inbreng. Bekijk het volledige aanbod op het intranet voor studenten.

 

Kan ik gebruikmaken van corona-ouderschapsverlof?

Ben je AP-medewerker en wil je tijd vrijmaken voor de opvang van je kinderen? Dan heb je mogelijk recht op corona-ouderschapsverlof. Kijk op het intranet voor de voorwaarden en procedure.

 

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

AP Hogeschool hoopt van harte dat iedereen in goede gezondheid mag blijven verkeren. Dat is onze eerste zorg. We blijven de gezondheid van onze studenten en medewerkers monitoren. Word je ziek? Meld dan je afwezigheid zoals gewoonlijk.

Is er sprake van een vermoedelijke of bevestigde coronabesmetting? Check hier hoe je dit meldt.

 

4. ICT

Waar vind ik als docent/lector ondersteuning om digitaal les te geven?

Vragen over digitaal lesgeven, samenwerken, screencasts, oefeningen …? Op Digitap vind je een overzicht van alle mogelijkheden. Vind je niet wat je zoekt of heb je vragen over Digitap? Contacteer dan learning@ap.be.

 

Hoe houd ik mijn computer virusvrij?

Hackers maken misbruik van de toename in thuiswerk om nieuwe virussen te ontwikkelen en verspreiden. Dat hebben we bij AP onlangs helaas nog mogen ervaren. Geen virusscanner? Je kan er één kopen via AP

 

Ik ben student en heb thuis geen toegang tot (goed) internet. Wat kan ik doen?

We werken samen met telecomoperatoren aan oplossingen. Neem dan contact op met onze dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo).

 

Ik ben student en heb thuis geen (goede) laptop. Wat kan ik doen?

 • Je kan als AP-student een laptop aankopen via de webshop van Campusshop, met studentenkorting en snelle studentenservice.
 • Bovendien kan je via Stuvo een versoepelde, renteloze lening aangaan (het bedrag is afhankelijk van je studierichting). Stuur je aanvraag naar stuvo@ap.be. Na goedkeuring ontvang je een vouchercode.

 

Hoe kan ik de ICT-helpdesk bereiken?

Contactgegevens van de helpdesk van jouw campus vind je via ICTPedia. Je kan hulp vragen:

 • Via mail. Omschrijf je probleem en voorzie de nodige details (screenshot, applicatie, servernaam …) en een gsm-nummer waarop we jou kunnen bereiken.
 • Via telefoon. Op werkdagen kan je tussen 8.00 - 21.30 u bellen. Blijft de lijn bezet? Probeer een andere campus of stuur een mailtje.

 

5. CORONA

Voor algemene informatie en de meest recente stand van zaken vind je op de infowebsite van de Belgische gezondheidsautoriteiten: www.info-coronavirus.be.

Wat is het coronavirus?

 • Coronavirussen (CoV) zijn een eigenlijk grote groep virussen die ziektes veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot ernstige ziektes als MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Ze worden in oorsprong overgedragen tussen dieren en mensen, hoewel overdracht van mens op mens ook mogelijk.
 • Een nieuw coronavirus (nCoV) is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen werd vastgesteld. 2019-nCoV of COVID-19 is de naam van het recent ontdekte coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december begon in de Chinese provinciehoofdstad Wuhan. Ondertussen heeft de ziekte Corona zich wereldwijd verspreid. Meer info via de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Wat zijn de symptomen?

Het huidige coronavirus (COVID-19) is heel besmettelijk en de symptomen zijn helaas zeer moeilijk te onderscheiden van andere luchtwegeninfecties. Mogelijke symptomen zijn onder meer:

 • acute koorts
 • hoest
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • soms diarree

Contacteer zo snel mogelijk telefonisch je huisarts als je last hebt van deze symptomen. Ga niet zomaar in de wachtkamer / op de spoed zitten. 

Niet zeker of je symptomen aan covid-19 gerelateerd zijn? Check Online Corona Zorgpad, deze online tool werd ontwikkeld door de Vlaamse ziekenhuizen om vroege triage te versoepelen.

 

Welke preventieve maatregelen kan ik zelf nemen?

 • Blijf thuis als je ziek bent of je ziek voelt.
 • Hou voldoende afstand (minstens 1,5 m) van anderen.
 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec) je handen met water en zeep.
 • Ontsmet regelmatig je handen, je zitplek, je materialen ... 
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje dat je meteen weggooit in een afsluitbare vuilbak.
 • Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
 • Vermijd fysiek contact (handen schudden, kussen, knuffelen, aanrakingen ...)
 • Vermijd contact met mensen die ziek zijn of tot risicogroepen behoren.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.