FAQ Corona: Maatregelen rond coronavirus | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ Corona: Maatregelen rond coronavirus

Er zijn de voorbije weken wereldwijd gevallen van het coronavirus (COVID-19) opgedoken. Als hogeschool nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zetten de nodige maatregelen op om samen, als community, de verspreiding van het virus in te dijken. Daarbij stellen we steeds de bescherming van onze studenten en medewerkers, en zeker ook van kwetsbare groepen in de samenleving, centraal.

English version

Op deze pagina vind je steeds de meest recente maatregelen, en antwoorden op veelgestelde vragen. Deze informatie wordt voortdurend aangepast aan de laatste updates. Al onze initiatieven door personeel en studenten vind je terug op de pagina CoronAP, waar we alles bundelen.

Voor algemene info rond het coronavirus COVID-19 en de officiële richtlijnen van de overheid, kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Zit je zelf nog met andere AP-gerelateerde vragen?

 • Mail: preventie.milieu@ap.be
 • Bel onze AP-infolijn: 03 220 59 99 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 16 uur).

Wij doen ons uiterste best om individuele vragen (via mail, telefoon, social media ...) zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor je geduld en begrip. 

Laatste update: woensdag 10.06.2020 - 13.00 uur

 

FAQ

1. MAATREGELEN


2. CAMPUSSEN


3. EVENTS


4. LESSEN


5. STAGE / WERKPLEKLEREN


6. EXAMENS


7. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR


8. INTERNATIONALE MOBILITEIT


9. OP KOT


10. WELZIJN


11. ICT


12. FINANCIEEL


13. CORONA

 

1. MAATREGELEN

Welke maatregelen neemt AP Hogeschool?

! UPDATE woe 13.05.2020 - 14.00 u

Volgende maatregelen zijn momenteel van kracht: 

1. CAMPUSSEN

 • Zijn vanaf 18 mei enkel gedeeltelijk toegankelijk voor de hoogstnoodzakelijke activiteiten.
 • We schakelen op 18 mei over op contactluw werken (voor een deel van ons personeel) en contactluw onderwijs (voor opleidingen die geen volledig digitaal alternatief kunnen voorzien). Meer details hieronder
 • Er wordt een minimale dienstverlening in onze bibliotheken (behalve campus Kronenburg) georganiseerd. Je kan er enkel terecht om materialen uit te lenen of in te leveren. Hiervoor moet je op voorhand een afspraak maken. Meer details hieronder.
 • Op de campussen gelden strenge preventiemaatregelen. Meer info vind je hier.

 2. LESSEN  

 • Gaan in de regel digitaal door.
 • Vanaf maandag 18 mei is er een mogelijkheid voor contactluw onderwijs voor enkele opleidingen die geen volledig digitaal alternatief kunnen voorzien (zoals bv. kunst-, zorg- en lerarenopleidingen). Dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Meer details hieronder.

3. STAGES 

 • In binnenland werden voorlopig opgeschort tot 17 mei, met uitzondering van sommige medische stages en sommige stages waarbij thuiswerk mogelijk is. Meer details hieronder.

4. INTERNATIONALE MOBILITEIT 

 • Wordt volledig opgeschort voor de rest van het academiejaar (geen studie-uitwisselingen, geen stage-uitwisselingen, geen buitenlandse excursies of projecten ...). Meer details hieronder.

5. ACADEMISCHE KALENDERS  

 • Door de overmachtssituatie waarin we ons op dit moment bevinden én om het academiejaar 2019-2020 kwaliteitsvol af te ronden, zijn we genoodzaakt om onze academische kalenders aan te passen.
 • De aangepaste academische kalenders zijn gepubliceerd op de website. Meer details hieronder bij academiejaar en examens.

Deze maatregelen voldoen ook aan de afspraken die de VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) op dinsdag 25 maart voor alle hogescholen heeft verspreid rond de organisatie van de rest van het academiejaar. 
 

Waarom zijn deze maatregelen nodig?

In deze fase is het vooral belangrijk dat we samen het virus trachten te vertragen. Door proactief te zijn als community kunnen we het welzijn van onze eigen studenten en medewerkers beschermen, alsook de gezondheid van iedereen met wie we in contact komen - in het bijzonder kwetsbare groepen. Zo willen we er samen voor zorgen dat de aankomende piek binnen de capaciteit van de gezondheidszorg blijft, zodat gepaste zorg voor mensen in nood gegarandeerd kan blijven.

Door samen proactief te handelen en strikte maatregelen te nemen, hebben wij verdere verspreiding van het virus binnen AP tot hiertoe kunnen vermijden. Maar ook in de komende weken blijft het belangrijk om alert en proactief te zijn. 
 

Waarom veranderen sommige zaken steeds weer? 

De omstandigheden in binnen- en buitenland veranderen razendsnel: per dag en zelfs per uur. Wij volgen de situatie op de voet, in lijn met overheidsadviezen, en zijn dus genoodzaakt om onze richtlijnen regelmatig aan te passen. Helaas leiden dit soort crisissituaties af en toe ook onvermijdelijk tot de nodige verwarring en tegenstrijdige informatie. 

Onderstaande info is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Wij houden de vinger aan de pols en blijven kort op de bal communiceren. Daarom wordt de informatie op deze pagina continu geüpdatet. Hou dus onze kanalen (deze FAQ-pagina, mailbox, Digitap, social media ...) goed in de gaten.

 

2. CAMPUSSEN 

Al onze campussen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout werden tijdelijk gesloten voor studenten, medewerkers en bezoekers. Vanaf 18 mei zijn de campussen gedeeltelijk toegankelijk voor hoogstnoodzakelijke activiteiten.

 • Indien mogelijk, zullen we vanaf maandag 18 mei voor een deel van onze studenten en medewerkers op contactluw onderwijs en werken overschakelen. Zie ook lessen en personeel. 
 • Vanaf maandag 4 mei kan je na afspraak via mail materialen uitlenen of inleveren in onze bibliotheken (uitgezonderd campus Kronenburg). Meer details hieronder.
 • Op de campussen gelden strenge preventiemaatregelen. Meer info vind je hier.
   

Ik wil materialen uit de bib uitlenen of inleveren. Wat moet ik doen?

Sinds maandag 4 mei is er minimale dienstverlening in onze bibliotheken (behalve campus Kronenburg), maar je kan niet zomaar langskomen. 

 • In de bib kan je voorlopig enkel materialen uitlenen of inleveren.
 • Hiervoor moet je op voorhand via mail een afspraak maken. 
 • Er worden de nodige maatregelen getroffen om efficiënt en veilig te werken. Zo worden de bibliotheken en materialen grondig ontsmet voor en na gebruik. 

WERKWIJZE

Stap 1: Raadpleeg de catalogus. (enkel om materialen uit te lenen) 

 • Hier kan je materialen zoeken en checken in welke bib ze beschikbaar zijn. 
 • Max. 5 items per persoon.
 • Audiovisueel materiaal (camera, audiorecorder, statief) vind je niet terug in de catalogus. Hiervoor mag je rechtstreeks een aanvraag mailen.
 • Laptops zijn momenteel helaas allemaal uitgeleend. 

Stap 2: Mail de referenties en/of details naar de bibliotheek in kwestie:

Als de materialen beschikbaar zijn, worden ze voor jou klaargelegd. 

Stap 3: Een medewerker maakt via mail een afspraak met jou om langs te komen op de campus en  

 • je gereserveerde materialen op te halen
 • je uitgeleende materialen in te leveren 

 

3. EVENTS

Alle activiteiten en events (infobeurzen, infomomenten, wedstrijden, tentoonstellingen ...) worden geannuleerd tot nader order. Waar mogelijk zoeken we naar alternatieve oplossingen . 

Voor onze infomomenten voorzien we alvast een online alternatief.

 

4. LESSEN

We zetten tot nader order zo veel mogelijk in op digitale lessen en afstandsonderwijs. Hierbij vragen we om flexibiliteit en creativiteit in beide richtingen. Informatie over individuele lessen en opleidingsonderdelen zal zoals steeds gecommuniceerd worden via Digitap.

We bekijken bovendien voor elke opleiding apart of er activiteiten zijn waarbij rechtstreeks contact vereist is. Niet alle opleidingen zijn immers in staat om een volledig digitaal alternatief te voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kunst-, zorg- en lerarenopleidingen. 

Op 18 mei schakelen we voor sommige onderwijsactiviteiten over op contactluw onderwijs. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld practica op de campus zullen kunnen plaatsvinden onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Uiteraard blijven we hierbij steeds gebonden aan het overheidsadvies. 
 

Waar kan ik terecht met individuele vragen? 

Heb je vragen over een specifiek opleidingsonderdeel? Richt je dan in de eerste plaats tot je lector of docent. Kan dat door omstandigheden niet, of heb je vragen over je opleiding in het algemeen? Dan neem je het best contact op met je opleidingshoofd.

Heb je hulp nodig bij het studeren en plannen? Neem contact op met je studentenbegeleider. Je vindt de contactgegevens op Digitap.

 

5. STAGE EN WERKPLEKLEREN

Alle stages en werkplekleeractiviteiten (behalve uitzonderingen, zie hieronder)

 • in het binnenland: zijn tot nader order opgeschort tot en met 17 mei;
 • in het buitenland: zijn definitief opgeschort voor het resterende academiejaar.

Van zodra de overheid het toelaat, zullen we stageafspraken opnieuw evalueren.

Er zijn momenteel wel 2 uitzonderingen:

 • onze medische stages: bachelor Verpleegkunde, bachelor Vroedkunde, banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg (uitgezonderd eerstejaars).
 • een aantal stages waarbij thuiswerk mogelijk is.
   

Waarom zijn de stages/werkplekleren opgeschort?

Enkel zo kunnen we de veiligheid en gezondheid van onze studenten waarborgen - dit is en blijft te allen tijde onze voornaamste prioriteit.

In het kader van verstrengde overheidsmaatregelen voor social distancing zijn fysiek contact en verplaatsingen tussen/naar werkplekken (stage en werkplekleren) niet toegestaan. Wij vragen iedereen uitdrukkelijk om hierin zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. 
 

Waarom worden niet alle medische stages opgeschort?

Er is op dit moment een grote nood aan goed opgeleide professionals in de zorg. Niet alleen vanuit de zorginstellingen bereikt ons de vraag om extra handen, maar ook heel wat studenten geven zelf aan dat ze in deze situatie willen blijven helpen. Vanwege die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we beslist niet alle medische stages op te schorten.

 • Stages door eerstejaars uit onze bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde zullen worden tijdelijk opgeschort, aangezien zowel AP als de stage-instellingen hen op dit moment niet de specifieke begeleiding en opvolging kunnen bieden.
 • Stages door tweede-, derde- en vierdejaars uit onze bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde, alsook onze banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg worden tot nader order voorgezet. Dit gebeurt zoals steeds onder strikte voorwaarden en monitoring door de stageplaatsen, onze inhouse medische dienst en stagebegeleiders. De bescherming alsook kwalitatieve begeleiding van onze studenten komt op de eerste plaats. De stage-instellingen hanteren hierin de beste faciliteiten en voorzorgsmaatregelen. Indien dit niet langer gegarandeerd kan worden, zullen wij snel bijkomende maatregelen treffen.

Alle studenten en stageplaatsen zijn persoonlijk gecontacteerd door hun opleiding.
 

Mag ik mijn stage/werkplekleeractiviteit voortzetten via thuiswerk?

Dit is enkel toegestaan onder strikte voorwaarden:

 • indien mogelijk binnen de opleiding (bv. voor zorg- en lerarenopleidingen kan dit niet)
 • indien alle partijen akkoord gaan: stage- of werkplek + student + AP Hogeschool
 • na definitieve goedkeuring van je stagebegeleider.
   

Mag ik mijn stage/werkplekleeractiviteit voortzetten als jobstudent?

Dit raden we af vanwege het belang van social distancing. Je bent wel vrij om dit op eigen initiatie te doen, buiten AP om. Hou er zeker rekening mee dat je werkgever verplicht is de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen i.v.m. thuiswerk en afstand houden.
 

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

Contacteer je stagebegeleider met vragen over je persoonlijke situatie.

 

6. EXAMENS

Wat gebeurt er met de examens?

 • Examens die gepland stonden tot aan de paasvakantie werden tijdelijk uitgesteld.
 • Examens in het modulesysteem (o.a. Office Management, Hotelmanagement, Rechtspraktijk) werden verschoven.
 • De academische kalenders 2019-2020 werden aangepast en gepubliceerd op de website
 • De examens zullen zo veel mogelijk digitaal doorgaan. Plaatsen op de campus worden voorbehouden voor studenten die thuis niet over de mogelijkheden beschikken om digitale examens af te leggen.
 • Op zoek naar ondersteuning, tips, informatie ... rond digitale examens? Kijk eens rond op www.ap.be/digitale-examens.

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

Neem eerst en vooral een kijkje op onze FAQ-pagina die volledig gewijd is aan digitale examens

Vind je het antwoord niet? Contacteer je lector of docent voor vragen over individuele opleidingsonderdelen. Heb je hulp nodig bij het studeren en plannen? Neem contact op met je studentenbegeleider. Je vindt de contactgegevens op Digitap.

 

7. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR

Ga ik nu gebuisd zijn / niet kunnen afstuderen?

We begrijpen dat er nog heel wat vragen zijn over het verdere verloop van het academiejaar en de impact op de studievoortgang. We bekijken de mogelijke scenario's en gaan op zoek naar oplossingen voor al onze studenten. Daarbij stellen we steeds het belang van de studenten en medewerkers centraal. Zowel intern (binnen de opleidingen) en op Vlaams niveau (met de andere hogescholen en de overheid) wordt volop gezocht naar studentgerichte oplossingen m.b.t. studievoortgang. Meer informatie krijg je per opleiding.
 

Kan ik overmacht inroepen? 

Update di 02.06.2020 - 15.00 u

Het Vlaams Parlement heeft in een resolutie onder meer voorgesteld dat studenten geen studiepunten, leerkrediet of studietoelagen zouden kunnen verliezen voor evaluaties en examens die niet konden georganiseerd worden door de coronacrisis. 

Deze info is nog heel voorbarig. Er is voorlopig nog geen officiële beslissing of uitgewerkt plan, dus is het momenteel nog even afwachten op meer en vooral concrete info.

Sowieso houden wij j(ulli)e steeds zo snel en goed mogelijk op de hoogte van deze en andere belangrijke updates via mail, Digitap, onze website (FAQ pagina’s). Dus hou deze kanalen zeker goed in de gaten.

 

Klopt het dat ik door corona sowieso geen studiepunten kan kwijtraken? 

Update ma 08.06.2020 - 16.00 u

Nee, dit klopt niet helemaal. 

Je kan inderdaad een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (Vlaamse overheid) als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt. Deze regeling bestaat al een tijdje, maar het Vlaams Parlement heeft onlangs beslist dat corona ook in aanmerking zal komen als overmachtsituatie

MAAR niet alle studenten krijgen zomaar automatisch hun studiepunten terug. Je moet een verzoekschrift indienen bij Onderwijs Vlaanderen waarmee je aantoont dat je omwille van overmacht niet kon deelnemen aan je examen(s). 

 • De procedure om leerkrediet terug te vorderen moet je als student zelf afhandelen met de overheid. Je moet zelf een verzoekschrift met de nodige bewijzen indienen. Zoals bijvoorbeeld: overzicht van je opleidingsonderdelen, doktersattest dat aantoont dat je gedurende langere tijd ziek bent geweest door corona en dus niet in staat was om aan je examen(s) deel te nemen ... 
 • De beslissing om leerkrediet terug te vorderen is volledig in handen van de overheid. De overheid beslist of je aanvraag geldig is. 
 • Meer info over deze procedure en een modelvoorbeeld van het verzoekschrift vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen
 • AP Hogeschool is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of beslissing van deze procedure. Maar met algemene vragen rond leerkrediet kan je wel advies vragen bij het Studentenadviespunt (STAP).
   

Wordt de academische kalender 2019-2020 aangepast?

Ja. De departementen en Schools of Arts werden de aangepaste kalenders per opleiding uitgewerkt. Daarbij zijn de volgende principes gevolgd:

 • De examenresultaten zullen een week later gepubliceerd worden, nl. op maandag 29.06.2020;
 • De inzage in de examens wordt vervolgens georganiseerd op dinsdag 30.06.2020;
 • Dat geeft ons meer flexibiliteit om nog eventuele lessen en stages/werkplekleren te organiseren en de examens in te plannen; 
 • De departementen en Schools of Arts krijgen de mogelijkheid om voor specifieke opleidingsonderdelen nog onderwijsactiviteiten (zoals stages, werkplekleren, labosessies, vaardigheidslessen) te organiseren tijdens de weken waarin ook examens doorgaan, als dit niet anders kan. 

Je vindt de aangepaste kalenders op de AP-website.
 

Hoe zullen de proclamaties georganiseerd worden? 

Update ma 08.06.2020 - 16.00 u

Studeer je dit academiejaar af? Proficiat! De proclamaties zijn een belangrijk overgangsmoment voor onze studenten en docenten. Het liefst van al maken we daar dus een groots feest van. Maar omdat we hierbij sterk afhankelijk zijn van richtlijnen van hogerhand (overheid, VLHORA ...) kunnen we hier voorlopig nog geen definitieve beslissing over nemen. Meer info volgt zo snel mogelijk. 
 

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

 • Heb je vragen over een specifiek opleidingsonderdeel? Richt je dan in de eerste plaats tot je lector of docent.
 • Kan dat door omstandigheden niet, of heb je vragen over je opleiding in het algemeen? Dan neem je het best contact op met je opleidingshoofd.
 • Heb je hulp nodig bij het studeren en plannen? Neem contact op met je studentenbegeleider. Je vindt de contactgegevens op Digitap.

 

8. INTERNATIONALE MOBILITEIT

Vanwege de onvoorspelbare situatie in binnen- en buitenland (lees: veel onzekerheid, snelle evoluties en veranderende maatregelen), worden alle buitenlandse activiteiten volledig opgeschort voor de rest van het academiejaar. Dat wil zeggen:

 • Geen studie-uitwisselingen
 • Geen stage-uitwisselingen
 • Geen buitenlandse excursies of projecten
   

Ik moet terugkeren naar België. Wat moet ik doen?

 • Probeer zo snel mogelijk je ticket (om) te boeken.
 • Wie terugkomt uit het buitenland wordt momenteel gevraagd om op eigen initiatief twee weken in zelfquarantaine te blijven. Deze richtlijnen zijn uitgezet door het Departement Welzijn en Volksgezondheid van de Vlaamse overheid. 
   

Ik ben in het buitenland en kan/mag het land niet verlaten. Wat moet ik doen?

Mag ik tijdelijk naar huis gaan en de lessen opnieuw oppikken als de campussen heropenen?

Nu de lessen op de campus tijdelijk opgeschort zijn, staat het je uiteraard vrij om opnieuw huiswaarts te keren en onze online lessen van thuis te volgen. Maar dit is een keuze die je grondig moet overwegen, want:

 • Zodra onze onderwijs- en evaluatiemomenten hervat worden, moet je er zelf voor zorgen dat je tijdig weer in België geraakt.
 • Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de overheid beslist dat je:
  • niet onmiddellijk naar België mag terugkeren;
  • je bij eventuele terugkeer naar huis / naar België verplicht een tijdje in quarantaine zal moeten blijven.
    

Ik voel me veiliger in het buitenland. Mag ik blijven? 

De situatie verandert heel snel: landen die momenteel veiliger lijken, kunnen dit binnenkort niet meer zijn. Daarom is het belangrijk om nu te handelen en te vermijden dat je vast komt te zitten in het buitenland. We vragen dus iedereen om zo snel mogelijk terug te keren.
 

Welke academische gevolgen heeft het dit?

Zie hierboven.
 

Welke financiële gevolgen heeft dit?

Zie financieel.
 

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

Contacteer het International Office voor vragen over je individuele situatie als student in het buitenland, of buitenlandse student in Antwerpen.

 

9. OP KOT

Mag ik nog naar huis gaan, of mogen mijn ouders op bezoek komen?

Volgens de richtlijnen van de overheid zijn studenten verplicht één vaste woonplaats te kiezen om te verblijven: ofwel blijf je dus op kot, ofwel ga je thuis wonen. Hoe dan ook moet je:

 • alle niet-essentiële verplaatsingen uitstellen;
 • je contacten beperken tot iedereen met je onder hetzelfde dak woont, en eventueel één extra persoon (als je alleen woont).

Je mag wel eenmalig langs huis of je kot gaan om noodzakelijke spullen (cursussen, laptop …) op te halen. Wil je regelmatig fysiek contact met je ouders? Dan kies je er beter voor om tijdelijk weer thuis te gaan wonen.
 

Ik kies ervoor om naar huis te gaan. Hoe zit het met de kosten van mijn kot?

 • Wettelijk gezien kan je het huurcontract van je kot niet voortijdig stopzetten. Je blijft dus gebonden aan de rechten en plichten die gepaard gaan met het contract. Via overleg met je kotbaas kan je wel proberen tot een overeenkomst te komen. Het is in ieder geval belangrijk om goed en duidelijk te communiceren met je kotbaas. Zorg dat je gemaakte afspraken op papier hebt. Stop zeker niet zomaar met het betalen van je huur!
 • De Vlaamse Regering heeft onlangs beslist dat de kosten voor het verbruik van energie en water voor de maanden april en mei niet verschuldigd zijn voor studenten die hun studentenverblijf hebben verlaten voor 1 april 2020 en niet zijn teruggekeerd voor 1 juni 2020. Als jij tijdens deze periode niet op je kot verbleef, kan je een aanvraag tot terugvordering sturen aan je verhuurder via mail. Alle verdere informatie hierover vind je op Kotweb en op Wonen Vlaanderen.
 • Kan je de huur van je kot tijdelijk niet meer (op tijd) betalen, heb je hulp nodig bij het onderhandelen met je kotbaas, of heb je andere specifieke vragen, neem dan contact op met stuvo@ap.be.

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

Contacteer onze Dienst Studentenvoorzieningen met vragen over huisvesting.

 

10. WELZIJN

Ik heb thuis geen rustige plek om te werken/studeren. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat dit in de huidige context niet eenvoudig is. Probeer goede afspraken met je huisgenoten te maken en je op de een of andere manier toch af te sluiten. Een goede hoofdtelefoon kan hierbij bijvoorbeeld helpen.

 • Studenten: Is thuiswerk moeilijk voor jou? Contacteer dan onze dienst Studentenvoorzieningen: stuvo@ap.be.
 • Medewerkers: Check zeker het reglement rond Plaats- en Tijdsonafhankelijk werken op intranet. Is thuiswerk niet mogelijk vanwege van de inhoud van je job of om andere redenen? Spreek dan individueel af met je leidinggevende. 
   

Ik heb last van stress of angst. Waar kan ik terecht?

Onder de huidige omstandigheden is het heel normaal dat je gevoelens van stress of angst ervaart. Onze AP-psychologen delen alvast enkele handige inzichten in dit artikel

Heb je nood aan een gesprek? Deze organisaties blijven bereikbaar.

Als student kan je natuurlijk ook nog steeds bij onze Dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) terecht.

 

Kan ik gebruikmaken van corona-ouderschapsverlof?

Ben je AP-medewerker en wil je tijd vrijmaken voor de opvang van je kinderen? Dan heb je mogelijk recht op corona-ouderschapsverlof. Kijk op het intranet voor de voorwaarden en procedure.

 

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

AP Hogeschool hoopt van harte dat iedereen in goede gezondheid mag blijven verkeren. Dat is onze eerste zorg. We blijven de gezondheid van onze studenten en medewerkers monitoren. Word je ziek? Meld dan je afwezigheid zoals gewoonlijk.

 

Ik heb positief getest op COVID-19. Wat moet ik doen?

 • Verwittig onmiddellijk onze preventiedienst via telefoon (03 220 59 99) of via mail (preventie.milieu@ap.be).
 • Wij volgen de maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op.
 • Onze dienst Preventie volgt de situatie verder op.

 

11. ICT

Waar vind ik als docent/lector ondersteuning om digitaal les te geven?

Vragen over digitaal lesgeven, samenwerken, screencasts, oefeningen …? Op Digitap vind je een overzicht van alle mogelijkheden. Vind je niet wat je zoekt of heb je vragen over Digitap? Contacteer dan learning@ap.be.
 

Hoe houd ik mijn computer virusvrij?

Hackers maken misbruik van de toename in thuiswerk om nieuwe virussen te ontwikkelen en verspreiden. Geen virusscanner? Je kan er één kopen via AP
 

Ik ben student en heb thuis geen toegang tot (goed) internet. Wat kan ik doen?

We werken samen met telecomoperatoren aan oplossingen. Neem dan contact op met onze dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo).
 

Ik ben student en heb thuis geen (goede) laptop. Wat kan ik doen?

 • Je kan als AP-student een laptop aankopen via de webshop van Campusshop, met studentenkorting en snelle studentenservice.
 • Bovendien kan je via Stuvo een versoepelde, renteloze lening aangaan (het bedrag is afhankelijk van je studierichting). Stuur je aanvraag naar stuvo@ap.be. Na goedkeuring ontvang je een vouchercode.
   

Hoe kan ik de ICT-helpdesk bereiken?

Contactgegevens van de helpdesk van jouw campus vind je via ICTPedia. Je kan hulp vragen:

 • Via mail. Omschrijf je probleem en voorzie de nodige details (screenshot, applicatie, servernaam …) en een gsm-nummer waarop we jou kunnen bereiken.
 • Via telefoon. Op werkdagen kan je tussen 8.00 - 21.30 u bellen. Blijft de lijn bezet? Probeer een andere campus of stuur een mailtje.

 

12. FINANCIEEL

Wat gebeurt er met gemaakte kosten?

Het kan zijn dat je al kosten gemaakt hebt voor je excursie, buitenlandse uitstap of stage. AP werkt op dit moment volop aan oplossingen om die kosten te kunnen recupereren.

Wat kan jij alvast doen? Probeer om te beginnen de kosten van je annulering tot een minimum te beperken:

 • Ga na of je over een annulatieverzekering beschikt. Zo ja, contacteer dan die verzekeringsmaatschappij en doe altijd een aangifte van de stopzetting van je reis. Ook wanneer het niet duidelijk is of terugbetaling mogelijk is.
 • Rechtstreeks geboekt via een reisbureau? Contacteer hen dan om assistentie te vragen voor het terugvorderen van de kosten.
 • Rechtstreeks geboekt bij de luchtvaartmaatschappij? Check dan of je vlucht nog wel doorgaat. Bij annulatie binnen Europa door de luchtvaartmaatschappij, heb je recht op een terugbetaling.
 • Rechtstreeks geboekt bij een hotel? Contacteer de boekingwebsite of de hotelier om te bekijken of ze ervoor open staan om je boeking te annuleren.
 • Studiereis georganiseerd en gefactureerd door AP? Dan zullen we in de komende dagen deze reis crediteren en terugbetalen.

In tussentijd bekijken wij op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat de overblijvende kosten toch vergoed kunnen worden. We kunnen al meegeven dat we terugbetaling voorzien van door de hogeschool georganiseerde en gefactureerde groepsreizen.
 

Waar kan ik terecht met individuele vragen?

Ben je student en heb je vragen over je financiële situatie? Neem dan contact op met de dienst Studentenvoorzieningen

 

13. CORONA

Voor algemene informatie en de meest recente stand van zaken vind je op de infowebsite van de Belgische gezondheidsautoriteiten: www.info-coronavirus.be.

Samen tegen corona: ik wil helpen. Wat kan ik doen?

Dit is meer dan ooit een periode waarin solidariteit van belang is! Wil jij je steentje bijdragen? Fantastisch! Wat kan je zoal doen: 

 • Geef je op als vrijwilliger. Winkelen voor iemand die het op dit moment niet kan, een babbeltje doen aan de telefoon, dieren verzorgen ... Bekijk wat jij kan en wil doen, en schrijf je in via Antwerpen Helpt.
 • Help de wetenschap. Wetenschappers van de UAntwerpen vragen hulp van zoveel mogelijk mensen om de evolutie van het covid-19 virus in kaart te brengen. Je kan elke dinsdag deelnemen via deze online vragenlijst
 • Help studiekiezers. Voorlopig kunnen studiekiezers helaas niet in real life komen kennismaken met AP. Daarom voorzien wij een online alternatief voorzien voor onze infodagen. Heel wat studenten stellen zich via social media kandidaat om hun ervaringen te delen. Wil jij ook graag mee virtueel vragen beantwoorden over jouw opleiding? Download onze template en maak het via social media bekend aan de wereld. 
   

Wat is het coronavirus?

 • Coronavirussen (CoV) zijn een eigenlijk grote groep virussen die ziektes veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot ernstige ziektes als MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Ze worden in oorsprong overgedragen tussen dieren en mensen, hoewel overdracht van mens op mens ook mogelijk.
 • Een nieuw coronavirus (nCoV) is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen werd vastgesteld. 2019-nCoV of COVID-19 is de naam van het recent ontdekte coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december begon in de Chinese provinciehoofdstad Wuhan. Ondertussen heeft de ziekte Corona zich wereldwijd verspreid. Meer info via de Wereldgezondheidsorganisatie.
   

Wat zijn de symptomen?

Het huidige coronavirus (COVID-19) is heel besmettelijk en de symptomen zijn helaas zeer moeilijk te onderscheiden van andere luchtwegeninfecties. Mogelijke symptomen zijn onder meer:

 • acute koorts
 • hoest
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • soms diarree

Contacteer zo snel mogelijk telefonisch je huisarts als je last hebt van deze symptomen. Ga niet zomaar in de wachtkamer / op de spoed zitten. 

Niet zeker of je symptomen aan covid-19 gerelateerd zijn? Check Online Corona Zorgpad, deze online tool werd ontwikkeld door de Vlaamse ziekenhuizen om vroege triage te versoepelen.
 

Welke preventieve maatregelen kan ik zelf nemen?

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec) je handen met water en zeep.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje dat je meteen weggooit in een afsluitbare vuilbak.
 • Geen zakdoek bij de hand? Nies dan in de binnenkant van je elleboog.
 • Vermijd fysiek contact (handen schudden, kussen, knuffelen ...)
 • Vermijd contact met mensen die ziek zijn of tot risicogroepen behoren.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Blijf binnen als je ziek bent.
 • Houd voldoende afstand (minstens 1,5 m afstand) van anderen.